Lietuvos Sąrašas pristatys Lietuvos darbų sąrašą – demokratinės Respublikos atgaivinimo programą ir remtinus kandidatus į Seimą

Rytoj, ketvirtadienį, rugpjūčio 30 dieną, 11.30 val., Simono Daukanto aikštėje – joje esančioje „Klaipėdos senamiesčio“ kavinėje (S. Daukanto a. 2) – Lietuvos sąrašo partija pristatys Lietuvos darbų sąrašą – demokratinės Respublikos atgaivinimo programą ir šiuose Seimo rinkimuose remtinus kandidatus.

Šių metų liepos 5-ąją įsisteigusi savita Lietuvos sąrašo partija nekelia Seimo rinkimuose savo sąrašo, tačiau rems Lietuvos Respublikai ištikimus ir ją atkurti įsipareigojusius kandidatus.

Partijos parengtas Lietuvos darbų sąrašas kviečia per dvejus metus, iki 2014-ųjų rudenį vyksiančių savivaldos rinkimų, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe, suteikti Lietuvos visuomenei savivaldą, iš grupuočių įtakos išvaduoti ir demokratizuoti teisėtvarką.

Kad būtų sustiprintas piliečių ir Seimo ryšys, programoje numatyta tautos atstovus rinkti tik tiesiogiai dabar esančiose vienmandatėse apygardose, suteikti piliečiams teisę inicijuoti pirmalaikius savo apygardos atstovo rinkimus, prie visų Seimo komitetų sukurti visuomeniniais pagrindais veikiančias ekspertų tarybas.

Kad Lietuvos piliečiai taptų savo vietovės ir Tėvynės šeimininkais, kviečiama įtvirtinti piliečių teisę tiesiogiai rinkti seniūnus arba seniūnijų tarybas, savivaldybių tarybų narius – vienmandatėse apygardose.

Lietuvos darbų sąraše tarp kitų sprendimų taip pat numatyta esminė teismų sistemos pertvarka ir Valstybės saugumo departamento reforma.

Spaudos konferencijoje dalyvaus istorikas ir politologas profesorius Antanas Kulakauskas, švietimo ekspertė Eglė Pranckūnienė, antropologė Saulė Matulevičienė, filosofas Arūnas Bingelis, kultūros istorikas Darius Kuolys bei kiti Lietuvos Sąrašo Tarybos nariai.

12 komentarų

  • Atėjo rugsėjis, o kaip emigrantų vaikai? Ar yra nuotolinė mokykla, kur vaikai lietuviškų vadovėlių užduotis galėtų rasti internete? Jei dar nėra, tai reikėtų pasiekti, kad vaikai galėtų mokytis lietuviškai virtualiai.

   • Auste, yra galimybe mokytis nuotoliniu budu Vilniaus Ozo vidurineje mokykloje. Nezinau, ar yra galimybe pradinukams…

 1. Ar nežinome, kad šluotą pavyksta perlaužti tik laužiant po vieną virbą?…
  Todėl pagal TIKSLŲ svarbumą ir darbų galybę siūlyčiau:
  1)“iki 2014-ųjų rudenį vyksiančių savivaldos rinkimų, paversti Seimą tikra Tautos atstovybe“;
  2) iki 2015 rudens, pakeitus ĮSTATYMUS,
  a)“iš grupuočių įtakos išvaduoti ir demokratizuoti teisėtvarką“ ir
  b)“suteikti Lietuvos visuomenei savivaldą“.

 2. Labas rytelis Visi Tautiečiai, net ir chuntiniai. Su rugsėjo 1 -ja Jus! Ypač pirmokėlius ir kitus moksleivius. Nors rytelis nelabai koks, gerą jį turime padaryti mes, eiliniai piliečiai savo gerais darbais, savo gerais žodžiais artimiems mus supantiems žmonėms (nes gėrio niekada nėra per daug). Sakau, gal už gėrį bus atsilyginta bent panašiai? Gal. Nors kaip yra pastebėta, už gėrį būtinai atsilyginama, jei ne geru, tai blogu. Bet atsilyginama. Ir būtinai. Bet vis tiek, gėris kaip ir Tikėjimas turi rusenti (bent) mūsų širdyse ir sieloje, jei nenorime tapti blogų jėgų įrankiais, kaip kad virtę tie chuntos šiknalaižėliai, jos šuniukai, pagal jos užduotį, vykdantys komandą ‘Fas’!. Bet kiekvienam savo. Ir įvertinimas kiekvienam savo. Jei ne šiame gyvenime, tai po išėjimo….Aukščiausiasis įvertins ir atseikės pagal nuopelnus (ar su kabutėmis?). Tuo neabejoju. O kol kas reikia gyventi, daryti tai, ką manai esant reikalinga, bet kad nuo tavo darbų nei vienas Tautietis (doras) nenukentėtų. Tad dar sykelį su Rugsėjo 1-ja. Su rudeniu Tautiečiai !
  P.S. O juk ruduo – derliaus nuėmimo metas, t.y. ką pasėjai, kaip auginai, puoselėjai, tokį ir derlių-rezultatą gausi. Tikiuosi, po spalio 14 d. pamatysime rezultatą, CHUNTOS išaugintą derlių. Kiek burokų-čipolinų pradėjo mąstyti, o kiek yra nemąstančių, kurie ne tik save pasmerkia, bet ir visą TAUTĄ su savimi traukia į nebūtį, į mirtį (tiek fizinę, tiek dvasinę-moralinę). Ir kol neatsikratysime baimės savyje, tol ir neįgausime drąsos kovoti su Neteisybe, tol netapsime Laisvi, Garbingi ir Orūs Žmonės. Tad bent dabar mąstykime žmonės, mažiau dejuokime, o daugiau veikime, priešinkimės Blogiui. Juk net menkas pasipriešinimas jam, suteikia vilties net ir naikinamai TAUTAI.. Pagarbiai tokiems Žmonėms.

 3. Perskaičiau gerb. S.Stulpino str.’Išdavystės Kronika’. Liūdnos, bet teisingos mintys (geriau nuoga tiesa, negu nedidelis melas, bet Melas). Dėl Kuolio jam pritariu visu 100 proc., kaip ir dėl L.Petronio- kandidato į seimą ‘D.K.’ sąraše. Kas atsimena, kaip buvo už nieką ‘išfutbolintas’ buv. prezidentas? Kokią rolę suvaidino taip vadinamas konstitucinis teismelis, kokią rolę suvaidino VSD (tame tarpe ir L.Petronis su M.Laurinkum), kokią rolę tie mąstantys, bet tylintys vardan asmeninės gerovės (savas kailis arčiau kūno). Gal ir dabar tylima dėl Petronio buvimo sąraše, kaip ir anksčiau sudorojant prezidentą? Jei jau bijoma išreikšti SAVO nuomonę čia, šiuose komentaruose (dar neįvykus rinkimams), tai apie kokį pilietiškumą galima kalbėti? Apie stručio ar ‘podlyzos’ pilietiškumą? Ar prisitaikėlio, kad tik man nebūtų blogiau? Teisingai. Juk revoliucijas (ar SISTEMOS keitimą), bent pradeda idealistai, optimistai, aukštos moralės žmonės, o jų vaisiais naudojasi cinikai ir savanaudžiai bei egoistai, neturintys net supratimo apie Garbę, Orumą bei Sąžinę ilgai ‘stovėję po medžiu’ ir…stebėję (juk smagu iš ugnies kaštonus traukti svetimomis rankomis). Kur tie SISTEMOS (tada komunistinės – sovietinės) priešininkai-disidentai šiandien? Kiek jų yra įvertintų? Nebūtinai ordinais, medaliais (tais įvertinti nusipelnę KGB’istai, jų REZERVAS), bet bent ar skiriamas reikiamas dėmesys (juk likę gyvi mūsų istorijos, pasipriešinimo liudininkai ir DALYVIAI, ir betarpiški – yra garbingo amžiaus)? Jie gi yra nustumti į gyvenimo užribį. Kieno? O gi tų, prieš kuriuos jie kovojo. Todėl ir neįvykdyta nei liustracija, nei dasovietizacija (dekagėbizacija). Tada labai daug ‘garbingų’ ponų ir ponių atsisveikintų su kėdelėmis, privilegijomis, kurias įsigijo meluodami, būdami ištikimais šuniukais SISTEMAI. Ir nesvarbu kuriai – ar Sovietinei, ar dabartinei. Juk dvasios ubagas, neturėdamas anei kokios moralės-sąžinės, pasiruošęs laižyti kiekvieno boso užpakalinę dalį, vardan asmeninės gerovės. Tik tada lojo vienaip, dabar kitaip. Prisitaikėliai, dabar ‘garbingi’ demagogai -asmenys. Todėl ir gerbiu S.Stulpino drąsias mintis. Jis negieda ditirambų (prisitaikėlių muzikos), bet nagrinėja problemą (taip kaip jis mato) iš esmės. Ir ne norėdamas kokių tai asmeniškų negerų tikslų ar interesų, o tik norėdamas įspėti Neringą ir jos pasirinktus nesusitepusius žmones rinkiminiame sąraše.
  Pagarbiai mąstantiems, analizuojantiems, drąsiems ir ne savanaudžiams egoistams-prisitaikėliams.

 4. PREAMBULĖ.
  Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija.
  ——————————————————————————————————————————————————
  ir visa dar neišsivaikščiojusi TAUTA, visi mąstantys ir nemąstantys Kūrėjo tvariniai Sveikinu jus su šiuo pirmadieniu (rugsėjo 3 d.). Pirma savaitės diena. Rudens pradžia. Viltingo rudens (spalio 14 d rinkimai) pradžia. Gal tai bus Tautos ir Lietuvos atgimimo pradžia? Gal. Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio?
  REKLAMA arba ANONSAS.
  Nuo rugsėjo 3 dienos (nuo šiandien) transliuojama informacinė laida ‘Labas rytelis Lietuva’ patobulėjusi, su rubrikomis ir kitais ‘pribambasais’. Nepraleiskite rytais ! O juk ir LTV nuo šiandien pradeda laidas ‘Laba diena Lietuva’, kaip ir ginantis pedikus kanalas LNK pradeda laidas ‘Labas vakaras Lietuva’. Sakau, gal patiiko mano laidos ‘Labą dienelę Lietuva’-‘Dienos Mintys- pamąstymai’; ar ‘Labas vakarėlis Lietuva’-‘Pavakario pamąstymas’? Laidos, kurias transliuoju ne pirmi metai. Konkurencija? Na, tiek to. Man dar liko ‘Labas rytelis Lietuva’ ir ‘Labanakt Lietuva- Nakties Mintys’. O juk konkurencija yra tobulėjimo variklis – generatorius.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  AKTUALIJOS-PALINKĖJIMAI
  * Kadangi mokslo metų pradžia ne kai kurioms mokykloms prasideda tik nuo šios dienos, todėl kuo nuoširdžiausi palinkėjimai moksleiviams, jų Tėveliams, Mokytojams (kurių š.m. sumažės net (tik) tūkstančiu). O ypatingi palinkėjimai absolventams, kurių ne vienas, jau kitais metais varstys Darbo Biržų duris. Bet gyvenimas yra gyvenimas. Kaip ir skęstančiųjų gelbėjimas yra skęstančiųjų reikalas (argi?). Bent jau Lietuvoje.
  TEISĖSAUGA-TEISĖNAIKA
  * Ir vėl vyks Medininkų žudynių bylos nagrinėjimas. Ir vėl bus tąsomas vienintelis ‘pagautas’ kaltininkas- iešmininkas Michailovas. Nors pavardę pakeitė iš Nikulino, bet liūdnasis juokas šioje byloje tęsiasi. Nors ta byla užmesta užpečkyje išgulėjo N metų, bet niekas iš teisėlaužininkų nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn, kaip Michailovas. Sakau, gerai, jog taip greitai randami ir nuteisiami nusikaltėliai. Na ir kas kad, gal būt, nekalti, ne tie (sprendžiant pagal faktus toje byloje, baltais siūlais siūtoje), bet randami. Tad išeina, teisėnaika dirba? Klausimas, tik kaip dirba? O gal geriau nedirbtų, kad po to nereikėtų raudonuoti? Gal.
  * Konstitucinis teismas nagrinės leidimo dalyvauti rinkimuose į seimą R.Paksui pagrįstumą. Nagrinėjimas numatomas 2 savičių ilgio (labai rimtas ir atsakingas). Prognozės? Jei E.Kūrio dvasia tebesklando to teismo pastate (kaip vaiduoklio), tada sprendimas NELEISTI, NEDUOTI tokios galimybės. O jei nugalės sveikas protas, tada…, tada, gal būt,…ir LEIS. Gal.
  —————————————————————————————————————————————————-
  ŽYDROSIOS DRAMBLIUKO SVAJONĖS.
  * Planuojamas Lietuvos patekimas į dvidešimtuką (net į 17-ką) ekonomiškai stipriausių pasaulio šalių. Šalia Japonijos, Saudo Arabijoas ir kitų gigančių. Ar ne žydrosios svajonės? Gal ir žydrosios. Sakau, gal jau atsiplėšime nuo Tumba-Jumba genties? Gal. Jei jau ypatingi ekonomistai taip planuoja. Gal ko nors ‘prisišniaukštę’? Gal. O gal vietoj ‘baltų arkliukų’, sapnuojasi jau rožiniai sapnai? Irgi gal.
  —————————————————————————————————————————————————
  AKCIJOS.
  * Lietuvoje vyksta, kol kas sėkmingai, akcija ‘apsaugok mane’ skirta vaikams. TV reklamoje mušama diržu mašina, jog neužsiveda. O kas suaugusius apsaugos nuo teisėnaikininkų diržo? Pasvajokim ir nurimkim. Kaip vienas klasikas yra pasakęs nemirtingą (sakyčiau, aktualiausią Lietuvoje) sentenciją – ‘Skęstančiųjų …Reikalas’ Visai suprantama ir aišku.
  —————————————————————————————————————————————————
  KULTŪROS NAUJIENOS arba MOKSLAS IR BEDARBYSTĖ.
  * Paaiškėjo, jog kas trečias Darbo Biržos klientas – jaunesnis, nesiekiantis ir 30 metų amžiaus. Vadinasi, baigei mokyklą ar institutą ir tampi jau potencuialiu Darbo Biržos klientu? Matomai. Ir ta darbo birža ar padeda susirasti darbo? Kartais. Bet šiaip susirandama savo ypatingomis pastangomis. Čia vėl tinka ta pati sentencija – ‘Skęstančiųjų… Reikalas’. Bet nereikia nusiminti, pulti į pesimizmą. Kova su bedarbyste (gal su bedarbiais?) ar už darbo vietas tai tęsiasi (net prioritetas, anot p.Kubiliaus). Sakau, kai dar galintys judėti bedarbiai išvyks iš Lietuvos- emigruos, tada gal atsiras darbo vietų? Gal. Su sąlyga, jog tos įmonės nebankrutuos, besistengiant patekti į tą 20-tuką.
  —————————————————————————————————————————————————
  INOVACIJOS arba IŠRADIMAI – NAUJOVĖS.
  * Mokyklose jau diegiami elektroniniai dienynai. Nebereikės popierinių. Visi tiesiog sužavėti. Net katučių ploja. Tada atsisėdęs namie prie kompo, galėsi įvairius pažymių pjūvius – statistiką gauti. Tik nepagalvota, jei koks nors piktas dėdė kokį nors piktą virusą įleis, o ir šiaip ta elektroninė pažymių knygelė užges? Juk gali taip būti? Gali. Nes ir virusas gali pasitaikyti labai npasiduodantis išnaikinimui. Kaip kolorado vabalas (iš JAV) bulvių lauke. Tad norisi palinkėti, kad nebūtų taip, kaip su elektroniniais bilietėliais Vilniuje.
  * Dėl tų pačių elektroninių bilietėlių. Čia žaibiška (kaip p.Kubiliau naktinė) reforma šiek tiek užstrigo. Iki naujųjų metų. Juk geriausia žvalgyba, pulti į mūšį (kaip užsieniečiai kad sako-‘razviedka bojem’). Na ir kas, kad vilniečiai liko kvailio vietoje stumdydamiesi prie spaudos kioskų, kioskelių, bet jau žinoma, kaip toliau reformuoti tą reformą. Tuo ir užsiima nuostabusis Vilniaus meras Abonentas – Abonementas. Sakau, kad nebūtų – neatsitiktų taip, kaip ir ‘oranžinių’ dviračių inovacijoje.
  —————————————————————————————————————————————————
  SPORTAS (ir KORUPCIJA ar VAGYSTĖS)
  * Kilo įtarimas , kad Lietuvos Futbolo Federacijos Prezidentas (Julius Kvedaras) ‘įsisavino’ nemažą kiekį pinigėlių, gautų iš Europos Sąjungos. Matomai, turėdamas tikslą kilstelėti žlungantį Lietuvos futbolą (gal net į 20 vietą pasaulyje, kaip kad šviečiasi ekonomikoje? Gal.). Logiška. Juk alkanas sportininkas žymiai daugiau įdės pastangų pergalei pasiekti, negu viskuo aprūpintas, įmitęs sportininkas. Paveikta ‘šaunaus’ pavyzdžio, tą patį atliko ir jo sekretorė (Lyg Daiva Žikelienė) , kuri ‘įsisavino’ iš UEFA atvykusius pinigėlius. Logiška. Jei jau ‘įsisavinimai’ vyksta visoje Lietuvoje, tai kodėl sporte, tame tarpe ir futbole gali nevykti? Ką, negi futbolas ignoruojamas, kaip raupsuotasis? Žinoma, jog ne. Tad lieka palinkėti ir ateityje sėkmingai ‘įsisavinti’ pinigėlius.
  —————————————————————————————————————————————————
  ORAI ir jų PROGNOZĖ.
  * Šeštą val. rytelio Lietuvoje nelijo (net keista). Dangus debesuotas, ūkanotas. Vėjas nepastovios krypties (kaip ir Lietuvos politika), vietomis (kai kur) iškris lietutis. Manoma, jog ne per skaudžiai iškris ir ne visoje Lietuvoje, o tik VIETOMIS. Linkiu, kad, kur Jūs gyvenate nebūtų TA VIETA.
  —————————————————————————————————————————————————
  DIENOS KLAUSIMAS ar RYTELIO MĮSLĖ.
  * Pagautas buvęs Vilniaus Policijos komisaras Kaliačius, dirbantis kontrabandos arimuose, kaip ir vienas muitininkas su policiniku. Pastarieji, laisvalakiu dar ir pažangiais botanikais buvo – augino kanapes (narkotines medžiagas). Tad formuluoju du (vieno per mažai) klausimus:
  1. Ar visada nusikaltėlių ieškoma, ten kur reikia (kaip pedofilų Neringos kompiuteryje)? O gal pradėti nuo savęs? Kontrabandininkų ieškoti ieškančiųjų gretose, kaip teisės pažeidėjų teisėsaugininkų gretose?
  2. Kokia numatoma baigtis- rezultatas tų nusikaltimų? Gal realus teisingumas? Gal. O gal ‘senatis’ ar ‘neradimas nusikaltimo sudėties’? Irgi gal. Čia priklauso nuo to, kas ir kaip į tai pažiūrės.
  —————————————————————————————————————————————————
  Dar kartą su nauju ryteliu Tautiečiai. Geros dienos ir jumoro dozės jums šiandien !
  Pagarbiai.

 5. Naglis Puteikis: Alvydai, leisk atsakyti į Tavo klausimus:

  „Tik štai įdomu su kokia programa eina į rinkimus pats Naglis: su konservatorių partijos ar savo. O, jeigu savo, tai kodėl eina su ta partija, kurią nuolat kritikuoja.“

  N.P.: eičiau su TS-LKD, bet kad kol kas dar nėra tos programos, taigi nėra kaip ir rinkėjams prisistatyti. Už biudžetinius pinigus žurnale „TS-LKD žmonės (dvidešim penki)“ rėkauti su Užkalniu „duskit pavidoliai“ negaliu, nes pats pavydžiu limuzino Porshe Panameros už 300 000 Lt; grožybių, kačiukų, šuniukų už 5000 Lt dar neturiu, todėl prisistatyti rinkėjams galėčiau nebent su programa. Todėl ką randu gero pakeliui, tą ir imu: ėjau, žiūriu guli apynaujė „Lietuvos sąrašo“ programa. Paskaičiau – patiko, ypač dėl daugiamandatės apygardos panaikinimo, dėl antstolių reprichvatizavimo (nacionalizavimo – suvalstybinimo), ir t.t.
  O kritikuoju TS-LKD todėl, kad į tą TS-LKD elito žurnalą pateko tik pirmi 24, plius alkopramonės lyderis, plius Užkalnis, plius vyr.redaktoriaus draugužis, taigi iš viso 27, o aš sąraše būdamas 26-u nepatekau. Todėl negalėjau reklamuotis šalia taupiausios iš visų Seimo narių automobilių – mano tėvo 1988 m. gamybos dujinio Wolksvagen passato.
  Jei lauksiu TS-LKD programos, tai gali taip atsitikti, kad ją likus 2 dienom iki rinkimų parašys Užkalnis su Adomėnu, arba ji bus baigta tik po rinkimų.

  „Nacionalinis suvienijimas Už Lietuvą Lietuvoje baigia ruošti tokią programą, bet nežinau, ar turėsime pakankamai galimybių ją žmonėms pristatyti. Bet Naglį ir kitus galiu nuraminti, kad tokia programa netrukus bus paskelbta.“

  N.P.: Alvydai, nepyk, bet ką Jūsų susivienijimo kandidatai DABAR pristatinėja savo rinkėjams? Gal TS-LKD 2008 m. programą -ji,beje, labai gera. Ar visai nieko nepristatinėja? O gal imate pavyzdį iš Adomėno ir programą parengsite po rinkimų?

  „Pirmas, tas, kas žiniasklaidoje jau buvo minėta, kad „D.Kuolys suvažiavime Daukanto aikštėje turėjo virš tūkstančio įgaliojimų ir tai irgi panašu į teisybę, nes į aikštę susirinko keletas dešimčių žmonių, o atstovavo virš tūkstančio.“

  N.P.: 800 žmonių pasitikėjo D.Kuoliu ir pasirašė įgaliojimus. Kuo tai skiriasi nuo 1900 visuotinio susirinkimo dalyvių , arba 119 delegatų, atstovaujančių po 10 partijos narių, balsavimo? Kuo tai skiriasi nuo 700 įgaliojimų Emigrantų partijai, 500 įgaliojimų Brazauskienei, 400 įgaliojimų DK aktyvistei ir pan.?

  „Antra, kad susirinkta, kažkodėl ne kokioje nors salėje, kaip steigiama partija, o aikštėje.“

  N.P.: Įstatymas nedraudžia steigti organizacijų ir ant šaligatvio, bet būtų trikdomas eismas, o aikštė nuo graikų laikų yra demokratijai skirta vieta. Kuo skiriasi aikštė nuo salės?: 1. Taupymu – nereikia švaistyti sunkiai surinktų nario mokesčių. 2. Fliuksu – asimetrinis atsakymas papuvusiai sistemai, 3. Viešieji ryšiai -žurnalistams lengva filmuoti, fotografuoti visais rakursais, imti interviu, laisvai judėti nieko netrikdant – puikus demokratijos ir viešumo triumfas prieš užsidariusius prabangiuose viešbučiuose liberalcentristų forumus, pasibaigiančius beveik orgijomis prabangiuose baruose ir kambariuose už biudžeto pinigus (tai nekliūna?).

  „Trečia, kad suvažiavimo delegatams dar prieš suvažiavimą patvirtinti siūlyta partijos vadovu D. Kuolį ir balsuoti už visas rezoliucijas, dokumentus, jų net nemačius, kas bus pasiūlyta suvažiavime.“

  N.P.: įgaliojime triskart parašyta, kad įgaliojama veikti TIK DĖL STEIGIMO.

  „Ir, ketvirta, aišku, ne mažiau skandalinga: kad įgaliojimą pasiūlyta duoti būsimam partijos pirmininkui iki 2016 metų.“

  N.P.: įgaliojimai duoti tik dėl steigimo, taigi gali iki 2016 steigti partiją, bet tik steigti. Matyt rengėjai galvojo, kad surinkti 800 ir daugiau įgaliojimų D.Kuoliui gali prireikti 4 metų. Kaip matome, apsiskaičiavo, nes surinko per 11 dienų, ar tai dėl per didelio pasitikėjimo D.Kuoliu, ar dėl pernelyg gerai organizuoto rinkimo (matyt, parašų rinkikai karštai įtikėjo sėkme, ar reikalingumu) , o gal dėl visų šitų trijų dalykų sinergijos?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *