Aikštės TV: pokalbis su kandidatu į Seimo narius Liudviku Jakimavičiumi

YouTube Preview Image

Siūlome paklausyti „Aikštės televizijos“ laidą su rašytoju, politikos apžvalgininku ir komentatoriumi, vienu iš spalvingesnių Lietuvos viešojo gyvenimo analitikų Liudviku Jakimavičiumi, „Lietuvos sąrašo“ partijos iškeltu kandidatu Seimo rinkimuose 4-oje Vilniaus Žirmūnų apygardoje. Šią rugsėjo 11-osios dienos „Aikštės televizijos“ laidą vedė Darius Kuolys ir kultūrologė Daiva Tamošaitytė.

„Aikštės televizija“ – „Tie-SOS“ protesto akcijos dalyvių, „Lietuvos sąrašo“ partijos žmonių ir savanorių pagalbininkų projektas, skirtas skleisti šiandienai aktualias idėjas, svarstyti viešojoje erdvėje nutylimas problemas.

Lietuvos Sąrašo Respublikos atgaivinimo programos pristatymas

YouTube Preview Image

Atgarsiai žiniasklaidoje:

Darius Kuolys teisiamas už ministro Artūro Meliano drąsinimą lietuviškomis apeigomis

Rugsėjo 6-ąją, ketvirtadienį, 9 valandą, Vilniaus miesto trečiajame apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, bus nagrinėjama antroji Dariui Kuoliui iškelta byla.

Šį kartą D. Kuolys teisiamas dėl šiemet gegužės 3 dieną surengtų lietuviškų apeigų, kurių metu buvo mėginta įpūsti pilietinės drąsos vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui.

Tą dieną prie Vidaus reikalų ministerijos suėję piliečiai, atlikdami senas lietuviškas apeigas, ragino ministrą nesvyruoti – ryžtingai atleisti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pareigų įstatymą pažeidusį Kęstutį Jucevičių ir sugrąžinti į šias pareigas neteisėtai atleistą generolą Vitalijų Gailių bei jo pavaduotoją Vytautą Giržadą. Apeigose dalyvavo ir pats ministras A. Melianas.

D. Kuolys taip pat yra teisiamas už Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimą prie Valstybės saugumo departamento ir žodžio laisvės gynimą pilietinėmis vaikštynėmis prie Prezidento rūmų.

Vidaus reikalų ministerija kaltę už Garliavos šturmą permeta policijai

Pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai, klausę vidaus reikalų ministro Artūro Meliano, ar jis įsakė 240 policininkų šturmuoti Garliavą, vakar sulaukė viceministro Mindaugo Ladigos antrojo laiško. Jame buvęs VSD pareigūnas vėl teigia, kad užpulti gyvenvietę ir prieš taikius žmones naudoti dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias smurto priemones policijai paliepusi antstolė. Taip pat viceministras rašte mėgina piliečius įtikinti, kad tokias masinio smurto akcijas, antstolei nurodžius, policija Lietuvos Respublikoje rengianti be vidaus reikalų ministro žinios.

„Vidaus reikalų ministras nesprendžia klausimų, susijusių su Policijos departamento prie VRM organizuojamos konkrečios operacijos vykdymu“,- rašo M. Ladiga. Viceministras taip ir nedrįso atsakyti piliečiams į jų klausimą, ar apie rengiamą Garliavos smurto akciją žinojo pats vidaus reikalų ministras A. Melianas, ar jis buvo apie ją iš anksto pranešęs ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, Seimo vicepirmininkui Algiui Čaplikui, Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, ar pats ministras ir aukščiausi valstybės pareigūnai smurtui prie taikius piliečius pritarė.

Piliečiams taip pat lieka neaišku, kas juos klaidina – Prezidentūra ar Vidaus reikalų ministerija. Prezidentūra raštu teigė, kad Garliavos šturmo klausimas „pagal kompetenciją priklauso vidaus reikalų ministrui“. Tuo metu vidaus reikalų ministro pavaduotojas visuomenei aiškina, kad šis klausimas priklauso ne ministrui, bet antstolei ir policijai.

Ar mergaitė lanko mokyklą? – klausia piliečiai Švietimo ministro

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė prieštaringi privačių asmenų ir jų advokatų pareiškimai apie prievartą patyrusios Garliavos mergaitės mokymąsi.

Pilietinės akcijos „Ties-SOS“ dalyviai raštu kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą Gintarą
Steponavičių ir paprašė jo oficialiai atsakyti: ar gegužės 17-ąją iš gimtųjų namų prievarta išvežtas ir daugiau nei tris mėnesiui totalioje socialinėje izoliacijoje laikytas vaikas rugsėjo 3 dieną atėjo į mokyklą, ar jam sudarytos sąlygos mokytis su bendraamžiais?

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui
Ponui Gintarui Steponavičiui

Gerbiamas Pone Ministre,

Kreipiamės į Jus, už Lietuvos vaikų švietimą atsakingą valdžios pareigūną, ir klausiame: ar šiandien, rugsėjo 3 dieną, atėjo į mokyklą gegužės 17-ąją iš gimtųjų namų Garliavoje prievarta išvežta mergaitė?

Pagarbiai,

Pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai

Joana Noreikaitė
Liudvikas Jakimavičius
Aurelija Babenskienė
Laisvūnas Šopauskas
Justas Subačius
Rūta Šimkaitienė
Romas Radzevičius
Vytautas Kuklys
Saulė Matulevičienė
Raimondas Gudžius
Ramutė Bingelienė