Dėl vienybės einant į rinkimus

Mieli Bičiuliai,

gal aš „mažo protelio meškiukas“, kaip sakė Mikė Pūkuotukas, bet jaučiu pareigą išsakyti vieną mintį ir palinkėjimą Jums visiems.

Džiugu, kad dar turime palyginus daug intelektualų, kultūros, politikos ir vadinamųjų „paprastų“ geros valios žmonių, kurie nesusitaiko su nomenklatūriniu, represiniu valdymu ir netoleruoja konjunktūrinio neaiškių interesų sąlygoto nežmoniškumo Garliavoje.

Ir „Drąsos kelias“, ir „Lietuvos sąrašas“, ir Tautininkai, ir Centristai, ir nesisteminiai konservatoriai („maištininkai“), ir nesisteminiai socialdemokratai turi savo gretose kompetentingų, nesusikompromitavusių žmonių, turi tam tikrą potencialių rinkėjų ratą, taigi vilties laimėti būsimame seime bent tiek pajėgumų, kad galėtų daryti įtaką sprendimams.

Manau, tai tikėtina su viena sąlyga: jeigu Jūs, neturėdami tų „administracinių resursų“ ir žiniasklaidos palaikymo, kokį turi sisteminės partijos, laikysitės kiek įmanoma išvien ir nepradėsite vieni kitų „graužti ir ėsti“ („Mes vienas kitą graužėme ir ėdėm / Ir susilaukėm laisvės, kokios ir esame verti…“ – rašė Kęstutis Genys). Dabar turbūt nėra tiek svarbu tai, kas ką pirmas pradėjo ar kas ką iš ko perėmė, kiek svarbi tarpusavio vienybė ir veiksmų koordinavimas. Jei dėl objektyvių priežasčių nebūtų įmanoma eiti į rinkimus vienu bloku, niekas neturėtų sukliudyti laikytis bent jau taktinės ir idėjinės vienybės, viešai neeskaluoti – valdančiųjų džiaugsmui – tarpusavio nesutarimų. O tikriausiai dedama nemaža pastangų, ir tam tikrų tarnybų, jus sukiršinti, kad į rinkimus eitumėte kiekvienas su savo negausia simpatikų grupe, ir rezultatas būtų visų bendras pralaimėjimas. Kaip jau daug kartų mūsų istorijoje.

Visuomet man buvo gaila indėnų, tų komančų, sju ir apačų genčių, kurios narsiai kovėsi tarpusavy dėl bizonų ar kitų abipusių nuoskaudų, ir ateiviai europiečiai jas dar nusamdydavo pakariaut vieni prieš kitus tai anglų, tai prancūzų pusėje. Dabar jie išmiršta prasigėrę rezervacijose.

Prašau Jus, savąja geros valios žmonių vienybe padovanokit Lietuvai geresnę viltį.

Pagarbiai, kunigas Robertas Grigas

60 komentarų

 1. Išmintingi žodžiai. Bet ar mūsų išminčiai išgirs juos? Genzelis visiškas nesąmones paistė Pumprickaitės laidoje. Jeigu visi šie judėjimai nesusivienys, tai apie jokį seimą, rudeny neverta ir kalbėti. Tai ir arkliui aišku. Bet Venskienė ir yra silpniausioji grandis. Su visa pagarba jai, turiu pasakyti, kad būtent jos ambicijos, jai pačiai ir pakiš koją. Ji vienmandatėje laimės, bet kas iš to jei į seimą papuls tik ji viena. Juk jai gali dar ir apkaltą padaryti. 😉

  • o aš manau ,kad silpnoji grandis yra komunistai,tokie kaip Genzelis.Būtina visiem laikam atsiriboti nuo jų kitaip gausim peilį į nugarą.

   • Sutinku. Genzelis dažnai nusišneka. Vien ko verti, jo ditirambai skirti Algirdui-Mykolui. Iš kitos pusės žiūrint Genzelis neblogas diedas, tik jam reikia patarėjo. O šiaip,man asmeniškai labai gaila, kad lyg ir nedurni žmonės, nepasidalina „smėlio dėžės“. Jeigu taip bus, tai eina jie švilpt. Tauta per daug iškentėjo, kad dar kartą būtų apvilta.

 2. Dar vis tikiu. Viltis miršta paskutinė. Juk Lietuvos sąrašas gali būti neįregistruotas ir apie tai gali paskelbti tik rugjūčio 9 d. Tai, kur dėsis tame sąraše įrašyti būti kandidatais, piliečiai?

 3. Išmintingi kunigo žodžiai. Jis yra irgi puolamas visokių niekšelių, tačiau drąsiai ir tvirtai laikosi ir stengiasi skleisti vienybės ir santarvės dvasią. Tai ir yra pagrindiniai dalykai. Letuvos sąrašas turi būti kuriamas. Jei nepavyktų užregistruoti, sutelkti padorūs žmonės galėtų sustiprinti Drasos kelio ar kitą pažangią partiją. Geriausia būtų dvi demokratinės plataus atstovavimo jėgos Drąsos kelias ir Lietuvos sąrašas, kurios seime apsijungtų.

 4. Tai kad paprasčiausiai nėra tokio kriterijaus, kuris visas šias jėgas vienytų, išskyrus neapykantą esamai valdžiai. Tačiau neapykanta negali būti vienijantis faktorius, nes neapykantos pati esmė ne jungti, o atskirti. Jungia meilė, o ne neapykanta. Todėl ir gaunasi labai dėsningas dalykas, kad žmonės, kuriuos valdo vienokia ar kitokia neapykanta, nuolat pykstasi.

  • Net neįsivaizduoji, kaip neapykanta jungia. Neapykanta yra aistringa o aistra, kaip žinia, yra užvedanti.

 5. Tikiu gerbiamo kunigo nuoširdumu, bet abejoju ar suskaldžius vieningą bloką į keletą sąrašėlių, galima tikėtis sėkmės rinkimuose, net jei visi laikysis taktinės ir idėjinės vienybės. Kam reikalingas „Lietuvos sąrašo“ partijos įregistravimas, kai jau yra formuojamas dar kitas „Lietuvos sąrašas“? Atsakymas vienas, – tam, kad sukelti sumaištį rinkėjų tarpe ir abu sąrašai gavę po kokius 4,5% balsų, nesurinkę reikalingos balsų kvotos, į Seimą nepatektų.
  Atsakydami sau, kam yra naudinga suskaldyti Lietuvos sąrašą, atsakysite ir kieno „projektas“ yra D.Kuolys.

   • Mano persona yra nereikšminga tautos mastu, bet jei jau suteikiate man tiek reikšmės, aš jums esu be galo dėkingas.
    Dėl tautos skaldymo, net nežinau, ką ir be pasakyti. Jeigu aš savo pastabomis „skaldau“ tautą, tai ką tuomet daro „gerbiamas“ kuolys, kurdamas „partiją“ tokiu pat pavadinimu, kaip ir pažangus visuomeninis judėjimas?

    • Man nesuprantamas Kuolio puolimas.

     „Lietuvos sąrašas“ buvo pristatytas dar birželio mėnesį spaudos konferencijoje seime: http://archyvas.lietuvossarasas.lt/lietuvos-saraso-nuostatu-projektas/

     Pagrindinė jį sugalvojusio Kuolio idėja, kaip suprantu, yra „nepartinė partija“ – partija, nekilusi tik iš vienos šeimos tragedijos ir tik su vienu lyderiu, aplink kurį viskas suktųsi.

     Kuolys pristatęs šią idėją paprašė Puteikio užrezervuoti jo sugalvotą pavadinimą – kad niekas kitas negalėtų jo idėjos pasisavinti – ir pradėjo rinkti parašus.

     Tuo tarpu praėjusį pirmadienį staiga iššoka į spaudos konferenciją Venckienė ir praneša, kad ji sudarys mums „Lietuvos sąrašą“. Kaip? Kas? Kodėl? Kodėl be Kuolio sutikimo kažkas drįso pasisavinti jo idėją?

     Kuolys tuo tarpu išliko stebėtinai diplomatiškas: nieko nepasmerkė, nieko nekritikavo, nepasakė nė vieno blogo žodžio. Jis tiesiog tęsė darbą ties savo pradine idėja ir po kelių dienų baigęs rinkti parašus paskelbė apie partijos steigimą.

     Kodėl tuomet Kuolys yra skaldytojas? Galbūt Drąsos kelio žmonės pasielgė negarbingai pasisavindami svetimą idėją ir ją visiškai iškreipdami? Apgailėtinai atrodo kaltinimai Kuoliui, kad jis nesutiko su tuo taikstytis bei liko ištikimas planui, kurį pristatė žmonėms ir kurį parėmė būrys garsių Lietuvos intelektualų: režisierius Vaitkus, profesorius Sondeckis, profesorė Daujotytė, istorikas Kulakauskas ir kiti.

     • Labai geras Viliaus komentaras. Pritariu. Ir palaikau D.Kuolį ir jo komandą.

 6. Vienyti gali tik labai konkretūs uždaviniai ir realios jų įgyvendinimo gairės. Tai būtų vėliava – kitokia Lietuva. Ir partijoms, ir rinkėjams turėtų būti labai aišku, ko norime, kaip tai pasieksime, kokia bus ta kitokia, mūsų Lietuva; mums ir proanūkiams. Kelkite vėliavą, telkitės po ja.

 7. Surinksime priešingų pažiūrų nepatenkintuosius ir vieningai kovosime prieš valstybės intitucijas ir, tegu nevykusią, bet turimą teisinę sistemą? O šventas naivume…

  • Mes turime nepriklausomos eurotietiškos Lietuvos teisinę sistemą? Nuo kada? Pagal ES standartus sukurta imitacija yra tik forma, bet su sovietiniu turiniu

 8. Ačiū p. Robertui Grigui, labai reikalingas tos žodis. Hmm… požiūrių skirtybių yra ir bus visada. Negali juk visi mąstyti vienodai – ne robotai esam. BET TIKSLAS VISŲ – VIENAS, tiesiog TURIM būt VIENINGI. O TŲ, KURIE nori IŠLAIKYTI ESAMĄ PADĖTĮ, YRA VISOS JĖGOS pozicijos, žiniasklaida, teismai, VISKAS LIETUVOJ. Ir KIRŠINIMAS – jų pagrindinis ginklas.Tik įsivaizduokit, ko jie bijo. Jie bijo vieną rytą atsibudę suprasti, kad jie NIEKAS ŠITOJ šaly. DIRBTI ŠLAVĖJAIS JIE NEGALĖTŲ. Jie nori seiman, prokuratūron, savivaldybėn.. Man jau nebesvarbu – buvęs komunistas ar ne, ta skirtis NEBEEGZISTUOJA. ŽIŪRĖKIM Į ŽMONĖS, nebegyvenkim praeities liekanose ir išėdose. Nauja era atėjo – baigėsi kovo 11 -os Lietuva, prasidėjo gegužės 17-os Lietuva.

  • Ačiū, gerb. kunige, už mintis, kurios kasdieną kirba ir mano galvoje. Tik pažangiųjų vienybė sustiprins kovą prieš l. gerai manipuliuojančius „politinius asus“ save renkančius iki gyvos galvos. Tik vieningas TIESOS MARŠAS PER LIETUVĄ gali įrodyti žmonėms, kad ne viskas yra nusikaltėlių rankose. Žmonėms aiškinti ir protinti juos esamais NETEISINGUMO faktais, mokyti kaip balsuoti ir reitiguoti rinkimų dieną. Stiprybės ir sveikatos bendraminčiams.

 9. Pritariu. Šioje rinkimų kovoje vienybės išbandymas bus svarbiausias rodiklis, rodantis kiek politiškai stiprios ir brandžios yra naujai susibūrusios jėgos. Jei šis „antisisteminis blokas“ atsispirs kiršinimui, žinosime už ką balsuoti. O jei pradės rūšiuoti savus ir savesnius, kaip jau pradėjo pirmuose komentaruose, atiduosiu balsą uspaskichui. Dar vienos, tarpusavyje besidraskančių rėksnių kompanijos nereikia.

 10. O ką porina pats Kuolys? Juk turi kažkaip paaiškinti savo elgesį. gal jis žino tai ko mes visi nežinom. Jei paaiškins, matysim – sukčiauja ar dorai elgiasi. Jei sukčiauja, juk nesunku jį pati pašalinti iš „vadų“.

  • Kad, tamstelei, ką beporintų D. Kuolys, jums skambės kaip kinų kalba. Vistiek kartosite tą patį, kaip įstrigusi plokštelė, kad D. Kuolys yra „projektas“. Tai labai primityvu ir nusibodę.

    • ponas Petrai. Ne „projektas“ tas Darius K. Ne projektas. Jis yra talentas. Savo srities profesionalas. Nepavydėkit jam proto ir iškalbos. O jei jūs čia norit diskutuot laaabai plačiai, apimant ir pono G. Sorošo „pasaulinį projektą“. Tai pasakysiu paprastai. Ir G.Sorošas genijus. Visus genijus ir talentus kviečiu gelbėt Lietuvą nuo seimo idiotų. O mes – paprasti žmonės – juk juos (tuos genijus) sukontroliuosim…. tam tereikia mūsų noro ir motyvų. O tai mes turim !

     • Jeigu pats kvailių nesugebi sukontroliuoti, tai kaip ruošiesi genijus sukontroliuoti? Nebent, genijai kvailesni už kvailius.

     • Nežiau „projektas“ Kuolys ar ne todėl ir noriu žinoti ką pats Kuolys kalba.
      Tik labai keisti jo poelgiai. Jei nori jungti gaug judėjimų ir srovių, tai gal reikėjo bendrai apsitarti ir kūrti organizaciją, o ne aikštėje paskubom susikūrti atskyra nuo kitų bendraminčių. Tai pagristas įtarimas.
      O Kuolys iki šiol savo elgesio neaiškina. Kodėl?

     • Nekapokite ir nekvailinkite Kuolio. Aš linkiu gerb. Dariui kantrybės ir atlaidumo už išsakytas nesąmones. Kažkam labai trukdote. Vardan savęs ir mūsų, tikinčių jūsų tikslais, padėkite kapstytis iš šito DVOKO. Pagarbiai.

 11. Kuolys parodė kad jam ne mergaitės ir kitų žmonių ateitis rūpi o šilta vieta jo rūrai,seime.

 12. Venckienė yra gera teisėja, bet nėra patyrusi politikoje, kartais padaro nemenkų klaidų ir vienai jai tikrai būtų nesuklystant sunku vesti visą koaliciją. Kodėl norima nubuksuoti Kuolį? Todėl, kad paskelbus apkaltą Venckienei, neliktų kam vesti koalicijos į rinkimus ir chuntos pergalė garantuota. Dabar svarbiausia nesibarti viešai tarpusavyje, susilaikyti su įvairiausiomis kritiškomis nuomonėmis. Kas tą darys, laikysime priešu.

  • Iš tiesų, Venckienė daro labai daug klaidų ir kaip lyderė yra abejotina, Jai trūksta tam tikrų, lyderiams būdingų savybių. Keista, kodėl nebuvo nuspręsta skelbti lyderių grupę, nė vieno neišskiriant. Tokioje grupėje vietos atsirastų ir Venckienei, ir kiti dėl to nejustų nepatogumų.

   • Venskienė puiki lyderė,bet tik kiekvienas jos poelgius matuoja pagal savo supratimą,tik vargu ar atsirastu žmogus kuris taip atlaikytu mafijos smūgius kaip ji,gal tik Grigas ir Patackas ir žinoma Sadūnaitė.

    • Klysti. Nėra ji lyderė. Ji gali būti lydere, bet jai reikės dar daug patirti, kad tapti lydere. Bet kol kas, jai dar daug, reikia mokintis. Paskutinė presskonferencija tai aiškiai parodė.

     • Ponia Neringa labai gera moteris, gera teisėja, bet tikrai ne lyderis politikoj. Ji puiki komandoj, ne viena. Tai mato visi ir net neverta diskutuot. Labai norėčiau, kad tai perskaitytų pati ponia Neringa. Jums linkiu sėkmės, kartu su kitais tikrais lyderiais, kurie visai šalia Jūsų. Užleiskit juos į priekį, Lietuvos vardan. Ir šlovė Jums tada. Ačiū.

    • Kunigo išsakytos mintys yra labai teisingos. Jas nuosekliai reikia vykdyti. Nesipriešinkime tarpusavyje. Nesusireikšminkime. Kantriai ir tyliai be viešų skandalų siekime permainų. Jos jau rudenį. Gal laikas jau rengti kokų AUTOŽYGĮ per miestus ir kaimus. Žmonės laukia protingų pasiūlymų ir mokymų.

  • o kodėl Kuolys,o ne pvz.Patackas,bet įdealiausia būtu R.Grigas,kas jį pažįsta ,žino kad tai žmogus be jokios dėmelės,reiktu tik argumentuotai jo paprašyti.

   • Aš manau, kad lyderis turi būti R. Ozolas. Jeigu ne jis, tada Medalinskas su Songaila. O geriausia, kad būtų „išminčių“ komitetas. Kurio sudėty būtų iškiliausi Lietuvos filosofai (Ozolas, Stoškus, Radžvilas, Šliogeris, Rubavičius, Genzelis ir t.t.) Štai tada būtų jėga. Svarbiausia, kad vadovautų žmonės besivadovaujantys TIESA. Sugebantys atskirti melą nuo tiesos.

    • Cit: „O geriausia, kad būtų „išminčių“ komitetas“. Tikrai taip, kaip Sąjūdžio laikais kurį laiką buvo „35“. Išeina kas nors iš to 35-ko į eterį, ir jau žinojom, kad jis ar ji varo bendrai priimtą programą. Todėl žmonės ir patikėjo komandine lyderyste. Ir tik paskui, kai 35-kas buvo pakeistas į stAtinę piramidę, Sąjūdis greitai prarado dinamizmą ir nusileido turtingai ir gobšiai be principų nomenklatūrai.

     • Ruta: „Venckienė yra gera teisėja, bet nėra patyrusi politikoje, kartais padaro nemenkų klaidų ir vienai jai tikrai būtų nesuklystant sunku vesti visą koaliciją. Kodėl norima nubuksuoti Kuolį? Todėl, kad paskelbus apkaltą Venckienei, neliktų kam vesti koalicijos į rinkimus ir chuntos pergalė garantuota. Dabar svarbiausia nesibarti viešai tarpusavyje, susilaikyti su įvairiausiomis kritiškomis nuomonėmis. Kas tą darys, laikysime priešu.“

      Vilius:
      „Man nesuprantamas Kuolio puolimas.

      „Lietuvos sąrašas“ buvo pristatytas dar birželio mėnesį spaudos konferencijoje seime: http://archyvas.lietuvossarasas.lt/lietuvos-saraso-nuostatu-projektas/

      Pagrindinė jį sugalvojusio Kuolio idėja, kaip suprantu, yra „nepartinė partija“ – partija, nekilusi tik iš vienos šeimos tragedijos ir tik su vienu lyderiu, aplink kurį viskas suktųsi.

      Kuolys pristatęs šią idėją paprašė Puteikio užrezervuoti jo sugalvotą pavadinimą – kad niekas kitas negalėtų jo idėjos pasisavinti – ir pradėjo rinkti parašus.

      Tuo tarpu praėjusį pirmadienį staiga iššoka į spaudos konferenciją Venckienė ir praneša, kad ji sudarys mums „Lietuvos sąrašą“. Kaip? Kas? Kodėl? Kodėl be Kuolio sutikimo kažkas drįso pasisavinti jo idėją?

      Kuolys tuo tarpu išliko stebėtinai diplomatiškas: nieko nepasmerkė, nieko nekritikavo, nepasakė nė vieno blogo žodžio. Jis tiesiog tęsė darbą ties savo pradine idėja ir po kelių dienų baigęs rinkti parašus paskelbė apie partijos steigimą.

      Kodėl tuomet Kuolys yra skaldytojas? Galbūt Drąsos kelio žmonės pasielgė negarbingai pasisavindami svetimą idėją ir ją visiškai iškreipdami? Apgailėtinai atrodo kaltinimai Kuoliui, kad jis nesutiko su tuo taikstytis bei liko ištikimas planui, kurį pristatė žmonėms ir kurį parėmė būrys garsių Lietuvos intelektualų: režisierius Vaitkus, profesorius Sondeckis, profesorė Daujotytė, istorikas Kulakauskas ir kiti.“

      Beje pridėsiu nuo savęs, kad ta dalis žmonių, kurie sekė visą pedofilijos istoriją ir kitas, FNTT, Pociūno ir t.t žino esmę, dauguma jų balsuos už Drąsos partiją, bet atsiminkim, kad yra didžiulė dalis žmonių, kurie nesekė šių įvykių, pro pirštus skaitė straipsnius ir buvo apkvailinti, jie galvoja, kad Neringa yra blogis. Šitie žmonės nėra piktybiniai, jie irgi nori pokyčių Lietuvai, bet yra konkrečiai apkvailinti(tokių mano aplinkoje tikrai yra). Taigi šita dalis žmonių už Drąsos partiją TIKRAI nebalsuos. Jie galėtų balsuoti už Kuolį, o jei jį toliau dergsit tai jie pasirinks balsuoti už konservatorius. Taigi siūlau nustoti, nes prarasim tą žmonių dalį. Žiūrint iš šito kampo, nežinau gal klystu, bet man rodos Kuolys dėl to ir daro atskirą sąrašą nuo Drąsos partijos(nors sako, kad tikslai vienodi) būtent, kad jis nedurnas ir apgalvojęs, jog reikia pritraukti šviesius žmones, net ir tuos, kurie yra nuteikti prieš Neringą, kad nebalsuotų už sistemines partijas. Suskaldymas yra toks didelis, kad tų apkvailintų žmonių jau niekaip nepriversi balsuot už Neringą. Už Kuolį jie numestų balsą, bet jei sužinos, kad Kuolys jungiasi su Drąsa tai tikrai atsisakys balsuot. Taigi atskiras Lietuvos sąrašas čia atliks labai naudingą funkciją. Tas Kuolio „dvilypumas“ manau turi būtent šitą prasmę, bet ją paaiškint viešai jis kaip ir negali, nes tada viskas grius.

   • ką čia kalbėti? Venskienė pasiėmė ar nepasiėmė sąrašą… Aš manau gal ne taip kažkuris kažką suprato. Dabar jau viskas gerai ir nereikia veltis. Svarbiausia visnas tikslas. Visi padėję burtis dėl kitokios Lietuvos yra vert pagarbos ir linkėkime jiems sėkmės. Nekarkite nesąmonių ant Venskienės kaklo. Šitiek metų atsilaikyti vienai prieš grėsmingą sistemą ne kiekvienas atlaikytume. Stebiuosi ja, kaip ji iš viso atlaiko tokį spaudimą. Tik nesivaidinkite ir nesiskaldykite. Išminties ir sveikatos VEDLIAMS.

 13. LABAI AČIŪ GERBIAMAM KUNIGUI GRIGUI UŽ AUKSO ŽODŽIUS.
  Ir komentaruos vien barniai. Nesibarkit nors čia. Arba tie žmonės, kurie buvo LTV ekrane pristatant D.K. partiją (visi kas dalyvavo), plius tie, kurie po kelių dienų susirinko Daukanto aišktėj Vilniuj, pasikvietę dar „Lietuva Lietuvoj“ atstovus, sueis ir susitars vardan TIESOS, arba murkdysimės dar ilgai. Juk bendros mintys visų, o skiria tik ambicijos!! ŽMONĖS – kas Jums darosi ? Aš nekuriu čia jokių sąmokslo teorijų, niekas iš minėtų asmėnų „pragarui netarnauja“. Nieko išskyrus klausimą, kas pirmas, kas vadovaus… O JŪS IŠRINKIT TARYBĄ BE JOKIO VIENO VADOVO. TEGUL VADOJAUJA TARYBA IŠ ABSOLIUČIAI LYGIATEISIŲ KOKIŲ PENKIŲ NARIŲ… Mieli tautiečiai, arba dabar arba dar 4 metai absurdo. Taip negalima.. Mes nepalinkim nežinioj Mergaitės ir Lietuvos. Kviečiu Jus.

  • Deja, bet labai tie 4 metai tikėtini. Nereikia jų gąsdintis. Tuomet atkristų visi dabar aplink besisukiojantys konjunktūrininkai. Atspariausios yra koaliciją „Už Lietuva Lietuvoje“ sudarančios partijos, atlaikiusios dešimtmetį be pinigų, iš idėjos. Antra, kol kas gali formuotis ir trys sąrašai, vėliau sudarysiantys rinkiminę koaliciją. Manyčiau, tai išeitis.

  • Geras siūlymas TARYBA ar komitetas, bet kas tik muškite į vienus vartus. Kitaip išsivaikščiosime ir skęsime dar keturis metus… Bambekliai atkris patys.

 14. Žmogaus,bendruomenės,tautos gyvenimo prasmė:AIŠKUS TIKSLAS.Ar negalėtų mus vienyti kažkas panašaus į šį Biblijos patarimą:“Pagaliau,broliai,mąstykite apie tai,kas teisinga,garbinga,teisu,tyra,mylėtina,giriama,-apie visa,kas dorybinga ir šlovinga“.(Fil 4,8)..Tai dvasinis kriterijus.Visas savo mintis,reakcijas,jausmus,įsitikinimus ir pažiūras turėtume pasverti remdamiesi šiomis AMŽINOMIS VERTYBĖMIS.Tarti „taip“ idėjoms,kurios įkvepia,taurina,tobulina.Ryžtingai tarti „ne“ mintims ar prielaidoms,persunktoms piktavališkumu,prievarta,smurtu,baime,nerimu,priešiškumu,kurstymu,skaldymu,kartėliu,neviltimi.Reiktų žinoti,kad dalykai,kuriems tariame „taip“,nusėda žmogaus,tautos pasąmonėje ir galiausiai įsikūnija sąlygų bei įvykių pavidalu….Filosofas Emersonas,kuris buvo vienas iškiliausių pasaulio mąstytojų,sakė:“Liaukitės loję ant blogio.Verčiau apdainuokite gėrio grožį“.

 15. Geras Jūsų klausimą apie aiškų Tikslą.
  TAUTOS tikslas šiandien būtų visus žmones – nuo pačių apačių iki Elito -reguliuojančios SISTEMOS reformą, kuri būtų palankesnė apačioms. Jau atėjo laikas suvokti, jog pirmiausia Lietuvą valdo SISTEMA, kurią sudaro masė juridinių dokumentų (1992 m Konstituciją ir tūkstančius ĮSTATYMŲ ir POįstatyminių aktų), kurių privalu laikytis. Laikymosi įstatymų Priežiūrai sukurta valdininkijos armija, paskirstyta į institucijas (įstaigas). —– Konstitucinę ir institucinę reformą įvykdė ir Sąjūdis. Ką padarė Sąjūdžio valdoma Aukščiausioji taryba 1990 m? SUSTABDĖ LTSR konstitucijos su jos įstatymais veikimą, kelioms valandoms atstatė 1938 konstituciją, o po to priėmė paruoštą Laikinąjį pagrindinį įstatymą. Ir toliau įvedinėjo naujus dokumentus ir galų gale minėta 1992 Konstituciją, kuri vis papildoma ir apkabinama naujais įstatymais. —-Ką reikia daryti šiandien? Teisėtu būdu išrinkus naują Seimą patobulinti Konstituciją taip, kad leistų sukurti ŽMONIŠKESNĘ valstybės funkcionavimo SISTEMĄ. Čia ir teisinis, ir taikus kelias. Kiti būdai-mitingai, nors ir gausūs, yra papildantys siekį reformuoti Sistemą. Klausimas svarbiausias: kaip išrinkti tokį žmonišką, reformatorišką Seimą. Apie tai svajoja ir Lietuvos sąrašo autoriai, nors detaliau vis dar nepaaiškina, ką toliau darys, kai užkariaus daugumą Seime. (Gal eis tuo keliu, kokiu nuėjo Vengrija? Pavyzdys juk sektinas). —-Kas bus daroma toliau, labai svarbu žmonių masėms prieš rinkimus. Tai pirma. O antra, organizuoti palaikumą kandidatų iš įvairių partijų, kurie imtųsi šio tikslo. Tam D.Kuolio iniciatyva labai svarbi. Gerai būtų, kad ji palaikytų kiti judėjimai…

 16. Kilo mintis: – o kodėl pačiam kunigui nepatikėjus lyderystės. Manau, kad jis sugebėtu visus judėjimus sujungti į vieną didelį vienetą. O jam padėtų išminčių komitetas. Tai galėtų būti tikra jėga.

  • Kunigas jau turi savo šventą misiją ir jai ištikimas. Todėl, kad yra protingas ir su geraja patirtimi tai ir protina mus. Jo patarimai skamba kaip vienybės ir pergalės kodeksas. Tikiu, kad jis visada yra ir bus šalia, kai reikės protingo patarimo. Tik įsiklausykime į jo patarimus.

 17. Šiai dienai PATS TAIKLIAUSIAS vakarykštis Šarūno Navickio straipsnis - :

  SKAITOM !!!!!!!!!!!!!!
  be tarpų:
  w w w.bal sas.lt/nauji ena/608331/pa vojai-klastos-ir-galimybes
  arba google arba balsas.lt ieškokit – Šarūnas Navickis – Pavojai, klastos ir galimybės

 18. Teisingi gerbiamo kunigo žodžiai. Įsiklausykime į juos. Vienykimės dėl savo vaikų , anūkų ir visos Lietuvos gražesnės ir doresnės ateities. Būkime vieningi ir mums pasiseks. BŪKIME VIENINGI!!!

 19. Aš manau, kad mes kiekvienas turime savo nuomonę dėl tų sąrašų. Tačiau dabartinėje situacijoje, norėdami padėti Lietuvai, o t.y. mūsų liaudžiai, vaikams, anūkams, išbristi iš to purvo, kuriame dabar esame, privalome vienytis. O visus nesutarimus spręsti diskusijose. Visoms problemoms spręsti yra sprendimų būdai. Ir tik suprasdami visą dabartinę padėtį, prisiimdami visišką atsakomybę už savo siekius ir susivieniję galime laimėti ir galvoti apie gražesnį ir padoresnį rytojų. Kitaip besiginčydami prarasime ir laiką ir žmonių pasitikėjimą. Ir gausis šnipštas.

 20. Esu judėjimo “už teisingumą” dalyvis. Matydamas, kad “Drąsos kelias” eina atskiru sąrašu ir kad sprendimas įregistruoti ar ne “Lietuvos sąrašas” partiją gali būti paskelbtas tik prieš vieną dieną iki dokumentų pateikimo pabaigos Rinkimų komisijai, todėl būtina būsimai „antisisteminei ir antiklaninei koalicijai“, (susidedančiai iš Tautininkų sąjungos+Socialdemokratų sąjungos+Centro partijos+Tautos vienybės sąjungos+dar neįteisinto Lietuvos sąrašo) dar neiteisinto Lietuvos sąrašo kandidatus įrašyti į partijos-jų sąrašą-us ir, priimti, jeigu iki liepos 31 d.- rugpjūčio 8 d. neįteisinamas Lietuvos sąrašas, pateikti tą sąrašą Rinkiminei komisijai kitos jau esamos partijos sudėtyje. Mielieji tai reikia daryti greičiau ir nereikia daryti problėmų dėl Sorošo ar šūkio Lietuva lietuviams. Tai smulkmenos kovoje už teisingumą Lietuvoje. Susitarkite greičiau. Galima juk visiems iš paminėtų antiklaninių partijų kandidatams susirinkti drauge ir slapta vienas nuo kito reitinguoti tą Lietuvos sąrašą. Sąrašo priekyje palikti nereitinguojamus partijų pirmininkus. Mes to laukiame. Kitaip Lietuvai šakės.
  Ir dar klausimas: kur yra ir ką veikia mano labai mėgstamas A.Medalinskas.

 21. Būtinas ne tik sąrašo vienijima(si)s, ir kuo greičiau, bet ir strategija, kaip pateikti žinią ne tik tam, kuris didžiajame mieste, bet ir tyliai gyvenančiam atokiausiame rajone. Garsūs intelektualai – jau vėliava, bet reikia rūpintis ir vėliavnešiais, ir tais, kurie paskui tą vėliavą seks. Būtent rajonuose reikia jūsų agitacijos ir žinios, kad vienijatės ir kviečiate prisijungti kiekvieną, kuris pats augina savo vaikus Lietuvoje ir dėl to dirba bet kokį darbą. Iš dalies todėl ir Baltijos kelią turėjome.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *