Dailininkas Gitenis Umbrasas – Daukanto aikštės balsas: Tie-SOS!

Gitenis Umbrasas (Šarūno Mažeikos nuotrauka)

Po gegužės 17-osios smurto Garliavoje Simono Daukanto aikštėje, Vilniuje, iki šiol vyksta pilietinė akcija „Tie-SOS!“. „Bernardinai.lt“ savo skaitytojams siūlo pokalbį su vienu šios akcijos sumanytoju Giteniu Umbrasu, žinomu dailininku – Vilniaus viešųjų erdvių kūrėju, Lietuvos valstybės istorinės atminties puoselėtoju.

Visi, kurie iš seniau žino Jūsų kūrybą, pažįsta Jus kaip viešųjų erdvių menininką, savo darbais kuriantį nepakartojamą, įsimintiną Vilniaus veidą: slapčiausius norus pildantį Katedros aikštės „Stebuklą“, medžių šerdyse įaugusias ir tik vilniečių atmintyje išlikusias Sereikiškių parko medžių freskas-ikonas, paukščių pripažintą – kaip suprantu, tai Jums buvo svarbiausia – „Čiulbantį kryžių“ Žvėryne, pavasarį raudonais meilės prisipažinimo žiedais pražystančius Neries krantus…

Tačiau Jūs žinomas ir kaip menininkas, kuriam svarbu įprasminti lietuvių tautos atmintį: KGB rūmų pastato akmeninėse plokštėse įamžinote kovotojų už Lietuvos laisvę vardus, pavardes, slapyvardžius ir gyvenimo metus, o 2009 m. Tuskulėnų memoriale baigėte kurti įspūdingą mozaiką „Trejybę“: Dievą Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią, po trijų paukščių – sakalo, gulbės, pelėdos (simbolizuojančių Laisvę, Laimę, Lemtį) – sparnais priglaudusią KGB nužudytas ir čia palaidotas bolševikinio teroro aukas…

Šie projektai išties buvo svarbūs – laisvę atgavusiai tautai reikėjo susigrąžinti atmintį: buvę tų rūmų šeimininkai siekė ne tik fiziškai sunaikinti su jais kovojusius, bet ir ištrinti atmintį apie juos. Daugelis net buvo įtikėję, kad jiems tai pavyko… O juk tik šių drąsių žmonių, mūsų tėvų, senelių kartos, auka ir padovanojo mums tikrąjį stebuklą – nepriklausomybę, kurios dažnai nevertiname. Gal kad gavome dovanų, kaip palaimą iš dangaus?..
Tačiau ši kova turi tęstis, kad tęstųsi laisvės stebuklas. Taip sakė ir JAV prezidentas George’as Bushas, kai 2002 m. Vilniaus Rotušės aikštėje savo kalboje paminėjo „Stebuklą“ iš Katedros aikštės. Mano supratimu, laisvei reikia suaugti. Ir kiekviena karta turi ją ginti. Mes negalime vengti tų klausimų, kurie padėtų mums ir valdžiai pagaliau subręsti.

Vadinasi, tai, kad gegužės 17-osios rytą Daukanto aikštėje Jūs atsidūrėte vienas pirmųjų, joks atsitiktinumas. Kaip ir tai, kad iškėlęs didžiulę juodą vėliavą, ėmėte… kurti. Kartu su bendraminčiais laisvaisiais menininkais, kitais geros valios piliečiais sukūrėte ir tebekuriate meninę instaliaciją „Tie-SOS!“, virtusią pilietine akcija. Papasakokite, kaip ir kodėl Jums kilo būtent toks sumanymas?

Esu buvęs Garliavoje dvi dienos prieš smurtą. Susipažinau su jos žmonėmis, kai draugai paprašė sukurti menininkų apdovanojimą už pilietiškumą Garliavos bendruomenei: žmonės aukojo savo laiką, savo energiją ne tik dėl mergaitės, bet ir vardan Lietuvos. Mes šią nominaciją taip ir pavadinome „Už mergaitę ir Lietuvą – budinčiai Garliavos bendruomenei“.

Jos iniciatorius – verslininkas, mokytojas lituanistas Arvydas Vaičiūnas, jis ir mano pusbrolis Arvydas Garbaravičius parėmė ir finansiškai. Pagaminome 100 sidabrinių „Pilietiškumo širdelių“, kurių dalį įteikėme Garliavos gynėjams. Kam įteikti ženklelius, atrinko patys garliaviškiai. Dar vieną – iškaltą akmenyje – įteikėme tos bendruomenės atstovui kunigui Jonui Varkalai.

Kiek prikurta visokių valstybinių projektų, prispausdinta lipdukų ar lankstinukų, kuriais skatinamas žmonių aktyvumas, pilietiškumas, o kai atsiranda autentiška bendruomenė, gimusi iš didelio skausmo ir dar didesnės vilties, imama tyčiotis, slopinti, vadinti „patvoriniais“… Sąjūdžio žmones KGB taip pat pravardžiavo, ir ką?.. Ar nuo to jie ir jų darbai pasidarė menkesni?…

Man šie įvykiai primena ir Jūsų motinos istoriją – juk ją išsaugojo būtent toks paprastų žmonių, nebijojusių rizikuoti savo namų ramybe, gerumas ir drąsa.

Taip, ir mūsų šeima yra patyrusi tokio žmogiškumo, neabejingumo kito likimui. Mano mamą, pabėgusią iš tremties, be dokumentų, septynerius metų slapstė įvairūs žmones: jei ją būtų suradę, būtų nukentėję ne tik jos pagailėję žmonės, bet ir jų šeimos. Bet jie nesišalino, neatstūmė.

Atgimimo laikais mūsų ginklas buvo sąžinė. Laisvės reikalavome beginkliai, susikibę už rankų, malda ir daina. Ir tai tankus sustabdė. Dabar vaikas išplėštas dujomis ir elektra ginkluotų 240 vyrų, ir jų niekas nesulaikė…

Negalėjau nusišalinti, apsimesti, kad nieko neįvyko. Tik tiek, kad kiekvienas turi veikti jam prieinamomis priemonėmis, kalbėti savo kalba. Kaip menininkas, aš kuriu ženklus: kartais jie tampa aktyvūs, ima keisti ir keistis. Ir tomis dienomis viskas gimė išties spontaniškai. Pasirinkau trapias, vaikiškas priemones – kreidą, saulės zuikučius. Miestui, jo architektūrai nekenkia, bet Tie-SOS! gali užrašyti.

Šis Jūsų kūrinys, sakyčiau, yra išties labai interaktyvus, nuolat besikeičiantis…

Į jį nuo pirmos dienos įsitraukė mergaitės likimui neabejingi piliečiai. Įsitraukė ir policininkai, kurį laiką mėginę išgąsdinti akcijos dalyvius, reikalavę nutraukti akciją, aiškinęsi, kokie mes čia menininkai… Kaune jie net buvo suėmę šį žodį rašiusius vaikus… Aktyvūs buvo ir kitų tarnybų darbuotojai, iš pradžių filmavę aikštėn besirenkančius iš arti, dabar – paslėpę kamerą Universiteto rūmų lange. Matyt, labai rūpi viską, kas čia vyksta, išsaugoti istorijai… Kiti abejingai eina pro šalį ir pabrėžtinai stengiasi mūsų nepastebėti, o kai kas slapta žvilgčioja pro langus. Mūsų veiksmu domisi čia užklydę turistai. Kai kurie jų it vaikai džiaugiasi galėdami prisidėti. Po įvairius užsienius pasklidę lietuviai šį žodį rašo ir savo šalių aikštėse, priešais Lietuvos ambasadas, tarptautinių organizacijų atstovybes…

Prie šios akcijos, tegul ir negrabiai, prisidėjo ir naktimis ar paryčiais užrašą plovę grindinį prižiūrintys darbininkai… Ir niekaip kitaip pagarsėti neįstengiantys sūrių sotūs jaunuoliai… Oficialiosios žiniasklaidos pastangos apeiti Daukanto aikštėje ketvirtą mėnesį besitęsiančią pilietinę akciją irgi labai pastebimos… Po truputį Daukanto aikštė, buvusi tokia tuščia, tampa… pačiu gyviausiu, meniniu-politiniu jau visos Lietuvos kūriniu… Kaip Jums atrodo, kodėl didelė dalis žiniasklaidos ir politikai taip stengiasi nutylėti ar sumenkinti šią akciją?

Sakyčiau, kai kas norėtų būti „tiesos direktoriais“… Pardavinėjama kokia jėgainė, užrašoma „komercinė paslaptis“, dingsta ar nužudomas žmogus – vėl tylima: „valstybinė paslaptis“. Kitose šalyse net ir karalienės atvirai važinėja dviračiais, o pas mus viską, kas tikrai visai tautai svarbu ir reikšminga, tarnybos siekia įslaptinti, slėpti ar tiesiog sakyti pusiau tiesą. Tarsi juos būtume įgalioję nuspręsti, kokia ta tiesa turi būti ir kiek mes, Lietuvos piliečiai, jos turime žinoti… Tarsi mes būtume kokie vaikai, kurie „suaugusiųjų“ tiesai dar nesubrendę…
Žinoma, kad tiesa gali būti labai karti. Su tokia susidūriau dirbdamas prie „Tuskulėnų memorialo bolševikų aukoms atminti“ projekto. Praėjus maždaug penkeriems metams po konkurso paaiškėjo, kad tarp KGB aukų buvo ne vien lietuvių rezistencijos dalyviai, bet ir Armijos Krajovos karių, vokiečių dalinių, šaudžiusių žydus, kriminalo atstovų. Pasitariau su Irena Veisaite ir pasiūliau „Tuskulėnų projekto“ komisijai pakeisti pavadinimą – skirti memorialą konkrečių pokario metų teroro aukoms atminti. Čia juk budelis ir auka guli viename kape: vienas sūnus teisus, kitas – neteisus, vienas kitą nužudė. Abu guli ant motinos Lietuvos kelių. O motinai skauda ir už teisųjį, ir už neteisųjį… TIESA yra tokia. Bet, atrodo, mes iki jos dar nesubrendome: vis norime ją pagražinti, pasaldinti, nutylėti. Kaip ir KGB pastate – tuo metu, kai ten buvo gestapas, turbūt buvo nužudytas ne vienas žydas. Buvo galima iškalti visų nužudytų KGB pastate pavardes.

Taip, mano supratimu, Lietuvoje ir su liustracija nutiko. Šis darbas buvo pavestas institucijai, kuri vienus paviešino, o „savus“ nutylėjo. Ar tai ne „tiesos“ versliukas? Kai kam toks neapsivalymas labai patogu ir naudinga – dabar gali atrodyti, kad mes visi truputį ‚išsimozoję‘, turime ką slėpti… Ir ta pati tikrovė, kai apie ją nutylima, kai beveik viskas imituojama ar simuliuojama, tampa įtartina: gali būti ir taip, ir taip, o gal buvo visai kitaip… Taip sunaikinami kriterijai. Tai skatina žaisti visokius galios žaidimus, atgaivina sovietinių laikų valdžios santykį su žmonėmis: „Aš viršininkas, o tu kvailys“.

Bet juk Atgimimo laikais vylėmės: visa tai liks tik slogi praeitis…

Deja. Kaip žinote, kiekvieno mėnesio 17-ąją pilietinė akcija „Tie-SOS!“ Garliavos įvykiams atminti įgyja vis kitokį pavidalą. Paskutinį kartą laisvieji menininkai pakvietė visus Lietuvos žmones nusimesti „kaldrą“. Prisimenate, gegužės 17-osios rytą rašytojas Valdas Papievis pasakė: „tą „kaldrą“ jie ant visos Lietuvos užmetė“. Ko gero, ta „kaldra“ ant Lietuvos buvo užmesta kur kas anksčiau…

Todėl mes ir sakome: laikas – dabar jau tikrai laikas – visiems nubusti ir ją nusimesti.

Šie įvykiai parodė – menininkai, intelektualai ir vėl, kaip Atgimimo laikais, yra vieni aktyviausių piliečių. Tačiau aktyvų – pilietinį, socialinį ar politinį – meną kuriančiųjų, skirtingai nei, pavyzdžiui, Vakarų Europoje, vis dėlto yra nedaug. Kaip Jums atrodo, kodėl Lietuvoje susiklosčiusi tokia situacija?

Pradėsiu nuo ankstesnių laikų – draugo pakviestas dalyvavau Sąjūdžio Steigiamajame susirinkime Mokslų akademijoje. Jam pasibaigus, kai pasiūlė pasirašyti, kas pritaria, kad Sąjūdis būtų steigiamas, prisipažinsiu, šmėkštelėjo mintis – ar nenukentės tėvai, galiu nukentėti ir pats. Buvau ką tik baigęs tuometinį Dailės institutą, dabartinę Dailės akademiją… Tais laikais už tai galėjai būti išmestas iš mokslų ar darbo… Bet pasirašiau: kiti turėjo šeimą, vaikų, gal jiems buvo dar sudėtingiau.

Ir tada, ir vėliau, kai reikėjo ginti tuometę Aukščiausiąją Tarybą, mačiau daug menininkų, akademinių žmonių. Tačiau metams einant viskas po truputį ėmė keistis: menas pasidarė išmaldos prašytoju Lietuvoje, kone visi menininkai buvo paversti marginalais. Išskyrus gal architektus ir žurnalistus. Menininkų padėtis ypač komplikavosi po visų tų naktinių reformų, kai prasidėjo, mano supratimu, kultūros naikinimas: menininkams pagal autorines sutartis tenka sumokėti 51,7 % mokesčių, ir tai daugiau nei sumoka UAB…

Kodėl Lietuvoje nedaug menininkų kuria socialiai aktyvų meną, sunku pasakyti. Nemažai menininkų, kaip ir kitų profesijų atstovų, kad ir universiteto žmonių, atsiriboję, nusivylę, vengia nepatogios akistatos su socialine tikrove.

Ir iš mūsų, menininkų, privalu pareikalauti tiesos. Tai nereiškia, kad mes ją žinome, bet mes galime savo priemonėmis užsiminti, užduoti svarbiausius klausimus. Bet kad jie nepatogūs – gali pažadinti iš miego.

Jūs esate ir vienas iš partijos „Lietuvos sąrašas“, gimusios čia, Simono Daukanto aikštėje, aktyvių rėmėjų. Ko Jūs, kaip pilietis ir kaip menininkas, iš jos tikitės?

Remiu pasipriešinimą nomenklatūrai, visokiems jos įslaptinimams, pokiliminiams žaidimams. Manau, kad anksčiau mes buvome okupuoti, o dabar esame „prichvatizuoti“. Naujoji nomenklatūra visus pavertė statistiniais vienetais, gyvaisiais ištekliais, mokesčių mokėtojais, o mes tiktai norime būti žmonėmis. Kad mūsų mintys, žodžiai ir darbai pagaliau nebesiskirtų, turime susivienyti ir, sudarę darbų sąrašą, veikti – Lietuva laukia darbų. Todėl remiu visas jėgas, kurios siekia sugrąžinti Lietuvą žmonėms. Į Lietuvą pagaliau turi grįžti žmogiškumas, o į žmogišką Lietuvą – žmonės.

Kalbino Ramutė Bingelienė

Bernardinai.lt

9 komentarai

 1. Prisimenu mano labai mėgiamo muzikanto,humanisto,neeilinės asmenybės ,profesoriaus M.Rostropovičiaus prisiminimus.Jį dar vaikystėje sukrėtė žmonių gerumas,kai kažkas atnešė glėbelį malkų,kai jiems buvo labai šalta ir kurti nebuvo kuo.Kai kažkas šaltame traukinyje jam,mažam vaikui, užsikloti davė antklodę…tai jaudina iki širdies gelmių- maži gėrio perliukai.Iš kurių ir susideda tikrasis gyvenimas.Nesumeluotas.

 2. PREAMBULĖ.
  Likimo ironija – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo patikėtas tarybinių laikų išugdyto mentaliteto veikėjams, kurie, neturėdami nė mažiausio supratimo , kas yra demokratija ir piliečių teisės, pereidami iš autoritarinio režimo sampratų prie demokratinių , paprasčiausiai pačią demokratiją suvulgarino, pagal reikalą ir naudą ją sutapatindami su anarchija.
  ——————————————————————————————————————————————————
  ir visa dar neišsivaikščiojusi TAUTA, visi burokai, čipolinai, bambaliai ir gyvatynas, klumpynas ir bulvių laukas, mąstantys ir nemąstantys Kūrėjo tvariniai Sveikinu jus su šiuo penktadieniu (rugpjūčio 31 d.). Paskutinė vasaros diena. Vasaros pabaiga. O juk kažko pabaiga yra kažko kito pradžia? Einamu momentu rudens pradžia. Viltingo rudens (spalio 14 d rinkimai). Gal tai bus Tautos, t,y, Lietuvos atgimimo pradžia? Gal. Žiūrim, ką turim šiai dienai įdomesnio bei aktualesnio?
  REKLAMA arba ANONSAS.
  Nuo rugsėjo 3 dienos pasitiksite informacinę laidą ‘Labas rytelis Lietruva’ patobulėjusią, su rubrikomis ir kitais ‘pribambasais’ nauju formatu. Nepraleiskite rytais ! O juk ir LTV pradeda laidas ‘Laba diena Lietuva’, kaip ir ginantis pedikus kanalas LNK pradeda laidas ‘Labas vakaras Lietuva’ nuo rugsėjo 3 dienos. Sakau, gal patiiko mano laidos „Labą dienelę Lietuva’-‘Dienos Mintys- pamąstymai’; ar ‘Labas vakarėlis Lietuva’-‘Pavakario pamąstymas’? Laidos, kurias transliuoju ne pirmi metai. Konkurencija? Na, tiek to. Man dar liko ‘Labas rytelis Lietuva’ ir ‘Labanakt Lietuva- Nakties Mintys’. O juk konkurencija yra tobulėjimo variklis – generatorius.
  ——————————————————————————————————————————————————-
  AKTUALIJOS
  * Vilniuje dėl šildymo reikalingi popieriukai-dokumentai, dėl pasirinkimo šilumos tiekėjo. O tiekėjas yra tik vienas- ‘Vilniaus šiluma’. Bet tvarka yra tvarka. Popieriukas ir Afrikoje yra Popieriukas. Su popieriuku tu esi Ponulis, o be jo tu nulis (O).
  * Kaune, savo bute, buvo atrastas pensininko kūnas. Miręs prieš 1,5 metų. Lietuviška ‘mumija’, tiesiog radinėlis. Kol kas neaišku dėl ko jis mirė- ar dėl senatvės, ar iš bado (po premjero akcijos-‘veržkitės diržus’). Gal per daug susiveržė? Gal. Įdomu, ar valdžiukė nepaduos paraiškos rekordui registruoti ‘Gineso’ knygoje ? Gal ir apie tą mumiją pasaulis iš susižavėjimo knygas rašys, kaip apie premjero priimtas priemones (diržų veržimo) kad rašo? Tik neaišku ant ko tie diržai- ar ant juosmens, ar ant kaklo?
  PARALELĖS
  * Ir vėl apie „Gineso knygą’. Tailande net 641 masažuotojų su tiek pat klientų atliko masažą tiek laiko, kiek reikėjo, kad rekordas pakliūtų į tą knygą. Po to interviu davė jauna ir žavi Tailando premjerė. Kažin, kodėl po mumijos radimo (galimo pakliuvimo į tą knygą) interviu nedavė mūsų premjeras? Nors ir ne ką mažiau žavus, nors ir ne pirmos jaunystės. O kaip jis žaviai taria priebalsies (šnypščiamasias-‘s’, ‘š’, ‘z’,’ ž’, ‘č’, ‘c’!) !? Tiesiog jautrią ausį glosto. Kaip gyvūnėlio (gyvatės) šnypštimėlis (šnypštimas) .
  * Paaiškėjo, jog Honkongas stovi ant ugnikalnio, susiformavusio dar Juros periodu. Sunku ir įsivaizduoti, kas atsitiktų jam išsiveržus!? Ne tik ugnis, bet ir pelenai užklotų VISĄ Honkongą. O ar nestovi Lietuva ant panašaus ugnikalnio ? Kuris gali išsiveržti bet kuriuo momentu subangavus TAUTAI? Po spalio 14 d? Gal tada ne tik valdžiukė lėktų iš savo kėdžių, bet ir VISAI chuntinei SISTEMAI ateitų GALAS (Būtų užpilta pelenais)? Gal.
  * Prancūzijoje pradėti kurti kompiuteriai iš marmuro, lazarito, odos ir aukso (apdaila). Jų kaina nuo 17 tūkst. eurų. Tiesiog auksiniai kompiuteriai. Bet ir mes ne pėsti. Sukūrėme ir pastatėme ‘auksinį’ tualetą Kaune. MES? IŠEINA, KAD MES. NES PINIGŲ ‘ĮSISAVINTOJŲ’ IKI ŠIOL NERASTA, O PINIGĖLIAI TAI MŪSŲ. TODĖL IR TUALETAS, KAIP IR KALTĖ PALIEKAMAS MUMS. TODĖL IR ‘MES’.
  —————————————————————————————————————————————————-
  PASLAPTIES ŠYDĄ NUĖMUS arba KOFIDENCIALI INFORMACIJA.
  * Kauno policijos komisariate buvo vykdoma operacija pagal planą kodiniu pavadinimu- ‘SKYDAS’. Mat sienoje buvo rasta rankinė granata ir priešlėktuvinios sviedinys (po II-jo pasaulinio karo). Manau, kad evakuacijos policininkams nereikėjo. Jie savo kojelėmis nešė mieles laukan. Operacija pavyko sėkmingai, kadangi sprogimo nesigirdėjo. Sakau, būt gerai, jei tokie radinėliai atsirastų Gen. Prokuratūros pastato sienoje, ir kad operacija praeitų nesėkmingai, t.y. pasigirstų sprogimas. Gal tada Teisėlaužos-Teisėnaikos citadelė virstu normalia Teisėtvarka-Teisėsauga? Gal.
  —————————————————————————————————————————————————
  AKCIJOS.
  * Šiandien Šiaulių Zoknių aerodrome įvyks sienų apsaugininkų- lakūnų (ir technikos-lėktuvų) pasikeitimo akcija. Lenkus ir jų keturius lėktuvus pakeis čekai su keturiais rusiškais naikintuvais ‘MIG-29’. Šį kartą lenkų lakūnai nesububinti Šiaulių gyventojų-teroristų (kaip anksčiau buvo atsitikę). Vadinasi, jaučiamas atšilimas. Palinkėkime to ir čekams.
  * Lietuvoje prasideda akcija ‘apsaugok mane’ skirta vaikams. Visai suprantama. Įdomu, ar valdžiukė nesuorganizuos tokios pat tik suaugusiems akcijos? Nors, ne. Geriau aš pats saugosiuosi, kad manes ‘nenusaugotų’. Juk visko būna, ypač kai įsikiša valdžiukė. Tada pažadai įvykdomi, bet…atvirkščiai. Sakė mažinsime bedarbystę? Sumažėjo ? Ne, padidėjo. ir taip visur.
  —————————————————————————————————————————————————
  KULTŪROS NAUJIENOS
  IŠKILŪS ŽMONĖS arba JŲ PORTRETAS.
  * Iškili Lietuvos super mama (kai kas ją padaru vadina, kažin kodėl?) Laimutė į chuntinį teismelį padavė profesorę-onkologę Laimą Bloznelytę. Ieško ‘garbelės’ ir ‘orumėlio’. Juk turėjo? Gal. O gal pametė, ar kas nors pavogė? Kad ir ta pati onkologė? Gal. Nors? Kaip pažiūrėsi. Kaip suprasi tą ‘garbelę’ ir ‘orumėlį’. Kaip teisėjai tai supras, tokį nuosprendį ir paskelbs. O super mamai-padarui, oi kaip pinigėlių trūksta ! Nes nei iš Neringos, nei iš Lietuvos biudžeto jų tai negavo ! Bepigu kitai iškiliai asmenybei -antstolei WC. Ta tai pati nusiėmė iš Neringos sąskaitos pingus. Na ir kas kad ne jos, ne tam skirtus, bet ėmė ir nusiėmė ! O dabar papūsk ežiukui į pampuką ar gaišk laiką ir tąsykis po teismelius.
  * Vilniuje prasideda kultūrinis – šventinis savaitgalis. Vyks visokie kutūriniai renginiai. Šokiai, dainos, su patrepsėjimais ir palingaviamais. Sakau, jog tokie šokiai ir dainos ir vis šventiškos jau seniai vyksta. Visus 22 metus. Kaip ir šventė tiek pat laiko tęsiasi. Tik kam ji skirta? Man, tau? Nemanau, juk šiuo metui linksmintis gali tik ‘bambukai’, t.y. nemąstantys ir CHUNTA. Gal mano šventė prasidės po spalio 14 d., kaip ir CHUNTAI baigsis? Gal. Būtų gerai, nes ir taip ilgai linksminosi….Laikas ir paliūdėti. Kaip ir pamąstyti atitinkamose vietose.
  —————————————————————————————————————————————————
  DIENOS ar RYTELIO MĮSLĖ.
  * Kaip rugsėjo 1 d. sutiks įžymioji antstolė WC ir jos vaikai (jei ji tokių turi)? Ar valgys tortuką? Ar tortuku pavaišins aktyvioji super mama- padaras Deimantę? O gal vėl pinigus tortukui nusipirkti rinks ‘gerų dėdžių’ kontingentą ir įdarbins savo ir a.a. Drąsiaus dukrelę? Juk ieškiniai – skundai Lietuvai Strasbūro teisme dar neišnagrinėti ir pinigai iš tuščio Lietuvos biudžeto dar neišmokėti nuskriaustajai Laimutei? Atsakymo lauksiu šiuose komentaruose.
  Dar kartą su nauju ryteliu Tautiečiai. Geros dienos ir jumoro dozės jums šiandien !
  Pagarbiai.

 3. O aš atsimenu aprašytą istoriją, kai Janas Husas deginamas ant laužo, pamatęs malkų atnešusią senutę ir jas metančią į laužą, sušuko -‘ O, Sancta Simplicitas !’ – ‘ O, šventas naivume !’.
  Pagarbiai.

  • Malkos vis kitaip….O jei rimtai,tai malkos čia „nė prie ko“.Mąstymas.“Viską lemia mąstymas,o mąstymą galime tobulinti“.(m/dr.Algimantas Kačergius).

  • O jei dar truputį širdies,-išminties,intuicijos,savigarbos,pagarbos,orumo,,,TIESOS..Mūsų valdžia irgi mąsto,labai mąsto,bet kas iš to…Harmonija.Pagarbiai.

 4. Labas rytelis Visi Tautiečiai, net ir chuntiniai. Su rugsėjo 1 -ja Jus! Ypač pirmokėlius ir kitus moksleivius. Nors rytelis nelabai koks, gerą jį turime padaryti mes, eiliniai piliečiai savo gerais darbais, savo gerais žodžiais artimiems mus supantiems žmonėms (nes gėrio niekada nėra per daug). Sakau, gal už gėrį bus atsilyginta bent panašiai? Gal. Nors kaip yra pastebėta, už gėrį būtinai atsilyginama, jei ne geru, tai blogu. Bet atsilyginama. Ir būtinai. Bet vis tiek, gėris kaip ir Tikėjimas turi rusenti (bent) mūsų širdyse ir sieloje, jei nenorime tapti blogų jėgų įrankiais, kaip kad virtę tie chuntos šiknalaižėliai, jos šuniukai, pagal jos užduotį, vykdantys komandą ‘Fas’!. Bet kiekvienam savo. Ir įvertinimas kiekvienam savo. Jei ne šiame gyvenime, tai po išėjimo….Aukščiausiasis įvertins ir atseikės pagal nuopelnus (ar su kabutėmis?). Tuo neabejoju. O kol kas reikia gyventi, daryti tai, ką manai esant reikalinga, bet kad nuo tavo darbų nei vienas Tautietis (doras) nenukentėtų. Tad dar sykelį su Rugsėjo 1-ja. Su rudeniu Tautiečiai !
  P.S. O juk ruduo – derliaus nuėmimo metas, t.y. ką pasėjai, kaip auginai, puoselėjai, tokį ir derlių-rezultatą gausi. Tikiuosi, po spalio 14 d. pamatysime rezultatą, CHUNTOS išaugintą derlių. Kiek burokų-čipolinų pradėjo mąstyti, o kiek yra nemąstančių, kurie ne tik save pasmerkia, bet ir visą TAUTĄ su savimi traukia į nebūtį, į mirtį (tiek fizinę, tiek dvasinę-moralinę). Ir kol neatsikratysime baimės savyje, tol ir neįgausime drąsos kovoti su Neteisybe, tol netapsime Laisvi, Garbingi ir Orūs Žmonės. Tad bent dabar mąstykime žmonės, mažiau dejuokime, o daugiau veikime, priešinkimės Blogiui. Juk net menkas pasipriešinimas jam, suteikia vilties net ir naikinamai TAUTAI.. Pagarbiai tokiems Žmonėms.
  P.P.S. Su ryteliu ir Jus, Reda.

 5. Naglis Puteikis: Alvydai, leisk atsakyti į Tavo klausimus:

  „Tik štai įdomu su kokia programa eina į rinkimus pats Naglis: su konservatorių partijos ar savo. O, jeigu savo, tai kodėl eina su ta partija, kurią nuolat kritikuoja.“

  N.P.: eičiau su TS-LKD, bet kad kol kas dar nėra tos programos, taigi nėra kaip ir rinkėjams prisistatyti. Už biudžetinius pinigus žurnale „TS-LKD žmonės (dvidešim penki)“ rėkauti su Užkalniu „duskit pavidoliai“ negaliu, nes pats pavydžiu limuzino Porshe Panameros už 300 000 Lt; grožybių, kačiukų, šuniukų už 5000 Lt dar neturiu, todėl prisistatyti rinkėjams galėčiau nebent su programa. Todėl ką randu gero pakeliui, tą ir imu: ėjau, žiūriu guli apynaujė „Lietuvos sąrašo“ programa. Paskaičiau – patiko, ypač dėl daugiamandatės apygardos panaikinimo, dėl antstolių reprichvatizavimo (nacionalizavimo – suvalstybinimo), ir t.t.
  O kritikuoju TS-LKD todėl, kad į tą TS-LKD elito žurnalą pateko tik pirmi 24, plius alkopramonės lyderis, plius Užkalnis, plius vyr.redaktoriaus draugužis, taigi iš viso 27, o aš sąraše būdamas 26-u nepatekau. Todėl negalėjau reklamuotis šalia taupiausios iš visų Seimo narių automobilių – mano tėvo 1988 m. gamybos dujinio Wolksvagen passato.
  Jei lauksiu TS-LKD programos, tai gali taip atsitikti, kad ją likus 2 dienom iki rinkimų parašys Užkalnis su Adomėnu, arba ji bus baigta tik po rinkimų.

  „Nacionalinis suvienijimas Už Lietuvą Lietuvoje baigia ruošti tokią programą, bet nežinau, ar turėsime pakankamai galimybių ją žmonėms pristatyti. Bet Naglį ir kitus galiu nuraminti, kad tokia programa netrukus bus paskelbta.“

  N.P.: Alvydai, nepyk, bet ką Jūsų susivienijimo kandidatai DABAR pristatinėja savo rinkėjams? Gal TS-LKD 2008 m. programą -ji,beje, labai gera. Ar visai nieko nepristatinėja? O gal imate pavyzdį iš Adomėno ir programą parengsite po rinkimų?

  „Pirmas, tas, kas žiniasklaidoje jau buvo minėta, kad „D.Kuolys suvažiavime Daukanto aikštėje turėjo virš tūkstančio įgaliojimų ir tai irgi panašu į teisybę, nes į aikštę susirinko keletas dešimčių žmonių, o atstovavo virš tūkstančio.“

  N.P.: 800 žmonių pasitikėjo D.Kuoliu ir pasirašė įgaliojimus. Kuo tai skiriasi nuo 1900 visuotinio susirinkimo dalyvių , arba 119 delegatų, atstovaujančių po 10 partijos narių, balsavimo? Kuo tai skiriasi nuo 700 įgaliojimų Emigrantų partijai, 500 įgaliojimų Brazauskienei, 400 įgaliojimų DK aktyvistei ir pan.?

  „Antra, kad susirinkta, kažkodėl ne kokioje nors salėje, kaip steigiama partija, o aikštėje.“

  N.P.: Įstatymas nedraudžia steigti organizacijų ir ant šaligatvio, bet būtų trikdomas eismas, o aikštė nuo graikų laikų yra demokratijai skirta vieta. Kuo skiriasi aikštė nuo salės?: 1. Taupymu – nereikia švaistyti sunkiai surinktų nario mokesčių. 2. Fliuksu – asimetrinis atsakymas papuvusiai sistemai, 3. Viešieji ryšiai -žurnalistams lengva filmuoti, fotografuoti visais rakursais, imti interviu, laisvai judėti nieko netrikdant – puikus demokratijos ir viešumo triumfas prieš užsidariusius prabangiuose viešbučiuose liberalcentristų forumus, pasibaigiančius beveik orgijomis prabangiuose baruose ir kambariuose už biudžeto pinigus (tai nekliūna?).

  „Trečia, kad suvažiavimo delegatams dar prieš suvažiavimą patvirtinti siūlyta partijos vadovu D. Kuolį ir balsuoti už visas rezoliucijas, dokumentus, jų net nemačius, kas bus pasiūlyta suvažiavime.“

  N.P.: įgaliojime triskart parašyta, kad įgaliojama veikti TIK DĖL STEIGIMO.

  „Ir, ketvirta, aišku, ne mažiau skandalinga: kad įgaliojimą pasiūlyta duoti būsimam partijos pirmininkui iki 2016 metų.“

  N.P.: įgaliojimai duoti tik dėl steigimo, taigi gali iki 2016 steigti partiją, bet tik steigti. Matyt rengėjai galvojo, kad surinkti 800 ir daugiau įgaliojimų D.Kuoliui gali prireikti 4 metų. Kaip matome, apsiskaičiavo, nes surinko per 11 dienų, ar tai dėl per didelio pasitikėjimo D.Kuoliu, ar dėl pernelyg gerai organizuoto rinkimo (matyt, parašų rinkikai karštai įtikėjo sėkme, ar reikalingumu) , o gal dėl visų šitų trijų dalykų sinergijos?

Komentuoti: Reda Atšaukti atsakymą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *