Lietuvos sąrašo nuostatų projektas

Lietuvos sąrašas – tai šalies visuomenės ir pasaulio lietuvių kuriama padorios, teisingos ir demokratinės Lietuvos alternatyva. Lietuvos sąrašo steigėjai ir rėmėjai kviečia vietos ir profesines bendruomenes, užsienio lietuvius kelti į Sąrašą sąžiningus ir žmonių pasitikėjimą turinčius asmenis, kurie įsipareigotų ištikimai tarnauti Lietuvos tautai ir įgyvendinti šias Sąrašo nuostatas.

Pagrindiniai siekiai:

 • Sugrąžinti valstybę žmonėms.
 • Sutvirtinti moralinius Lietuvos pamatus.
 • Padėti pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei.

Padedant žmonėms susigrąžinti valstybę, bus:

 • įveikta anoniminių korumpuotų grupuočių savivalė;
 • atkurta konstitucinė šalies santvarka – demokratinė Lietuvos Respublika;
 • užtikrinta įstatymo viršenybė visose gyvenimo srityse;
 • Seimui sugrąžintos Tautos Atstovybės galios ir užtikrinta parlamentinė vykdomosios valdžios, teisėsaugos ir specialiųjų tarnybų kontrolė;
 • laiduotos žmogaus teisės ir laisvės;
 • sukurta tikra savivalda: renkami seniūnai arba seniūnijų tarybos, mišriu būdu renkamos savivaldybių tarybos, deleguojami savivaldybių atstovai į kraštų tarybas – žmonės tampa savo vietovės, krašto ir valstybės šeimininkai;
 • užtikrintas piliečių dalyvavimas valstybės valdyme ir sukuriama demokratinė sprendimų priėmimo tvarka: įdiegta viešųjų konsultacijų ir piliečių apklausų praktika, prie savivaldybių tarybų, Vyriausybės ir Seimo įsteigtos ekspertų komisijos bei visuomeninės tarybos, sprendimai dėl bendro gyvenimo priimami tik tariantis, po viešų argumentuotų diskusijų;
 • pasaulio lietuviams padedama susigrąžinti Tėvynę: jiems atveriamas Seimas, valstybės tarnyba, mokslas, švietimas, verslas, ekspertų komisijos, visuomeninės tarybos ir kitos Lietuvos kūrybai svarbios institucijos; visi, gimę Lietuvos piliečių šeimose, išlieka Lietuvos piliečiais;
 • įtvirtinta nuostata, kad visas valstybės turtas ir nacionalinis biudžetas yra ne valdžios, bet visų piliečių nuosavybė: Respublikos turtas valdomas veiksmingai, atsakingai ir skaidriai, valstybės ir savivaldybių biudžetai sudaromi ir vykdomi viešai.

Tvirtinant moralinius Lietuvos pamatus, bus:

 • atkurta šalies politinė kultūra, politikai sugrąžintas jos turinys: tarnavimas visuomenei, atsakingas viešųjų reikalų tvarkymas, moralinės tvarkos kūrimas;
 • pertvarkyta ir demokratizuota teisėtvarka, kad pajėgtų veiksmingai ginti tiesą ir teisingumą kaip valstybės pagrindą;
 • įdiegtas nepriekaištingos reputacijos reikalavimas skiriant teisėjus, prokurorus, specialiųjų tarnybų vadovus, kitus valstybės tarnautojus;
 • sukurta ypatingojo prokuroro institucija, atlikta visų rezonansinių bylų patikra, jos pabaigtos sąžiningai ištirti;
 • valstybės tarnyba grindžiama kompetencija ir tarnavimo Lietuvos tautai etika, etikos pažeidimai valstybės tarnyboje netoleruojami;
 • sutramdyta politinė korupcija kaip visų kitų rūšių korupcijos šaltinis;
 • įgyvendintas realus valstybės tarnautojų ir jų šeimos narių turto deklaravimas, numatant griežtą teisinę atsakomybę už neteisingai pateiktus duomenis;
 • atkurta moralinė visuomenės ir valdžios sutartis: Lietuvos sąrašo asmenys raštu įsipareigos piliečiams laikytis prisiimtų pareigų ir etinių nuostatų, kurias sulaužę be išlygų pasitrauks iš Seimo.

Dedant pagrindus savarankiškai ir kūrybingai visuomenei, bus:

 • ekonominė ir socialinė valstybės politika palenkta viduriniam sluoksniui – laisvos visuomenės pamatui – ugdyti: sudarydama sąlygas plėtoti smulkų, vidutinį, šeimos verslą, diegdama socialinę demokratiją, mažindama socialinę atskirtį, padėdama išsiveržti iš skurdo rato, ji sukurs sąlygas savarankiškiems, finansiškai nepriklausomiems žmonėms rastis, gausėti ir stiprėti;
 • atkurti civilizuoti, patikimi valstybes ir verslo bendradarbiavimo santykiai: verslas skatinamas veiksmingai prisidėti prie valstybės ir solidarios visuomenės kūrimo;
 • bendros valstybės ir verslo pastangos nukreiptos į darbo vietų kūrimą: darbui sugrąžinama jo vertė, Lietuva paverčiama gaminančiu ir ūkiškai pajėgiu kraštu;
 • atgaivintas Lietuvos kaimas su stipriais ūkiais, kooperacija ir gyvomis kultūros tradicijomis;
 • švietimo, mokslo, kultūros ir meno politika nuosekliai orientuota į tautos kūrybinių galių plėtrą, tvirtos tapatybės kūrimą, kiekvieno asmens ir visuomenės moralinio stuburo stiprinimą.

Tik laisvi žmonės gali išsaugoti laisvą valstybę. Tik garbingi piliečiai gali sukurti garbingą ir kilnią Lietuvą – šalį, kuri aktyviai dalyvaus kuriant teisingesnę šiuolaikinio pasaulio tvarką.
Lietuvos sąrašas įveiks Lietuvos kaip uždaros, kaprizingos ir sunkiai nuspėjamos Europos Sąjungos provincijos elgseną: atnaujins ir sustiprins dialogą su strateginiais Vakarų partneriais ir normalizuos santykius su kaimynais.

45 komentarai

 1. Skamba net įtartinai per gražiai,bet taip ir turi skambėti siekiamybė.Manau,kad visai realu pradėti jos įgyvendinimą per 4 metus,nors pasipriešinimas bus klaikus.

  • Skurdo pagrindines priežastis

   1- Per 20metu valdininkų padaugėjo 1000% arba 10 kartu
   2- Lietuvos pilietis moka valdžiai 80% nuo gauto atliginimo tiesioginiu ir netiesioginiu mokesčiu . Tai reiškia ,kad 19 dienu žmogus dirba valdžiai ir tik 5dienas sau.
   3- Prekės kurios parduodamos Lietuvoje legaliai, savo kainoje turi ne mažiau kaip 50% mokesčiu. Todėl pirkėjas pirkdamas legalia prekė, puse savo algos atiduoda valdžiai. Pensininkas puse savo pensijos.
   4- Žmones valdantis valstybe nelabai susigaudo ,kas šalyje vykstą ir yra techniškai manipuliuojami nusikalstomu finansiniu grupuočių, kurios realiai valdo valstybe.
   5- Valdžia nebaudžiamai investuoja Lietuvos piliečiu pinigu į tai ko piliečiams nereikia ( Valdovu rūmai, SODROS ir mokesčiu inspekcijų bastionai, nekokybiški keliai, duju terminalas, atomines uždarymas irt.t.)
   6- Valdžia dirbtinai sukuria skurdą pakeldama žmonėm mokesčius , po to gauna milijardini finansavimą ,puse pinigu pavagia puse išdalina pijokams ir tinginiams.Tautiečiams tai pristatoma ,kaip atskirties mažinimas tarp turtuoliu ir skurdžiu. ( Tikrai labai gudrus žmogus sugalvojo iš neko pasidaryti milijardus. Sveikinu labai talentingai)
   7- Valdžios atstovai tarnauja tik nusikalstomom grupuotiem yra už įstatymo ribu ir neneša jokios atsakomybes už sąmoningai padaryta žala žmogui ar valstybei. Valdžiai negalioja ,,įstatymų nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybes,,
   8- Mokesčiai sąžiningai dirbančiam verslui sąmoningai padaryti tokie ,kad tas garantuotai bankrutuotu. Lietuvoje pelningai bizniauti gali tik sukčius arba valdininkas.
   9- Lietuvos rinka užversta kiniško šlamšto ir įvairių nunešiotu šiukšlių iš vakaru, kurios įvežamos į Lietuva už milijardus litu, jų platinimas padovanoja Lietuvai šimtus tūkstančiu bedarbių, elgetiška atliginimą dirbančiam, žlunganti legalų verslą

 2. „…atkurta moralinė visuomenės ir valdžios sutartis: Lietuvos sąrašo asmenys raštu įsipareigos piliečiams laikytis prisiimtų pareigų ir etinių nuostatų, kurias sulaužę be išlygų pasitrauks iš Seimo…“
  Žodį „pasitrauks“ būtina papildyti žodžiais „arba bus pašalinti“. O tai mes jau prisižiūrėjome kiauliasnukių, nė už ką nesitraukiančių nuo lovio. Tai pirma.
  Antra. Kodėl tiesiogiai renkami tik seniūnai? O kaip tada merai? Vėl klounų fokusais, kuomet per rinkimus laimėjusi partija, kitoms politinėms jėgoms susivienijus, negali išstatyti savo atstovo? Merus jau seniai laikas rinkti tiesiogiai.
  Trečia. Būtina įgyvendinti Lietuvos Respublikos Konstitucijos viršenybę visokių Lisabonos paktų atžvilgiu. Užteks Briuseliui nurodinėti, kaip mums gyventi, gąsdinant įvairiausiomis bausmėmis. Mes esame mūsų pačių valdoma valstybė.
  Ketvirta. Visus šiuos kilnius tikslus jau seniai kėlė Mindaugas Murza-Gervaldas, tad jis atitinka visus sąrašo kriterijus. Užteks tikrą Lietuvos patriotą drabstyti purvu.
  Tiek pastabų iš pirmo žvilgsnio.

 3. daug graziu zodziu,i domu,kaip igyvendinsite,pradekite nuo deputatu atsaukimo mechanizmo,nes niekur nera atsakomybes,tik kolektyvinai,o tai tas pats ,kaip nieko,norite tureti demokratija auklekite valdzios atstovus,jie turi gauti ne tik valdzia,bet turi buti svertai ,ja atimti,kitaip bus vel tas pats

  • Pritariu, turi buti mechanizmas deputato atsaukimo, nes bus viskas kaip ir buvo ateis i seima i miegos 4 metus

 4. 1. Pakeisti referendumo įstatymą, nuleidžiant kartelę. 2. Teisėjai ir prokurorai renkami o ne skiriami. 3. Seimo nario atšaukimo mechanizmas. 4. Seniūnai ir merai tiesiogiai renkami. 5. Seimo nariai negali užimti vyriausybės postų. 6. Vyriausybė formuojama iš profesionalų. 7. Parlamentas sudaromas iš dviejų rūmų.

  • 1.Nuleisti iki 10.000, referendumus pravedant sykį metuose tuo pačiu laiku. Kartu (jei metų limitas sutampa) turi vykti ir savivaldybių bei seimo rinkimai. Jei rinkimai pirmalaikiai, kadenciją sutrumpinti (prailginti) iki bendros rinkimų-referendumų datos.
   ES gyvena 500 mln. žmonių, o jų gyventojų iškelti klausimai svarstomi, surinkus tik 1 mln. parašų. Pagal tą pačią proporciją pakaktų ir 6000 parašų. Užteks gąsdinti papildomomis išlaidomis – brudai išvagia dar ne tiek.

  • Sutinku. Merai, seniunai, prokurorai renkami, bet sarase labai neaiskiai nubrezta mokslo ir svietimo linija. Kazkodel vienas svarbiausiu klausimu apie vaiku ir jaunimo ugdyma atkartoja neapibreztus lozungus. Siaip ar taip dabartine mokslo sistema turint omeny finansavima – baisi. Pedagogines institucijos turi buti vienoje eileje kaip ir smulkus bei vidutinis verslas. Gabus vaikai ir jaunuoliai turi tureti lengvatas, stojant i aukstasias mokyklas. Turi buti nubreztos aiskiai mokslo programos neigaliems vaikams. Pavyzdys – mano sunus Lietuvoje mokesi spec. mokykloje, kurioje vietoj pedagoginio ugdymo vaikas patyre tik smurta. Anglijoje vaikinas susidure su kalbos barjeru, bet kaip nebutu keista jis sugebejo istoti i koledza ir studijuoti anglu kalba. Pasaulis globalus, zinoti kkalbas naudinga. Kodel Lietuvos spec.mokyklose uzsieni kalbu ir amatu programos is viso tokio zemo lygio. Atrodytu, kad vaikai su negalia yra nurasomi. Ateity jie tampa pazeidziamiausios visuomenes grupes nariais. Zodziu nutrenkti i dugna. Turi buti zabojama korupcija istaigose, kuriose ugdomi neigalus vaikai ir jaunuoliai ir kurios remiasi remeju inasais. Tokio tipo ugdymo istaigose turi buti paruostos bent pradinio supratimo programos apie versla, uzsienio kalbas, turi buti pedagoginis ugdymas, salinant smurtavima pries vaika, pries mokytoja. Pedagoginis universitetas turetu itin grieztai apibrezti pedagogo etikos nuostatas. Paziurekit, kas darosi kaimo mokyklose. Ju skaicius yra mazinamas, transportas atokiose vietovese nesutvarkytas. Kiek yra tokiose mokyklose gabiu vaiku, kuriems nera net jokiu paskatu siekti tikslo. Vaikai ir jaunimas siuo metu yra ugdomi tik kuo greiciau gauti pinigu. Klesti nusikaltimai paaugliu tarpe, paskui emigracija. Kaip finansuoti moksla ir svietima, galetumem pasimokyti is Norvegijos. Galbut ne visi ju principai teisingi, bet biudzeto pinigai vis tik investuojami i ateiti, tai yra i vaiku mokyma ir ugdyma. Tai juk musu ateitis. Vien biudzeto lesomis vidutinis ir smulkus verslas neklestes. Jis bus vienkartinis. Verslo testinumas remiasi mokslu, ziniomis ir etika!!! As uz vaiku ateiti!!! Ismokykim savo atzalas pagarbos silpnesniajam, neturtingam savo broliui. Juk ka gali zinoti, kuo tas silpnesnis gali patapti. Juk Tumas Vaizgantas atejo nuo zemes, Zemaite atejo is skurdo…. Turtas gerai, bet dvasines vertybes dar geriau. Turim formuoti intelektualini Lietuvos Elita, kuris vadovaus musu valstybei. Jis turi buti puikiai issilavines ir moketi derinti financinius isteklius su politika ir valstybes valdymu.

 5. PUIKI TEORIJA, TIKRAI PADOVANOS ŽMONĖMS VILTI, KAD PAGALIAU KAŽKAS ATVES LIETUVA Į ŠVIESŲ RYTOJŲ .ŽMONES TIKIES TO ,KAD KAŽKAS ATEIS IR IŠSPRĘS JŲ PROBLEMAS. BET TIKROVĖJE EGZISTUOJA PINIGAI IR VYKSTĄ KOVA DĖL PINIGU. KIEKVIENAS STENGĖSI KO DAUGIAU PRISIGROBTI . KOKIA GERADARIO KAUKE ŽMOGUS NEUŽSIDENGTU JIS NEATSILAIKYS SIŪLOMU MILIJONU .

  KINŲ MAFIJA MOKĖS MILIJONUS UŽ TAI, KAD LIETUVOS GAMINTOJAMS BUTU DIDELI MOKESČIAI IR KINAI NUSIPIRKĘ LIETUVOS RINKA BE VARGO GALĖTU REALIZUOTI SAVO PRODUKCIJOS UŽ ŠIMTUS MILIJONU.

  MAFIJA KONTROLIUOJANTI NEKILNOJAMO TURTO RINKA ,MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI ,KAD VALDŽIA NE INVESTUOTU Į SOCIALINI BŪSTĄ IR NEGADINTU KAINU RINKOJE.

  MAFIJA SKOLINANTI PINIGUS MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI ,KAD ĮVILIOTI VALSTYBE IR PILIEČIUS Į NEPAKELIAMAS SKOLAS

  MAFIJA VALDANTI TEISĖSAUGA MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI , KAD ĮSTATYMAI BUTU KO PAINESNI IR DVIPRASMIŠKAI TRAKTUOJAMI , KAD PALAIKYTI KO DIDESNI SKAIČIŲ NUTEISTŲJŲ IR GAUTI KO DIDESNI FINANSAVIMĄ IŠ BIUDŽETO

  MAFIJA KONTROLIUOJANTI SOCIALINE SRITĮ, MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI ,KAD MOKESČIAI ŽMOGUI BUTU MILŽINIŠKI IR TAIP LIETUVOJE BUTU DIRBTINAI SUKURTAS SKURDAS .SOCIALINEI ATSKIRČIAI LIGINTI, IŠMELŽTI IŠ VALSTYBES MILIJARDAI BUS GARANTUOTAI PAVOGTI.

  MAFIJA KONTROLIUOJANTI MEDICINA IR VAISTU TIEKIMĄ, MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI ,KAD Į LIETUVA NEPATEKTU PIGUS IR KOKYBIŠKI VAISTAI ,ŽMONIŲ GYDIMAS BUTU ILGAS IR BRANGUS. MAFIJA MOKĖS VALDŽIAI MILŽINIŠKUS PINIGUS, KAD PRIVAČIOS GYDIMO ĮSTAIGOS BUTU UŽKRAUTOS MILŽINIŠKAIS MOKESČIAIS IR NEGALĖTU IŠGYVENTI LIETUVOS RINKOJE

  MAFIJA KONTROLIUOJANTI ŠVIETIMĄ , MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI, KAD VAIKŲ MOKYMAS BUTU KO ILGESNI IR TAM TIKSLUI GAUTI KO DIDESNI FINANSAVIMĄ .
  80% INFORMACINIO ŠLAMŠTO KURIS YRA KEMŠAMAS Į VAIKU GALVAS YRA NEREIKALINGAS , BET REIKALAUJA DAUG VALANDŲ IR MILŽINIŠKU LĖŠŲ. TO MAFIJAI IR REIKIA KO DIDESNIS FINANSAVIMAS TO DAUGIAU GALIMA PRISIGROBTI.

  MAFIJA KONTROLIUOJANTI VERSLO REIKALUS, MOKĖS VALDŽIAI UŽ TAI,KAD LEGALUS VERSLAS BUTU APKRAUTAS NEPAKELIAMAIS MOKESČIAIS IR NEMAIŠYTŲ MAFIJOS ĮMONĖMS KRAUTIS MILIJARDUS, KURIAS MOKESČIU INSPEKCIJA APEINA PER KILOMETRĄ

  REIKIA SUVOGTI ,KAD LAISVAS ŽMOGUS NETURI MOKĖTI JOKIU MOKESČIU ,ŽMOGAUS TURTAS IR NUOSAVYBĖ NEGALI BŪTI APMOKESTINTA JOKIAIS MOKESČIAIS. MOKESČIAI VALSTYBĖJE TURI BŪTI TIK PRIDĖTINEI ,KŪRĖ PASKIRSTOMI PILIEČIAMS IR PILIEČIAI PATĮS SPRENDŽIA KUR JIEMS DĖTI SAVO PINIGUS. VALDŽIA NEKADA NEDIRBS ŽMOGUI, REIKIA SUVOGTI KAD TO NIEKAD NEBUVO IR NEBUS. PER VISA ŽMONIJOS ISTORIJA VALDŽIA IŠNAUDOJO ŽMONES, ŽUDYDAVO KAROSE, APKRAUDAVO NEPAKELIAMAIS MOKESČIAIS. VALDŽIAI ŽMOGUS TIK VERGAS , TIK ĮRANKIS SUSIKRAUTI TURTUS.

   • PRISIMINKIT GARLIAVA. MAFIJA TAI IR YRA ĮSTATYMAS MAFIJA VALDO VISKĄ ,BAISIAUSIAI TAI ,KAD MAFIJA VALDO MŪSŲ PROTĄ GUDRIAI PAKIŠA PADORIAI ATRODANTI DEPUTATĄ PAVYZDŽIUI ZUOKĄ. IR PER SAVO TARNUS KRAUNASI MILIJARDUS.

    MAFIJOS BIZNIS KURTI PARTIJAS IR PER JAS REALIZUOTI SAVO PLANUS:
    MAŽEIKIU NAFTOS NUSAVINIMAS, LIETUVOS KURO PARDAVIMAS UŽ 1LITA,
    ,,VAGNORKIŲ,, ĮVEDIMAS , ATOMINES SUŽLUGDYMAS IR T.T

    MAFIJAI PARTIJA ,TAI NAUJAS UABas ,KURIS DIRBA TIK MAFIJAI IR GINA TIK MAFIJOS INTERESUS. MAFIJA VALDO KELIOLIKA PARTIJŲ .PAVYZDŽIUI PRISIŠIKO KONSERVATORIAI ,MAFIJA JAU STUMIA Į VALDŽIA SOCIALDEMOKRATUS. NEBEPATINKA NEI TE ,NEI KITI BUS SUGALVOTA NAUJA ,KOKIA NORS TAUTOS PRISIKĖLIMO PARTIJA.
    PO TO PATĮS IŠ SAVĘS IR JUOKIAMĖS ,KAD KLOUNUS IŠSIRINKOME. MAFIJA VISKĄ GUDRIAI SUPLANAVO ,UŽVALDĖ MŪSŲ PROTĄ IR MES TAUTIEČIAI PADARE TAI KO REIKĖJO MAFIJAI .

    MAFIJOS BIZNIS KONTROLIUOTI VALSTYBE IR JOS INSTITUCIJAS, DIRBTI TIK TA IŠ KO GALIMA MAKSIMALIAI PASIPELNYTI. LIETUVOS PILIETIS MAFIJAI TIK VERGAS MOKANTIS MOKESČIUS ,MAFIJOS SPONSORIUS NEŠANTIS MILIJARDUS ,ŽALIAVA KURI ATIDIRBAMA IR IŠMETAMA.

    http://www.youtube.com/watch?v=_YFZqaIzs2M

    • Gyvnimas , apskritai yra Gėrio ir Blogio kova. O Jums, Vitalijau, prieš pranašaujant, reikėtų gerokai gramatikos pasimokyti, nes „suvokti“ ir „suvogti“ Jums , atrodo tas pat. Ir t.t… Klaida prie klaidos….
     O gal Jūs ne lietuvių tautybės ?
     Tada mūsų rūpesčius mums ir palikite

     • Tautybes tai Lietuviu ,bet ilga laika praleido rusu lageri už tai ,kad 1982m bolševiku vėliavas nurinko nuo namu ir įkišo į mėšlo krūva. Jo budeliai būvė komjaunuoliai, dabar labai gerai įsitaisė prie valdžios. Ne iki Lietuviu kalbos buvo.

 6. Ačiū kūrusiems nuostatas už didelį darbą.O kas jų autoriai? Kodėl tas kukliai nutylima ,kaip tai ir daro dabartiniai teisinių aktų iniciatoriai Seime…
  Yra akivaizdžiai ir silpnų vietų, galinčių restauruoti esančią nomenklatūrinę ,,tvarką“ .
  Valstybės skyriuje apie savivaldą :
  – autorius neturi supratimo, kad savivaldos ir demokratijos pagrindas- ekonomiškai savarankiškos seniūnijos su renkamamomis tarybomis ir renkamais seniūnais;
  – dabartinės melagingos ,,savivaldybių“ tarybos, esančios partinių ir oligarchinių klanų rankose, renkamos t.b. ,,be jokių sąrašų“ ,be jokių ,,mišrių būdų“ leidžiančių partijų klanams vėl viską imti į rankas;
  Tik tiesioginių rinkimų būdu( atribojant pinigus nuo rinkimų) ,tik atstovaujant konkrečias apylinkes turi atsirasti tarybų nariai..
  Moral. pamatų skyriuje deja rasime tai,kas naudinga esmai nomenklatūrai :):
  – jokių skiriamų teisėjų ir prokurorų.. Tik renkami,kaip JAV ir kitur..
  – nėra reikalavimų keisti referendumo ir rinkimų įstatymus,
  – kartojamas keistas seimūnų ,,išradimas“ : užuot reikalaujant tiesiogiai renkamų gen.prokuroro ir apyg. pprokurorų, norima mistinio ypatingojo prokuroro ,kurį rinktų POLITIKAI…:)
  Nėra numatomi politikų atšaukimo mechanizmai iš apačios, nėra siekio numatyti Seimo ir tarybų narių kontrolės visuomeninių mechnizmų- priežiūros institutų, renkamų visuomenės…
  Padirbėta nemažai, bet silpnų , nedemokratiškų siekių perdaug…

  • O tau, Vidai, kas trukdė mokytis gramatikos? Vitalikai, yra ir mažosios raidės. O dėl savo paranojos patariu konsultuotis su medikais. Tokių populistinių marazmų kaip šiame tinklapyje dar nemačiau, kur ritamės? Ligoniai valdys Lietuvą?

 7. Siūlyčiau portalo tvarkytojams,kad komentuoti galėtų tik tie,kas prisistato be slapyvardžių .Tik viešumas ir atsakomybė už savo teiginius ir nesislapstymas po pseudonimais…Antraip delfio lygis ir nomenklatūros gerbėjai persimes ir čia…

 8. Kaip Dokumento pradžioje galima iškilmingai teigti, ,,kad bus įveikta anoniminių korumpuotų grupuočių savivalė“ ir po to iškalbingai , anonimiškai :)nutylėti, kas parašė Projektą .
  Kas jo autoriai?
  Kas teikė alternatyvas esamiems abejotiniems teiginiams.
  Viešumo reikia ir dėl to,kad būtina žinoti,kas yra tikri demokratai,kuriuos reikėtų palaikyti rinkimuose, o kas ,gal ir nepiktybiškai:, už tai, kad Suverenas neturėtų realių galių, tik būtų maitinamas gražiais žodžiais (viską paliekant politikų rankose)

 9. Siek tiek silpnokai, taciau mums atrodo todel , kad priprate prie stipriu zodziu, bet ne visada yra rezultatai.
  manau DABAR ARBA NEAISKU KADA. manau is viso saraso po zingsnelii po punkteli igyvendinkime ir gerai. Jeigu esi protingas zmogus, tai supranti , kad reikia laiko ir ilgo laiko. O siekiai grazus. as uz jus.

 10. Aš visą gyvenimą dirbdamas stengiausi kovoti su valstybinio mechanizmo korumpuotąja dalimi. Deje, tik kaip Donkichotas visur laužiau ietis. Susipažinęs su Lietuvos sąrašo nuostatomis, kad ir kaip bebūtų keista, atgimė dalis vilties. Jeigu didelė dalis aktyvios visuomenės imsis tų darbų, kurie numatyti, tikrai galima kažką pakeisti.

 11. o kodel nekalbama apie deputatu skaiciaus sumazinima,juk Lietuva sitaip daug paliko zmoniu,kam reikia tiek daug deputatu,kokios Prezidentes galios,jei ji tik marionete,tegul,ja renka seimas,pinigu daugiau sutaupysime,arba is viso sios institucijos nereikia,be deputato atsaukimo mechanizmo,visas jusu rasinys yra niekalas,vel bus tas pats ,tik veidai pasikeis
  ir dar,mums nereikia vadovu is uzsienio,jie nezino kaip mes cia gyvename,atvzios milijonierius is Amerikos ir i seima,ne jie jau ne lietuviai,kad buti Lietuviu,reikia cia gimti,uzaugti,dirbti ir gyventi,o ne tureti pinigu kapsa,ir kazkoks senelis kazkada gyveno Lietuvoje,baikite tas pasakas

 12. TARKIM MES ATRINKOME PAČIUS GERIAUSIUS LIETUVOS ŽMONES
  NUTIKO DAR GERIAU, JOS VISUS IŠRINKO Į SEIMĄ .
  KLAUSIMAS .KAIP JIE SUSIŠNEKĘS , JEI VIENAS BUS LABAI DORAS SOCIALISTAS, KITAS LABAI PADORUS IR LABAI MYLINTIS TĖVINĖ SĄŽININGAS KAPITALISTAS, TREČIAS UŽ LIETUVA PASIRYŽIAS NUMIRTI LABAI DORAS NACIONALISTAS,KETVIRTAS LABAI GERAI DAINUOJA ARBA GRIEŽIA SMUIKU IR T.T.KIEKVIENAS ATEIS SU SAVO TEISYBE, SAVO VIZIJA IR GAUSIS. NORĖJOM GERAI O GAVOSI , KAIP VISADA. VENAS TRAUKS Į VANDENI, KITAS Į ORĄ, TREČIAS Į PŪDYMUS.

  MANAU, KAD:

  PIRMA REIKIA SUKURTI KONCEPCIJA IR NAUJA IDEOLOGIJA

  SUBURTI BENDRAMINČIŲ KOMANDA

  PARAŠYTI NAUJA BAUDŽIAMĄJĮ ,CIVILINI IR DARBO KODEKSUS
  Aiškus ,nedviprasmiški, lengvai suprantami., tarnaujantis žmogui bet ne valdžiai.

  REFERENDUMU PRIIMTI NAUJA KONSTITUCIJA
  – LIETUVOS PILIEČIUI IR JO TURTUI NEGALI BŪTI TAIKOMI JOKIE MOKESČIAI
  – MOKESČIUS MOKA TIK ĮMONES IR ĮSTAIGOS SIEKIANČIOS PELNO
  – MOKESČIU DIDŽIAI IR TARIFAI ĮRAŠYTI Į LIETUVOS KONSTITUCIJA IR DIDINAMI
  TIK PASKELBUS REFERENDUMĄ, PRITARUS DAUGIAU KAIP 70% PILIEČIU
  – LIETUVOS KARIUOMENE NEGALI DALYVAUTI, JOKIOSE KARO MISIJOSE IR
  KAROSE UŽ LIETUVOS RIBU.
  -VALDININKAS NEŠA ASMENINĖ ATSAKOMYBE UŽ PADARYTA ŽALA VALSTYBEI ARBA PILIEČIUI
  – VALSTYBE GALI INVESTUOTI MOKESČIU MOKĖTOJU PINIGUS, TIK Į SOCIALINI BUSTA, MEDICINA, ŠVIETIMĄ, GAMTOS APSAUGA, SENŲ ŽMONIŲ IR NEĮGALIŲJŲ PENSIONATUS

  PASKELBTI VIEŠOJE ERDVĖJE APIE TAI ,KAS BUS PADARYTA ATĖJUS NAUJAI KOMANDAI Į SEIMĄ. KOKIOS IR IKI KOKIOS DATOS BUS PADARYTOS REFORMOS . KOKIE IR IKI KOKIOS DATOS BUS PRIIMTI ŽMONĖMS NAUDINGI ĮSTATYMAI, KODEKSAI IR PATAISOS.KIEK BUS SUMAŽINTAS VALDININKŲ KIEKIS

 13. Moralinis „Lietuvos sąrašo“ sudarymo principas galėtų būti toks – Tie, kurie gali duoti valstybei, o ne iš jos imti.

 14. kiek bus padidintos pensijos ir minimali alga? kiek patrumpintas pensijinis amzius, kiek procentu sumazinti mokesciai? Kodel priemones nurodytos netikslios? vagys…

  • Nerašinėkite nesąmonių. Niekas nekels nei atlyginimų, nei pensijų, argi nesuprantate, kad valstybė praskolinta. Vargas jums, jei jūs tikite, kad atėję nauji žmonės į seimą, iškas iš kažkur milijardus ir tuoj suskubs kelti atlyginimus, pensijas.

 15. Pagrindiniu nuostatu deklaravimas,tai ne PROGRAMA,todel per daug kritikuoti autorius,kad ne viskas apzvelgta,nevertetu.Siulymai ir reikalingi tam,kad ju pagrindu butu paruosta LIETUVOS SARASO PROGRAMA,kurioje bus detalizuota pagal atskiras veiklos sritis su konkreciais isipareigojimais.Manau,kad iniciatyvine grupe supranta,kad be konkrecios programos,vien deklaracijomis,sarasas pasmerkiamas zuciai.
  Manyciau,kad butina i programa itraukti :
  Kolektyvines atsakomybes pakeitima PERSONALINE ATSAKOMYBE.
  Senaties panaikinimas uz finansinius nusikaltimus.
  Korupcijos sumazinimui i politiniu partiju istatyma itraukti nuostata,kad partiju renkami funkcionieriai savo pareigas gali eiti tik DVI KADENCIJAS IS EILES.
  Apriboti galimybe Seimo nariui buti ministru.
  Uzkirsti kelia politinei prostitucijai.
  Cia as paminejau kelis punktus,kurie turetu sumazinti politiku korupcijos lygi.

 16. Atgalinis pranešimas: Nepartinis demokratinis judėjimas išreiškė paramą Lietuvos sąrašui - Už teisingumą

 17. Atgalinis pranešimas: „Lietuvos sąrašas“: pirmieji dešimtukai - Už teisingumą

 18. Kai ko yra per daug. Ginčytinų klausimų. Tarkime dėl dvigubos pilietybės tik referendumas galėtų spręsti. O tą sakinį apie kaprizingą, kažko turbūt neklausančią, Lietuvą kaži Donskis ar Tomaševskis rašė?

 19. Pagaliau turėjau laiko įsigilinti. Man tai kvepia kosmetiniu remontu. Be radikalių pakeitimų ir toliau vergausime kumpanosiams. Šis laimėjimas rinkimuose tegali būti tik laikinas. Vėl išlįs ylos iš maišo, vėl susiburs klanai. Panašu, kad sukame antrą ratą, Sąjūdžio sykį jau apeitą. Tik šįkart apie Nepriklausomybės susigrąžinimą dokumentuose nė nekalbama. Nenoras pagaliau atsimerkti ima viršų. Liūdnoka.

 20. kai perskaiciau sarasa supratau,vienus perejunus pakeis kiti,nera nauju veidu,seni ir susikomprovitave gelbetojai,o programa,tai sukiu rinkinys,idomu,kaip jie ruosiasi ja igyvendinti,nes tokia programa ir mokinys gali parasyti,juokas ima,cia ateina tie ,kurie buvo kazkiek prie lovio,ir jo neteko,bet skonio nepamirso ir verziasi toliua,nei vieno idejinio zmogaus

  • Tamstos, pesimistai, o ką jūs siūlote? Stebūklų laukiate? Jų nebūna. Jeigu jums gerai taip kaip yra dabar, tai šaunu. Balsuokite už ekonomistus, pvz. Vėsaitė yra ekonomistė, Glaveckas, Veselka. Jau patikrinti seimo lyderiai – 20 metų vieni miega, kiti geria arba vaidina dirbančius. Ko keliate paniką ir reikalaujate iš sąžiningų žmonių greitų sprendimų. Valstybė užvaldyta nusikalstamų grupuočių, klesti korupcija, teisėsaugos mafija. Nėra laisvos žiniasklaidos, nėra jokio priėjimo prie žmonių – neturime Lietuvos radijo ir televizijos laidų pažangioms mintims skleisti. O koks žmonių lygis provincijoje. Pirmiausia, tai jie nieko nėra girdėję apie mitinguojančius, rašančius žodį „Tiesos.“Labai daug apolitiškų žmonių. Teko bendrauti su giminėmis iš mažo miestelio. Jie balsuoja ir balsuos už senas partijas. Dažnai girdžiu tokius išsireiškimus, kad „prie ruso buvo geriau“. Duok Dieve, rinkimuose laimėti nors kelias dešimtis balsų, tai būtų atsvara senoms partijoms. Dar per anksti džiaugtis pergale ar pykti, kad kažkas ne tą žmogų pasiūlė. Neverta rūpintis ar eis D. Kuolys į valdžią, ar neis. Jei neateis D. Kuolys, tai ateis Uspatskichas. Tuščių vietų seime neliks. Tai ką geriau pasirinkti? Reikia pasakoti kaimynams, giminėms, kad mes patys galime savo gyvenimą pakeisti. Nereikia pesimizmo skleisti, nes jo ir taip su kaupu visur.

 21. Kai p. Kuolys ėmė reikštis Garliavos įvykiuose, kilo įtarimas, kad toks gerų oratoriaus gebėjimų turintis žmogus bandys prasimušti į valdžią. Taip ir įvyko. Skambūs gražūs lozungai, jokio konkretumo išskyrus tai, kad „panaikinsime, nušluosime, pašalinsime, pakeisime“. pasižiūrime į sąrašo viršų ir apima slogutis. bandoma suburti bet kokius nepatenkintuosius, bandoma pakviesti tuos, kurie paskutiniu metu bet kokiu klausimu mirgėjo žiniasklaidoje ir rinkėjams gali asocijuotis su konfrontacija dabartinei valdžiai. O kas sąraše – žurnalistai, menininkai, dirigentai, biudžetininkai. nematau nei vieno ekonomisto bent. Užtenka tų pasakų, kad Onutė, pakilusi nuo suolelio, arba Birutė, nulipusi nuo scenos, gali valdyti valstybę. Tai nerimta, tai pavojinga, kaip kad paskirti melžėją arba dirigentą vadovauti įmonei. Dar ir garliavinius prikergėte – nes bus jų palaikančiųjų. Žodžiu, sėkmės kovoje dėl valdžios. Finalas bus tas pats – maištininkas žuvo – šlovė drakonui…

  • Ponas Torinai, tai gal pats pasisiūlykite? Nebūkite toks kuklus. Gal jumyse ir yra tie užslėpti talentai valdyti valstybę. Beje, apie valdymą dar per anksti galvoti. Reikia bent nors kiek vietų seime laimėti, o laimėti bus nelengva, nes bus didelis pasipriešinimas. Jis vyksta jau ir dabar. Laimėjusiems nereikia pavydėti, nes jų lauks sunkus darbas – APSIŠLUOTI. Manau, kad nei melžėja, nei dirigentas, ko jūs taip bijote, tikrai nebus nei ministru, nei seimo pirmininku. O „garliaviniai“, kaip jūs įvardijote, yra ne ką blogiau nei kauniečiai, ar vilniečiai.

   • Kas nenori rinkti žmonių iš „Lietuvos sąrašo“ terenka tuos senuosius uspaskichus ir Co. O mums reikia pokyčių, mums nepatinka tai, kokia Lietuva yra šiandien, todėl renkame sau tinkamus žmones, kuriais tikime, kad jie gali daryti tokius pokyčius Lietuvoje, jog žmonės liktų gyventi Lietuvoje, o išvykę pradėtų grįžti.

 22. Būtinos sąlygos:
  – senaties termino už ekonominius nusikaltimus panaikinimas
  – moralinės ir baudžiamosios atsakomybės pareikalavimas, jei savo veiksmais LS (Lietuvos sąrašo) dalyvis pažeis LR Konstituciją ar galiojantį teisės aktą

 23. Programoj pasigendu energetiniu klausimu, pvz ar jus uz zaliaja energetika? ar pries ae? prasom itraukti i programa konstitucijos 9str pakeitima, jog bus paskelbtas referendumas, kai to reikalauja 100 000 rinkimu teise turinciu pilieciu.todel jus padesit zmonem susigrazinti balsa. prasom pasisakyti del dvigubos pilietybes.

 24. Pasiskaitykite balsas.lt,ką plepa Milerius ir Čigrijienė.Laukiame Dariaus Kuolio reakcijos,ar apskritai būta tokio pokalbio tarp jo ir Mileriaus?

 25. Kaip trūko skaidrumo ir viešumo teikiant pirminius dešimtukus, taip trūksta..
  1)Kaip nėra atsakingų viešai parinktų to proceso ,, prievaizdų“ -taip nėra.
  Kaip buvo neaišku, kas Sąrašo programos projektą pateikė- taip iki šiol neaišku…
  Prastoki reikalai portale – naujas vynas pilamas į seną vynmaišį…
  2)Kaip atsirado kritikos neatlaikantis apibūdinimas – nepartinė partija,taip ir juokinam pasaulį ir LRyto ir Ko skalikams peno duodam. Bent duotume mastantiems LS daugams pasirinkti tarp ,,pilietinė partija“ arba ,,pilietinės demokratijos“ partija
  3) Ir kažkieno supernaivi nuostata,kad LS nekurs skyrių,kaip buvo iš romantiškų nesamoningų palubių įrašyta, taip ir toliau ta negyvybinga, nepraktiška ir rinkimų kampanijai superpražūtinga mintis tebejuokina savo dviračio išradinėtojo polėkiu patyrusius žmones…
  Tai mintys žmogaus, norinčio sėkmės LS idėjai ir norinčio jai talkinti……

 26. Lietuvos sąrašui siūlau rinkimų temą:

  „Lietuvos valdžia – Lietuvos žmonės“

  Po šio užrašo plakate galėtų būti paaiškinimas „Valstybės institucijos – Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra, privalo KAS MĖNESĮ atsiskaitinėti savo valdžiai – Lietuvos žmonėms“.

  Lietuvos žmonės yra Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros darbdavys. Jie moka atlyginimus kiekvieną mėnesį visiems šių institucijų darbuotojams ir turi teisę žinoti, ką tie darbuotojai padarė.

  Vien ministerijose dirba 60600 (šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai) darbuotojų. Tai prilygsta pasaulinio lygio kompanijoms, tokioms kaip LG Electronics (82 772 darbuotojai), „Intel“ (82 500 darbuotojų), „Barclays Bank“ (77 000 darbuotojų).

  Kaip manote, ką pasakytų LG Electronics, „Intel“ ar „Barclays Bank“ kompanijų akcininkai, jei jų darbuotojai atsisakytų pateikti ataskaitas apie tai, ką jie daro ?

  Šiuo atveju Lietuvos piliečiai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės „akcininkai“. Lietuvos piliečiai moka atlyginimus visiems 60 600 darbuotojų, bet ar jie žino, ką padarė 60 600 darbuotojų per praėjusį mėnesį?

  Darbuotojų skaičius valstybės institucijose ir įstaigose:

  Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 27044
  Finansų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 6885
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 6309
  Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 4441
  Vyriausybės įstaigos – 3239
  Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 2769
  Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 2641
  Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1943
  Krašto apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1749
  Užsienio reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1014
  Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 879
  Ūkio ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 535
  Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 355
  Kultūros ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 322
  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba – 220
  Energetikos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 202
  Vyriausybės atstovų tarnybos – 53

  Iš viso: 60600

 27. ačiū sudarytojams, namaža gražių siekių, suteikiančių įkvėpimo.
  Tačiau lieka neaišku dėl nemažai dalykų. Pirmiausia, kaip visi tikslai bus įgyvendinti.

  1. Dvigubos pilietybės klausimas. Ar neturėtų dėl to būti referendumas?

  2. Energetika: kokia nuomonė dėl atominės elektrinės? Kitų energetikos rūšių nedidelei valstybei – vėjo jėgainių, tradicinių šiluminių ir kt.

  3. Programoje net nėra žodžio „patriotiškumas“ Kodėl? pasitikėjimą savo valstybe rekomenduočiau sieti su pasitikėjimu savo tauta, savo praeitimi, kultūra, drąsinti visuomenę būti patriotiškais, aktyviais, kūrybingais, akcentuojant patriotiškumo sąvoką, kuri dabar nepagrįstai sukelia visuomenei prieštaringus jausmus.

  4. Kaip bus siekiama socialinio teisingumo – ar pagaliau bus prabilta apie progresyvinius mokesčius? kaip gi bus pažabojamos monopolijos? kaip sudaromos sąlygos smulkiam/vidutiniam verslui?

  5. kokia nuomonė apie žemės pardavimą užsieniečiams?

  Taip pat, pritariu klausiantiems:

  a) Kas sąrašo sudarytojai?

  b) kokiu principu atrenkami kandidatai??

  Norisi tikėti ir matyti, kad dirbama skaidriai. Sėkmės tobulinant programą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *