Prezidentė ir vidaus reikalų ministras vengia atsakyti, kas įsakė šturmuoti Garliavą

Mindaugas Ladiga, VRM viceministras ir ilgametis VSD darbuotojas

Jau beveik mėnesį pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai kasdieniais laiškais ragina Respublikos Prezidentę išsiaiškinti ir pasakyti piliečiams, kas įsakė 240 policininkų gegužės 17-osios rytą šturmuoti Garliavos gyvenvietę, naudoti prieš taikius piliečius dujas, elektrą ir kitas ypatingas smurto priemones.

Atskiru laišku akcijos dalyviai kasdien kreipiasi ir į vidaus reikalų ministrą Artūrą Melianą, klausdami, ar jis įsakė smurtauti Garliavoje.

Rugpjūčio 27-ąją S. Daukanto aikštėje budinčius piliečius pasiekė vidaus reikalų viceministro, buvusio Valstybės saugumo departamento pareigūno Mindaugo Ladigos raštas. Jame iškalbingai nutylimi konkretūs akcijos dalyvių klausimai ir į juos neatsakoma. Viceministras M. Ladiga, šiuo metu kandidatuojantis į Seimą kaip Liberalų ir centro partijos atstovas Pasvalio-Panevėžio apygardoje, savo rašte mėgina piliečiams teigti, kad vien antstolei paliepus Lietuvos valstybėje 240 policininkų šturmavę Garliavą.

7 komentarai

 1. Na ir galinga ta antstolė!!!Ko negali prezidentė tai šiai asabai juokum darbas.
  Tik švilptelėjo ir policininkai jau jai po kojomis voliojasi. Stebuklų šalis ir nekitaip!!!

 2. Bjaurus pareigūno pasiteisinimas: „prievartos priemones policija vartojo pagal įstatymą“. Prieš nekaltusžmones savo namuose? Tačiau tai dar kartą įrodo, kad Lietuvą valdo ĮSTATYMAI (taisyklės ir apribojimai), kurių kokybė dažnai būna abejotina. Ir tada pareigūnai randa skylių savivalei.

 3. Keista valstybė. Visi pareigūnai yra “ ne prie ko“. Niekas už nieką neatsako… Tai už ką jiems tokias riebias algas moka?

 4. Labas rytelis Visi Tautiečiai, net ir chuntiniai. Su rugsėjo 1 -ja Jus! Ypač pirmokėlius ir kitus moksleivius. Nors rytelis nelabai koks, gerą jį turime padaryti mes, eiliniai piliečiai savo gerais darbais, savo gerais žodžiais artimiems mus supantiems žmonėms (nes gėrio niekada nėra per daug). Sakau, gal už gėrį bus atsilyginta bent panašiai? Gal. Nors kaip yra pastebėta, už gėrį būtinai atsilyginama, jei ne geru, tai blogu. Bet atsilyginama. Ir būtinai. Bet vis tiek, gėris kaip ir Tikėjimas turi rusenti (bent) mūsų širdyse ir sieloje, jei nenorime tapti blogų jėgų įrankiais, kaip kad virtę tie chuntos šiknalaižėliai, jos šuniukai, pagal jos užduotį, vykdantys komandą ‘Fas’!. Bet kiekvienam savo. Ir įvertinimas kiekvienam savo. Jei ne šiame gyvenime, tai po išėjimo….Aukščiausiasis įvertins ir atseikės pagal nuopelnus (ar su kabutėmis?). Tuo neabejoju. O kol kas reikia gyventi, daryti tai, ką manai esant reikalinga, bet kad nuo tavo darbų nei vienas Tautietis (doras) nenukentėtų. Tad dar sykelį su Rugsėjo 1-ja. Su rudeniu Tautiečiai !
  P.S. O juk ruduo – derliaus nuėmimo metas, t.y. ką pasėjai, kaip auginai, puoselėjai, tokį ir derlių-rezultatą gausi. Tikiuosi, po spalio 14 d. pamatysime rezultatą, CHUNTOS išaugintą derlių. Kiek burokų-čipolinų pradėjo mąstyti, o kiek yra nemąstančių, kurie ne tik save pasmerkia, bet ir visą TAUTĄ su savimi traukia į nebūtį, į mirtį (tiek fizinę, tiek dvasinę-moralinę). Ir kol neatsikratysime baimės savyje, tol ir neįgausime drąsos kovoti su Neteisybe, tol netapsime Laisvi, Garbingi ir Orūs Žmonės. Tad bent dabar mąstykime žmonės, mažiau dejuokime, o daugiau veikime, priešinkimės Blogiui. Juk net menkas pasipriešinimas jam, suteikia vilties net ir naikinamai TAUTAI.. Pagarbiai tokiems Žmonėms.

 5. Perskaičiau gerb. S.Stulpino str.’Išdavystės Kronika’. Liūdnos, bet teisingos mintys (geriau nuoga tiesa, negu nedidelis melas, bet Melas). Dėl Kuolio jam pritariu visu 100 proc., kaip ir dėl L.Petronio- kandidato į seimą ‘D.K.’ sąraše. Kas atsimena, kaip buvo už nieką ‘išfutbolintas’ buv. prezidentas? Kokią rolę suvaidino taip vadinamas konstitucinis teismelis, kokią rolę suvaidino VSD (tame tarpe ir L.Petronis su M.Laurinkum), kokią rolę tie mąstantys, bet tylintys vardan asmeninės gerovės (savas kailis arčiau kūno). Gal ir dabar tylima dėl Petronio buvimo sąraše, kaip ir anksčiau sudorojant prezidentą? Jei jau bijoma išreikšti SAVO nuomonę čia, šiuose komentaruose (dar neįvykus rinkimams), tai apie kokį pilietiškumą galima kalbėti? Apie stručio ar ‘podlyzos’ pilietiškumą? Ar prisitaikėlio, kad tik man nebūtų blogiau? Teisingai. Juk revoliucijas (ar SISTEMOS keitimą), bent pradeda idealistai, optimistai, aukštos moralės žmonės, o jų vaisiais naudojasi cinikai ir savanaudžiai bei egoistai, neturintys net supratimo apie Garbę, Orumą bei Sąžinę ilgai ‘stovėję po medžiu’ ir…stebėję (juk smagu iš ugnies kaštonus traukti svetimomis rankomis). Kur tie SISTEMOS (tada komunistinės – sovietinės) priešininkai-disidentai šiandien? Kiek jų yra įvertintų? Nebūtinai ordinais, medaliais (tais įvertinti nusipelnę KGB’istai, jų REZERVAS), bet bent ar skiriamas reikiamas dėmesys (juk likę gyvi mūsų istorijos, pasipriešinimo liudininkai ir DALYVIAI, ir betarpiški – yra garbingo amžiaus)? Jie gi yra nustumti į gyvenimo užribį. Kieno? O gi tų, prieš kuriuos jie kovojo. Todėl ir neįvykdyta nei liustracija, nei dasovietizacija (dekagėbizacija). Tada labai daug ‘garbingų’ ponų ir ponių atsisveikintų su kėdelėmis, privilegijomis, kurias įsigijo meluodami, būdami ištikimais šuniukais SISTEMAI. Ir nesvarbu kuriai – ar Sovietinei, ar dabartinei. Juk dvasios ubagas, neturėdamas anei kokios moralės-sąžinės, pasiruošęs laižyti kiekvieno boso užpakalinę dalį, vardan asmeninės gerovės. Tik tada lojo vienaip, dabar kitaip. Prisitaikėliai, dabar ‘garbingi’ demagogai -asmenys. Todėl ir gerbiu S.Stulpino drąsias mintis. Jis negieda ditirambų (prisitaikėlių muzikos), bet nagrinėja problemą (taip kaip jis mato) iš esmės. Ir ne norėdamas kokių tai asmeniškų negerų tikslų ar interesų, o tik norėdamas įspėti Neringą ir jos pasirinktus nesusitepusius žmones rinkiminiame sąraše.
  Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems, drąsiems ir ne savanaudžiams egoistams-prisitaikėliams.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *