VSD atsakymas į viešą Liudviko Jakimavičiaus laišką

Rašytojas Liudvikas Jakimavičius

Gerbiamas Liudvikai Jakimavičiau,

Valstybės saugumo departamentas savo kompetencijos ribose susipažino su Jūsų 2012 m. liepos 24 d. elektroniniu paštu atsiųstu prašymu.

Informuojame, kad VSD pagal savo kompetenciją nevykdo liudytojų ir nukentėjusių apsaugos, tame tarpe ir L. Stankūnaitės bei jos dukros. Be to VSD nedisponuoja Jūsų prašyme minėtu įrašu ir negali jo pateikti prašyme paminėtiems asmenims.

Pagarbiai,
Vytautas Makauskas
VSD atstovas ryšiams su visuomene

Liudviko Jakimavičiaus viešas laiškas Liudytojų apsaugos valdybai ir VSD

10 komentarų

 1. Pagaliau per daugelį metų Vytautas Makauskas,kaip VSD atstovas spaudai,išspaudė keletą eilučių apie nieką! 😀 Nes vis kartodavo,kaip užstrigusi plokštelė-be komentarų,nekomentuosiu,VSD neturi informacijos ir pan. 😀 Prrroveržis! Valio!!! 😀

  • p.Makauskas patogiai jaučiasi. Nes jį gina įspūdingas 1994 m. sausio 20 d. Nr. I-380 Vilnius saugumiečiams sukurtas ĮSTATYMAS, kuris reglamentuoja VSD tarnybos (įstaigos, žinybos) veiklą: ———-„1 straipsnis. LR valstybės saugumo departamentas . LR valstybės saugumo departamentas (toliau – Saugumo departamentas) yra LR S e i m u i ir Respublikos P r e z i d e n t u i atskaitinga valstybės institucija, kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką.“ Taškas.
   Beje, VSD tarnyba ginama įstatymu nuo informacijos ištroškusių veikėjų: „4 straipsnis. Saugumo departamento veiklos viešumas.
   Saugumo departamentas teikia informaciją valstybės saugumo klausimais visuomenei, valstybės institucijoms, masinės informacijos priemonėms. Informacija, kuri yra valstybės, profesinė ar komercinė paslaptis, taip pat žinios, kurios apribotų konstitucines žmogaus teises bei laisves, neskelbiamos, išskyrus įstatymų numatytus atvejus.
   Kartu primenu, kad VSD vaidmens klausimu šiandien rašiau: —- „Ketvirta. Pritariu dėl VSD viršVyriausybinio (o gal ir viršvalstybinio?) n e i g i a m o vaidmens visuomenei. Bet prisiminę, kad pasaulio šalis valdo rašytiniai INSTITUTAI, turėtume pripažinti, kad VSD institutas savo įtakos netsisakys tol, kol nebus pertvarkytas VSD 1994 m ĮSTATYMAS, kad VSD taptų VYRIAUSYBĖS dalimi. O šiandien kas įtvirtinta? Žiūrime:
   „10 straipsnis. Saugumo departamento vadovybė
   Saugumo departamentui vadovauja generalinis direktorius, kurį 5 metų kadencijai Seimo p r i t a r i m u skiria ir atleidžia Respublikos P r e z i d e n t a s. … Generalinio direktoriaus pavaduotojus skiria ir atleidžia Respublikos P r e z i d e n t a s generalinio direktoriaus teikimu. „

   • Niekas ir nesitiki,kad VSD 100% atskleistų visą informaciją visuomenei.Tai būtų absurdas.Tačiau demokratinių šalių specialiosios tarnybos stengiasi bendrauti su visuomene ir pateikinėti jai dalį informacijos,kad kiltų mažiau spekuliacijų ir interpretacijų,kuriomis nesunkiai naudotusi priešiškų valstybių specialiosios tarnybos.Demokratinėse šalyse visuomenė taip pat puikiai supranta,kad jai patiekiamas tik kruopščiai apdorotas ir visiškai nepavojingas racionas,tačiau taip užmezgamas tam tikras ryšys tarp visuomenės ir valstybės specialiųjų tarnybų,visuomenė nežvelgia į savo šalies specialiąsias tarnybas kaip į priešą.
    Lietuvoje gi VSD pasirenka tylėjimo ir manipuliavimo taktiką.O kai didesnė visuomenės dalis į VSD ima žvelgti kaip į kenkėją šalies viduje,VSD,pasitelkdama savo kišeninius „lopatologus ir apžvalgininkus“ ,ima stūgauti apie Kremliaus ir Lubiankos agentus,nors,kaip rodo rezonansiniai įvykiai,VSD ir FSB santykiai yra ganėtinai intymūs.
    Tikriausiai teisus D.Kuolys,kiek anksčiau publikuotame interviu teigdamas,jog VSD prieš Lietuvos piliečius naudoja tas pačias agresyvias priemones,kurias kitos specialiosios tarnybos naudoja prieš priešiškų valstybių gyventojus.
    Nežinau,koks tame V.Makausko indėlis,tačiau VSD ilgus metus stropiai ir kantriai stengėsi susikurti paslaptingo,galingo ir nepalaužiamo priešo įvaizdį Lietuvos visuomenės akyse.Buvo prieita net iki to,kad itin prieštaringos reputacijos „Lietuvos rytas“ buvo pasijutęs tarsi VSD atstovu ryšiams su visuomene.

    • Iš kur Jūs žinote, kad “ demokratinių šalių specialiosios tarnybos stengiasi bendrauti su visuomene ir pateikinėti jai dalį informacijos“???? Nurodykite informacijos šaltinius. Ačiū.

 2. Tada kyla kitas klausimas:kas vykdo šią apsaugą?Arba dar kitaip,kas prisiima atsakomybę geruoju ar spaudžiamas?

  • Pritariu Redai, nes ir man iskilo klausimas: „O kas gi tuomet vykdo apsauga?“ Kas sitokia info galetu suteikti?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *