Piliečių pritarimas 2012 metų vasario 22 dienos reikalavimams

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI
PONIAI DALIAI GRYBAUSKAITEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI
PONIAI IRENAI DEGUTIENEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI
PONUI ANDRIUI KUBILIUI

Viešas pareiškimas

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą

Pritardami šių metų vasario 22 dieną Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, susirinkusių piliečių išsakytai pozicijai, reikalaujame:

 • iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
 • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
 • atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
 • nedelsiant pradėti nuoseklų valdžios apsivalymo procesą;
 • iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsią.

Mes norime susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Mes norime švęsti Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Liudvikas Jakimavičius
Valdas Papievis
Gediminas Mikelaitis
Vytautas V. Landsbergis
Eglė Pranckūnienė
Romas Sakadolskis
Sergėjus Kanovičius
Kazys Saja
Jonas Kronkaitis
Nijolė Sadūnaitė
Antanas Terleckas
Algirdas Patackas
Gediminas Juškevičius
Kornelijus Platelis
Dalia Michelevičiūtė
Nijolė Oželytė
Liudvikas Narcizas Rasimas
Gediminas Storpirštis
Almis Grybauskas
Vladas Braziūnas
Rimantas Dichavičius
Benediktas Januševičius
Albertas Žostautas
Leonas Ašmantas
Leonas Narbutis
Alma Stasiulevičiūtė
Emilija Sakadolskienė
Leonas Kadžiulis
Nida Poderienė
Adulfas Abrutis
Vytautas Daujotis
Aivaras Kareiva
Virgaudas Kubilius
Antanas Staponkus
Domantas Razauskas
Donata Mitaitė
Audra Kairienė
Stanislovas Kairys
Regimantas Tamošaitis
Ligija Kaminskienė
Julius Šalkauskas
Krescencijus Stoškus
Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnienė
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Aleksandras Žarskus
Rūta Zabelienė
Linas Šalna
Algirdas Karčiauskas
Edmundas Gedgaudas
Danutė Jokubėnienė
Zigmuntas Satkevičius
Rimantė Valiukaitė
Vaclovas Šleinota
Rytis Saladžius
Šarūnas Puidokas
Antanas Miškinis
Gaiva Trumpaitė
Giedrius Nakas
Gintautas Bukauskas
Rasa Navickienė
Kristijonas Storpirštis
Arnoldas Platelis
Ramūnas Cicėnas
Rolandas Boravskis
Stasys Baltakis
Airida Gintautaitė
Laura Černiauskaitė
Antanas Bakaitis
Albinas Stankus
Albinas Čiurlys
Ainis Storpirštis
Juozas Algimantas Liesis
Algimantas Matulevičius
Vytautas Narbutas
Leonardas Pilkauskas
Marija Remienė
Vytautas Rubavičius
Romas Pakalnis
Solveiga Daugirdaitė
Eglė Mirončikienė
Juozas Dapšauskas
Kazimieras Uoka
Alvita Armanavičienė
Irena Raščiuvienė
Vaclovas Mikailionis
Juozas Lapienis
Aivaras Jurgilas
Steponas Gilys
Virgilijus Matula
Daiva Tamošaitytė
Marina Vildžiūnienė
Rasa Šnipienė
Linas Vildžiūnas
Vytautas Damaševičius
Alvyda Sipienė
Jurgis Samulevičius
Janina Edita Janulionytė
Algimantas Sviklas
Aidas Strimaitis
Marius Jurskis
Salomėja Bedalienė
Ona Mažeikienė
Juozas Žilinskas
Tomas Bakučionis
Jonas Valatka
Arvydas Akstinavičius
Dainius Paukštė
Juozas Pocius
Mindaugas Šimkūnas
Pranas Vasiliauskas
Juozas Šatas
Ramutė Zungailienė
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
Augustinas Linčius
Eugenijus Skrupskelis
Rimvydas Juozas Vaitiekūnas
Algimantas Indriūnas
Vytautas Visockas
Ramunė Valeikaitė-Česnovičienė
Algirdas Raklevičius
Jonas Korys
Kęstutis Šileika
Kastytis Braziulis
Dobilas Kirvelis
Valentinas Šapalas
Feliksas R. Bajoras

Ir dar 400 parašų.

1 komentaras

 1. Visa širdimi pritariu ir visomis išgalėmis prisidedu prie nebeatidėliotinų Tėvynės gelbėjimo idėjų skleidimo.
  Šiuo metu esu mažas karys Patvorio fronto linijoje; iš ten ir linkėjimai
  Jums Visiems.
  Pagarbiai, Neris Patvorinė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *