Lietuvos Sąrašo Taryba aptarė veiklos gaires

Vakar, liepos 8-ąją, į pirmąjį posėdį susirinkusi naujoji Lietuvos Sąrašo Taryba išsirinko sekretoriatą, priėmė sprendimą dėl naujos partijos būstinės, aptarė tolesnės veiklos gaires.

Lietuvos Sąrašo sekretoriumi išrinktas Tarybos narys Giedrius Misevičius, į sekretoriatą – Aurelija Babenskienė ir Saulė Matulevičienė.

Kadangi rašytojas Liudvikas Jakimavičius, kurio bute buvo registruota partijos būstinė, suvažiavimo išvakarėse iš partijos pasitraukė, nutarta pakeisti Lietuvos Sąrašo būstinę. Naujasis būstinės adresas: Subačiaus g. 10-1, Vilnius.

Taryba po diskusijų pritarė šiems posėdžio dalyvių siūlymams dėl Lietuvos Sąrašo veiklos krypčių:

  • Šarūno Bagdono siūlymui aktyviau veikti kaip „visuomeniniam liudininkui“ keliant į viešumą politikų nutylimas visuomenės problemas, aktyviau bendradarbiauti su konstruktyviais politikais, viešai palaikyti Lietuvos Sąrašui priimtinas jų pozicijas, megzti ir stiprinti ryšius su skirtingais visuomeniniais komitetais, drąsiau imtis politinių inovacijų.
  • Antano Kulakausko siūlymui labiau išryškinti viešumoje Lietuvos Sąrašo turimą savitos, kitokios partijos tapatybę: tai atviras politinis judėjimas, telkiantis piliečius nacionalinės svarbos klausimams spręsti, demokratinei politikai įgyvendinti, visuomenės savivaldai kurti. Lietuvos Sąrašas turi kuo glaudžiau bendradarbiauti su visuomeninėmis organizacijomis, vietos bendruomenėmis, piliečių susivienijimais, profesinėmis draugijomis.
  • Aurelijos Babravičienės siūlymui aktyviau ginti pažeidžiamas piliečių teises inicijuojant įstatymų pataisas Seime, numatyti konkrečių veiklų planą, kaip, kokiais žingsniais Lietuvos Sąrašas sieks įgyvendinti savo programą; šiuo veiklų planu papildyti partijos programą.
  • Dariaus Kuolio siūlymui sustiprinti Lietuvos Sąrašo narių bendradarbiavimą su Vilniaus taryboje dirbančia Lietuvos Sąrašo frakcija, nuo rugsėjo pradėti rengti visuomenei atvirus Lietuvos Sąrašo Vilniaus forumus, kuriuose su ekspertais būtų svarstomos Vilniaus bendruomenei ir Lietuvos visuomenei rūpimos problemos ir ieškoma jų sprendimų.

Sutarta stiprinti Lietuvos Sąrašą kaip savarankišką ir atvirą pilietinę, politinę platformą, aktyviau bendradarbiauti su žiniasklaida, regionų bendruomenėmis, artimiausiu metu aptarti naujų skyrių steigimo galimybes.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *