Kurkime LT programą

Jūsų siūlomos idėjos po rinkiminei Lietuvai: kokius svarbiausius darbus turėtų per ketverius metus Lietuvos valstybės ir visuomenės labui nuveikti naujasis Seimas?

 

76 komentarai

 1. 1. sumažinti seimo narių iki 100
  2. sudaryti sąlygas piliečiams tiesiogiai dalyvauti šalies valdyme:
  a) referendumas organizuojamas surinkus 50 000 žmonių
  b) per kiekvienus rinkimus ar tai seimo, ar savivaldybių, ar prezidento, seimas, savivaldybės ir prezidentas turi iš naujo gauti tautos mandatą (žmonės balsuoja ar gerai dirba, jei nubalsuoja kad blogai – turi atsistatydinti)
  3. tiesioginiai mero rinkimai
  4. minimali alga 1500Lt ir per penkis metus iki 2500Lt
  5. sudaryti sąjungą su Latviją (viena valstybė)
  6. gerinti santykius su Baltarusija ir per 10-20 metų laikotarpį sudaryti Trijų tautų konfederaciją.
  7. profesinių sąjungų nariais turi tapti 80-90 proc. visų dirbančių žmonių.

  • Iš esmės pritariu Jūsų pasiūlymui, tik norėčiau patikslinti 4. punktą. Minimalus darbo užmokestis ir kitos minimalios išmokos yra ekonomikos rodikliai ir turi būti ūkio optimizavimo rezultatas, todėl reikia nurodyti ne jų dydį, bet reikalauti pririšti juos prie vidutinių energijos rinkos kainų arba prie vidutinio produktų bei paslaugų krepšelio. Darbas yra viena iš energijos rūšių ir turi būti indeksuojama, o ne traukiama iš ausies.

  • Su visa pagarba ir nuolankumu norėčiau nesutikti su dauguma šios programos nuostatų. Minimali alga? Primena A. Zuoko populistinius pareiškimus, be to tai ne politinis, o ekonominis klausimas, kuris sprendžiamas ne šitaip, bet atsižvelgiant į ekonominę situaciją. Sąjunga su Latvija? Čia jau kažkas iš fantastikos srities. Trijų tautų konfederacija? O tai kodėl ne keturių prijungus Lenkiją?

   • jei dar lenkus prijungus tai jau žečpospolita tai ka viskas atgal tai gal griskim prie komunizmo pirma

   • REZERVŲ daug , kaip papildyti valstybės iždą :
    1.Privilegijas buvusiems prezidentams,jų meilužėms,
    žmonoms panaikinti..
    2.Mažinti ministerijų,departamentų skaičių,tarnautojų etatus
    visose instancijose -palikti dirbančius, dorus.Visuomenininkai
    juos žino,ypač klaipėdiečiai.
    3.Inventorizuoti likusį valstybės turtą – pastatus,kuriuos
    prichvatizuoja savivaldybių klerkai.
    4.Peržiūrėti UAB veiklą miestuose.Per jas plaunami pinigai,
    kurie atkatais gula valdžiažmogių kišenėse.
    5.Peržiūrėti teismų sistemą, Teismų daugiau nei sovietmečiu,bet tiesos nerasi.Išardyti klaninę struktūrą.
    Palikti sąžiningus,tokių yra.
    Čia tik žmogaus,kuris mato,kur nuplaukia pinigai ir niekas
    nebaudžia už tai,pastebėjimai.Yra jaunų, gabių specialistų,kurie
    nori gyventi Lietuvoje,nori kurti j o s atettį,jie mielai dalijasi savo
    patirtimi.
    Svarbu norėti juos išklausyti ir išgirsti.

  • Būtina įteisinti kiekvieno valdininko ar valstybės tarnautojo asmeninę atsakomybę už atliktus darbus kas mėnesį !!!
   Panaiknti senaties terminus už nusikaltimus ar nusižengimus !!!

  • taip pat reikia nepamiršti priimti atitinkamus įstatymus, kuriuose būtų ne kolektyvinė, o konkrečių valstybės tarnautojų, pareigūnų atsakomybė už padarytą žalą valstybei, netaikant senaties termino.

  • taip pat būtina tvarkyti taip vadinamą didžiųjų prekybos centrų kartelinį „bezpridelą“, nes 2K projektas puikiai veikia iki šiol. Didžiuosius prekybos monstrus reikia iškelti į miestų pakraščius, nes smulkus verslas Lietuvoje yra žlugdomas visom įmanomom priemonėm. Reikalingi esminiai pokyčiai, kad sustabdyti emigraciją, kad Lietuvos neištiktų Prūsijos likimas.

   • Kadangi Lietuvoje yra keturi pagrindiniai etniniai regionai, tai užtektų po 11 nuo kiekvieno, Žemaitija, Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija. Viso 44 seimo nariai. Manau būtų daug produktyvesnis darbas.

 2. 1. Tiesioginiai savivaldos rinkimai;
  2. Mažinti mokesčius ir didinti minimalią algą (skamba nuvalkiotai ir banaliai, bet turiu planą kaip tai padaryti. Jei „Už teisingumą“ chebra norės sužinoti, tai mano e.paštą mato ir žino);
  3. Didinti socialines garantijas;
  4. Mažinti mokesčius verslui;
  5. Realiai skatinti verslumą Lietuvoje;
  6. Mažinti biurokratinį aparatą Lietuvoje;
  7. Valstybinių įstaigų vadovai, turi būti kvalifikuoti ir be partinio bilieto;
  8. Valstybinių įmonių vadovai turi būti profesionalai tos srities specialistai. Vadovas turi prisiimti visišką atsakomybę už įmonės pelningumą (min. 5% per metus).
  9. Mažinti bedarbio pašalpą iki 400 lt./mėn.

  • 1- Išlaisvinti Lietuvos pilieti nuo visu įmanomu mokesčiu. Pertvarkyti buhalterine apskaita taip, kad dirbantis žmogus nemokėtu jokiu mokesčiu. Mokesčius moka tik įmones siekiančios pelno. Mokesčiai tik pridėtinei PVM iki 15% ir socialinis iki15%, priklausomai nuo įmones didžio ir apivartos. Socialinis mokestis padalinamas visiems pensininkams ir negalia tūrintiems. PVM padalinamas visiem kitiems piliečiams. Už gautus pinigus žmogus gali užsimokėti mediku paslaugas, mokslą, busto šildymą ,nusipirkti maisto. 1% skirti valstybes valdymui
   2- Ženkliai sumažinti mokesčius gamybos įmonėms, nes gamybos įmonėms tenka konkuruoti su Kinijos ir kitu Azijos šalių gamintojais ,kurie dėl pigios darbo jėgos ir mažu mokesčiu karaliauja pasaulio rinkose, taip pat ir Lietuvoje , jų produkcijos savikainoje mokesčiu kiekis iki 10%. Lietuvoje mokesčiu kiekis sudaro 50%. Todėl pirkėjas kuris ir yra visu mokesčiu mokėtojas, renkasi preke kurioje yra mažiau mokesčiu. Sumažinus mokesčius gamintojams darbo vietų padaugėtu iki keliu šimtu tūkstančiu. Atliginimai ženkliai užaugtu ,nes katastrofiškai trūktu darbo ranku. Prekių kaina parduotuvėse ženkliai sumažėtu dėl didelio prekių kiekio ir išaugusio vartojimo.
   3- Mokesčiu tarifai turi būti įrašyti į Lietuvos konstitucija ir didinami tik paskelbus referendumą. Mokesčiu mažinimas sveikintinas ir palaikomas bet kurio atveju.
   4- Ženkliai padidinti mokesčius prekėms pagamintoms Azijos regionuose , kur dažnai yra naudojamas vergu darbas ir dėlto prekių savikaina yra labai maža. Lietuvos gamintojams konkuruoti su šia produkcija nėra jokių galimybių . Lietuvos darbininkams konkuruoti su Azijos vergais neįmanoma, todėl ir bedarbyste Lietuvoje katastrofiška.
   5- Ženkliai padidinti mokesčius šiukšlių importuotojams iš vakaru , kure užvertė Lietuvos rinka nunešiotais skudurais, senais rakandais, sena buitine technika ir savo veikla žlugdo Lietuvos gamintoja , skatina masine bedarbyste. Lietuvos pilieti paverčia šiukšlių vartotoju , žemina žmogaus orumą, menkina Lietuvos valstybė.
   6- Ženkliai sumažinti valdininku ir valdišku įstaigų kieki, kuriu kenkėjiška veikla greitu laiku sužlugdys Lietuvos valstybė.Valdininkas ir valstybes tarnautojas turi nešti asmeninė ir turtine atsakomybe už padaryta žala valstybei arba piliečiui.
   7- Atleisti no visu įmanomų mokesčiu privačias gydimo ir sveikatingumo įstaigas, privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, privačius seniu žmonių ir žmonių su negalia pensionatus , kūrė sutinka dirbti pagal nustatyta valstybes įkaini.
   8- Sukurti komisija (tribunolą) kuris ištirs visas valdininku suregztas stambias aferas- Mažeikiu naftos privatizavimą, Lietuvos kuro privatizavimą už 1lita, Ignalinos atomines uždarymo afera ir t.t . Kaltuosius nubausti realiom bausmėm ,netaikant senaties termino. Skatinti piliečius ženkliom piniginėm premijom įduoti aferų organizatorius, premijos didis nuo šimto tūkstančiu litu. Pareigūnus atskleidusius ir padėjusius gražinti valstybei išvogta turtą apdovanoti nuosavais namais, naujais automobiliais. Valdininkus pasidavusius ir įdavusius savo sėbrus atleisti no atsakomybes konfiskuojant jų turtą.( Valdininku išlaikymas, debiliškas šalies valdymas ir suregztos aferos padarė Lietuvai 700 000 000 000 milijardu nuostoliu.Už tos pinigus galima kiekvienam Lietuvos piliečiui pastatyti ir įrengti gyvenama namą, nupirkti nauja automobili)
   9- Nutraukti karines misijas kurios Lietuvos piliečiams yra visiškai nereikalingos ir tik didina skurdą . Lietuvos karinių daliniu panaudojimą už Lietuvos ribu galimas tik paskelbus referendumą ir pritarus daugiau nei 90% Lietuvos piliečiu. NATO kariniuose misijose gali dalyvauti tik savanoriai už savo pinigus ,gavė artimųjų pritarimą. NATO karines misijas gali finansuoti tik pritariantis piliečiai savo asmeninėm santaupom.
   10- Sukurti suprantama ir nedviprasmiška baudžiamąjį ir civilini kodeksą. Visi turi būti prieš įstatymą lygus, tiek paprastas pilietis, tiek valstybė .Įstatymai negali būti dviprasmiški ir vartaliojami ,kaip patogiau teisininkam arba valdžiai. Teisininkai privalo atsakyti asmeniškai už padaryta žala žmogui arba valstybei.

   Reikia suvokti, kad skurdas yra sukurtas sąmoningai, tam kad gauti milijardini finansavimą. Tapus pinigu skirstytoju iš valstybes galima vogti šimtus milijonu nebaudžiamai. Pavogtu pinigu užtenka ir mafijozams kūrė vagia ir mafijozams kūrė atseit kontroliuoja. Tam tikslui ir sukurta žmones skurdinanti mokesčiu sistema . Žmogus privalo valdžiai atidoti 80% savo uždirbtu pinigu ir po sumokėjimo mokesčiu tampa skurdžiumi. Toks ir yra valdžios tikslas, ko didesnis skurdas to didesnis finansavimas , to didesnis mafijos pelnas.
   Pagalvokit ar naudinga mafijos valdomiems teįšinikams( teisėjams, advokatams, prokurorams ir t.t.) ,kad įstatymai butu aiškus ir nedviprasmiški, ženkliai sumažėtu nusikaltėliu ir po to sumažėtu valstybes finansavimas. Kad to nekviktu ir nemažėtu nusikalstamumas, kaleimai transformuoti į nusikaltėliu ugdymo įstaigas. Į kaleimus metami jauni žmones už neženklius nusikaltimus ,kad taptų ateiti etatines nusikaltėliais išmoktu nusikalstomu būdu užsidirbti pragyvenimui.
   Panašiai veikia ir kitos valdiškos įstaigos ,sukuria problema ,gauna finansavimą ir vagia milijardus per nustatyta kadencija.
   Kaip danguje taip ir ant žemes. Cezariui Cezarijaus ,kenčiančiam dangus.

   Atsakyti ↓

 3. 1- Išlaisvinti Lietuvos pilieti nuo visu įmanomu mokesčiu. Pertvarkyti buhalterine apskaita taip, kad dirbantis žmogus nemokėtu jokiu mokesčiu. Mokesčius moka tik įmones siekiančios pelno. Mokesčiai tik pridėtinei PVM iki 15% ir socialinis iki15%, priklausomai nuo įmones didžio ir apivartos. Socialinis mokestis padalinamas visiems pensininkams ir negalia tūrintiems. PVM padalinamas visiem kitiems piliečiams. Už gautus pinigus žmogus gali užsimokėti mediku paslaugas, mokslą, busto šildymą ,nusipirkti maisto. 1% skirti valstybes valdymui
  2- Ženkliai sumažinti mokesčius gamybos įmonėms, nes gamybos įmonėms tenka konkuruoti su Kinijos ir kitu Azijos šalių gamintojais ,kurie dėl pigios darbo jėgos ir mažu mokesčiu karaliauja pasaulio rinkose, taip pat ir Lietuvoje , jų produkcijos savikainoje mokesčiu kiekis iki 10%. Lietuvoje mokesčiu kiekis sudaro 50%. Todėl pirkėjas kuris ir yra visu mokesčiu mokėtojas, renkasi preke kurioje yra mažiau mokesčiu. Sumažinus mokesčius gamintojams darbo vietų padaugėtu iki keliu šimtu tūkstančiu. Atliginimai ženkliai užaugtu ,nes katastrofiškai trūktu darbo ranku. Prekių kaina parduotuvėse ženkliai sumažėtu dėl didelio prekių kiekio ir išaugusio vartojimo.
  3- Mokesčiu tarifai turi būti įrašyti į Lietuvos konstitucija ir didinami tik paskelbus referendumą. Mokesčiu mažinimas sveikintinas ir palaikomas bet kurio atveju.
  4- Ženkliai padidinti mokesčius prekėms pagamintoms Azijos regionuose , kur dažnai yra naudojamas vergu darbas ir dėlto prekių savikaina yra labai maža. Lietuvos gamintojams konkuruoti su šia produkcija nėra jokių galimybių . Lietuvos darbininkams konkuruoti su Azijos vergais neįmanoma, todėl ir bedarbyste Lietuvoje katastrofiška.
  5- Ženkliai padidinti mokesčius šiukšlių importuotojams iš vakaru , kure užvertė Lietuvos rinka nunešiotais skudurais, senais rakandais, sena buitine technika ir savo veikla žlugdo Lietuvos gamintoja , skatina masine bedarbyste. Lietuvos pilieti paverčia šiukšlių vartotoju , žemina žmogaus orumą, menkina Lietuvos valstybė.
  6- Ženkliai sumažinti valdininku ir valdišku įstaigų kieki, kuriu kenkėjiška veikla greitu laiku sužlugdys Lietuvos valstybė.Valdininkas ir valstybes tarnautojas turi nešti asmeninė ir turtine atsakomybe už padaryta žala valstybei arba piliečiui.
  7- Atleisti no visu įmanomų mokesčiu privačias gydimo ir sveikatingumo įstaigas, privačias mokyklas ir mokymo įstaigas, privačius seniu žmonių ir žmonių su negalia pensionatus , kūrė sutinka dirbti pagal nustatyta valstybes įkaini.
  8- Sukurti komisija (tribunolą) kuris ištirs visas valdininku suregztas stambias aferas- Mažeikiu naftos privatizavimą, Lietuvos kuro privatizavimą už 1lita, Ignalinos atomines uždarymo afera ir t.t . Kaltuosius nubausti realiom bausmėm ,netaikant senaties termino. Skatinti piliečius ženkliom piniginėm premijom įduoti aferų organizatorius, premijos didis nuo šimto tūkstančiu litu. Pareigūnus atskleidusius ir padėjusius gražinti valstybei išvogta turtą apdovanoti nuosavais namais, naujais automobiliais. Valdininkus pasidavusius ir įdavusius savo sėbrus atleisti no atsakomybes konfiskuojant jų turtą.( Valdininku išlaikymas, debiliškas šalies valdymas ir suregztos aferos padarė Lietuvai 700 000 000 000 milijardu nuostoliu.Už tos pinigus galima kiekvienam Lietuvos piliečiui pastatyti ir įrengti gyvenama namą, nupirkti nauja automobili)
  9- Nutraukti karines misijas kurios Lietuvos piliečiams yra visiškai nereikalingos ir tik didina skurdą . Lietuvos karinių daliniu panaudojimą už Lietuvos ribu galimas tik paskelbus referendumą ir pritarus daugiau nei 90% Lietuvos piliečiu. NATO kariniuose misijose gali dalyvauti tik savanoriai už savo pinigus ,gavė artimųjų pritarimą. NATO karines misijas gali finansuoti tik pritariantis piliečiai savo asmeninėm santaupom.
  10- Sukurti suprantama ir nedviprasmiška baudžiamąjį ir civilini kodeksą. Visi turi būti prieš įstatymą lygus, tiek paprastas pilietis, tiek valstybė .Įstatymai negali būti dviprasmiški ir vartaliojami ,kaip patogiau teisininkam arba valdžiai. Teisininkai privalo atsakyti asmeniškai už padaryta žala žmogui arba valstybei.

  Reikia suvokti, kad skurdas yra sukurtas sąmoningai, tam kad gauti milijardini finansavimą. Tapus pinigu skirstytoju iš valstybes galima vogti šimtus milijonu nebaudžiamai. Pavogtu pinigu užtenka ir mafijozams kūrė vagia ir mafijozams kūrė atseit kontroliuoja. Tam tikslui ir sukurta žmones skurdinanti mokesčiu sistema . Žmogus privalo valdžiai atidoti 80% savo uždirbtu pinigu ir po sumokėjimo mokesčiu tampa skurdžiumi. Toks ir yra valdžios tikslas, ko didesnis skurdas to didesnis finansavimas , to didesnis mafijos pelnas.
  Pagalvokit ar naudinga mafijos valdomiems teįšinikams( teisėjams, advokatams, prokurorams ir t.t.) ,kad įstatymai butu aiškus ir nedviprasmiški, ženkliai sumažėtu nusikaltėliu ir po to sumažėtu valstybes finansavimas. Kad to nekviktu ir nemažėtu nusikalstamumas, kaleimai transformuoti į nusikaltėliu ugdymo įstaigas. Į kaleimus metami jauni žmones už neženklius nusikaltimus ,kad taptų ateiti etatines nusikaltėliais išmoktu nusikalstomu būdu užsidirbti pragyvenimui.
  Panašiai veikia ir kitos valdiškos įstaigos ,sukuria problema ,gauna finansavimą ir vagia milijardus per nustatyta kadencija.
  Kaip danguje taip ir ant žemes. Cezariui Cezarijaus ,kenčiančiam dangus.

 4. Siūlau parlamentarams ir visiems ministrams dirbti už minimalią algą, taip kaip dirba didelė tautos dalis. Tik tuomet jie ims mąstyti, kaip tą algą padidinti. Tegu dirba Lietuvai, o ne sau Lietuvoje.

  • nesutinku. joks profesionalas nemes turimo darbo ir neis dirbti i seima uz minimalia alga. realiai jei valdzioje butu vien profai, tai ir alga turetu buti atitinkama. nes dabar uz 5000 lt per menesi (tiksliai ir nezinau kiek jie ten gauna) sunku butu prisisaukti rimtu profesionalu, o ne siaip megeju.

   • REALI SEIMO NARIO AR MINISTRO ALGA VOKELYJE SUDARO KELIS ŠIMTUS TŪKSTANČIU LITU.
    GAL PAMENAT ,ŪKIO MINISTRAS KAIRYS PASODINTAS MAFIJOS Į SAVO POSTĄ TURĖJO 8 000 000 SKOLŲ. DABAR JO VERSLAS ,,MOKI VEŽI,, VERTAS 120 000 000 LITU

    UŽ TOS PINIGUS KIEKVIENAS IŠRINKTASIS TAUTIETIS NET MOTINA PARDUOTU

   • Čia ir yra Lietuvos tragedija, kad nebedirbama iš idėjos matyti Lietuvą kitokią, kur vyrauja teisingumas ir veikia visiems vienodi įstatymai. Tuo tarpu pirmuoju nepriklausomybės laikotarpiu buvo tokių ministrų, kurie rūpinosi Lietuva ir visų žmonių gerove, o ne vien savo asmenine. Žinau, kad prieškarinis Lietuvos žemės ūkio ministras, kai kartą jam nulūžo rašomojo stalo koja, ne bėgo naujo stalo pirkti, o parėmė stalviršį knygomis ir dirbo toliau – LIETUVAI. Kur šiandien matote tokį ministrą?

   • …kas dėl profesionalumo — blogiau nei yra, net neįsivaizduoju! Jei nežinotum, kad gudrašikniai, pagalvotum debilai — ką jie sako ir ką jie daro.

  • Logiškas pasiūlymas–štai ir paaiškėtų kiek liktų norinčių į valdžią, tikrų patriotų. Gal tik ne taip drastiškai,kokie 1500-2000 max, kaip pvz. mokytojams, užtektu. Būtų tikra atranka!
   Teisingoj valstybėj į valdžią varu varyti reikia(Platonas), nes reikės dirbti kitiems. Perfrazuosiu dar vieną ŽMOGŲ — motina Teresė sakytų gėda turėti globėjui negu globotinis…

  • Sen. Graikijoje valstybės tarnautojų atlygis vadinosi DIETA. Štai iš kur šis žodis kilo. Tai reikškia, kad jie gaudavo tokį atlygį, kad menkai užtekdavo pavalgyti. O norinčių valdyti buvo.

 5. Visų pirma, mažinti socialinę atskirtį, nes tai užtikrintų ne tik Lietuvoje gyvenančių žmonių saugumą, bet ir sumažintų emigracijos srautus, gal net paskatintų, padrąsintų grįžti išvykusiuosius. Ir nereikia „išradinėti dviračio“ – paimkime kelias šalis (Vokietija, Švedija) ir paimkime iš jų tai, kas mums tiktų geriausia.

  Antras dalykas – tai teisingumo atstatymas, esminė teismų reforma, apsivalymas, pradedant kadrais. Atsisakykime pagaliau visose valstybinėse įstaigose aukštus bei aukštesnius posmus užimančių visų, kolaboravusių su okupantu sovietmečiu. Manau, kad buvimas KP nariu irgi turi būti traktuojamas kaip kolaboravimas, nes buvo tūkstančiai tokių, kurie tada net pionieriais, komjaunuoliais nebuvo, o ką jau ten kalbėti apie stojimą į okupanto partiją. Palikti būtų galima tik tuos, kurie per Nepriklausomybės metus DARBAIS įrodė atsidavimą Lietuvai, kurie VIEŠAI ATSIPRAŠYTŲ tautos už kolaboravimą, paprašytų pasitėkėjimo ir pažadėtų pasitikėjimu nepiktnaudžiauti, jį pateisinti.

  Ir trečia – tai atsisakymas statyti Lietuvoje atominę elektrinę, nes tai būtų bomba, kuri gali bet kada sprogti ir nušluoti Lietuvą. Nėra saugių atominių elektrinių ir būti negali. Jei Vokietija, tokia didelė valstybė, turinti tokią stiprią industriją, kuriai reikia ypač daug elektros energijos, nutarė atsisakyti atominių elektrinių ir sėkmingai diegia alternatyvias elektrines, tai negi Lietuva negalėtų apsieiti be tos AE?

 6. Visų pirma tiesioginiai parlamento rinkimai, atmetus sąrašus. Referendumo įstatymo pataisos- siūlau 100 000 parašų. Internetinis balsavimas. Susirinkimų įstatymo pataisos. Partijų finansavimo įstatymo pataisos. Teisėsaugos pertvarka. Ir dar daug kur reikia tvarkyti . Daug blogio per 20 metų pakabintieji pridirbo.

 7. 1. Teisingumo atstatymas- apsivalymas. Esmine teismu reforma. Esmine prokuraturos reforma.
  2. Sudaryti komisija ar pasitelkti uzsienio ekspertus ir istirti visas rezonansines bylas Lietuvoje.
  3. Skatinti versluma.
  4. Mazinti biurokratija Lietuvoje.
  5. Tiesioginiai mero rinkimai.

 8. Seimo nariu kad sumazinti -tai 100 % – bet gal ir 100 – per daug. As manau, reikia zvilgtelti – kiek kitose valstybese vienam seimo nariui tenka gyventoju. Gal mums pakaktu ir 60 – juk vistiek jie neigalus.

  • Seimo nariai – rinkėjų atspindys, gerbiamieji. Ką renkame, tą ir turime. Padarykime viską ką galime, kad balsuotų bendrapiliečiai atsakingai ir protingai pasirinkdami. Pats darau ką galiu. Laiko dar yra.

 9. 1. Pirmiausia siekti, kad į seimą, vadovaujancius postus VSD, prokuraturoje ir kitose gyvybiskai svarbiose valstybinese institucijose, o taipogi LTV, Lietuvos radijuje dirbtu saziningi, nepriklausomi nuo kompromatu, patikrinti zmones, zinomi visuomenei savo dorais darbais.
  2. Pasiekti, kad nevykdantys rinkeju pazadu seimo nariai galetu buti atsaukti is Seimo, priimant atitinkama istatyma.
  3. Pasiekti, kad SSeime butu daugiau profesionalu: doru teisininku, ekonomistu.

 10. Gal aš pasikartosiu, bet mano siūlymas pertvarkyti visas teisėsaugos sistemas, teismus ir kt. Kaip buvo prevencijos įstatymas nusikaltėliams, taip išleisti įstatymą visiems, kurie iki šiandien dirba teisėsaugos ir kitose teismų, jėgos struktūrose ir įvertinti jų atliktus darbus, nubausti nusikaltusius teisingumui, o labiausiai nusikaltusius nuteisti ir įvykdyti bausmę. Aš manau, kad užteks Lietuvos pinigų jiems maitinti kamerose, kada jie tų pinigų nebegrobstys. Negalima prileisti nei vieno iki šiol valstybinėse struktūrose dirbusių žmonių prie bet kokio darbo. Tegul pasimaitina kol kas bedarbio „pašalpos“ sąskaita. Reikia pagaliau išsilaisvinti iš sovietinių gnaiužtų.

  • O kam juos laikyti kamerose ir šerti už mūsų pinigus? Geriau ištremti iš Lietuvos be teisės sugrįžti. Aplamai valstybės tarnautojų nusikaltimus reikėtų prilyginti valstybės išdavimui, ir už tai – mirties bausmė arba tremtis.

 11. Būtina įtraukti tokius dalykus kaip kiekvieno valdininko arba valstybės tarnautojo asmeninę atsakomybę už atliktą darbą kas mėnesį ,ir būtina panaikinti senaties terminus už padarytus nusikaltimus ar nusižengimus .

 12. butinas deputato atsaukimo mechanizmas,kaip daugelyje saliu yra,
  butinas balsavimas,nes ateis 20% ir spres salies likima

 13. Reikia reformos, kuri tiesiogai paliestų visas gyvenimo sritis( grįstos vertybių perkainavimu, (pvz.Gorbačiovo reforma – skaidrumas, viešumas). Reikia pirmiausia apsižvalgyti aplik; jei kiekvienas galės dalyvauti reformoje, savo darbe, aplinkoje, tada suveiks)
  Arba, žiūrėkim, Napoleonas po revoliucijos Prancūziją taip prikėlė, kad dalį Europos užkariavo, nešdamas pažangą- CIVILINĮ KODEKSĄ(palietė visus), t.p. reformavo teisinę sistemą, administravimą, švietimo sritį.
  Tiesą, nepamirškim, kad švietimas yra įrankis valstybei kurti. Tą puikiai perprato diktatoriai, demokratinėje valstybėje per mažas dėmesys tam.

 14. Pasiūlymai: 1, Seimo narių skaičius – 71
  2. Seimas renkamas 5 metams. Pirmi metai skiriami teisės, ekonomikos, istorijos, politikos,sociologijos, filosofijos, protokolo, Seimo darbo metodikos ir t.t. studijoms. Studijų metu atlyginimas pagal LT vidutinį darbo užmokestį. Pabaigoje -imti egzaminai. Pagal surinktus balus – atlyginimo dydis visai kadencijai.
  Išlaidas mokymui atpirktų Seimo darbo kokybė.
  3. Rinkimai tik vienmandatėse. T.y. rinkejai žino savo deputatą, o jis realiai atsakingas rinkėjams. Pagal partijas galės jungtis Seime.
  4. Reali galimybė rinkejams atšaukti savo saimo narį.
  5 Desovietizuoti teismus, prokuratūrą, VSD ir kitas spec. tarnybas , jėgos struktūras visus atleidžiant ir priimant iš naujo. Jei yra pagrįstų įtarimų, tokiam atliekamas tyrimas. pasitvirtinus – teismas ir neteisėtai įgyto turto konfiskavimas.
  7.Skubiai ištirti milijoninių ir milijardinių aferų bylas , vykdytojus ir „stogus“ į teismą, turtus grąžinti valstybei. Tas pat su rezonansinėmis kitomis bylomis.
  8. Referendumui paskelbti turėtų pakakti 50 – 70 tūkst. piliečių parašų.
  9. Referendumus organizuoti e-erdvėje.
  Irt.gt, ir t.t. Patarti lengva, įgyvendinti -sunku.Pagrindas įgyvendinimui – žinomų, turinčių autoritetą, pagarsėjusių savo rimtais ir dorais darbais žmonių ėjimas (kaip Sąjūdyje) šiais metais į Seimą vienos ar dviejų naujų ar nesusitepusių senų partijų sudėtyje ir vienmandatėse taip atimant valdžios svertus iš korumpuotų ir nužmogėjusių parlamentinių pozicinių ir opozicinių partijų.

  • 1. Siūlyčiau 51 – nuo kiekvieno rajono po vieną. Kaip ten bebūtų, seimūnų skaičių verkiant reikia mažinti.
   3. Seimo nariai neturėtų priklausyti jokiai partijai. Atėję iš partijų narystės atsisako.

 15. Išlaisvinti Lietuvą nuo melo,demagogijos,korupcijos,smurto prieš vaikus gali tik dori,darbštūs,nesavanaudiški,išmanantys politiką ir savo profesiją garbingi,visuomenei žinomi savo nuveiktais darbais žmonės.Aš norėčiau matyti naujame parlamente tuos,kurie pasiryžę visas savo jėgas,savo kūrybinį potencialą paaukoti Tėvynei ,nebijodami,jog jų laukia labai sunkūs išbandymai kovoje su plačiai paplitusiu blogiu.Štai tie žmonės,kuriais pasitikiu:A.Patackas,D.Kuodys,N.Venskienė,A.Nakas,R.Janutienė,K.Krivickas,T.Dapkus,J.Varkala,V.Landsbergis,V.V.Landsbergis,L.Pociūnienė,V.Vasiliauskas,R.Ozolas,R.Kupčinskas,Algimantas Matulevičius,S.Stoma,R.Gajauskaitė,N.Karpuškaitė-Akelaitienė,N.Oželytė,St.Stulpinas,Z.Šličytė,R.Grigas,G.Aleknonis, Gailius, Giržadas,K.Uoka,N.Puteikis, Stancikienė,R.Doveika,L.Meškauskaitė,A.Navickas,J.Razma,R.Juknevičienė,K.Masiulis,N.Sadūnaitė,A.Endriukaitis,K.Motieka,A.Bilotaitė. Dar reikėtų pagalvoti apie tai,kad yra daug balsuotojų neturinčių nei mažiausio supratimo apie esamas ,ar naujai sukurtas partijas, ,nebesidominčių šalies politiniu gyvenimu,neturinčių nei mažiausio supratimo,kuria partija verta pasitikėti.Tokie lengvai paperkami.Kita dalis neina balsuoti,todėl neatlieka savo,kaip piliečio pareigos,todėl balsavimus siūlyčiau skelbti privalomus ir nematyčiau tame demokratijos pažeidimo-esi pilietis ir privalai atlikti Tėvynei pareigą .Kai dėl parlamentarų skaičiaus,tai manyčiau 101 nario tokiai mažai valstybei pilnai pakaktų.

  • Man atrodo, jūsų išvardintieji nepriimtų K.Masiulio į savo tarpą. kaip ir R.Juknevičienės, ko gero.

 16. Svarbu:
  1.Sukurti prokurorų,teisėjų,komisarų ir spectarnybų vadovų RINKIMŲ ,reitingavimo ir ATŠAUKIMO iš pareigų vieningą virtualią sistemą ,įvedant visuotiną ELEKTRONINĘ balsavimo sistemą;
  2.Referendumo įstatymo pakeitimas,sumažinant parašų skaičių iki 100 000;
  3.Konstitucijos kooregavimas,paliekant teisę ją keisti tik REFERENDUMO būdu.Konstitucijoje išbraukti punktą apie Konstitucinį teismą.Referendumo įstatymas turi tapti kaip Konstitucijos nekeičiamu priedu.

 17. kol nebus deputato atsaukimo mechanizmo,nieko nebus,visu pirstai isave lenkti,butina laikyti isrinktaji uz vadziu,kad nepamirstu,kas ji pasodino,nes kai tampa deputatais ,visi viska pamirsta,todel butinas mechanizmas,ir normaliai ,kad veiktu,o ne su 300000parasu,tada kiekvienas balsuodamas mastys,ka daro,ir jokiu partiniu rinkimu,nes ten sueina tik savo klapciukai,kurie nieko neismano,bet yra SAVI

 18. Šiai dienai perskirstymas pinigu yra pats pelningiausias valdžios mafijozu biznis ,kuris atneša mafijai milijardus net per krizė.

  Pritariu reikalinga reformatorių komanda ir kardinalios permainos

  Suburti reformatorių komanda iš išsilavinusiu jaunu žmonių ,kure nėra paveikti komunistines ir bolševikines ideologijos.
  Nušalinti nuo valdžios vairo visus sovietines ideologijos palikuonius ( aukščiausio rango valstybes tarnautojus, teisininkus ir kitus valdininkus) įvertinti jų užgyventa turtą ,paviešinti turimas sąskaitas tiek Lietuvos ,tiek užsienio bankuose .Patraukti atsakomybėn neteisėtai praturtėjusius valdininkus.

  Reformoti baudžiama ,civilini ir darbo kodeksus . Įstatymai turi būti aiškus ir nedviprasmiški.
  Už mažus nusikaltimus žmogus neturi kalėti, galimai apsieiti viešais darbais.
  Lietuvos konstitucijoje turi būti įrašyti visi mokesčiai ,kuriais galima apmokestinti tik verslo struktūras. Lietuvos pilietis neturi mokėti jokiu mokesčiu. Mokesčius didinti galima tik paskelbus referendumą
  Lietuvos konstitucija turi drausti naudoti Lietuvos kariuomenė kitose šalyse ir finansuoti karine doktrinas

  Sumodeliuoti nauja valstybes santvarka kurioje nėra valdžios vergo- mokesčiu mokėtojo.
  Lietuvoje mokesčiai gali būti tik pridėtinei kūrė paskirstomi piliečiams po lygiai ir piliečiai patįs sprendžia į ką jiems investuoti savo pinigus.

  Sumažinti valdininkų kieki 90%.

  Atleisti nuo visu įmanomu mokesčiu privačias gydimo ir sveikatingumo įstaigas, privačias mokyklas ir mokymo įstaigas,

  Netaikyti jokiu mokesčiu ir nustatyti maksimalia pardavimo kaina – vaistams, maisto produktams ,
  busto šildymui.

  Ženkliai sumažinti mokesčius gamybos įmonėms ,mažam ir vidutiniam verslui.

  Ženkliai padidinti mokesčius atvežtom prekėm iš Azijos šalių ,kur iki šiol naudojamas vergu darbas ir todėl prekių savikaina labai maža, tas reiškinys žlugdo Lietuvos gamintoja skatina masinė bedarbyste.

  Ženkliai padidinti mokesčius atvežtom šiukšlėm iš vakaru –seni skarmalai ir avalinė, seni rakandai, senos padangos pavojingos žmogaus gyvybei, dėvėta buitinė technika ir t.t. tas reiškinys žlugdo Lietuvos gamintoja skatina masinė bedarbyste.Didina pašalpų gavėju gretas.

  Ženkliai padidinti mokesčius prekybinėm monopolijoms ,uždrausti prekybos centrams dirbti šeštadieni ,sekmadieni, švenčiu dienomis.

  DĖMESIO: Šiandien mafija kontroliuoja visas valdiškas įstaigas ,parlamenta, prezidentūra, ministerijas, partijas,profsąjungas, vaistu tiekimą, mokyklų ir ligoniniu finansavimą , SODRA, socialinius fondus, pelningiausias verslo šakas. Mafija sąmoningai sukuria problemas tokias kaip skurdas ir nepriteklius .Užkrauna žmones milžiniškais tiesioginiais ir netiesioginiais mokesčiais kurie sudaro 80%procentu, po to gauna finansavimą iš biudžeto skurdui mažinti iš to ir lobsta ,vogdami mūsų visu pinigus. Šiai dienai perskirstymas pinigu yra pats pelningiausias valdžios mafijozu biznis ,kuris atneša mafijai milijardus net per krizė.Valdžios mafijos nebaudžiamumą ir valdininkų ištikimybė mafijai ,stebėjo visas pasaulis internete , kaip mafijai įsakius buvo brutaliai pagrobtas vaikas įšnekintas žmogaus bustas, pažeminta Venskų šeima už tai ,kad pasipriešino pedofilų klanui, kuris šiandiena valdo Lietuva.

  • Nemanau Vitalijau, jog mes dar kažką gaminame, juk šaldytuvai irgi jau parduoti rusams.
   Tad neatvežus padėvėtos technikos, atimsime iš tų kurie negali įpirkti naujo paskutinį kąsnį. Žinoma nieko tokio, tiesiog žmogus tūrės daugiau po darbo padirbėti, kad įpirkti naują.
   Aš siūlau iš esmės žiūrėti, kur gali Valstybė kažkiek sutaupyti.

 19. Pastebėjimai apie seimo narius iš susitikimų Šiauliuose
  Artėjant rinkimams, ponai seimo nariai atvyko į susitikimus su piliečiais Šiauliuose. Susitikimus organizavo aktyvūs visuomenininkai: Nijolė Malakauskienė, Irena Vasinauskaitė, Angelė Ambrazienė, Edvardas Kuvikas.
  2012 05 28 d. miesto filharmonijos salėje vyko seimo narių Edvardo Žakario, Valerijaus Simuliko, Rimos Baškienės susitikimas su visuomene. Piliečiams buvo suteikta ribota teisė pasisakyti, pareikšti nuomonę. Žmonės nuoširdžiai liejo skausmą dėl Garliavos įvykių, įstatymų nesilaikymo, nusikalstamo valstybės turto pasisavinimo. Pasisakė p. Čepulis, Ona Vasiliauskienė, Vytautas Kabaila, Nijolė Malakauskienė, Vida Stankūnienė, Edvardas Kuvikas, Valentina Ryžakova ir kt.
  Susirinkime dalykiškai kalbėjo Šiaulių m. savivaldybės tarybos narys Vytautas Juškus. Į klausimus, gal ir nemalonius, atsakė aiškiai ir objektyviai.
  Deja, susirinkimas nebuvo tinkamai moderuojamas. Po kelių minučių, nieko nesakiusi, salę paliko NDJ Šiaulių skyriaus lyderė Salomėja Jasudienė. Nutaikiusi progą pasisakyti kreipiausi į seimo narį E. Žakarį, kaip pirmaujantį seime savo šeimos narių aprūpinimu į valstybės tarnybos pareigas skaičiumi. Toks žakariško nepotizmo atvejas būdingas nebent Šiaurės Korėjai. Paklausiau seimo nario E.Žakario dėl esminės teisėsaugos reformos, liustracijos, paminėjau, kad seime 2 etatais jo padėjėju dirbo buvęs KGB rezervistas. Klausimai dėl strateginių šaliai būtinybių, dėl energetinės nepriklausomybės ir efektyvaus infrastruktūros valdymo buvo užgesinti nereikšmingomis smulkmeniškomis diskusijomis. Savo trumpame pasisakyme seimo narys E. Žakaris minėjo mažareikšmiškus ,,darbus‘‘, aiškino kad jis geras seimo narys, kiti blogi, ne taip balsuoja. E. Žakariui nepatiko nuomonė, kad jam pačiam įdarbinti savo šeimos narius nėra trukdžių ir tai jis daro su didesniu uolumu, nei siūlydamas šaliai būtinus strateginius įstatymų projektus. Pareiškęs, kad skuba į kitą susirinkimą (kaip vėliau paaiškėjo į pobūvį), seimo narys išskubėjo iš salės, prisidengęs galingu patarėjos V. Ročienės kūnu.
  Seimo nario Valerijaus Simuliko pasirodymas auditorijai priminė trečiarūšio aktorėlio pasirodymą kaimo scenoje.
  Seimo narė R.Baškienė rimtai ir atsakingai kreipėsi į piliečius. Jos verbalinė ir neverbalinė komunikacija atitiko seimo nario susitikimo su visuomene kodą taip pat, kaip ir nepriekaištinga seimo narės veikla.
  Šiauliečių rinkti seimo nariai Arvydas Šedžius, Valentinas Mazuronis, Laimonas Dinius į susitikimą neatvyko.
  Ar tikrai seimo nariams rūpi įstatymų leidyba, ar rūpi Šiaulių problemos? Ar reikalingas seimo narių skaičius 141?
  2012 06 04 d. Šiaulių rajono kultūros namų salėje vyko susitikimas su susivienijimo ,,Už Lietuvą Lietuvoje‘‘ lyderiais, kurių tarpe buvo seimo narys Gintaras Songaila, JDJK atstovas Šarūnas Valentinavičius. Š. Valentinavičius prisistatė kaip judėjimo ,,Už teisingumą‘‘ atstovas, o savo kalboje užsiminė apie dabartinių NDJ lyderių orientaciją bei jų darbą. Privačiame pokalbyje pasakiau savo nuomonę, kad JDJK siunčiau publikaciją apie NDJ lyderius, kurios JDJK nepatalpino savo tinklapyje, bet viešame susirinkime, asmenims nedalyvaujant, vertino NDJ lyderių asmeniškumus.
  Iš salės netilo klausimai dėl šalies strateginių objektų privatizavimo, dėl to patirtų nuostolių, dėl valstybinių nusikaltėlių tribunolo galimybės. Nestrateginiais, bet aktualiais klausimais dalykiškai pasisakė Nijolė Malakauskienė ir Vida Stankūnienė.
  Uždaviau klausimą seimo nariui G. Songailai, ar jis ar kuris kitas seimo narys yra pateikę LR Konstitucijos pataisų projektą dėl seimo narių skaičiaus mažinimo. G. Songaila tiesiogiai į klausimą neatsakė, bet vėliau paaiškėjo, kad jis nesutinka su seimo narių skaičiaus mažinimu. G. Songailai neatrodo, kad yra per dideli seimo narių atlyginimai ar lengvatos. Nors kitam seimo nariui Nagliui Puteikiui (gal būt vieninteliam) atrodo, kad yra galimybė apriboti ir mažinti seimo narių privilegijas.
  Vertinant šiuos du susitikimus su save pristatančiais seimo nariais iškyla objektyvi realybė ir klausimai?
  1. Ar daugumos seimo narių išsilavinimas, intelektas, pasaulėžiūra, moralė nepermenka atstovauti LR piliečiams seime, dirbant įstatymų leidėjo darbus?
  2. Ar yra išeitis iš šio užburto rato – atsisakyti LR išlaikyti ir aprūpinti privilegijomis galimai priklausomus seimo narius?
  3. Ar nėra įmanoma LR suburti drąsių, išsilavinusių, modernių lyderių komandą, kaip pvz. Estijoje, sukurti kitą šalies valdymo kokybę?
  Elona Antakauskė

 20. Svarbiauisa ką reikia padaryti Lietuvoje referendumu,ar po rinkimų seime, tai sumažinti Seimo narių skaičių iki 71 , ir kad būtų renkami tik vienmandatinnikai, kad jokiais būdais nepatektų į seimą iįšpartijų pagal sąrašus. Įsivaizduokite kiek sumažėtų korupcija, kuri dabar ir veisiasi būtent per partijas , per partijų narius, kurie prieš rinkimus rankioja partijoms pinigus iš visokio plauko verslininkų, grupuočių, tokiu būtų partijos susilieja su verslo striktūromis, tos pajungia teisėsaugos aparatą joms tarnauti, ir taip užsiriša tas baisus neišardomas mazgas, kuris jau 22 metus Lietuvai po gerkle užrištas, ir vis smaugia ir smaugia…Darykim gi visi ką nors, kad tą mazgą atrištume :)

 21. Referendumo keliu sumažinti LRS skaičių iki 100 (71 vienmandatininkas plius 29 nuo politinių partijų, profsąjungų, pilietinių ir visuomeninių judėjimų); numatyti seimo nario atšaukimo iš pareigų mechanizmą (rinkimų apygardoje ir atstovaujant partiją, profsąjungą ar judėjimą); nustatyti vienmandatininkui etatinius 2 padėjėjus (o nariui, atstovaujančiam partiją, profsąjungą, judėjimą, padėjėjų – išlaikomų už mokesčių mokėtojų pinigus – neskirti. Tegu padeda bendrapartiečiai, visuomenininkai).

 22. LR piliečiams
  Lietuvos Respublikos Prezidentei
  LR Seimo pirmininkei
  LRS nariams
  MANIFESTAS

  REIKALAUJAME DEMOKRATINIŲ TEISĖSAUGOS REFORMŲ, ĮVEDANČIŲ REALŲ VISUOMENĖS DALYVAVIMĄ VYKDANT TEISINGUMĄ IR FORMUOJANT TEISĖSAUGOS INSTITUCIJAS

  Kviečiame visus piliečius, pritariančius šiam pilietiniam dokumentui, neatidėliojant siųsti savo raštišką pritarimą e-mailais, nurodant savo vardą, pavardę bei miestą ar NVO (jei jei esate jos atstovas) adresu:
  uzdemokratineteisesauga@gmail.com

  Kviečiame būti pilietiškai solidariems ir šį dokumentą persiųsti visiems savo pažistamiems ir bičiuliams

  2012-06-12
  Atmetame Teisingumo ministerijos paruoštą, prezidentūros ir vyriausybės ,,palaimintą“ įstatymo projektą, numatantį netrukus teismuose įvesti visuomenės teisėjų (VT) institutą. Taip šio projekto anoniminiai autoriai nusprendė pervadinti nepopuliarią visuomenėje sovietmečio atgyveną– tarėjų instituciją, nes nutarė, kad ta pati panelė nauja suknele pasirodys visuomenei priimtinesnė ir jamielesnė…Tuos VT sąrašus pagal projektą sudarys ir apmokys esama klaninė teisėsauga, o sprendimus bylose vis vien priiminės oficialūs teisėjai, kuriais pasitiki vos trylika procentų piliečių… Siekdami demokratizuoti uždarą teisėsaugos sistemą NVO ir piliečiai reikalauja šių konkrečių reformų:
  1. Įkurti LR prisiekusiųjų teismo (PT) instituciją baudžiamųjų bylų nagrinėjimui (prisiekusiųjų kiekis – nuo šešių iki dvylikos asmenų, teisėjas PT tik pirmininkauja).
  2. Įstatymais įteisinti (įtvirtinti) LR asmenų teisę rinkti apylinkių teisėjus tiesioginiuose rinkimuose.
  3. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui rinkti LR Generalinį prokurorą ir apygardų vyriausiuosius prokurorus.
  4. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti visus LR Vyriausiojo administracinio teismo, LR Aukščiausiojo teismo ir Konstitucinio teismo teisėjus.
  5. Įstatymais įteisinti LR asmenų teisę tiesiogiai rinkti teisėją Europos žmogaus teisių teismui ir teisėją Europos teisingumo teismui
  Siekdami demokratinių permainų ir efektyvaus teisėtvarkos darbo mes reikalaujame:
  1. Įstatymais įteisinti asmenų teisę tiesiogiai tam tikram laikotarpiui iš teisinį išsilavinimą turinčių pretendentų rinkti Policijos generalinį komisarą
  2. Teisės piliečiams tiesioginiuose rinkimuose tam tikram laikotarpiui rinkti teritorinių viešosios policijos padalinių vadovus. Tai yra, siūlome įsteigti renkamo policijos šerifo instituciją JAV ir kitų šalių pavyzdžiu.

  V.Anankienė (Visuomeninės piliečių sąjungos pirmininkė), I.Andriukaitienė (Kaunas), S. Andrulienė, E Antakauskė, G.Daugėla, V.J.Bacevičius (Kybartai), R.Bagdonienė ir V.Bagdonas (Brookfield, Ilinojus), J.Bajorūnienė (Edmonton, Kanada), A.Balčiūnienė (visuomenininkė, Kaunas), J.Baltušis (Kaunas), A.Bartusevičius, E.Baublienė (Kaunas), D.Bieliauskienė (Vilnius), V.Bigelis (Varėnos raj.), R.Braziulis (Lietuvos žaliujų judėjimo pirmininkas), S.Braziulis (Ignalina), A.Burlingis (Kaunas), M.Butkienė (Vilnius), V.Čemeška (Panevėžys, Lietuvos kariuomenės kūrėjas, AT gynėjas) ir t.t. (keli šimtai parašų)

 23. Be savivaldos nėra demokratijos…
  Naivuoliai,paveikti esamos santvarkos ideologų, nori tiesiginių merų rinkimų,kuriuose esant dabartinei ,,valdomos demokratijos“ oligarchinei santvarkai, nugalėtų pinigų maišus atstovaujantys asmenys, susieti su ,,lovio“ partijomis
  Pirmiausia reikia pradėti :
  – renkamos seniūnijų tarybos ( savarankiškos ekonomiškai seniūnijos- savivaldos pagrindas),
  -tiesiogiai renkami seniūnai,
  -renkami terit. policijos vadovai ( šerifai),
  -atkirsti nuo rinkimų pinigus ir verslo įtaką,
  -priimti a.a. K.Čilinsko sukurtą Savivaldybių politikų ir tarnautojų etikos kodeksą, numatantį visuomenės atstovų kontrolę ir pan..

 24. 1)Tik vienmandatinės apygardos, tik 71 narys Seime,
  2) Visiškai atkirsti pinigų ir veslo įtaką rinkimams ( sunku, bet to neatlikus oligarchinė sistema prastums savus)
  3)Priimti seimūnų atšaukimo įstatymą,
  4) Seimo etikos komisją sudaryti ne iš Seimo narių (turi išrinkti visuomenė etikos komisiją) ir t.t.
  Jokių daugiamandačių apygardų,jokių partinių sąrašų (rezultatą turime- amžiams suformuotą ,,lovio partijų“ valdžią,kurių nustumti nuo lovio jau beveik neimanoma.Tą garantuoja visa sukurta rinkiminė , teisinė sistema..

 25. Siūlau keletą idėjų:
  1. Seimo narių skaičių sumažinti iki 101.
  Motyvas: sumažėjęs gyventojų, kuriems turėtų atstovauti parlamentarai, skaičius;
  2. Įvesti Specialiojo LR Prokuroro instituciją.
  Motyvas: ypatingų taip pat rezonansinių bylų tyrimą turi atlikti nuo politinių partijų bei įvairių klanų nepriklausomi pareigūnai;
  3. Valstybinių įmonių valdymą patikėti profesionalams, o ne politinių partijų statytiniams.
  Motyvas: valstybinės įmonės turi nešti pelną valstybei, o ne partijoms, kaip dažniausiai yra dabar;
  4. Koreguoti Viešųjų pirkimų įstatymą. Stambiems pirkimams kontrolę žymiai sustiprinti, o smulkiesiems (pvz. iki 50 ar 100 tūkst. Lt – supaprastinti.
  Motyvas: daugiausia korupcijos ir valstybės lėšų švaistymo yra būtent stambiuosiuose pirkimuose;
  5. Įsteigti naują Valstybės ekonomikos mokslo institutą, telkti geriausius Lietuvos ekonomistus ir valstybės ekonomikos valdymą organizuoti pagal šio instituto mokslininkų rekomendacijas.
  Motyvas: vadinamasis Laisvosios rinkos institutas su savo „ekspertais“ tiek sujaukė valstybės ekonomiką, kad būtina jo veiklą ir įtaką kardinaliai riboti;
  6. Apmokestinti visų religinių konfesijų pajamas, gaunamas iš ūkinės veiklos.
  Motyvas: bažnyčia turi turėti vienodas sąlygas su visais ūkio subjektais;
  7. Atsisakyti atominės elektrinės statybos.
  Motyvas: projektas neparemtas ekonominiais paskaičiavimais, įklampinsiantis valstybę į skolas ilgiems metams (beje, viskas labai panašu į dar vieną valdžios aferą);
  8. Įvesti progresyvinius mokesčius.
  Motyvas: būtina skubiai mažinti gyventojų socialinę atskirtį;
  9. Kardinaliai palengvinti smulkiausiųjų verslininkų kūrimąsi, supaprastinti jų registraciją, iki minimumo mažinti mokesčius ir kontroliuojančių institucijų skaičių.
  Motyvas: sudarius galimybę bent kiek užsidirbti pačiam, mažinamos valstybės išlaidos pašalpoms, kompensacijoms ir kt. išmokoms;
  10. Muitinėje konfiskuotas kontrabandines prekes ne naikinti, o realizuoti specialiose parduotuvėse, dalį gauto pelno kaip premiją skirti kontrabandą sulaikiusiems pareigūnams.
  Motyvas: biudžetas gautų pajamų (pvz. išsvajotąjį „milijardą iš šešėlio“), pagerėtų muitinių darbo efektyvumas;
  11. Sunkiems ekonominiams nusikaltimams netaikyti senaties.
  Motyvas: tokius nusikaltimus padarę asmenys negalėtų legalizuoti neteisėtu būdu įgyto turto;
  12. Reformuoti teisėsaugos sistemą, darant ją atvirą ir atskaitingą visuomenei.
  Motyvas: sistemos uždarumas sudarė sąlygas korupcijai ir piktnaudžiavimams;
  13. Mažinti kalinių išlaikymo finansavimą.
  Motyvas: valstybės lėšos nukreipiamos kitų socialinių problemų sprendimui, o nusikaltėliai patys pasirinko tokį gyvenimo būdą.
  14. Keisti nuostatą, kai didesnis dėmesys skiriamas nusikaltėlio, o ne nukentėjusiojo teisių gynybai.
  Motyvas: valstybės paramą turi jausti auka, o nusikaltėlis – bausmės neišvengiamumą;
  15. Psichikos ligoniams, narkomanams, sunkiomis užkrečiamomis ligomis sergantiems ligoniams taikyti priverstinį gydymą.
  Motyvas: tokie ligoniai dažniausiai nesupranta ar nepripažįsta savo ligos, tuo keldami pavojų visuomenei;
  16. Peržiūrėti vaikų ir nepilnamečių teise ir pareigas, daugiau akcentuojant pareigas.
  Motyvas: šiuo metu šis santykis išbalansuotas, pvz.visiškai diskredituotas mokytojo vardas, mokyklose jau darosi pavojinga dirbti.
  17. Mokyklose grąžinti privalomą sveikatos ir reguliarų švaros tikrinimą, grąžinti med.seselių etatus.
  Motyvas: mokyklose katastrofiškai plinta pedikuliozė, tuberkuliozė ir kitos užkrečiamos ligos.

 26. Ar po 2012 m rinkimų jau kursime GERĄ kapitalizmą? Ar daugelis čia įsivaizduoja, kas yra tas GERAS kapitalizmas? Dabar daugeliui komentatorių tai, kas realiai įdiegta Lietuvoje, yra blogis. Ir todėl pasiūlymai neturi ribų, net siūloma sąjunga su Baltarusija, t.y., link pusiau socializmo. Kas imsis iki rinkimų sustyguoti tą Programą?

 27. LR Konstitucijoje reikėtų 73 straipsnio pataisos, išbraukiant intarpą „(išskyrus teisėjus)“.

 28. Įgyvendinant socialinį teisingumą ir žabojant didžiųjų monopolijų savivalę –
  PROGRESYVINIUS MOKESČIUS.
  Socialinė nelygybė – neramumo šalyje garantas.
  Lietuvoje, kol nėra tvirto vidutinio sluoksnio – negali būti tvirta ekonomika.

  Ir švietimo srityje – atšaukti krepšelių politiką. T.y. nuo 2009 įgyvendinamoje reformoje remiamos ne konkrečios mokslo krypys, o neprognozuojamai bei valstybės strategijos nesant, nekryptingai ir dažnai neperspektyviai abiturientų pasirenkamos studijos tiek privačiose, tiek valstybinėse aukštosiose. Valstybė turėtų remti tik valstybines aukštąsias mokyklas.
  aukštosios mokyklos remiamos ne krepšelių, bet vykdomo mokslo pagrindu.

  • taip pat, nepamirškime moralės ir vertybių.
   Matome, kaip yra tik su „įstatymų vykdymu“..

   Vizija galėtų būti matoma kaip – aktyvi veikla, paremta meile Dievui, Tėvynei, žmogui.

   Taigi vertybės
   1. patriotiškumas (pagarba Tėvynei, jos istorijai, kultūrai, kalbai,
   žmonėms; pareiga užtikrinti pagarbą tėvynei
   šalyje ir jos ribų)
   2. atsakomybė (rinkėjams; atsakomybė laikytis bendro tikslo)
   3. teisingumas (venodas įstatymų taikymas, jų tobulinimas,
   siekiant vienodų sąlygų visiems, socialinis
   tesingumas)
   4. profesionalumas (nuolatinis tobulėjimas, strategijos ateičiai
   kūrimas, ilgalaikių tiklsų numatymas, vienodų
   principų taikymas kiekviename darbe,
   nekompromituojantis atstovavimas šalies
   interesams)

 29. Sudarant Lietuvos sąrašą pasigendu labai svarbaus kriterijaus – požiūrio į naują Visagino atominę elektrinę.
  Pasisakau už šį projektą.
  Žaliųjų (L. Balsio ir kt., kurių idėjos labai gražios) požiūriui prieš mūsų elektrinės statybą nepritariu, nes atominės elektrinės vis tiek iškils šalia Lietuvos sienos. Be to prisiminkime, kaip atkuriant Lietuvos Nepriklausomybę Žalieji (Z. Vaišvila ir kt.) sustabdė naujo generatoriaus atvežimą į Kruonio elektrinę iš Rusijos, o kai atgavome Valstybę supratome, kad jis buvo labai reikalingas, už tokį turime susimokėti daug mūsų pinigų. Nesuklyskime ir dabar. Po keleto metų Lietuva bus kitokia (tikiu mūsų Judėjimo programinių nuostatų įgyvendinimu, kad susigrąžinsime Valstybę žmonėms) ir mes pajėgsime skaidriai valdyti Valstybinę įmonę.
  Referendumas dėl atominės elektrinės dabar nepriimtinas dėl to, kad žiniasklaidos reklamos, įtakos, interesų grupių pasisakymai daro per didelę įtaką žmonėms, o valstybė dar per silpna ginti savo strateginius interesus ideologiniame propagandiniame kare prieš Rusiją, į kurį didžioji kaimynė meta didelius pinigus, norėdama ir toliau įtakoti Lietuvą.

 30. SIULYCIAU:IVESTI SEIME STRUKTURA KURI KONTRUOLIUOTU TEISEJU SAVIVALDA.2.SEIMO NARIAI MINISTRAI,VISI VALDININKAI TURI PASIRASYTI UZ BET KOKIUS ITARIMUS TURI NEDELSIANT ATSISTATYDINTI BE JOKIU ISEITINIU PASALPU IR KREIPIMOSI I TEISMUS UZ SUNKESNIUS TURI NESTI ATSAKOMYBE SAVO ASMENINIU IR VISU GIMINAICIU TURTU O IR BAUDZIAMAJA ATSAKOMYBE.3.TEISEJAI PRADEDANT KONSTITUCINIO AUKSCIAUSIO TEISMO IR KITU TEISMU NEGALI DIRBTI ANTRO TRECIO DARBO,O TAIP PAT IR VALDININKAI NEGALETU DIRBTI KITUOSE DARBUOSE.4.PANAIKINTI ANSTOLIU PRIVATUMA NES ANSTOLIAI TURI BUT TIK VALSTYBINIAI.NES DABAR PRIVATUS ANSTOLIAI DIRBA SAU IR JIEMS NESVARBU ZMONES.4.ITEISINTI TIESIOGINIUS MERU RINKIMUS O TAIP PAT KAD I SEIMA IR SAVIVALDA GALETU KANDIDATUOTI NEPRIKLAUSOMI KANDIDATAI.IVESTI KAD TEISEJAI PROKURORAI BUTU RENKAMI ZMONIU IR TEISMUOSE BUTU TAREJAI.IR BUTU VISU ZMONIU ISRENKAMAS YPATINGASIS PROKURORAS KURIS GALETU KONTRUOLIUOTI VSD ,FNTT,STT IR KITAS SPEC TARNYBAS.6.SEIMO NARYS TURI TURETI VISAS PRIEIGAS PRIE BET KOKIU SLAPTU DOKUMENTU NESVARBU AR TAI POLICIJOS AR TAI TARNYBU IR REIKALAUTI VIESAI ATSISKAITYTI SEIMUI.7.IVESTI VALDININKAM KAD BUTU PRIVALOMA ATSAKYTI I ZURNALISTU UZDUODAMUS KLAUSIMUS JEI ATSISAKOMA ATSAKYTI VALDININKAI TURI BUT ATLEISTI IS DARBO.8.SEIMAS TURI YPAC GERAI KONTRUOLIUOTI LT BANKO VEIKLA KAD NEBUTU GALIMA ATSITIKIMU KAIP SU SNORU..8.SIEKTI KAD SEIMO IR MINISTERIJU IR KITU VALSTYBES IMONIU DARBAS IR VISKAS KITA BUTU VIESI IR ZMONES ZINOTU TIESA.LINKIU JUMS TAI IVYKDYTI.

 31. VSD isformavimas
  nuo auksciausio iki zemiausio rango valstybes pareigunus kompromituojancios infrmacijso isviesinimas
  efektyvus visuomenes dalyvavimas teismu darbe

  • Negaliu pritarti
   Silvijos (2012-06-24 0:03:) siūlymui:
   VSD isformavimas

   Reikia, kad Valsybės Saugumo institucija vykdytų funkcijas, kurios jai priklauso. Tai svarbu Valstybei. Išformuoti negalima.

 32. Siūlau pradėti sudarinėti Švonderio sąrašą, į kurį įrašysime personas, kurių nebenorime matyti valdžioje:
  1. Viktor Uspaskich
  2. Rolandas Paksas
  3. Algirdas Paleckis
  4. Algis Čaplikas
  5. Artūras Zuokas
  6. Valdemar Tomševski
  7. Kazimira Prunskienė
  8. Algirdas Butkevičius
  9. Artūras Paulauskas
  10. Vytenis Povilas Andriukaitis
  11. Raimundas Palaitis
  12. Vytautas Bogušis
  13. Marija Aušrinė Pavilionienė

 33. O siaube! Perskaičiau viską kas čia parašyta. Tuštybių tuštybė, primena Uspaskicho ir Zuoko demagogijas apie 6000 lt vidutinį darbo užmokestį ir tvarką per 111 dienų. Maniau kad čia rimtai viskas organizuota, o pasirodo tik eilinis forumas skirtas pilstyti iš tuščio į kiaurą.
  Iniciatyva graži, bet kol kas atrodo visiškai vaikiškai ir primityviai. Linkiu sėkmės organizatoriams!
  Siūlymas – visų pirma reikėtų pradėti nuo organizacijos struktūros – tai yra į visuomenę išeiti ne su sąrašu o su labai aiškia bendraminčių komanda ir jau suformuotais konkrečiais siūlymais dėl būtinų pakeitimų – kas bus kitaip nei yra dabar ir kaip tai pasieksite. o tada jau traukti naujus žmones simpatizuojančius toms idėjoms ir jūsų suburtai komandai asmeniškai. Kitaip bus balaganas (kaip yra dabar) ir tapsite eiliniais populistais ir demagogais (ko labai nesinorėtų), kuriais eilinį kartą piliečiai nusivils. Tai kas pas jus dabar deklaruota kaip svarbiausias darbas – grąžinti valstybę piliečiams yra tuščias reikalas, nes neaišku kas tai yra. Tiesiog tuščia frazė nusivylusiems žmonėms, kur kiekvienas gali įsivaizduoti ką tik nori pagal savo asmeninę patirtį. Aš buvau mažas ir tikrai tų laikų nepamenu, bet manau kad Landsbergis „į tautą išėjo“ su labai aiškia:
  1. Vizija kaip Lietuva turi atrodyti
  2. Planu kaip tai pasiekti
  3. Komanda galinčia, tikinčia ir nebijančia tai įgyvendinti
  Vat tai ir buvo Sąjūdžio sėkmės formulė ir esminės prielaidos kurios subūrė mases piliečių vardan to tikslo. Deja, šito kol kas pas jus pasigendu. Kai rasiu, mielai prisijungsiu prie jūsų! Sėkmės toliau vystant ir plėtojant „Naujojo Sąjūdžio“ idėją. Ji tikrai labai graži! Mantas, Vilnius.

  • Mantai, labai įdomus jūsų pasisakymas, kuriam noriu pritarti, bet …
   O kodėl jums neparašius savo pastabų apie Lietuvos sąrašo programinių nuostatų projektą (Aikštės žinių 06 numeris). Nesu ekspertas, bet man atrodo kad:
   1. Viziją kaip Lietuva turi atrodyti
   Programiniuose nuostatuose galima matyti;
   2. Planas kaip tai pasiekti:
   Yra Ainės Ramonaitės straipsnelyje „Apie rinkimų prasmę“, kuriame aprašyti galimi rinkimų mechanizmai;
   3. Komanda galinti, tikinti ir nebijanti tai įgyvendinti
   Buvo Lietuvos sąrašo pristatyme Seime (yra video įrašas), jos vadovas Darius Kuolys
   Žinoma anoniminiai Forumų komentatoriai negali būti Sąrašo sudarytojai, nors komentarai reikalingi ir reikia juos analizuoti (komandos analitikams)
   Programinių nuostatų projektas dar tobulinsis, komanda keisis

   • Sveiki, butinai perziuresiu tuos tekstus kuriuos siulote.Pabandysiu ten rasti atsakymus.o beje ar galima kur rasti aprasyta organizacine judejimo struktura?kas uz ka atsakingas,kokias funkcijas atlieka, kokie keliami tikslai tiems zmonems

 34. Remiu už teisingą Lietuvą be korupcijos, už sąžiningumą ir dorovę. darbuotojų profesinės sąjungos vardu linkiu Jums sekmės. Tikiu, kad teismuose bus įvesti teismų tarėjai reformuojant teismus. Tikiu, kad socialinis dialogas Lietuvos Trišalėje bus konstriktyvus kalbantys su darbuotojų atstovais.
  Pritariu, kad Seime būtų 71 semo narys ir būtinai reikėtų įteisinti seimo nario atšaukimą, jeigu jis nepateisino rinkėjų vilčių. Mandato klausimą galėtų spręsti ne tik Seimas, bet ir rinkėjai.
  Pagarbiai,

  Bronius

  • Seimo nario blogas darbas pasimato tik kadensijos pabaigoje, arba jau kitoje kadensijoje. Kogero kolega norėjote tiesiog pasakyti jog atsakomybės norite daugiau iš seimo narių. Tad gal geriau siūlyti, tiesiog už klaidas ivesti draudimą kandidatuoti. Arba tiesiog ivesti cenzą max 2 kadensijos.

 35. Lietuvos sąrašui siūlau rinkimų temą:

  „Lietuvos valdžia – Lietuvos žmonės“

  Po šio užrašo plakate galėtų būti paaiškinimas „Valstybės institucijos – Seimas, Vyriausybė, Prezidentūra, privalo KAS MĖNESĮ atsiskaitinėti savo valdžiai – Lietuvos žmonėms“.

  Lietuvos žmonės yra Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros darbdavys. Jie moka atlyginimus kiekvieną mėnesį visiems šių institucijų darbuotojams ir turi teisę žinoti, ką tie darbuotojai padarė.

  Vien ministerijose dirba 60600 (šešiasdešimt tūkstančių šeši šimtai) darbuotojų. Tai prilygsta pasaulinio lygio kompanijoms, tokioms kaip LG Electronics (82 772 darbuotojai), „Intel“ (82 500 darbuotojų), „Barclays Bank“ (77 000 darbuotojų).

  Kaip manote, ką pasakytų LG Electronics, „Intel“ ar „Barclays Bank“ kompanijų akcininkai, jei jų darbuotojai atsisakytų pateikti ataskaitas apie tai, ką jie daro ?

  Šiuo atveju Lietuvos piliečiai yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės „akcininkai“. Lietuvos piliečiai moka atlyginimus visiems 60 600 darbuotojų, bet ar jie žino, ką padarė 60 600 darbuotojų per praėjusį mėnesį?

  Darbuotojų skaičius valstybės institucijose ir įstaigose:

  Vidaus reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 27044
  Finansų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 6885
  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 6309
  Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 4441
  Vyriausybės įstaigos – 3239
  Aplinkos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 2769
  Žemės ūkio ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 2641
  Sveikatos apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1943
  Krašto apsaugos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1749
  Užsienio reikalų ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 1014
  Susisiekimo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 879
  Ūkio ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 535
  Švietimo ir mokslo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 355
  Kultūros ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 322
  Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnyba – 220
  Energetikos ministerija ir jai pavaldžios įstaigos – 202
  Vyriausybės atstovų tarnybos – 53

  Iš viso: 60600

 36. 1. Pertvarkyti rinkimų sistemą (panaikinti partinius sąrašus, atsisakyti beprasmio pinigų švaistymo agitacijai ir kt.).
  2. Primti naują Konstituciją.
  3. Seimo narių – 71.
  4. Įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją, ypatingąjį tribunolą rezonansinių bylų ištyrimui ir bylų dėl labai didelės žalos valstybei padarymo.
  5. Panaikinti senatį dėl sunkių nusikaltimų ( Mažeikiai, Alita, LEO, EBSW, atominės elektrinės SLAPTI projektai, ir t.t.).
  6. Taikyti griežtą turto konfiskaciją korupcijos atvejais.
  7. Panaikinti valdininkų KASTĄ, sukurtą valstybės tarnybos dabartiniu įstatymu.
  8. Panaikinti visas privilegijas eksprezidentams.

 37. Seimūnams neturi būti jokių lengvatų. Atlyginimas – kuklus. Būtų įdomu paklausinėti esančius Lietuvos sąraše, kokio atlyginimo jie norėtų, būdami Seime. Atsakymai juos neblogai charakterizuotų. Ar atsirastų bent vienas, kuris pasakytų: „Esu pasiturintis žmogus, galiu dirbti ir be atlyginimo“? Kitas dalykas – specialistai, kuriuos seimūnai skirtų į postus. Jie turi gauti gerus atlyginimus, perspėjant, kad pagauti darant machinacijas, neteks viso turto ir bus visam laikui ištremti iš šalies.

 38. Atgalinis pranešimas: Teisininko Jono Černiaus apibendrinti svarbiausi piliečių pasiūlymai porinkiminei Lietuvai - Už teisingumą

 39. Viena iš LT programinių nuostatų siūlyčiau pertvarkyti Lietuvos ūkio plėtros reglamentavimą. Tai yra esminė peržiūra Aplinkos ministerijos kūruojamų teisės aktų. Šie teisės aktai reglamentuoja praktiškai visų apie 12mlrd. Lt išleidžiamų biudžeto ir ES lėšų per viešuosius pirkimus.

  Manyčiau jei pavyktų LT sąrašui patekti į seimą, dalyvauti vyriausybėje ir gauti Aplinkos ministro postą plius surinkti tokią komandą kuri norėtų išspręsti dabartines biurokratines kliūtis, Valstybė sutaupytų bent 10-20 procentų nuo dabartinės 12 mlrd. Lt sumos.
  Vien pašalinus biurokratines kliūtis daugiabučių renovacijos procese, atsirastų rinkos sujudimas ir renovacija prasidėtų, tereikia supaprastinti šį procesą iki minimumo.
  O kur yra gausybė kitų sektorių kur kažkas „prižiūri“ ir pagal politikų užsakymus prižiūri naujus rinkos dalyvius arba juos „sutvarko“. Taip padeda eliminuoti konkurenciją ir iš to yra dauguma Valstybės lėšų švaistymo atvejų.
  Visa tai yra beveik kiekviename sektoriuje (atliekos, šiluma, dujos, vanduo, elektra).

  Taip pat nereikia pamiršti, jog dauguma ivarių Valstybės institucijų jau yra prasiskolinę ir dabar tie švaistymai yra sumažėję kartais. tačiau nereiškia, jog nieko nereikia daryti. Tik svarbu žinoti, jog pakeisti greitai nieko neįmanoma.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *