Lietuvos Sąrašas numatė tolesnės veiklos gaires

Lietuvos Sąrašo Taryba, prieš gerą savaitę susibėgusi į neformalų ratą Mikalojaus Konstantino Čiurlionio namuose Vilniuje, aptarė tiek Lietuvos padėtį po Seimo rinkimų, tiek savo tolesnės veiklos gaires.

Pripažinta, kad Lietuvos Sąrašą steigiant išsikelti jo veiklos tikslai – stiprinti pilietinę valdžios priežiūrą, telkti ir aktyvinti demokratines visuomenės jėgas Lietuvos Respublikos atkūrimui, plėtoti reiklų ir vertybėmis grįstą tautos dialogą su Seimu, suteikti Lietuvos politikai kultūros ir moralės matmenis – išlieka svarbūs ir atkakliai siektini.

Sutarta gerokai sustiprinti Lietuvos Sąrašo vadybinius, strateginius ir finansinius pajėgumus, o tolesnę veiklą kreipti tokiomis kryptimis:

– plėsti, gausinti ir stiprinti netradicinę pilietinę Lietuvos Sąrašo partiją – ir toliau grįsti jos veiklą aiškiais principais ir vertybėmis, tiesa ir laisve, kultūros ir politikos jungtimi, atvirumu visuomenei; nuosekliau ryškinti piliečiams partijos veiklos tikslus ir Lietuvos Respublikos atgaivinimo strategines nuostatas; kurti ir telkti Lietuvos Sąrašo narių ir rėmėjų grupes visoje Lietuvoje, tarp akademinio jaunimo;

– užmegzti ir sustiprinti Lietuvos Sąrašo ryšius su demokratinių ir vertybinių permainų valstybėje siekiančiais visuomeniniais judėjimais ir neformaliais piliečių sambūriais;

– palaikyti vykdomas pilietines akcijas ir reikalui esant inicijuoti naujas – ypatingai, skirtas valdžios pilietinei priežiūrai („Tie-SOS!“, „Ne-Dalia“, Baltų pirštinių ir kitas);

– rimtai imtis pilietinės valdžios kontrolės – jai užtikrinti telkti kitas pilietines organizacijas ir institucijas, prisidėti prie kitų vykdomų projektų, stiprinti ir vienyti visuomenės jėgas;

– gaivinti ir plėtoti visuomenės diskusijas esminiais Lietuvos Respublikos ir lietuvių tautos klausimais, tam įsteigti Tiesos.lt klubą Vilniuje ir klubus kituose miestuose;

– sustiprinti Lietuvos Sąrašo sukurtas žiniasklaidos priemones – pilietinį portalą Tiesos.lt, Aikštės televiziją, internetinę svetainę www.archyvas.lietuvossarasas.lt, plėtoti jų bendradarbiavimą su savarankiškumą išsaugojusia žiniasklaida; atgaivinti laikraščio Aikštės žinios leidybą.

Numatyta vasario viduryje surengti Lietuvos Sąrašo suvažiavimą, kuriame būtų išsamiau aptartos tolesnės veiklos gairės, pasitvirtintas atnaujintas Lietuvos darbų sąrašas ir jo įgyvendinimo strategija, patobulinti Lietuvos Sąrašo įstatai.

Taip pat nuspręsta  Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro daktaro Jono Basanavičiaus gimtadienį – lapkričio 21-ąją, trečiadienį – paminėti Šiauliuose su šio krašto visuomenininkais, Šiaulių Sąjūdžio pirmeiviais ir akademine bendruomene:

14 val. Aušros alėjos 21 name vyks Lietuvos Sąrašo atstovų susitikimas su Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijos nariais, o 17.30 val. Šiaulių universiteto bibliotekos salėje, Vytauto gatvės 84 name – diskusija „Lietuvos politinė kultūra: praeitis, dabartis, perspektyvos“.

Pirmąjį Tiesos klubo posėdį, skirtą kultūros ir politikos jungtims dabarties Lietuvoje aptarti, nutarta sukviesti lapkričio 29-ąją, ketvirtadienį, 19 valandą, M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje, iš karto po kiekvieną ketvirtadienį, 18 valandą, Simono Daukanto aikštėje vykstančios „Tie-SOS!“ pilietinės akcijos.

Lietuvos Sąrašo Tarybos sekretorė Saulė Matulevičienė

7 komentarai

 1. Labai palaikau ir gerbiu gerb.Kuolio veikla Lietuvos zmoniu labui.Viska ka jus darote ,planuojate yra gerai.Tik nezinau kokiu reiketu vaistu, kad jus butumet vieningi, stiprus kaip vienas kumstis ,kad jus ieskotumet tasku ,kerie vienija..Norint pasiekti tikslo reikia eiti tik pirmyn,neatsisukant atgal.

 2. Nezinau, kazkaip jau niekuo nebetikiu. Didziulis atotrukis nuo paprasto Lietuvos zmogaus iki sedinciu ten… nieko gero nezada. Be to, pazadais sotus nebusi. Vaikai valgyt nori kasdien, o ne kazkada, kai bus taip ar anaip…

 3. Nusivyliau. Jokių renginių prieš rinkimus, tik Vilniuje. Pusė Lietuvos žmonių arba apie jus nieko negirdėjo, arba tik atsargiai papiltą purvą. Pramiegojot savo šansą kartu su „Drąsos keliu“. Pergalės su šaukštu į burną niekas neatneša.

 4. Prieš rinkimus išsiuntinėjau laiškus gal 50-čiai rajonų ir miestų bendruomenėms, seniūnijoms, kai kurioms visuomeninėms organizacijoms ir daliai piliečių.
  Čia pateikiu laiško įžangą ir metodiką, kaip rinkėjai turėtų ruoštis rinkimams ir kontroliuoti jų apygardoje išrinktus Seimo narius:
  Projektui įgyvendinti reikalinga:
  1. Kiekvienoje rinkiminėje apygardoje aktyvesni piliečiai organizuoja visuomenines Grupes Rinkimams. Grupes reikėtų formuoti visose seniūnijose, bendruomenėse, visuomeninėse organizacijose, kaimuose, gyvenvietėse ir miesteliuose.Veiklos koordinacijai Grupės deleguoja po vieną atstovą į savo Apygardos Centrinę Grupę. Grupės būtinai turėtų būti ten, kur paprastai vyksta kandidatų susitikimai su rinkėjais, kur vyks rinkimai ir kur daugiau gyventojų. Grupės betarpiškai bendrauja su rinkėjais, supažindina ir informuoja, kaip elgtis su informacine medžiaga, dar iki rinkiminės kampanijos organizuoja rinkėjų diskusijas informacinėje medžiagoje pateiktais reikalavimais, moko juos įvertinti kandidato pasiruošimą ir kaip atskirti populistus, kviečia rinkėjus aktyviai dalyvauti rinkimuose. Rinkimų metu stebi, kad nebūtų papirkinėjimų ir kitokių nusižengimų rinkimų tvarkai.

  2.Iki rinkiminės kampanijos pradžios visų lygių visuomenės organizatoriai ir aktyvesni rinkiminių apygardų rinkėjai renka medžiagą apie savo apygardos kandidatų veiklą Seime (Seimo svetainėje) ir visuomenėje ir įvertina balais(reikia paruošti metodiką), o naujokų įvertinimui duomenų ieško iš jų darboviečių darbo ir veiklos dviejų metų laikotarpyje.

  3. Medžiagą reikalingą kandidatų kvalifikacijai įvertinti ir pasižadėjimams, reikalinga kuo skubiau išplatinti Rinkiminių apygardų rinkėjams. Šią medžiaga platinti įvairiais kanalais: per susirinkimus, internetu, skelbimų lentose, per mokyklas, bibliotekas, seniūnijas ir kitas įstaigas ir organizacijas.

  4. Likus savaitei iki rinkiminės kampanijos pabaigos, būtų gerai visose Rinkiminėse Apygardose organizuoti bendrus, konkrečios apygardos kandidatų debatus. Debatus organizuoti ir pravesti mokykitės iš „Lyderių forumo“ per „Lietuvos Ryto“ TV, sekmadieniais, 19 val. ir per LTV.

  5 .Rinkėjas, turėdamas visus duomenis apie kandidatų veiklą, jų pasižadėjimą ir įspūdžius betarpiškai bendraujant diskusijų metu, pasirenka jam tinkantį kandidatą ar sąrašą. Bet primenu, Seimo narys privalo dirbti Lietuvai, prašyčiu jo neversti remontuoti Jūsų tvoras ir lopyti kiaurus namų stogus.

  6. Išrinkto Seimo nario nuolatinei kontrolei ir stebėsenai rinkėjai suteikia įgaliojimus grupelei aktyviausių rinkiminės apygardos bendruomenių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Seimo narys kas pusmetį, rinkėjams pageidaujant, turėtų atsiskaityti už savo nuveiktą darbą. Rinkėjai, išklausę ataskaitą ir įvertinę savų kontrolierių Seimo nario stebėsenos išvadas – pritaria jo veiklai, duoda pastabas, teikia pasiūlymus ar nepritaria ir rekomenduoja Seimo narį atšaukti. Seimo nario ataskaitos metu rinkėjai pateikia pasiūlymus- reikalavimus rengti naujus įstatymus ar senų pakeitimus, aktualiais valstybei ir jos piliečiams klausimais. Teikiant pasiūlymus, pirmiausiai, juos reikėtų sukaupti visos šalies mąstu, išanalizuoti, sukomplektuoti į pasiūlymų paketą ir tik po to juos įteikti Seimo nariams ataskaitų apygardose metu arba turint įgaliojimus tiesiog Seimui. Pagalvokime, kaip galėtume kontroliuoti partijas ir reikalauti jų ataskaitų, nes mes joms patikime valdyti šalį?

  7. Šis projektas yra pirmas bandymas civilizuotomis priemonėmis kontroliuoti valdininkiją ir mokytis patiems valdyti valstybę. Jo sėkmė priklausis nuo rinkėjų aktyvumo, sąmoningumo ir supratimo, kad rinkėjų pareiga ne tik išrinkti valdžią, bet reikia ją ir kontroliuoti, priklausis ir nuo mūsų supratimo ir pajutimo, kad esame savo šalies šeimininkai. Vien keikiant valdžią nieko gero nepasieksime.

  Apie socialinius, pragyvenimo lygio kėlimo klausimus nėra prasmės kalbėti kol nėra darbo, kol beprotiškai pirkdami daugiausiai užsienio šalių prekes, remiame tik kitų šalių gamintojus ir dirbančiuosius, o savus žlugdome.

  Parengė Povilas Paštukas Kauno raj. Akademija
  P.S Atkreipiu Jūsų dėmesį į tai, kad tie kandidatai, kurie veržiasi į Seimą pasipelnimo tikslais, sutiks su visais Jūsų reikalavimais, Jums visko prižadės, kad tik pakliūti į Seimą(Taip elgėsi Mazuronis visuomenininko Medelinsko atžvilgiu laidoje „Teisė Žinoti“ per LTV). Tuomet reikėtų pasitikrinti,ypač esamų Seimo narių ar jų veikla per 4 ar 8 darbo metus Seime rodo, kad jie kryptingai per tuos metus stengėsi įgyvendinti tai, ką šiandien taip lengvai prižada.
  Ir dar, jeigu ekonomika augtų 10% kasmet, valstybės biudžetas nesugebėtų minimalių algų kelti daugiau, kaip 10%, tai yra nuo 1000 litų tai sudarytų ne daugiau kaip 100 litų. Tad ir galvokim realiai – ar mes galim pasiekti tokių tempų ir per keletą metų pavyti ir pralenkti Europą?
  Reikalavimus platinu rinkėjams ir kandidatams. Tegu iki rinkimų visi dar pasimoko, kad rinkėjai, iš nuostabos pakorę liežuvius, besiklausydami kandidatų saldžių pažadų, maždaug žinotų, kaip įvertinti jų pasirengimą dirbti Seime, o kandidatai žinotų, kad šį kartą rinkėjams negalės bet ką mekenti ir dar iki darbo Seime privalės pasimokyti valstybės, ekonomikos ir finansų valdymo pagrindų.“
  Gerbiamieji, gal galėtumėte pakomentuoti mano rašliavą tą prasme, kad įvertinti mano siūlymus vietose aktyvinti piliečius aktyviai veiklai ir svarbiausia valdžios kontrolei. Čia taikoma ne partijoms(troškimas valdžios sužlugdė bekylantį visuomeninį judėjimą – „Drąsos kelias“ jau iš pirmųjų dienų Seime persimetė į oligarcho sukčiaus ir melagio globą), bet visuomenininkams, kurių tikslas turėtų būti kelti ir žadinti visuomenę valdžios kontrolei. Kartoju, visuomeninikas neturi pats siekti valdyti ir kontroliuoti valdininkus, tą turi daryti rinkėjai aktyviai veikdami konkrečius Seimo narius.

  „Gerbiamieji,
  kad mažiau reikėtų verkšlenti ir keikti valdžią šį kartą pabandykime
  rimtai prasijoti kandidatus. O jų , net 14 į vieną vietą.
  Netenka abėjoti, kad ne visi čia veržiasi iš meilės Lietuvai.
  Prisegime pateikiu reikalavimus kandidatui ir darbus Seime,
  kuriuos privalėtų atlikti naujai išrinkti Seimo nariai.
  Tik rinkėjai yra politikų darbdaviai, tik rinkėjai turi teisę
  kelti jiems savo reikalavimus, tik rinkėjai finansuoja ir išlaiko
  politikus ir valstybės valdymo aparatą.
  Aktyviai dalyvaukite susitikimuose su kandidatais, bandykite
  atskleisti jų padorumo lygį, jų sugebėjimus, reikalaudami labai
  konkrečių atsakymų.
  Šią medžiagą paskleiskite savo artimiesiems, rinkiminės apygardos
  rinkėjams ir visiems kitiems su kuriais turite bent kokį ryšį.
  Rinkiminėse apygardose koordinuokite aktyvių visuomeninkų veiksmus.
  Čia ne politika, čia yra mūsų gyvenimas ir mūsų pareiga išsirinkti
  valdžią, bet nepatingėti ir ją kontroliuoti.
  Gero pasirinkimo !!!
  Pagarbiai
  Povilas Paštukas „

 5. Šiuo metu praŠiuo metu pradėti, vykdyti ir plėtoti akciją „NE-DALIA!“ yra didelė politinė klaida! Negi stojam į vieną gretą su uspaskininkais ir kitomis tamsiomis jėgomis, pradėjusiomis purvasklaidoje ataką prieš Dalią Grybauskaitę? Tik aklas ar nenorintis matyti nepastebi, jog tai susiję su Prezidentės paskelbtu karu nusikalstamam šulerių susivienijimui. Tai nepatinka ne tik šimtams tūkstančių susivienijimo šalininkų, bet ir balsavusiems už socdemus, paksininkus bei kitas įtartinas jėgas. Prezidentės reitingai labai stipriai kris, o tą procesą dar reguliuos sociologijos smogiko Gaidžio įstaiga.
  Taip, Grybauskaitė, ypač pavasarį, padarė labai rimtų klaidų. Bet dabar vėlyvas ruduo: gal sustokim, apsižvalgykim ir pamąstykim, kas apie mus dedasi.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *