34 komentarai

 1. Tai labai garbingas ir drąsus žmogus. Mes turime Jam padėti, į Jį lygiuotis, bet dažnai atsitinka atvirkščiai – juodiname, pilame purvus. Labai liūdna tai konstatuoti, bet didelį šmeižto pliūpsnį yra papylusi buvusi signatarė R. Gajauskaitė, seimo nariai A. Matulevičius su S. Stoma, klaipėdietis S. Stulpinas. Kažin kaip jie šiandien jaučiasi, ar jiems dėl savo išpuolių ne gėda, ar bent atsiprašė?

  • Tai labai garbingas ir drąsus žmogus.

   jei taip būtu,manau,kad ponas Kuolys ne europines lėšas porceliuotu,ne Adamkaus parankiniu būtu,o kaip Sadūnaitė,ar Svarinskas būtu ujamas,arba cypėj sėdėtu.

 2. Dėkoju Dariui Kuoliui, kad dirba ir už mane, už mus visus.
  Šiaulių teismą reikia skųsti Strasbūrui. Tik Stalino laikais teisdavo už akių.

 3. Gėda žiūrėti į tokius įvykius. Stiprybės visiems patriotams. Užleidime valstybę mašalais, kurie vadinasi teisėsauga ar kitais gražiais žodžiais įvardinę, turime kovoti su juos globojančiais. tai kur likusi Prezidentė, kur Vyriausybė? Gal tikrai tegu Lietuvą valdo WC?
  Manau, kad greitai bus kritinė žmonių masė, kurie į kvietimą rinktis gatvėse ateis miniomis. Tada jau bus vėlu mus valdantiems pūsti miglas.

  • Pritariu ir manau ,kad LT toks pats RF Putino scenarijus ,kaip ir Ukrainoje ,Gruzijoje Čečėnijoje ir kt buv TSRS respublikose.
   Darius Kuolys – A.Smetona .! Ir tik
   toks Žmogus gali vadovauti Laisvai LT !Telkimės ir padėkime Jam !

 4. O šiaip vaizdelis liūdnas. Pilkuma nykuma – čia apie valstybės pareigūnus. Niekas už nieką neatsako, dreba dėl savo šiltos vietelės. Tačiau tokie neaiškūs varžteliai tipeliai sugeba pasiųsti 240 gorilų.

 5. Jei ir toliau VSD ”Drąsos kelio” vardu spardys ”Lietuvos sąrašą” , o ”Drąsos kelias” tokiose VSD provokacijose dalyvaus, ar vieną dieną netrūks ”Lietuvos sąrašo” kantrybė? Kas būtų, jei ”Lietuvos sąrašo” taryba kitą savaitę iškeltų savarankišką sąrašą daugiamandatėje su Vilniaus profesoriais ir visuomeninkais, o svarbiausiose vienmandatėse – rimtus kandidatus, pvz.: Vilniaus Naujamiesčio apygardoje iškeltų Darių Kuolį, Garliavoje – Nijolę Oželytę, o Šeškinėje – Liudviką Pociūnienę?

 6. Ar skleisdami neteisingumus vieni apie kitus, ruošiamės kovoti su neteisingumu valstybėje?
  Ar vieni kitus naikindami pilietiniai judėjimai ir nebiudžetinės partijos ruošiasi laimėti Seimo rinkimus?
  Keliose vienmandatėse tikisi laimėti šios organizacijos?
  Kodėl aršūs vieni kitų kritikai patys neišsikėlė kandidatais į Seimą, surinkdami 1000 parašų, arba iš viso neina vienmandatėse (su retomis išimtimis)? Bijo pralaimėti?
  O juk galėtų savo kritiškus samprotavimus dėstyti teisiai rinkėjams į akis. Ar baisu gauti atkirtį dėl neteisingumų?
  Dėl kurios vietos, pvz. Vilniaus Senamiesčio rinkimų apygardoje kausis DK atstovas A.Nakas ir ULL atstovas G.Songaila? Dėl penktos? Akivaizdu, kad vieni kitus išeliminuos ir nepateks į antrą turą. Ir taip bus (pilietiniai judėjimai ir nebiudžetinės partijos nepateks į antrus turus) visoje Lietuvoje, išskyrus Kauną, gal su retomis išimtimis.
  O D.Kuolio „Lietuvos sąrašo“ dėja buvo visiems susivienyti, pasiskirstyti vienmandates, jose nekonkuruoti ir VISUR IŠEITI Į ANTRUS TURUS. Ir kautis dėl demokratijos ATKŪRIMO Lietuvoje.
  Bet egoizmas, puikybė, noras kitus pažeminti, paniekinti, apspjaudyti, pasirodė stipresni. Todėl S.Stulpinas ir kiti, imantys iš jo blogą pavyzdį, iš visų jėgų ir naikina menkus pilietinio pasipriešinimo daigus kie įmanoma labiau pildami purvus vieni ant kitų.Kodėl užuot susivieniję, visi tik spjaudosi purvais, užuot išsikėlę vienmandatėse? Beje, o kur pilietinių judėjimųi ir nebiudžetinių partijų trumpos, rinkėjams SUPRANTAMOS rinkimų programos?
  Dėl ko veržiatės į tą Seimą? Ką ten vykdysite?
  D.Kuolys, kol oponentai liejo ant jo pavydo tulžį, parašė puikią demokratijos atkūrimo programą – ją ir bandykime vykdyti ją pildydami, tobulindami VISI KARTU, nesvarbu kokiose organizacijos bebebūtumėme.
  Ten ir investuokime energiją, o ne į purvų drabstymą naudojantis melagingais dar piktesnių žmonių straipsniais.

 7. Perskaičiau gerb. S.Stulpino str.’Išdavystės Kronika’. Liūdnos, bet teisingos mintys (geriau nuoga tiesa, negu nedidelis melas, bet Melas). Dėl Kuolio jam pritariu visu 100 proc., kaip ir dėl L.Petronio- kandidato į seimą ‘D.K.’ sąraše. Kas atsimena, kaip buvo už nieką ‘išfutbolintas’ buv. prezidentas? Kokią rolę suvaidino taip vadinamas konstitucinis teismelis, kokią rolę suvaidino VSD (tame tarpe ir L.Petronis su M.Laurinkum), kokią rolę tie mąstantys, bet tylintys vardan asmeninės gerovės (savas kailis arčiau kūno). Gal ir dabar tylima dėl Petronio buvimo sąraše, kaip ir anksčiau sudorojant prezidentą? Jei jau bijoma išreikšti SAVO nuomonę čia, šiuose komentaruose (dar neįvykus rinkimams), tai apie kokį pilietiškumą galima kalbėti? Apie stručio ar ‘podlyzos’ pilietiškumą? Ar prisitaikėlio, kad tik man nebūtų blogiau? Teisingai. Juk revoliucijas (ar SISTEMOS keitimą), bent pradeda idealistai, optimistai, aukštos moralės žmonės, o jų vaisiais naudojasi cinikai ir savanaudžiai bei egoistai, neturintys net supratimo apie Garbę, Orumą bei Sąžinę ilgai ‘stovėję po medžiu’ ir…stebėję (juk smagu iš ugnies kaštonus traukti svetimomis rankomis). Kur tie SISTEMOS (tada komunistinės – sovietinės) priešininkai-disidentai šiandien? Kiek jų yra įvertintų? Nebūtinai ordinais, medaliais (tais įvertinti nusipelnę KGB’istai, jų REZERVAS), bet bent ar skiriamas reikiamas dėmesys (juk likę gyvi mūsų istorijos, pasipriešinimo liudininkai ir DALYVIAI, ir betarpiški – yra garbingo amžiaus)? Jie gi yra nustumti į gyvenimo užribį. Kieno? O gi tų, prieš kuriuos jie kovojo. Todėl ir neįvykdyta nei liustracija, nei dasovietizacija (dekagėbizacija). Tada labai daug ‘garbingų’ ponų ir ponių atsisveikintų su kėdelėmis, privilegijomis, kurias įsigijo meluodami, būdami ištikimais šuniukais SISTEMAI. Ir nesvarbu kuriai – ar Sovietinei, ar dabartinei. Juk dvasios ubagas, neturėdamas anei kokios moralės-sąžinės, pasiruošęs laižyti kiekvieno boso užpakalinę dalį, vardan asmeninės gerovės. Tik tada lojo vienaip, dabar kitaip. Prisitaikėliai, dabar ‘garbingi’ demagogai -asmenys. Todėl ir gerbiu S.Stulpino drąsias mintis. Jis negieda ditirambų (prisitaikėlių muzikos), bet nagrinėja problemą (taip kaip jis mato) iš esmės. Ir ne norėdamas kokių tai asmeniškų negerų tikslų ar interesų, o tik norėdamas įspėti Neringą ir jos pasirinktus nesusitepusius žmones rinkiminiame sąraše.
  Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems, drąsiems ir ne savanaudžiams egoistams-prisitaikėliams.

  • Aš manau visai priešingai apie p. Stulpiną. Man atrodo, kad jis yra labai riboto mąstymo ir išsilavinimo žmogus. Jis daug ko nepajėgia suprasti ir šmeiždamas D. Kuolį, manau, jis net negalvoja, kad elgiasi nekorektiškai, nusikalstamai, nes tai ne jo protui. Jis skiria tik juodą ir baltą spalvas, o pustonių nepažįsta, jam tai nesuvokiama. Todėl su tokiu žmogum diskutuoti yra beprasmiška. Daug skaičiau jo straipsnių, tiksliau liaupsių apie D. Grybauskaitę, paskui, kaip jau tiesa visiems akis badė, matyt susigėdo. Tai tamsus žmogelis. Tik tiek.

 8. Šiauliuose banditpalaikio sūnelis renka parašus už savo kandidatūra po jūsų judėjimo priedanga. Reikia kuo greičiau pateikti sąrašus ir informuoti pavardes tų išgamų sūnelių, kurie tikisi apgauti ne visada su sveika logika draugaujančius mūsų „aksakalus“.
  Kodėl negirdėti raginimų išbraukyti visas pavardes partijų sąrašuose, paliekant tik paskutiniąsias, pavyzdžiui, penkias? Kad nesugadinti biuletenio.

  • Tokių aferiūgų kandidatuojančių kur tik gali įlysti-kaip nepjautų šunų.Kiekvienoje naujai atsiradusioje partijoje ar koalicijoje.Melagoiai apsimetėliai einantys tvarkyti savo reikalų.

 9. Perskaičiau KK portale po R.Juknevičienės str. komentatoriaus copy-paste mintys (jei copy-paste nesupyks):
  Ir visa tai dėl to, kad Naglis Puteikis, vedamas keisto normalios orientacijos žmogui prisirišimo D.Kuoliui, apkaltino „Drąsos kelią“ bendradarbiaujant su …..VSD. Matyt jam tą pričiulbėjo tūla Nijolė Oželytė, niekada neturėjusi jokio ryšio su Talgato Nigmatulino sekta. Ir žinoma po jo nužudymo 1985 metais netampyta KGB. Ir žinoma niekada nebuvusiai LKP CK nare. Ji, Tautos lakštingala nesenai rypavo, kad „chunta sugriovė „Lietuvos sąrašą“. O šiandiena – Seimo narys jau pareiškė, kad VSD „Drąsos kelio“ kojomis sutrypė „Lietuvos sąrašą“.

  Garbusis Seimo narys Naglis Puteikis net nesiteikia pateikti įrodymų. Ne pirmą kartą, žinoma. Kam tie įrodymai, kada iš Konservatorių partijos vien pirmam rinkimų etapui gauta stambi pinigų suma. Pikti liežuviai plaka, kad suma siekia vos ne 100 000 litų. Kodėl už tokią sumą nepasakius bele ko ?

  Arba kišant koją Neringai Venskienei į Naujamečio rinkimų apygardą neiškėlus Dariaus Kuolio ? Garliavoje – Tautos lakštingalos, itin stabilių pažiūrų moteriškės Nijolės Oželytės, o Šeškinėje – Liudvikos Pociūnienės . Visai ne todėl, kad sutrukdyti ateiti į Seimą „Drąsos kelio“ nariams. Tiesiog neapsikentus. Ir žinoma be konservatorių partijos žinios.

  – Žodis, ne žvirblis, – atsidūsta vyriausiasis VZD analitikas, bejausmiu žvilgsniu nulydėjęs ilgakoję gazelę su itin slaptų dokumentų papke. – O jeigu iškels ? – Kuoliui sužlugdyti bet kokią idėją – kaip du pirštus ap…žt. Turi žmogus patirties. Pažiūrėkim kad ir Lietuvos švietimą. Mokyklos uždarinėjamos, mokytojai liko be darbo.

  – Šefe,- į patį vyriausiąjį VZD bosą kreipėsi jaunas praktikantas. – Nurimkite, juk konservatorius – tai ne ideologija, – tai diagnozė.

  – Būtent, diagnozė – suniurzgo pats vyriausias VZD bosas. – Kai kalba adekvatus, galima numatyti ėjimus, o kai kalba turintis diagnozę, galime eiti burti iš kavos tirščių. Ir palyginti Lietuvos konservatorius su SSSR – milžinu molinėmis kojomis, kuris griūnantis į pražūtį pasiryžęs nusitempti bet ką. Kad ir savo Tėvynę – Lietuvą.

  Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems ir sakantiems tiesiai-šviesiai.

  • patarčiau nelįsti į šį portalą. Rašinėjote iki šiol ir rašinėkite toliau Karštam komentare, pas p. Drižių, o čia jūsų „postringavimai“, melo kratinys visai nereikalingas. Daug kas iš mūsų gerbiame ir N. Puteikį, ir D. Kuolį, o jūs ko iš jų norite – neaišku. Kartojatės, kad jie Drąsos kelio partiją griauna, o aš pasakyčiau, kad ta partija pati save iš vidaus griauna ir žlugdo visų mūsų Lietuvos žmonių viltis.

 10. PREAMBULĖ.
  Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija.
  ——————————————————————————————————————————————————
  ir visa dar neišsivaikščiojusi TAUTA, visi mąstantys ir nemąstantys Kūrėjo tvariniai Sveikinu jus su šiuo pirmadieniu (rugsėjo 3 d.). Pirma savaitės diena. Rudens pradžia. Viltingo rudens (spalio 14 d rinkimai) pradžia. Gal tai bus Tautos ir Lietuvos atgimimo pradžia? Gal. Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio?
  REKLAMA arba ANONSAS.
  Nuo rugsėjo 3 dienos (nuo šiandien) transliuojama informacinė laida ‘Labas rytelis Lietuva’ patobulėjusi, su rubrikomis ir kitais ‘pribambasais’. Nepraleiskite rytais ! O juk ir LTV nuo šiandien pradeda laidas ‘Laba diena Lietuva’, kaip ir ginantis pedikus kanalas LNK pradeda laidas ‘Labas vakaras Lietuva’. Sakau, gal patiiko mano laidos ‘Labą dienelę Lietuva’-‘Dienos Mintys- pamąstymai’; ar ‘Labas vakarėlis Lietuva’-‘Pavakario pamąstymas’? Laidos, kurias transliuoju ne pirmi metai. Konkurencija? Na, tiek to. Man dar liko ‘Labas rytelis Lietuva’ ir ‘Labanakt Lietuva- Nakties Mintys’. O juk konkurencija yra tobulėjimo variklis – generatorius.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  AKTUALIJOS-PALINKĖJIMAI
  * Kadangi mokslo metų pradžia ne kai kurioms mokykloms prasideda tik nuo šios dienos, todėl kuo nuoširdžiausi palinkėjimai moksleiviams, jų Tėveliams, Mokytojams (kurių š.m. sumažės net (tik) tūkstančiu). O ypatingi palinkėjimai absolventams, kurių ne vienas, jau kitais metais varstys Darbo Biržų duris. Bet gyvenimas yra gyvenimas. Kaip ir skęstančiųjų gelbėjimas yra skęstančiųjų reikalas (argi?). Bent jau Lietuvoje.
  TEISĖSAUGA-TEISĖNAIKA
  * Ir vėl vyks Medininkų žudynių bylos nagrinėjimas. Ir vėl bus tąsomas vienintelis ‘pagautas’ kaltininkas- iešmininkas Michailovas. Nors pavardę pakeitė iš Nikulino, bet liūdnasis juokas šioje byloje tęsiasi. Nors ta byla užmesta užpečkyje išgulėjo N metų, bet niekas iš teisėlaužininkų nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kaip Michailovas. Sakau, gerai, jog taip greitai randami ir nuteisiami nusikaltėliai. Na ir kas kad, gal būt, nekalti, ne tie (sprendžiant pagal faktus toje byloje, baltais siūlais siūtoje), bet randami. Tad išeina, teisėnaika dirba? Klausimas, tik kaip dirba? O gal geriau nedirbtų, kad po to nereikėtų raudonuoti? Gal.
  * Konstitucinis teismas nagrinės leidimo dalyvauti rinkimuose į seimą R.Paksui pagrįstumą. Nagrinėjimas numatomas 2 savičių ilgio (labai rimtas ir atsakingas). Prognozės? Jei E.Kūrio dvasia tebesklando to teismo pastate (kaip vaiduoklio), tada sprendimas NELEISTI, NEDUOTI tokios galimybės. O jei nugalės sveikas protas, tada…, tada, gal būt,…ir LEIS. Gal.
  —————————————————————————————————————————————————-
  ŽYDROSIOS DRAMBLIUKO SVAJONĖS.
  * Planuojamas Lietuvos patekimas į dvidešimtuką (net į 17-ką) ekonomiškai stipriausių pasaulio šalių. Šalia Japonijos, Saudo Arabijoas ir kitų gigančių. Ar ne žydrosios svajonės? Gal ir žydrosios. Sakau, gal jau atsiplėšime nuo Tumba-Jumba genties? Gal. Jei jau ypatingi ekonomistai taip planuoja. Gal ko nors ‘prisišniaukštę’? Gal. O gal vietoj ‘baltų arkliukų’, sapnuojasi jau rožiniai sapnai? Irgi gal.
  —————————————————————————————————————————————————
  AKCIJOS.
  * Lietuvoje vyksta, kol kas sėkmingai, akcija ‘apsaugok mane’ skirta vaikams. TV reklamoje mušama diržu mašina, jog neužsiveda. O kas suaugusius apsaugos nuo teisėnaikininkų diržo? Pasvajokim ir nurimkim. Kaip vienas klasikas yra pasakęs nemirtingą (sakyčiau, aktualiausią Lietuvoje) sentenciją – ‘Skęstančiųjų …Reikalas’ Visai suprantama ir aišku.
  —————————————————————————————————————————————————
  KULTŪROS NAUJIENOS arba MOKSLAS IR BEDARBYSTĖ.
  * Paaiškėjo, jog kas trečias Darbo Biržos klientas – jaunesnis, nesiekiantis ir 30 metų amžiaus. Vadinasi, baigei mokyklą ar institutą ir tampi jau potencuialiu Darbo Biržos klientu? Matomai. Ir ta darbo birža ar padeda susirasti darbo? Kartais. Bet šiaip susirandama savo ypatingomis pastangomis. Čia vėl tinka ta pati sentencija – ‘Skęstančiųjų… Reikalas’. Bet nereikia nusiminti, pulti į pesimizmą. Kova su bedarbyste (gal su bedarbiais?) ar už darbo vietas tai tęsiasi (net prioritetas, anot p.Kubiliaus). Sakau, kai dar galintys judėti bedarbiai išvyks iš Lietuvos- emigruos, tada gal atsiras darbo vietų? Gal. Su sąlyga, jog tos įmonės nebankrutuos, besistengiant patekti į tą 20-tuką.
  —————————————————————————————————————————————————
  INOVACIJOS arba IŠRADIMAI – NAUJOVĖS.
  * Mokyklose jau diegiami elektroniniai dienynai. Nebereikės popierinių. Visi tiesiog sužavėti. Net katučių ploja. Tada atsisėdęs namie prie kompo, galėsi įvairius pažymių pjūvius – statistiką gauti. Tik nepagalvota, jei koks nors piktas dėdė kokį nors piktą virusą įleis, o ir šiaip ta elektroninė pažymių knygelė užges? Juk gali taip būti? Gali. Nes ir virusas gali pasitaikyti labai npasiduodantis išnaikinimui. Kaip kolorado vabalas (iš JAV) bulvių lauke. Tad norisi palinkėti, kad nebūtų taip, kaip su elektroniniais bilietėliais Vilniuje.
  * Dėl tų pačių elektroninių bilietėlių. Čia žaibiška (kaip p.Kubiliau naktinė) reforma šiek tiek užstrigo. Iki naujųjų metų. Juk geriausia žvalgyba, pulti į mūšį (kaip užsieniečiai kad sako-‘razviedka bojem’). Na ir kas, kad vilniečiai liko kvailio vietoje stumdydamiesi prie spaudos kioskų, kioskelių, bet jau žinoma, kaip toliau reformuoti tą reformą. Tuo ir užsiima nuostabusis Vilniaus meras Abonentas – Abonementas. Sakau, kad nebūtų – neatsitiktų taip, kaip ir ‘oranžinių’ dviračių inovacijoje.
  —————————————————————————————————————————————————
  SPORTAS (ir KORUPCIJA ar VAGYSTĖS)
  * Kilo įtarimas , kad Lietuvos Futbolo Federacijos Prezidentas (Julius Kvedaras) ‘įsisavino’ nemažą kiekį pinigėlių, gautų iš Europos Sąjungos. Matomai, turėdamas tikslą kilstelėti žlungantį Lietuvos futbolą (gal net į 20 vietą pasaulyje, kaip kad šviečiasi ekonomikoje? Gal.). Logiška. Juk alkanas sportininkas žymiai daugiau įdės pastangų pergalei pasiekti, negu viskuo aprūpintas, įmitęs sportininkas. Paveikta ‘šaunaus’ pavyzdžio, tą patį atliko ir jo sekretorė (Lyg Daiva Žikelienė) , kuri ‘įsisavino’ iš UEFA atvykusius pinigėlius. Logiška. Jei jau ‘įsisavinimai’ vyksta visoje Lietuvoje, tai kodėl sporte, tame tarpe ir futbole gali nevykti? Ką, negi futbolas ignoruojamas, kaip raupsuotasis? Žinoma, jog ne. Tad lieka palinkėti ir ateityje sėkmingai ‘įsisavinti’ pinigėlius.
  —————————————————————————————————————————————————
  ORAI ir jų PROGNOZĖ.
  * Šeštą val. rytelio Lietuvoje nelijo (net keista). Dangus debesuotas, ūkanotas. Vėjas nepastovios krypties (kaip ir Lietuvos politika), vietomis (kai kur) iškris lietutis. Manoma, jog ne per skaudžiai iškris ir ne visoje Lietuvoje, o tik VIETOMIS. Linkiu, kad, kur Jūs gyvenate nebūtų TA VIETA.
  —————————————————————————————————————————————————
  DIENOS KLAUSIMAS ar RYTELIO MĮSLĖ.
  * Pagautas buvęs Vilniaus Policijos komisaras Kaliačius, dirbantis kontrabandos arimuose, kaip ir vienas muitininkas su policiniku. Pastarieji, laisvalakiu dar ir pažangiais botanikais buvo – augino kanapes (narkotines medžiagas). Tad formuluoju du (vieno per mažai) klausimus:
  1. Ar visada nusikaltėlių ieškoma, ten kur reikia (kaip pedofilų Neringos kompiuteryje)? O gal pradėti nuo savęs? Kontrabandininkų ieškoti ieškančiųjų gretose, kaip teisės pažeidėjų teisėsaugininkų gretose?
  2. Kokia numatoma baigtis- rezultatas tų nusikaltimų? Gal realus teisingumas? Gal. O gal ‘senatis’ ar ‘neradimas nusikaltimo sudėties’? Irgi gal. Čia priklauso nuo to, kas ir kaip į tai pažiūrės.
  —————————————————————————————————————————————————
  Dar kartą su nauju ryteliu Tautiečiai. Geros dienos ir jumoro dozės jums šiandien !
  Pagarbiai.

 11. Pasižiūrėjus kaip uoliai yra puolamas gerb. D. Kuolys, net plika akimi matoma, kaip labai jo ir jo vienminčių bijo sisteminės partijos ir kitos nomenklatūrinės institucijos.
  Šaunuolis D. Kuolys, Jūs jau dabar įvarėte baimės visokiems prisiplakėliams. Todėl jie ir spiaudosi savo nešvankybėmis.

 12. Labai gerai isivaizduoju Kuoli Lietuvos Prezidentu. Nebutina jam eiti i Seima, jam reikia ruostis kandidatuoti i prezidentus

  • etika – 2012-09-03 16:44:
   Labai gerai isivaizduoju Kuoli Lietuvos Prezidentu. Nebutina jam eiti i Seima, jam reikia ruostis kandidatuoti i prezidentus !
   Tik iteisinus Preidentinį Valdymą,
   o Seimo-Šeimą – pakarti !

 13. Kokius ten neshvarius zhaidimus Puteiikis su Kuoliu pradeio zhaisti su Sondeckiu? Gal zombio Lenino anukai galeitu man paishkinti koke the demokratia sugalvojo pazhaisti.

 14. Naglis Puteikis: Alvydai, leisk atsakyti į Tavo klausimus:

  „Tik štai įdomu su kokia programa eina į rinkimus pats Naglis: su konservatorių partijos ar savo. O, jeigu savo, tai kodėl eina su ta partija, kurią nuolat kritikuoja.“

  N.P.: eičiau su TS-LKD, bet kad kol kas dar nėra tos programos, taigi nėra kaip ir rinkėjams prisistatyti. Už biudžetinius pinigus žurnale „TS-LKD žmonės (dvidešim penki)“ rėkauti su Užkalniu „duskit pavidoliai“ negaliu, nes pats pavydžiu limuzino Porshe Panameros už 300 000 Lt; grožybių, kačiukų, šuniukų už 5000 Lt dar neturiu, todėl prisistatyti rinkėjams galėčiau nebent su programa. Todėl ką randu gero pakeliui, tą ir imu: ėjau, žiūriu guli apynaujė „Lietuvos sąrašo“ programa. Paskaičiau – patiko, ypač dėl daugiamandatės apygardos panaikinimo, dėl antstolių reprichvatizavimo (nacionalizavimo – suvalstybinimo), ir t.t.
  O kritikuoju TS-LKD todėl, kad į tą TS-LKD elito žurnalą pateko tik pirmi 24, plius alkopramonės lyderis, plius Užkalnis, plius vyr.redaktoriaus draugužis, taigi iš viso 27, o aš sąraše būdamas 26-u nepatekau. Todėl negalėjau reklamuotis šalia taupiausios iš visų Seimo narių automobilių – mano tėvo 1988 m. gamybos dujinio Wolksvagen passato.
  Jei lauksiu TS-LKD programos, tai gali taip atsitikti, kad ją likus 2 dienom iki rinkimų parašys Užkalnis su Adomėnu, arba ji bus baigta tik po rinkimų.

  „Nacionalinis suvienijimas Už Lietuvą Lietuvoje baigia ruošti tokią programą, bet nežinau, ar turėsime pakankamai galimybių ją žmonėms pristatyti. Bet Naglį ir kitus galiu nuraminti, kad tokia programa netrukus bus paskelbta.“

  N.P.: Alvydai, nepyk, bet ką Jūsų susivienijimo kandidatai DABAR pristatinėja savo rinkėjams? Gal TS-LKD 2008 m. programą -ji,beje, labai gera. Ar visai nieko nepristatinėja? O gal imate pavyzdį iš Adomėno ir programą parengsite po rinkimų?

  „Pirmas, tas, kas žiniasklaidoje jau buvo minėta, kad „D.Kuolys suvažiavime Daukanto aikštėje turėjo virš tūkstančio įgaliojimų ir tai irgi panašu į teisybę, nes į aikštę susirinko keletas dešimčių žmonių, o atstovavo virš tūkstančio.“

  N.P.: 800 žmonių pasitikėjo D.Kuoliu ir pasirašė įgaliojimus. Kuo tai skiriasi nuo 1900 visuotinio susirinkimo dalyvių , arba 119 delegatų, atstovaujančių po 10 partijos narių, balsavimo? Kuo tai skiriasi nuo 700 įgaliojimų Emigrantų partijai, 500 įgaliojimų Brazauskienei, 400 įgaliojimų DK aktyvistei ir pan.?

  „Antra, kad susirinkta, kažkodėl ne kokioje nors salėje, kaip steigiama partija, o aikštėje.“

  N.P.: Įstatymas nedraudžia steigti organizacijų ir ant šaligatvio, bet būtų trikdomas eismas, o aikštė nuo graikų laikų yra demokratijai skirta vieta. Kuo skiriasi aikštė nuo salės?: 1. Taupymu – nereikia švaistyti sunkiai surinktų nario mokesčių. 2. Fliuksu – asimetrinis atsakymas papuvusiai sistemai, 3. Viešieji ryšiai -žurnalistams lengva filmuoti, fotografuoti visais rakursais, imti interviu, laisvai judėti nieko netrikdant – puikus demokratijos ir viešumo triumfas prieš užsidariusius prabangiuose viešbučiuose liberalcentristų forumus, pasibaigiančius beveik orgijomis prabangiuose baruose ir kambariuose už biudžeto pinigus (tai nekliūna?).

  „Trečia, kad suvažiavimo delegatams dar prieš suvažiavimą patvirtinti siūlyta partijos vadovu D. Kuolį ir balsuoti už visas rezoliucijas, dokumentus, jų net nemačius, kas bus pasiūlyta suvažiavime.“

  N.P.: įgaliojime triskart parašyta, kad įgaliojama veikti TIK DĖL STEIGIMO.

  „Ir, ketvirta, aišku, ne mažiau skandalinga: kad įgaliojimą pasiūlyta duoti būsimam partijos pirmininkui iki 2016 metų.“

  N.P.: įgaliojimai duoti tik dėl steigimo, taigi gali iki 2016 steigti partiją, bet tik steigti. Matyt rengėjai galvojo, kad surinkti 800 ir daugiau įgaliojimų D.Kuoliui gali prireikti 4 metų. Kaip matome, apsiskaičiavo, nes surinko per 11 dienų, ar tai dėl per didelio pasitikėjimo D.Kuoliu, ar dėl pernelyg gerai organizuoto rinkimo (matyt, parašų rinkikai karštai įtikėjo sėkme, ar reikalingumu) , o gal dėl visų šitų trijų dalykų sinergijos?

 15. PREAMBULĖ.
  Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija.
  ——————————————————————————————————————————————————
  ir visa dar neišsivaikščiojusi, neišvyta TAUTA, visi mąstantys ir ‘bambukai’, sveiki (sveikuoliai) ir neįgalūs (invalidai) Sveikinu jus su šiuo antradieniu (rugsėjo 4 d.). Darbo diena. Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio?
  REKLAMA arba ANONSAS.
  Jau pradėtas nebe pirmas šios laidos sezonas. Ji vėi transliuojama – informacinė laida ‘Labas rytelis Lietuva’ – patobulėjusi, su rubrikomis ir kitais ‘pribambasais’. Nepraleiskite rytais ! O juk ir LTV jau transliuoja laidas ‘Laba diena Lietuva’, kaip ir ginantis pedikus kanalas LNK kad laidas ‘Labas vakaras Lietuva’. Šių laidų analizė bus atlikta artimiausiose ‘Labas rytelis Lietuva’ laidose.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  NAUJASIS, PLANUOJAMAS BIUDŽETAS .
  * Numatomas ateinančių metų biudžetas padidės ‘tik’ (net) 350 milijonų litų (pradžiai, t.y. preliminariai). Keista. Tauta vis nyksta, mažėja, traukiasi, kaip ir mokyklos, mokytojų ir mokinių skaičius, o biudžetas kaip ir seimūnų bei padėjėjų – patarėjų skaičius NE ! Gal įstatymų kokybė gerėja (mažiau problemų lieka mažėjančioje Tautoje) ? Gal. Nors? Jei naujų problemų neatsiranda, tada tie patys seimūnai, kartu su valdžiuke jas sukuria. Nes priešngu atveju nebebūtų su kuo kovoti, ką spręsti. Tada tiek visos šutvės nebereikėtų nei seime, nei valdžiukėje. Verta susimąstyti, kadangi, anot vieno klasiko, ‘Skęstančiųjų gelbėjimas yra skęstančiųjų reikalas (argi?)’. Bent jau Lietuvoje.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  KYLA DARBO BIRŽŲ REIKŠMĖ arba BEDARBYSTĖ
  * Šiais metais per Darbo Biržas bus subsidijuojami karinę karo tarnybą atlikę kareivėliai, norintys dirbti. Apie 1,5 šimto jaunuolių biudžeto lėšomis. Viso 200 tūkst, bet vienam bus skirta ne daugiau 1.200 litų per mėnesį. Ir tokių mėnesių ne daugiau kaip 6. Įdomiai čia gaunasi. Nors prognozuojamas ekonominis šuolis net į pasaulio ekonomikos gigantų 20-tuką, bet atlyginimai ar subsidijos lieka Tumba-Jumba genties lygio. Kažkodėl nešuoliuoja aukštyn. Kažin kodėl? Gal tai tik laikini sunkumai? Nors, kaip įprasta Lietuvoje, nieko nėra pastovesnio, kaip laikinumas (‘laikina’).
  * Vėl apie darbą. Nors kai kurie jaunuoliai norėję vykti ir dirbti užsienyje, savo artimųjų atkalbėti liko Lietuvoje ir norėdami dirbti, patyrė patyčias ir apgaules iš savo darbdavių ( tokių kaip Tomo Uznio) Gal dabar gailisi likę Lietuvoje, ašarų pakalnėje? Gal. Ne gal, o tikrai. Jei jautiesi niekam nereikalingas, jei iš tavo pastangų dirbti ir užsidirbti yra tyčiojamasi. Ir prie ko čia Patriotizmas. Atseit, emograntai, ne savo šalies Patriotai? Argi? Gal tiesiog nenorintys būti stumdomais, spardomais ir niekinamais kaip gyvuliai (nors ir su tais šeimininkai švelniau elgiasi) tiek darbe, tiek gyvenime, gyvenant Lietuvoje? Gal, t.y. tiksliai.
  ————————————————————————————————————————————————-
  BLAIVYBĖ ir jos PROBLEMOS
  * Praėjusį mėnesį pagauta apie 1,5 šimto girtų vairuotojų, t.y. išgėrusių. O kaip negersi, jei net nepilnamečiams parduodamas alkoholis. Net pirmą mokslų dieną. Nors net iš pensininkų reikalaujamas pažymėjimas, įrodantis gimimo datą (pagal sukurtą chuntinių seimūnų įstatymą). Kaip visada vyksta absurdo teatras. Kam nereikia- negalima, net draudžiama, tie gauna-parduodamas alkoholis, o tiems, kam leidžiama, net dokumentai tikrinami. Kaip esant kariniam stoviui. Sakau, gal ir tie kraštutinumai dings atėjus seiman tokiems kaip Algirdas Jankauskas, iš ‘DK’ sąrašo, kuris jau dabar mąsto tuo klausimu ir turi minčių kaip tai galima būtų įgyvendinti? Gal.
  —————————————————————————————————————————————————
  TEISĖTVARKA – TEISĖNAIKA.
  * Kaip jau vakar buvo skelbta, įvyko VRK – Vyriausiosios Rinkimų Komisijos, vadovaujamos ‘amžinojo’ pirmininko Vaigausko, posėdis, sprendęs buv.prezidento R.Pakso galimybę dalyvauti rinkimuose. Kaip ir buvo prognozuota, ta komisija tokios galimybės nerado. Gal ras konstitucinis teismas? Gal. Priklausomi kokios vaiduoklių dvasios skraidys tame teisme. Jei tokios kaip E. Kūrio, tada ir šis teismas neras jokios galimybės dėl buv. prezidento dalyvavimo rinkimuose, o jei kitos (dvasios)? Juk gali taip būti? Tada gal ir ras. Kaip ne kai kas randa savo ‘garbelę’ ir’orumėlį’ teismeliose, taip ir tie ras tokią galimybę.
  * Bliūkšta baltais siūlais siūta Medininkų nusikaltėlio Michailovo byla. Nebeaišku už ką ir kodėl taip ilgai sėdi. Nes pagal pakeistą kaltinimą, jo kaltės lyg ir nebelieka. Kaip ir tų prokurorų, laukusiems senaties, įkišus tą bylą į stalčių ir laikiusiems net N metų. Ir jiems nėra jokių kaltinimų. Be reikalo Nikulinas pakeitė pavardę į Michailovą. Būtų juokingas jumoras (na ir kas, kad juodasis, ar pagrabinis) visam Pasauliui, jog žmogus nuteistas kalėti iki grabo lentos, yra nekaltas. O tiems bylos marinuotojams nei plaukelis nenukrito nuo galvos, kaip ir teisėjams, prėmus tokį ‘juokingą’ (ar graudų) sprendimą. Sakau, gal ir Eglutės (Kusaitės) byla pasisuks tokiu ‘jumoristiniu’ kampu? Gal.
  * Vyksta pokyčiai ir V.Pociūno byloje (kaip nebūtų keista). Leista net išviešinti kai kuriuos ne viešus, o slaptus dokumentus. Tai reiškia, jog teismas (būsimasis) gali būti viešas. Keista, kai viskas vyksta tamsoje, slaptai ir paslaptingai,t.y. ‘konfidncialiai’, čia atvirkščiai. Tikrai keista. Gal teisėnaika susirgo? Gal. Kas gali paneigti?
  —————————————————————————————————————————————————
  POLITINĖS NAUJIENOS ir PROGNOZĖS.
  * Prognozuojamas tas dviejų nusikaltėlių gaujų- partijų (‘dešiniųjų’ ir ‘kairiųjų’) apsijungimas į ‘Vaivorykštės’ koaliciją. O ‘Vaivorykštė’ tai kieno simbolis yra? Žinoma, kad žinote. Štai ir išlindo yla iš maišo. Todėl taip ir vyksta pedofilijos bylos tyrimas. Tokie kovotojai tarpusavyje (dėl galimybės gauti SAU ‘otkato’ dalį, ar ‘įsisavinti’ pinigus per projektus, ar jų kūrimą), o dabar sąjungininkai? Taip, pavojaus valandą visi nusikaltėliai solidarizuojasi, idant negautų pelnyto atpildo už savo nusikaltimus. O ta pavojaus valanda yra galima ir vis artėja. Todėl didysis strategas Nr.1, suktasis ‘dėdulė’ suktai ir duoda leidimą savo gaujai suartėti su kita gauja. IRGI SISTEMINE ir ne mažiau nusipelnusią negu jo, taip vadinama ‘dešiniaja’. ‘Dėdulė’ logiškas ir pragmatiškas. Supranta, jog čia ne vien lovio klausimas. Čia gali būti ir atsakomybės klausimas. O jo jis ir jo gauja kaip velnias kryžiaus bijo…
  * Prognuozuojamas teisėnaikos, prasidedant agonijai, galingos atakos prieš Neringą. Nes laikas nenumaldomai bėga, atpildas (galimas) vis artėja (bent tokia tikimybė yra), tad nebėra ko laukti. Eiti ‘va bank’. Nes iki priešrinkiminio imuniteto suteikimo Neringai liko 10 dienų. Tad jau kaip nors, Neringa, privalote ATSILAIKYTI, vardan tos (ne anos, nusikaltėlių) LIETUVOS.
  * Vilniuje įvyks Baltijos šalių užsienio ministrų susitikimas. Įdomu, ar bus šnekėta, kad NATO karinis aerodromas, tiksliau NATO šalių lakūnai ir lėktuvai turės būti perdislokuoti į Estiją? Kodėl? Nes Estija taip pageidauja, o ir Lietuvoje nieko nabelieka ką saugoti. Viskas ‘įsisavinta’- išvogta. O burokai- čipolinai patys gali save apsisaugoti. Pagal vieną klasiką – ‘Skęstančiųjų… skęstančiųjų Reikalas’.
  —————————————————————————————————————————————————
  PARALELĖS ar SUTAPIMAI.
  * Pradėti daryti gręžiniai Italijoje – į Vezuvijaus ugnikalnį. Anksčiau buvo baiminamasi dėl jų, dabar jau leidimas gautas. O Vezuvijaus ariale gyvena apie 3 mln. žmonių (kaip ir Lietuvoje). Kažin, ar neišsiverš tas ugnikalnis, paskatintas tų gręžinių? Kaip ir Lietuvoje ar susiformavęs ugnikalnis neišsiverš po spalio 14 d. rinkimų? Galimai, jei ugnikalniu laikysime Tautos rūstybę nusikaltėliams, galimybę keisti tą nusikaltėlių SISTEMA. Bet juk Lietuva (pagal rožines drambliuko svajones) veržiasi į ekonominių Gigantų 20-tuką, net 17-tuką? Bet juk ir Honkongas veržiasi. Bet irgi natūraliai pastatytas ant ugnikalnio (nors Lietuva ne natūraliai pastatyta prieš esančią SISTEMĄ), kuris gali išsiveržti… Tad visko gali būti..
  —————————————————————————————————————————————————
  SPORTAS.
  * Vakar TV3 laidoje ‘kodėl?’ mūsų olimpiniai medalininkai suprato, jog jie yra kvailių vietoje (pagal sporto funkcionieriaus, delegacijos vadovo Raslano atsakymus į žurnalistės R.Janutienės klausimus). Gerai, nors ir vėliau, bet ne niekada. Todėl ir yra Pasaulyje vertinamas mąstymas.
  —————————————————————————————————————————————————
  ORAI ir jų PROGNOZĖ.
  * Penktą val. rytelio Lietuvoje nelijo (net keista). Dangus debesuotas, ūkanotas. Bet debesys sklaidysis.Vėjas nepastovios krypties (kaip ir Lietuvos politika, kuri kryptį įgaus po spalio 14 d.? Gal), vietų kur iškris lietutis nebus, nes ir lietučio nebus. Vos ne vasariškas oras.
  —————————————————————————————————————————————————
  DIENOS KLAUSIMAS ar RYTELIO MĮSLĖ.
  * Skelbiama, jog gautas grūdų derlius bus žymiai didesnis už ankstesnius derlius. Eksportas augs. Bet… duona brangs ??? Kaip čia išeina? Ar jau tapo madinga viską branginti, ar tai daroma sąmoningai? O gal kad kainos (pasaulinės) auga? Gal. O kodėl atlyginimai, darbo vietų skaičius neauga? Čia aš ne ‘kompetatingas’ ir atsakyti taip gražiai kaip suokia valdžiukė negaliu ir nesugebu. Tad reikia klausti jos, chuntinės valdžiukės..
  —————————————————————————————————————————————————
  Dar kartą su nauju antradienio ryteliu Tautiečiai. Geros dienos Jums, kaip ir geros nuotaikos bei jumoro dozės !
  Pagarbiai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *