Zigmas Vaišvila, Antanas Kliunka: Ar dar turime savigarbos?

Publikuojame sausio 11 dieną paskelbtą Nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos ir Aukščiausiosios Tarybos gynėjų būrio vado Antano Kliunkos pareiškimą „Sausio 13-osios byla ir kodėl toleruojama A. Paleckio antivalstybinė veikla?“

2012-11-15 spaudos konferencijoje Seime paskelbiau apie principingų teisėjų nutartis panaikinti Vilniaus miesto apylinkės prokuratūros atsisakymus tirti A. Paleckio galimai nusikalstamas veikas pagal BK 154 str. 1 d. (šmeižimas), 155 str. 3 d. (įžeidimas), 313 str. 2 d. (mirusiojo paniekinimas), 118 str. (padėjimas Rusijos ir Sausio 13-osios bylos įtariamųjų veiklai prieš Lietuvos Respubliką). Prokurorų atsisakymai grindžiami tuo, kad A. Paleckio pareiškimas „saviškiai šaudė į savus“ neįvardino konkrečių asmenų. Tačiau kalbama gi apie labai konkrečius įvykius 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Vilniaus TV bokšto. Nemanau, kad nutarimus pasirašę prokurorai nesupranta, kad teiginys „saviškiai šaudė į savus“ apima visus ir konkrečius TV bokšto gynėjus, neišskiriant nė vieno. Veiklą prieš Lietuvą Rusijos naudai atsisakoma tirti, remiantis prokuratūrai pateikta VSD pažyma, kad VSD neturi duomenų, jog A. Paleckis ir jo vadovaujama partija veiktų prieš Lietuvą Rusijos naudai. Tačiau tuo pat metu VSD pateikia Seimui 2011 m. veiklos ataskaitą, kurioje ši veikla pavadina pavojinga mūsų valstybei. Ar gali VSD apsispręsti ir paaiškinti – ar melagingą informaciją jie pateikė Seimui, ar prokuratūrai?

Prieš Kalėdas sulaukiau staigmenos – prokuratūra identišku tekstu ir argumentais, kuriuos teismas pripažino atmestinais, dar kartą atsisakė atnaujinti ikiteisminį tyrimą dėl šių galimai nusikalstamų veikų! Kas šiai antivalstybinei veiklai Lietuvoje kuria šiltnamio sąlygas? A. Paleckio melą, kuris šiomis dienomis tiesiog įsisiūbavo, paneigia ne tik teismo sprendimai Sausio 13-osios byloje, bet ir įvykių vietų apžiūrose dalyvavusi bei šias aplinkybes ištyrusi TSRS prokuratūra, patys TSRS kariškiai. Pačiam A. A. Paleckiui siūlyčiau vyriškai pasišnekėti su mūsų milicijos kursantais, prie TV bokšto skyrusiais mūsų žmones nuo puolančios Alfa-grupės, veidu žiūrėjusiais į melagingų liudytojų minimus namų stogus, patirtinus ir TSRS prokuratūros. Šie jaunuoliai išbuvo iki ryto, jų kantrumą vainikavo ir puolusiųjų jiems paryčiais demonstruotos tuščios šovininės.

A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos antivalstybinė veikla Rusijos naudai vykdoma atvirai, neslepiant ir siekio padėti išvengti atsakomybės Sausio 13-osios bylos įtariamiesiems. Atvirai veikiama net su KGB Alfa-grupės vadu M. Golovatovu. Tam viešai pritaria Rusijos URM. To rezultatai apčiuopiami – Austrijoje sulaikytą M. Golovatovą Rusija susigrąžino per parą, o Austrijos pažadai Lietuvai liko pamiršti. Mūsų valdžia, kaip M. Melnikaitė, pamynusi savigarbą ir atsakomybę prieš žuvusiuosius, tyli, į Rusijos URM pareiškimus nereaguoja. Kas gi vyksta?

Paskelbta, kad ruošiamasi Sausio 13-osios bylą dar kartą perduoti teismui. Ar ši byla dar yra Lietuvos garbės dalykas, ar tik vietinis politinis pasigyrimas dėl reitingų? Kokiais darbais šiuo klausimu gali pasigirti Lietuvos Prezidentas D. Grybauskaitė, 2008-2012 m. kadencijos Seimas ir Generalinė prokuratūra?

Sužinojęs šokiruojančią Sausio 13-osios ir Medininkų žudynių bylos būklę, susirašinėjau su Generaline prokuratūra. Paaiškėjo, kad Sausio 13-osios byloje 15-os iš 48-ių įtariamųjų atžvilgiu nutraukti įtarimai vien tik pretekstu, kad jų galimai nusikalstamos veikos tiesiogiai nesusijusios su gyvybės atėmimu ar pakenkimu sveikatai, nors jie įsakė ar vadovavo, bendradarbiavo ar kolaboravo drauge su kitais 23 įtariamaisiais, kurių atžvilgiu byla buvo tęsiama. Kodėl? Ar prokuratūrai ir Lietuvos valdžiai neaišku, kad tuo metu vyko užsienio valstybės agresija ir bandymas įvykdyti valstybės perversmą, vadovaujant asmeniškai TSRS Prezidentui M. Gorbačiovui ir dalyvaujant užsienio valstybės karinei jėgai bei aibei kolaborantų? TSRS KGB pirmininkas V. Kriučkovas knygoje „Asmens byla“ (Москва, “Олимп“, 1996, ISBN 5-7390-0322-9) patvirtino:

a) „1990 metų gruodžio pabaigoje pasitarimo pas Gorbačiovą metu buvo priimtas sprendimas panaudoti jėgą Lietuvoje ir Latvijoje prieš ekstremistų, bandančių asmeniškai pakeisti visuomeninę santvarką, atsisakyti tarybų valdžios ir išeiti iš Sąjungos, veiksmus. Gorbačiovas elgėsi ryžtingai….Gorbačiovas nurodė Jazovui, Pugo ir man paspartinti konkrečių priemonių paruošimą, …“ (II-o tomo 30 psl.);

b) „Tokiomis sąlygomis sausio 10 Gorbačiovas nurodė gynybos ministrui Jazovui, vidaus reikalų ministrui Pugo ir man, kaip Valstybės saugumo komiteto pirmininkui, panaudoti jėgą ir nusiųsti į Vilnių TSRS VSK (KGB) specpadalinio nedidelę grupę, žinomą kaip „Alfa“ grupė. Grupė turėjo veikti priklausomai nuo padėties drauge su TSRS GM ir VRM padaliniais. Naktį į 1991 metų sausio 13 iš vietinių gyventojų sudaryto Nacionalinio gelbėjimo komiteto draugija patraukė link telecentro. Į įvykių vietą buvo pritraukti armijos padaliniai, TSRS VRM dalys ir nurodytos VSK (KGB) specgrupės kovotojai, kurių buvo apie 30 žmonių“ (II-o tomo 31 psl.).

Gal pats laikas mūsų prokuratūrai pabandyti kreiptis dėl pasikalbėjimų ir su M. Gorbačiovu, žinant paaštrėjusius V. Putino ir M. Gorbačiovo santykius?

Kodėl įtariamųjų tarpe nėra net atvirai veikusių ir visai Lietuvai žinomų kolaborantų, pvz. 1991 m. sausyje paskelbto Lietuvos nacionalinio gelbėjimo komiteto paskirto Lietuvos Radijo ir Televizijos komiteto vadovo Gintauto Steigvilos, kuris vadovavo šiai institucijai, žmonių vadintai „Kaspervizija“, aktyviai talkinusiai TSRS karinei ir politinei vadovybei vykdyti šį ginkluotą perversmą. Viešai skelbta, kad pulkininko Edmundo Kasperavičiaus – šios televizijos ruporo – atžvilgiu ikiteisminis tyrimas Sausio 13-osios byloje vykdomas, tačiau Gintauto Steigvilos atžvilgiu kažkodėl nevykdomas. Ir tokių asmenų, paliktų ramybėje, nemažai.

Šiandien paskelbta, kad prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą Sausio 13-osios byloje dar dėl 81 įtariamojo. Galų gale. Prieš keletą dienų skelbta, kad byla jau keliauja į teismą. Smagu po vakarykščio mūsų spaudos konferencijos anonsavimo išgirsti, kad po ne vienerius metus trukusio susirašinėjimo Vilniaus apygardos prokuratūra, gavusi šią bylą, esmingai pajudėjo, t.y. ne dėl politinio piaro skelbiama, kad galų gale ši byla eina į teismą, o imamasi išsamaus tyrimo. Tikėsimės, visų agresorių ir kolaborantų.

Tad kas gi vyksta? Prezidentas D. Grybauskaitė didžiuojasi BPK pakeitimais, kurių dėka Sausio 13-osios byla tariamai išgelbėta nuo senaties terminų. Tačiau kodėl daiktai nevadinami tikraisiais vardais – ši byla nuo pradžios turėjo būti iškelta ir tiriama pagal Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso straipsnius, kuriems netaikoma arba dar nėra suėjusi senatis: 100 str. Tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis, 101 str. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas, 103 str. Tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimas, kankinimas ar kitoks nežmoniškas elgesys su jais; 110 str. Agresija; 113 str. Marodieriavimas; 114 str. Valstybės perversmas; 118 str. Padėjimas kitai valstybei veikti prieš Lietuvos Respubliką; 121 str. Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla; 122 str. Vieši raginimai smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą. Kai daiktai dešimtmečiais nevadinami savo vardais, taip ir tiriame mūsų svarbiausiąją išsivadavimo bylą. Ar tikite kas nors, kad tai gali vykti mūsų valstybėje be politinės įtakos? Aš netikiu.

Negana to, per paskutiniuosius metus šios ir kitų išskirtinai svarbių bylų atžvilgiu faktiškai įvykdyti veiksmai, kuriuos sunku pavadinti kitaip, kaip sąmoningu ar nesąmoningu tyrimų žlugdymu:

a) Prezidento D. Grybauskaitės iniciatyva Seimas 2010-12-23 d. LR BK 165 straipsnio pakeitimo įstatymu (projektas Nr. XIP-497(2) ) panaikino Valstybės saugumo departamentui priskirtą ikiteisminio tyrimo (baudžiamojo persekiojimo) funkciją ir jos niekam nepriskyrė. Tokiu būdu Lietuva tapo unikalia valstybe be ikiteisminio tyrimo įstaigos, kuri tirtų galimai nusikalstamas veikas žmoniškumui ir karo nusikaltimus, nusikaltimus valstybei, jos nepriklausomybei ir konstitucinei santvarkai. Prokuratūra neišgelbės, nes prokuroras vadovauja tyrimui, o fiziškai kažkas turi atlikti milžinišką konkrečių darbų apimtį. Dėl to ir matome, kad ne tik A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos vykdomos antivalstybinės veiklos nebėra kam tai tirti. Pati prokuratūra neturi pakankamai žmogiškųjų ir materialių resursų tam darbui atlikti. O VSD vardas keistai skamba neaiškiuose FNTT vadovų atleidimo ir „Snoro“ skandaluose.

b) Generalinio prokuroro įsakymu be Seimo žinios nuo 2011-01-17 d. panaikintas Generalinės prokuratūros Specialiųjų tyrimų skyrius, įsteigtas 1991-10-23 Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimu Nr. I-1916 “Dėl Specialių tyrimų skyriaus sudarymo“, atsižvelgiant į tai, kad Aukščiausioji Taryba, ne kartą viešai pasmerkusi nusikaltimus žmoniškumui, principingai laikėsi nuostatos, kad juos įvykdę asmenys būtų persekiojami ir neturi išvengti atsakomybės.

c) Likviduotas prokuroro A. Kliunkos dešimtmečiais burtas kvalifikuotų prokurorų Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyrius, tyręs ir Medininkų žudynių bylą.

d) Deklaruota, kad šios permainos prokuratūroje galų gale duos ilgai lauktus rezultatus. Tačiau jau aišku, kad Generalinė prokuratūra praktiškai nebevykdo ikiteisminių tyrimų. Netgi Sausio 13-osios ir kitas rezonansines bylas tylomis nuleido žemyn Vilniaus apygardos prokuratūrai. Šie šaunuoliai dirba. Tačiau, ar tai valstybinis požiūris ir ar tai vien tik jų pajėgoms tenkantis krūvis? Negana to, prokuratūra paskelbia, kad dar sumažina darbuotojų skaičių beveik 200.

e) Apie visa tai raštu pranešiau ir buvusiam Seimui, ir Generalinei prokuratūrai –veiksmų jokių. Tyla. Tik proginiai pasigyrimai prieš šių metų Sausio 13-ąją.

Kodėl tai vyksta, bravūriškai giriantis Sausio 13-osios ir Medininkų bylų tyrimo progresu? Kam tai naudinga? Rusijai? Manau, taip. Lietuvai? Manau, ne. Šiomis dienomis iš Medininkų žudynių bylos dingusi filmuota medžiaga tik patvirtina šį chaosą, kuriame, kaip drumstame vandenyje. kažkam labai patogu gaudyti rimtas žuvis. Panašu, kad Lietuva tylomis sutinka su Rusijos siūlymu 1990-1991 m. įvykių Lietuvoje ir Latvijoje tyrimą palikti tik bendrai sudarytai istorikų komisijai. Todėl nestebina gerosios fėjos dvasia, laiminanti A. Paleckio ir jo vadovaujamos partijos antivalstybinę veiklą, slapti aprašytų aplinkybių globėjai. Tačiau tai yra tiesioginis kelias sužlugdyti Sausio 13-osios ir kitas bylas.

Klausimas rimtas – ar mes dar turime savigarbos? Kreipiuosi ir į prokurorus – būkite savimi. Jei ši nuostata dominuos Jūsų tarpe, Jūs būsite stuburas, o ne tie, kas kitaip supranta prokuratūros įstatymą ir darbą. Atsakykime bent sau visi į šį klausimą Sausio 13-osios išvakarėse, matant ir girdint tai Lietuvą gynusių žuvusiųjų artimiesiems, sužeistiesiems.

 

4 komentarai

  1. Laisvas Laikraštis rašo: „Socialistinis liaudies frontas rytoj, 12 d. 12:00 prie Z. Vaišvilos namų Lizdeikos 29 SLF rengia piketą. Jo metu Vaišvilai bus įteiktas laiškas“.
    Gal reikėtų rinktis prie Z.Vaišvilos namų kaip 1991 metais prie Seimo, kad apginti signatarą nuo rusų koloborantų socialistinio liaudies fronto, vadovaujamo A.Paleckio.

  2. Tačiau dėl kad ir kaip bebūtų skaudu, norėčiau dėl Sausio 13-osios žinoti daugiau. Nebuvau prie bokšto, bet tikrai perdaug žmonių kalba apie šaudymą nuo stogų ir kalbėjo žymiai anksčiau, nei viešai pasakė Paleckis

  3. Aš Sausio 13 stovėjau prie AT. Kai sužliaugė tankų vikšrai, mūsų gretos ne praretėjo, bet tapo sausakimšos!
    Dabar vis daugiau balsų girdisi, kad anksčiau gyvenome geriau. Ir tai tiesa, po velnių! Nereikia tokiems žmonėms klijuoti komunistinės nostalgijos etikečių, nes du trečdaliai mūsų tikrai gyvenome žymiai geriau. Dabar tą gerovę susigrobė gal 10% veikėjų, visus kitus padarę skurdžiais. Reikėtų jiems pagal pajamas uždėti ir mokesčius. Tada nereiktų TV kanalais ir net vyriausybės lygiu verkšlenti labdaros iš pasiturinčių. Prancūzai jau davė pavyzdį, ką daryti. Užteks vieniems lobti kitų sąskaita.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *