„Teroristės“ Eglės Kusaitės byla: kodėl Prezidentė ir Seimas tyli?

Vasario 8 dieną, 9 valandą, Vilniaus apygardos teismas toliau nagrinės „jaunosios teroristės“ Eglės Kusaitės bylą.

Jau penktus metus Lietuvos Valstybės saugumo departamentas, Generalinė prokuratūra ir visų lygių teismai, padedami Rusijos FSB, persekioja Klaipėdoje gyvenusią ir, prokurorų teigimu, „karinę bazę Rusijoje susprogdinti“ ketinusią merginą. Eglė Kusaitė 2009-2010 metais devynis mėnesius buvo kalinama, vėliau dar kartą suimta. Vieniems teisėjams nagrinėjant jos „terorizmo bylą“, kiti teisėjai už prokurorų įžeidimą ir gąsdinimą nedirbančią, vienišos motinos mokytojos išlaikomą merginą nubaudė 9 100 litų baudomis.

Šių metų sausio 13-ąją atsiimdamas Laisvės premiją sovietmečio disidentas Antanas Terleckas iš Seimo tribūnos kalbėjo: „Savo absurdiškumu į manąją labai panaši Eglės Kusaitės byla. […] Absurdiškiausia, kad spektaklis vyksta Lietuvos – Europos Sąjungos ir NATO narės – teritorijoje. Šį spektaklį derėtų nedelsiant baigti“. Politikos apžvalgininkas Kęstutis Girnius teigia, kad patys Kusaitės persekiotojai, „ko gero, užsidirbo laisvės atėmimo bausmę“.

Dar praėjusiais metais buvęs Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Arvydas Anušauskas žurnalistams aiškino, kad „Kusaitės atveju Valstybės saugumo departamentas turėjo elgtis visiškai kitaip“, kad VSD pareigūnai padarė klaidą.

Kone prieš porą metų Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius Henrikas Mickevičius ir tuometinis Pilietinės visuomenės instituto direktorius Darius Kuolys atviru laišku dėl Eglės Kusaitės persekiojimo kreipėsi į Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę ir tuometinę Seimo pirmininkę Ireną Degutienę, kviesdami jas atsakyti į konkrečius klausimus. Deja, iki šiol valstybės pareigūnės į šiuos klausimus atsakyti nesiteikė.

Kodėl neatsakė Seimo pirmininkė, dabar jau žinome: ji prisipažino bijojusi VSD ir prezidentės. Kodėl neatsako prezidentė? Nežinia. Gal ji įsitikinusi, kad Gedimino Grinos ir Romualdo Vaišnoro vadovaujami kovotojai niekad neturi pripažinti savo klaidų, kaip jų nepripažino Felikso Dzeržinskio vyrukai?

Respublikos prezidentei ir dabartiniam Seimui, o ypač jo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetui, Žmogaus teisių komitetui, Teisės ir teisėtvarkos komitetui dar kartą kartojame 2011 metų balandžio 5 dieną užduotus klausimus.

***

2011 m. balandžio 5 d.

Lietuvos Respublikos Prezidentei p. Daliai Grybauskaitei

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei p. Irenai Degutienei

 

Gerbiamoji Ponia Respublikos Prezidente,

Gerbiamoji Ponia Seimo Pirmininke,

Kreipiamės į Jus, pritardami buvusių Lietuvos disidentų sesers Nijolės Sadūnaitės, kunigo Roberto Grigo ir Algirdo Endriukaičio išsakytam rūpesčiui dėl abejotinų Valstybės saugumo departamento (VSD) bei Generalinės prokuratūros veiksmų tiriant Lietuvos pilietės Eglės Kusaitės bylą.

Ši byla, nors nagrinėjama uždarame teismo posėdyje, vis aiškiau liudija, kad mūsų šalies VSD ir Generalinė prokuratūra, vykdydamos operacijas, nevengia manipuliuoti Lietuvos piliečiais, žaisti jų likimais, kad veikdamos prieš mūsų piliečius šios institucijos pernelyg glaudžiai bendradarbiauja su nedemokratiškų valstybių slaptosiomis tarnybomis.

Dar pernai vasarą, 2010-ųjų birželio 11-ąją ir liepos 2-ąją, mes kreipėmės į VSD generalinį direktorių Gediminą Griną prašydami pradėti tyrimą dėl galimų pavojų nacionaliniam saugumui bei žmogaus teisių pažeidimų vykdant operatyvinę veiklą bei ikiteisminį tyrimą pilietės Eglės Kusaitės, kaltinamos kūrus bendrininkų grupę teroro aktui atlikti, byloje. Taip pat prašėme VSD generalinį direktorių atsakyti į viešojoje erdvėje seniai iškeltus ir visuomenei rūpimus su šia byla susijusius klausimus.

Deja, nei informacijos apie atliktą tyrimą, nei atsakymų į rūpimus klausimus nesulaukėme. Kadangi VSD generalinį direktorių skiria ir atleidžia Prezidentė Seimui pritarus, o VSD generalinis direktorius yra atskaitingas Seimui ir Prezidentei, prašytume Jūsų atsakyti į klausimus, į kuriuos nesiteikė atsakyti Jums tiesiogiai atskaitingas valstybės pareigūnas.

 1. Ar tiesa, kad Eglės Kusaitės motina Virginija Kusienė dar 2007 m. lapkritį raštu kreipėsi į VSD Klaipėdos apygardos pareigūną Dainių Noreiką, prašydama padėti susigrąžinti savo dukrą Eglę iš Vokietijos į Lietuvą? Ar tiesa, kad nuo to laiko šis pareigūnas dvejus metus nuolat palaikė ryšius su Virginija Kusiene?

 2. Ar tiesa, kad 2007 m. gruodį grįžusi iš Vokietijos Eglė Kusaitė buvo apgyvendinta VSD išnuomotame bute Klaipėdoje, Ryšininkų gatvėje, nr. 8-114, kad VSD jai duodavo lėšų gyvenimo išlaidoms, apmokėdavo jos telefono sąskaitas?

 3. Ar tiesa, kad dvejus metus Eglę Kusaitę “globojo” VSD paskirti asmenys, prisistatę Klaipėdos musulmonais ir pasivadinę Andrejumi Abdulu Hafizu, Aiša Jelena Baltrušyte Koševaja, Abdurahmanu Stoniu, Nerijumi Daud?

 4. Ar tiesa, kad Abdul Hafizu pasivadinęs Eglės Kusaitės “globėjas” ragino ją vykti į Egiptą teroro akto vykdyti ir supyko, kai E. Kusaitė tai daryti atsisakė?

 5. Ar tiesa, kad dėl Eglės Kusaitės ryšių su Klaipėdos “radikaliais musulmonais” daug kartų nuogąstavusią jos motiną Virginiją Kusienę VSD pareigūnas Dainius Noreika visą laiką ramino, jog “su Egle viskas gerai, ji niekur nesivelia”?

 6. Ar tiesa, kad VSD pareigūnas Dainius Noreika įkalbinėjo Eglės Kusaitės motiną Virginiją Kusienę ir jos tetą Ireną Jeleniauskaitę tapti musulmonėmis?

 7. Ar tiesa, kad 2009 m. spalį Eglei Kusaitei Rusijos vizą padėjo gauti VSD pareigūnai?

 8. Ar 2009 m. spalio 24 dieną suimta Eglė Kusaitė, netrukus po suėmimo, buvo trijų VSD pareigūnų tardyta be advokato Vilniuje, Kosciuškos gatvėje esančioje areštinėje? Ar tardymo metu VSD pareigūnai naudojo prieš ją prievartą?

 9. Ar 2010 m. balandį Eglė Kusaitė buvo tardyta be advokato iš Maskvos atvykusių trijų Rusijos pareigūnų? Ar šio tardymo metu buvo prieš ją naudota prievarta?

 10. Ar VSD jau atliko tyrimą, kas ir kokių tikslų siekdamas perdavė klaidinančią informaciją dienraščiui „Lietuvos rytas“, kurios pagrindu 2010 m. balandžio 17 dieną buvo paskelbtas žurnalisto Gedimino Pilaičio straipsnis, klaidingai teigęs, jog “tarp mirtininkų, kovo 29 dieną susisprogdinusių Maskvos metro, turėjo būti ir jauna lietuvė”? Jei toks tyrimas jau atliktas, visuomenei svarbu žinoti, kas ir kodėl tokią klaidingą ir valstybės interesus pažeidžiančią informaciją dienraščiui perdavė. Jei tyrimas neatliktas, rūpėtų žinoti – kodėl.

 11. Ar galėtumėte visuomenei paaiškinti buvusio VSD Klaipėdos apygardos vadovo Algirdo Grublio Lietuvos televizijai pasakytus žodžius, kad jam gėda dėl savo buvusių kolegų veiksmų Eglės Kusaitės byloje?

Šie klausimai nėra retoriniai. Jie iš esmės susiję su demokratijos ir žmogaus teisių būkle Lietuvos Respublikoje, su mūsų šalies nepriklausomybe. Valstybės pareigūnams sąžiningai į juos neatsakius, liks nepaneigti įtarimai, kad Lietuvos VSD, Generalinė prokuratūra ir uždari teismai piktnaudžiauja savo galiomis, pažeidžia šalies piliečių teises ir laisves, pamina Konstituciją ir įstatymus, teikia abejotinas paslaugas Rusijos slaptosioms tarnyboms, o Seimas ir Prezidentė su tokiu elgesiu taikstosi.

Tikėdamiesi Jūsų atvirų atsakymų,

pagarbiai,

Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys

Henrikas Mickevičius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorius

Darius Kuolys, Pilietinės visuomenės instituto direktorius

6 komentarai

 1. Prokurorai Dūda, Laucius ir VSD agentai yra nusikaltėliai. Anksčiau ar vėliau jie bus nuteisti realiomis laisvės atėmimo bausmėmis už tyčinį bendrinikavimą su rusijos specialiosiomis tarnybomis prieš Lietuvą ir jos piliečius. Taip pat už tyčinį didelės žalos padarymą pilietei Eglei Kusaitei. Niekas negali uždrausti Lietuvos piliečiams trečiosiose šalyse dalyvauti kovose už tų šalių laisvę. Eglės Kusaitės persekiojimas ir bandymai pateikti ją kaip teroristę, įrodo, kad Lietuva tebėr LTSR.Lietuvius glima išrinkti didžiausiais pasaulio naivuoliais tikinčiais, kad okupanto patikrinti, apmokyti statytiniai ir patikėtiniai dirba ir dirbs Lietuvai. Jie lietuvą naikino, naikina ir naikins kol gyvi bus. Čia tas pat jei Prancūzijos ar Izraelio prezidentai būtu vokiečių nacionalsocialistų partijos nariai oberšturmfiureriai. Teisėjai, prokurorai valdininkai vokiečių statytiniai, o tų valstybių saugumą sudarytu gestapininkai.

 2. ŽMOGAUS TEISĖMIS BESIDOMINČIŲJŲ DĖMESIUI – š.m. vasario 8 dieną, 9 valandą, Vilniaus apygardos teismas toliau nagrinės “jaunosios teroristės” Eglės Kusaitės bylą. Teismas vyks priešais Lukiškių aikštę! (pagalvokime, ką tai reiškia)

  Man labai idomu, kaip dėl Eglės Kusaitės kreipimosi sureaguos mūsų šalies Prezidentė, nes, lyg, atsakingas už šios, kaip „teroristės“ pagaminimą yra mano geras sporto kolega, kuris vadovavo Klaipėdos VSD ir buvo, lyg, vienas iš aktyviausių Dalios Grybauskaitės rinkiminės kampanijos organizatorių. Man nors dabar ramiau pasidarė, kai mano šis nuo jaunystės laikų kolega; buvęs Klaipėdos VSD apygardos vadovas ir buvęs mano sporto varžovas bei Sąjūdžio laikų bendramintis Algirdas Grublys per Lietuvos televiziją yra pareiškęs, kad jam GĖDA DĖL SAVO BUVUSIŲ KOLEGŲ VEIKSMŲ Eglės Kusaitės byloje. Todėl solidarizuojuos su jo drąsiu prisipažinimu. Man malonu, kad sportinėse kovose užgrūdintasis sugebėjo pripažinti tai, kas dabar Lietuvoje yra skaudžiausia. O skaudžiausia visa VSD ir Generalinės Prokuratūros bei Lietuvos Rytas pozicija, galimai, nukreipta ne Lietuvos Nepriklausomybės tikslams. Apie tai yra išreiškęs pasibaisėjimą filologas, prūsų kalbos rekonstruktorius Letas Palmaitis, kuris buvo teisiamas už domėjimąsi šios Eglės Kūsaitės bylos eiga. Reik pažymėti, kad šio filologo teisme po pasakyto paskutiniojo žodžio, visi teismą stebėjusieji su kaltinamuoju sugiedojo Lietuvos himną. Giedantys himną visi atsitojo, išskyrus teisėją ir kaltintoją prokurorą – jie skambant Lietuvos himno žodžiams nepagarbiai sėdėjo. Taigi šis kaltintojas, matyt, ir dabar E.Kusaitės byloje dalyvauja. Todėl tokia nepagarba Lietuvai ir josios teisinei reputacijai turėtų dominti pačiose Lietuvai skaudžiausiose bylose, kaip Gatajevų persekiojimo, mūsų šalies žvalgų: pulkininko Vytautos Pociūno galimai nužudymo-apšmeižimo ir Šarūno Paberalio išdavimo susidorojimui, Garliavos žudynių-pedofilijos teisinėse manipuliacijose ir galimose falsifikacijose turi ateiti tikros TIESOS išsiaiškinimo valandos. Pirmiausiai turime klausti savęs dėl požiūrio į vaiką. Turime pasiklausti, KAS YRA VAIKAS – DAIKTAS AR GYVAS SUTVĖRIMAS? Turime išsiaiškinti, ar valstybinis pareigūnas, numatęs nepilnametį ruošti kaip mirtininką, turi gauti iš tėvų sutikimą vaikui būti mirtininku, ar neturi? Kiek mūsų Valstybė ir Teisėsauga bus dar toliau įtakojama LSDP signataro – didžiausio pasaulyje žudiko Felikso Edmundovičiaus Dzeržinskio mokslo ir praktikos įtakoje, sukurtos Lubiankoje. Kada bus moksliškai įvertintas sovietinės teisės pagrindų kurimas ir dabartinis jos palikimas Lietuvos teisinėje teorijoje bei praktikoje? Laikas pagaliau pradėti mąstyti dėl bolševikinės ideologijos palikimo įtakos Žmogaus teisių pažeidimų sistemoje. Todėl laikas apsispręsti, ko mums reikia – ar Autoritarinio-totolitarinio, ar naujo Humanistinio-demokratinio sistemos mąstymo ne tik teisėje, bet ir pedagogikoje-edukologijoje bei psichologijoje. Todėl prie šio kreipimosi kviesčiau prisidėti ir visoms Lietuvos Žmogaus teisių gynimo organizacijoms-asociacijoms.

  • Visi nepakaltinami. Algirdas Grublys, teisme paklaustas, ar 2008 m. jis pasirašė operatyvinės veiklos tyrimo pažymą E. Kusaitės atžvilgiu, sutrikęs pasakė: „aš perskaičiau ir susipažinau (…) aš esu administratorius (…) dėdamas parašus tikiu savo pareigūnais“.

 3. DAR PAPILDAU, kad su Eglės Kūsaitės byla Lietuva įveliama į kara prieš Čečeniją Rusijos sudėtyje. Juk jei mūsų Eglė planavo susisprogdinti kariniame objekte, ji pagal tarptautinės teisės sampratą turėtų būti traktuojama kaip kovotoja, o ne teroristė, nes ne civiliniame objekte buvo jos planuojami kovos veiksmai. Todėl prieš Teismą reikia paklausti: „Nuo kada Lietuva įsitraukė į karą prieš Čečeniją? Kodėl tada Lietuvoje yra Čečenijos aikštė ir kiti šios šalies Nepriklausomybės siekio pavadinimo simboliai?“

 4. „Tikėdamiesi Jūsų atvirų atsakymų…“ (citata_
  Nebūkit klounais. Prezidentė jau suprato, kad reikia „dagyventi“ kadenciją, nors su mūsų kvanksnom-pensnė daug nepirksi – apsitriedusias iki ausų kregždutes tai juk paliko!!!
  O atvirus atsakymus galite išgirsti ir kokiam nors ateiviui sėdint lauko tualete:
  -Pyyyrst, pyyyrst…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *