Gegužės 17-osios minėjimas

Birželio 17 d., sekmadienį, 16 val. laisvieji menininkai kviečia piliečius susiburti S. Daukanto aikštėje Vilniuje ir užrašyti žodį „TIE-SOS!“. Taip pat jie ragina visoje Lietuvoje iškelti trispalves, perrištas juodu kaspinu, ir taip paminėti prieš mėnesį, gegužės 17-ąją, valdžios įvykdytą smurto aktą.

18 komentarų

 1. Atkurkime teisinga Lietuva ,tegu įstatimas galioja visiems vienodas,o dabar valdžia girta važinėja ,aferas daro jiems galima ,o paprasti žmonės turi dvigubai atsakyti.Tuoj už tai kad sustabdė POLICIJA reiks apsimokėti,Žmonės dirba po keliolika valandų negali išgyventi tik egzistuoja ,o valdininkai rūmus statosi iš savo atlyginimo .ATSIBUSKIME ar dėl to kovojome.

 2. Rusijoje opozicija susirenka į akcijas kas antro mėnesio 31 dieną.O Lietuvoje dabar žmonės rinksis kiekvieno mėnesio 17 dieną.Būtų gražu,jeigu ir prie Lietuvos ambasadų užsienyje imtų rinktis kiekvieno mėnesio 17 dieną tautiečiai.

 3. Gali kiek nori gali gedot, burbuliuot ar kitaip iš proto kraustytis .Svarbu ,kad nepamirštum susimokėti mokesčius . Nes jeigu tautiečiai nustos mokėti mokesčius valdžia neturės iš ko tautiečiams pastatyti Valdovų rūmu , naujos seimo sales , nekokybišku kelių, SODROS ir mokesčių inspekcijos rūmų. Negavus mokesčiu valdžia neturės iš ko ginti pedofilus, rengti geju paradus, finansuoti žydu mafijos gerbūvi, SUKURTI TŪKSTANČIUS GERAI APMOKAMU DARBO VIETU PARAZITUOJANČIAM VALDININKŲ KLANUI IR T.T.

  REIKIA SKELBTI REFERENDUMA.

  1-SUMAŽINTI VALDININKŲ KIEKI 90%

  2-ISTEGTI TRIBUNOLA VALDŽIOS NUSIKALTIMAS IŠTIRTI

  3-ATLEISTI LIETUVOS PILIETI NUO VISU TIESIOGINIU MOKESČIU
  MOKESČIAI GALI BŪTI TIK PRIDĖTINEI

  4- 1-2% SKIRTI ŠALIES VALDYMUI

  5-SURINKTUS MOKESČIUS PADALINTI LIETUVOS PILIEČIAMS, PILIETIS PATS SAVE VALDIS IR PATS SPRĘS ,KUR JAM INVESTUOTI SAVO PINIGUS ( REALI SAVIVALDA)

  6-NETAIKYTI JOKIU MOKESČIU ,VAISTAMS, MAISTO PRODUKTAMS, BUSTUI, KOMUNALINES PASLAUGOM, PRIVAČIAI MEDICINAI, PRIVAČIOMS MOKYMO ĮSTAIGOM, PRIVATEM SENIALIŲ IR NEIGALIUJU NAMAMS

  7-ŽENKLIAI SUMAŽINTI MOKESČIUS MAŽAM VERSLUI, LIETUVOS GAMYBOS ĮMONĖMS, ŽEMES ŪKIO BENDRIJOMS. TAI LEIS SUKURTI ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ DARBO VIETU IR ŽENKLIAI PADIDINTI ŽMONIŲ GERBŪVI

  8-SOCIALINES IŠMOKAS PAKEISTI SOCIALINIU DARBU. ( GATVIŲ VALIMAS, SENU ŽMONIU PREŽIURA, MIŠKU VALIMAS BIO KURO RUOŠIMUI IR T.T.)
  NESUGEBANTIEMS SAVIMI PASIRŪPINTI ISTEGTI NEMOKAMAS VALGYKLAS, PARŪPINTI NEMOKAMA BŪSTĄ, PARŪPINTI DRABUŽIAIS. UŽ GAUTA DIRBANČIU ŽMONIŲ MALONIA, ASOCIALUS ASMUO PRIVALO DIRBTI SOCIALINI DARBĄ

  9- 10 METU ATLEISTI NUO VISU IMANOMU MOKESČIU BIO KURO GAMINTOJUS, TRANSFORMOTI LIETUVOS KAIMŲ BENDRIJAS Į BIO KURO GAMINTOJUS . PELNAS GAUTAS IŠ BIOKURO GAMYBOS 50% PASILIEKA KAIMO PLĖTRAI IR BENDRIJOS REIKMĖM

  10-NEDELSENT NUTRAUKTI VISAS KARINES MISIJAS ,KURIOS REIKALAUJA MILŽINIŠKU LIEŠU IR SKURDINA LIETUVOS PILIETI

  11-IKI 500% PADIDINTI MUITUS PREKIAM IVEŽTOM IŠ KINIJOS IR KITU AZIJOS REGIONU ,KUR NAUDOJAMAS VERGU DARBAS. ĮVESTI UTILIZACIJOS MOKESTI 10 000 UŽ TONA ŠIUKŠLĖM IVEŽTOM IŠ VAKARU. TAI LEIS SUKURTI ŠIMTUS TŪKSTANČIŲ DARBO VIETU IR ŽENKLIAI PADIDINTI ŽMONIŲ GERBUVI IR LIETUVOS ĮMONIŲ PELNINGUMA IR KONKURENCINGUMA

  • Visa tai yra lėšų taupymas iš nuo pyrago likusių trupinių. Gi pats valstybės pyragas pusdykiai atiduotas į privačias rankas. Tame tarpe tai, ko jokiu būdu nebuvo galima parceliuoti – alkoholis, tabakas, vaistai, naftos perdirbimas. Būtina nustatyti grobuonims tą maksimumą, virš kurio niekas neturi iškilti. Žmogus – ne dievas, apetitą pinigams seniai laikas pažaboti. Kur tai matyta, kad valstybės (?!) prasiskolintų oro burbului – kažkoikiam tarptautiniam valiutos fondui, už kurio pasislėpusi sauja žydelių tik juokiasi iš mūsų naivumo. Jie mielai dovanotų visas skolas, nes nebetoli tas laikas, kai valstybės nesugebės susimokėti netgi palūkanų!!!

   • Geriau nustatyti minimumą iki kurio neturi nekas nusiristi
    kas nori dirbti turi užsidirbti. Lietuvoje ko daugiau prisišikęs kelnes tautietis to didesnes jam socialines garantijas. Lietuvoje gerbemiausias žmogus pijokas ,valkata ir išmaldų prašytojas. Greitai bus kaip prie bolševikų , kas daug dirba tos išbuožins ,apkraus milžiniškais mokesčiais. Pijokams ir tinginiams visos lengvatos ir soc. garantijos.

   • Kažkada Moze išvedė žydus į dykuma po kuria klajojo 40metu tam ,kad žydai užmirštu ,kad jie buvo vergais.
    Manau ,kad lietuvi irgi reikia išvesti į dykuma ,kad užmirštu ,kad reikia būti mokesčiu mokėtoju

 4. „KODĖL KENČIA TEISUOLIS?

  (C) aguoga.lt, 2012 birželio 16 d.

  N. Venckienė[1] sąžiningai dirbo teisėja, kol vieną dieną, nei iš šio, nei iš to, ant jos galvos užslinko ta bėda. Prasidėjo tampymai, nesibaigiantys draskymaisi, šmeižtai, grasinimai, t. t. (įsivaizduoju, kaip sunku visa tai pakelti moteriai). Kodėl jai? Nejau nebuvo blogesnių, t. y. vertesnių tokios bausmės?

  Šiandien mes kelsime visų religijų ir filosofinių sistemų klausimų klausimą – kodėl netikėlis džiaugiasi laime, o teisuolis vargsta? Kodėl stojusius į tiesos kelią D-vas[2] neapsaugo nuo kančios ir pažeminimų? Jei jis teisingas, tai kaip leidžia vykti tokiai neteisybei?

  Krikščionybė, kiek man leidžia teigti mano išsilavinimas, atsako taip: kenčiantiems dangus. Tie, kurie šiame pasaulyje nesikankina, keliaus į pragarą ir kankinsis ten. O teisieji bus pakankamai prisikankinę čia, už atlygį jie bus rojuje. Į reinkarnaciją tikinčios sistemos kančią mato kaip atlygį už nuodėmes praėjusiuose gyvenimuose. Budizmas teigia, kad kančia yra neišvengiamas palydovas to, kad iš gyvenimo norime daugiau nei vien tik susilieti su gamta. Ateizmas teisuolio kančią ir nusidėjėlio laimę apskritai pateikia kaip liudijimą, kad tokios antgamtinės apvaizdos nėra, tad kančia pasiskirsto chaotiškai susiklosčius aplinkybėms.

  Pažvelkime, kur kiekvienos šių sistemų problemos. Krikščionybė: jei teisuoliai yra patupdomi čia tik tam, kad pasikankintų (o neteisuoliai kad kankintųsi dar labiau po mirties), tuomet D-vas nebe mylintis ir teisingas, o sadistiškas. Taip išeina, kad jam norisi nieko dėto žmogaus kančių, kad galėtų jam už tai vėliau atsilyginti.
  Reinkarnacija: dalis tiesos šiame požiūryje veikiausiai yra, nes dar Išėjimo knygoje yra pasakyta, kad D-vas baudžia žmones už jų nuodėmes iki trečiosios ir ketvirtosios kartos. Tačiau tai niekaip nepaaiškina, kodėl D-vas turtais ir valdžia turėtų apdovanoti netikėlius.
  Budizmas: jei tik sėdėsi ir medituosi, skendėsi palaimingoje ramybėje, visai nekreipdamas dėmesio kas vyksta pasaulyje, tai pasieksi dvasinę palaimą. Žmogus turi atsisakyti bet kokių tikslų, ambicijų, turi nusišalinti nuo problemų, tada jam pažadamas rojus dar šiame pasaulyje. Ne šiaip sau Indijoje ir kituose budistiniuose kraštuose kartais pasitaiko ypatingo žiaurumo (prisiminkite kad ir filmą „Lūšnynų milijonierius“) – juk jų dvasuoliai sėdi šventyklose ir skendi palaimoje. Ateizmas: visa kur vietoj prasmės propaguoja primityvų pasitenkinimą, kuris baigiasi asmenybės (civilizacijos sunaikinimu)

  Ką apie teisuolio kančios problemą sako judaizmas? Rabiai visų pirma atkreips jūsų dėmesį į tai, kad pasitenkinimas būna įvairaus lygio. Tai, ką galime gauti tuoj pat ir be pastangų, yra žemo (pirmo) lygio pasitenkinimas. Pavyzdžiui, nusipirkote ledų porciją ir ją suvalgėte. Jokių pastangų ir pasitenkinimas iš karto. Tačiau vargas tam, kuris užstrigs ieškodamas nuolatinio pasitenkinimo šiame lygyje.

  Kitas pasitenkinimo lygis būtų mėnesį dirbti tam, kad jam pasibaigus gautum atlyginimą. Daugiau pastangų, tačiau ir daug geresnis pasitenkinimas. Tai būtų antro lygio pasitenkinimas. Trečiasis lygis būtų pradėti rūpintis savo šeima, draugais. Jei manote, kad šeima jums neatneša pasitenkinimo, tai gal parduotumėte ją už, tarkim, trijų mėnesių atlyginimą? Aiškiai matome, kad šeima ir vaikai yra aukštesnio lygio pasitenkinimas nei darbas ir pinigai. Sekantis (ketvirtas) pasiteikimo lygmuo – dažnai žmogus paaukos gyvybę ir savo šeimą, kad apgintų savo šalį. Ne vienas pasakys: verčiau mirsime, tačiau okupantams nevergausime.

  Kol kildami aukštyn prieiname aukščiausią (penktą) pasitenkinimo rūšį – pasitenkinimą iš ryšio su D-vu. Šį sąmonės lygį pasiekęs žmogus daro tai, kas teisinga dėl to, kad tai teisinga. Jis nori gyventi tiesoje, nes tiesa jam teikia didesnį malonumą nei prabanga ar prestižas. Tik štai viena bėda – aukščiausio pasitenkinimo lygio siekiantys žmonės atlygio paprastai sulaukia ne šiame gyvenime, o po mirties. Atlygis maksimalus, nesulyginamai didesnis už visas žemesnio pasitenkinimo rūšis kartu sudėjus. Tačiau vienas „bet“ – šiame gyvenime už tai D-vas nemoka. Moka gausiai, tačiau tik po mirties.

  Tas mums paaiškina, kodėl teisuolis nesidžiaugia laime, tačiau kodėl jis privalo kentėti? Į šį klausimą atsako Vilniaus ir Lietuvos vyr. rabinas Chaimas Buršteinas. Kalbėdamas apie karalių Dovydą, jis pamini jo teisuolišką gyvenimo būdą, tačiau ir kelias rimtas nuodėmes, kurias šis per savo gyvenimą yra padaręs. D-vas jam kaip teisuoliui siunčia didelius išmėginimus, kurie taip pat yra ir bausmė už atliktas nuodėmes. Teisuolis yra rūsčiai baudžiamas už savo prasižengimus šiame gyvenime tam, kad į Amžinąjį gyvenimą patektų be neatpirktų nuodėmių.

  Tuo tarpu nenaudėliui viskas priešingai. Šis kaupia beveik vien nuodėmes, todėl D-vas jį apleidžia galutinai – suteikia jam visą malonumą, visą užmokestį už visus smulkius gerus darbus, kuriuos jis padarė šiame gyvenime. Patekus į dangaus teismą šio nelaimėlio sąskaitoje jau nebebus jokių gerų darbų, kadangi už juos jam buvo sumokėta dar šiame gyvenime. Tai tarsi darbdavys pasako tinginiui ar apgavikui, kad jis atleidžiamas iš darbo, ir sumokėti už kelias išdirbtas dienas. Iš pirmo įspūdžio nenaudėlis už savo prasižengimą lyg ir buvo apdovanotas piniginiu atlygiu. Tačiau iš tiesų jis neteko šaltinio, kuris jam teiktų pinigus ateityje.

  O dabar grįžkime prie teisuolio. Kai žmogus pradeda sukti tiesos keliu, jo gyvenimas kartais prisipildo kančios ir išbandymų. Būna, kad sumažėja pajamos (galbūt buvo ne visiškai dvasiškai švarios), nusisuka dauguma draugų (matyt dėl to, kad anksčiau darė neigiamą poveikį jo sielai), t. t.

  Nes niekas taip nedegina sukauptų nuodėmių kaip tiesa ir sprendimai vadovaujantis sąžine. Tada šis žmogus pasijunta kaip po operacijos – iki jos jautėsi gana apysveikis, tik kartais vienoje kitoje vietoje kartais suskausdavo. Po operacijos jis guli prikaustytas prie patalo, vos pasikrutinus smarkiai skauda išoperuotą vietą, nieko skanaus negalima valgyti, nuotaika slogi, nuobodu.

  Tačiau operacija tam žmogui iš tiesų išgelbėjo gyvybę. Kiek paskaudės, tačiau jis išgis ir negalės atsidžiaugti, kad per tas kančias praėjo. Tikrą teisingų darbų prasmę mes suprasime tik pabaigę šio gyvenimo kelionę. Pažiūrėkite į bet kokį žmogų, kuris sunkiai dirbo ir galiausiai savo pasiekė. Šis tik šypsosi prisiminęs praeities vargus ir negali atsidžiaugti, kad savo laiku pasirinko sunkesnį kelią.“

  ——————

  [1] http://www.neringavenckiene.com/

  [2] Autoriaus vartojama pagarbioji santrumpa

 5. kodel akcijos tik Vilniuje,reikia ,kad ir Kaune vyktu,as turiu mintyse 17 diena,valdzia reikia aukleti,nes per 22 metus ji augo ir jos niekas neauklejo,va dabar ir turime isauginta vaika

 6. Gal portalo redaktoriai galėtų publikuoti ir Klaipėdoje leidžiamas „Atgimimo aikštės žinias“ ? O jei leidinys jau publikuojamas internete,gal galėtumėte paskelbti kokiame tinklapyje? Ačiū.

 7. MVD patirtis
  Ginklų naudojimo prieš mitingus šalininkas K.Jovaišas įkvėpimo semiasi iš Novočerkasko darbininkų sušaudymo 1962 m., kurį įvykdė TSRS MVD spec. padalinių smogikai.

  1962 metais minia patvorinių grubiai pažeidė TUOMETINIUS įstatymus – išėjo į demonstraciją be Novočerkasko Vykdomojo komiteto leidimo ir buvo sušaudyti

  Tada TSRS Komunistų partija nusprendė nedaryti dabartinės Lietuvos valdžios klaidų – neleisti formuotis įtampai ir kurtis nevykdomų įstatymų precedentams, todėl ryžtingai ėmėsi grynai teisinių ir teisminių priemonių: naudodami išimtinai GALIOJANČIUS įstatymus visiškai teisėtai sušaudė nesankcionuotą demonstraciją: nušovė 26 žmones.

  Vėliau griežtai PAGAL ĮSTATYMUS nuteisė ir sušaudė dar 7-is nelegalaus mitingo organizatorius, virš 100-o eitynių be leidimo narių TEISĖTAI nuteisė 10-15 metų kalėjimo.
  Viskas buvo padaryta LABAI TEISĖTAI – PAGAL TUOMETINĘ TEISĘ…
  Štai iš kur daktaras Karolis Jovaišas, Teisės instituto vyr. mokslo darbuotojas, sėmėsi praktikos ir išminties, reikalaudamas, kad Garliavos šturmo metu BŪTINA naudoti ginklą ir kad teisė nieko bendro neturi su morale. Atkreipkite dėmesį – abi agitacijos naudoti ginklą išspausdintos likus 6 ir 3 dienoms iki šturmo – gal K.Jovaišas buvo nusamdytas VRM viešųjų ryšių skyriaus – nenustebčiau:

  “…bet koks aktyvus ar pasyvus pasipriešinimas policijos pareigūnams turi būti interpretuojamas taip, kad visa su tuo susijusi rizika ir atsakomybė tenka būtent tiems, kas trukdo vykdyti teismo sprendimą. Savo ruožu tai suteikia policijos pareigūnams teisę panaudoti jėgą, o prireikus ir ginklą. Antra, neturėtų kilti hamletiško klausimo kaip elgtis, jeigu mažametė mergaitė, kuri nėra atsakinga laisvės „vartotoja“, nesutiktų būti paimta iš globėjų. Teismas nesaisto savo sprendimo tokia išlyga.
  “Reikia griežtai skirti moralę ir teisę…Visuomenėje įstatymų ir teismų sprendimų vykdymas užtikrinamas jėga. Kas tai primena, tik konstatuoja faktą, bet nėra prievartos ir nusikaltimų kurstytojas. Priešingai, įstatymas visuomet numato kokiais pagrindais remiantis ir kokių taisyklių laikantis nėra draudžiama naudoti jėgą, o prireikus ir ginklą”, rašo p. K. Jovaišas

Komentuoti: Ačiū komentaro autoriui Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *