Vasario 17-ąją, 12 val. Daukanto aikštėje akcija „Neužmiršim, nesitrauksim“ piliečiai primins valdžiai besaikį smurtą Garliavoje

Vasario 17-ąją, 12 val. Daukanto aikštėje akcija „Neužmiršim, nesitrauksim“ piliečiai primins valdžiai besaikį smurtą Garliavoje

Prieš porą savaičių Dalios Grybauskaitės komanda pranešė visuomenei apie dar vieną naują prezidentės iniciatyvą – remontuojamame prezidentūros ansamblio pastate bus įrengtas Pilietinės edukacijos centras.

Pasak prezidentės patarėjos, toks D. Grybauskaitės steigiamas centras išsamiai supažindins visuomenę, „kas yra valstybė, kaip ji veikia, kas yra demokratinė valstybė, kokios yra jos institucijos, kaip pilietis gali aktyviai dalyvauti valstybės valdyme“. Pilietinės edukacijos centras, patarėjos teigimu, „bus skirtas ypač moksleiviams, jaunimui, paaugliams, bet, žinoma, ir visiems Lietuvos žmonėms bei užsienio svečiams“, jame „bus irgi ieškoma atsakymų į klausimus: „Kas yra dabartinis pilietis, ką reiškia būti lietuviu, ką reiškia sąvoka „suverenitetas priklauso tautai“ ir t. t.?“

Laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai nutarė prisidėti prie pilietinės prezidentės iniciatyvos – rinkti ir dovanoti eksponatus „D. Grybauskaitės pilietinės edukacijos centrui“.
Tokiam žygiui juos įkvėpė ir prezidentės globojamas projektas „Neužmirštuolė“. „Kol prisimename, niekas negali atimti Lietuvos laisvės ir iškreipti mūsų istorijos“, – sakė D. Grybauskaitė, kviesdama visus mielus Lietuvos žmones į projektą įsitraukti.

Taigi, siekdami prisiminti neiškraipytą Lietuvos istoriją, laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai jau 21-ąjį kartą rinksis į Simono Daukanto aikštę priminti: Lietuvos valdžia, dar visai neseniai vieningai smerkusi sovietų agresiją prieš taikius, laisvę ir tiesos žodį gynusius žmones sausio 13-ąją ar nedemokratinius susidorojimus su taikiais protestuotojais Maidane, jau antri metai, kaip vengia įvertinti besaikį smurto naudojimą prieš taikius piliečius Kauno priemiestyje, atsisako atskleisti, kas ir kam įsakius 2012-ųjų gegužės 17-ąją surengė Garliavos antpuolį.

„Žmonės negali būti saugūs, nežinodami, kas vyksta valstybėje“, – teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime. O vėliau pareiškė, kad jai pačiai nėra aišku, kas įvyko Garliavoje, kad „variacijų, kaip reaguoti į šį skandalą dar liko“.

Kartu su prezidente pasigesdami aiškumo, bet nieko gera nesitikintys iš valdžiai dar likusių „variacijų“, laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai jau 21 mėnuo ragina Dalią Grybauskaitę daugiau nesislapstyti, „nevarijuoti“, bet tiesiai pasakyti, kam įsakius ir kam pritarus 2012 metų gegužės 17 dieną 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų, pasitelkę dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias priemones, šturmavo Garliavą: smurtavo prieš piliečius, pasirėmę advokato Gintaro Černiausko fizine jėga iš privačių namų prievarta išsivežė klykiantį vaiką ir pavertė jį „valstybės paslaptimi“.

Tai buvo pirmas nepriklausomybės metais valdžios surengtas masinio smurto aktas prieš taikius, tik tiesos ir teisingumo reikalavusius Lietuvos piliečius. Respublikos Konstitucijos kūrėjai teisininkai Kazimieras Motieka, Zita Šličytė, Liudvikas Narcizas Rasimas bei žinomi žmogaus teisių gynėjai įvertino Garliavos antpuolį kaip šiurkštų pasikėsinimą į konstitucinę šalies santvarką. Įsidėmėtina, kad per 21 mėnesį nė vienas teisininkas, nė vienas valdžios pareigūnas net nemėgino šios Konstitucijos kūrėjų išvados paneigti, su ja ginčytis.

Pernai gegužės 17-ąją – Garliavos smurto dieną – Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai paragino ištirti visas smurtavimo aplinkybes. Nuo tos dienos praėjo jau pusantrų metų. Deja, prezidentei atsakingos institucijos per tiek laiko nieko neištyrė. Prezidentei atkakliai tylint, prokurorai ir teisėjai oficialiai neigia net patį smurto faktą, o nuo valdžios smurto nukentėjusiems piliečiams teismuose keliamos politinės bylos.

Atsakydami į valdžios savivalę ir smurtą piliečiai Simono Daukanto aikštėje pradėjo nuolatinę „Tie-SOS!“ akciją. Penkis mėnesius – nuo 2012 metų gegužės 17-osios iki spalio 17-osios – ji vyko kasdien, šiuo metu tęsiama ketvirtadieniais.

„Mes visi privalome liudyti tiesą, net jeigu ji kažkam atrodo nepatogi ir nebereikalinga. Tik tiesa ir atvirumas sustiprins mūsų pasitikėjimą vieni kitais ir tikėjimą savo valstybe“, – kalbėjo prezidentė šiemet Gedulo ir vilties dieną prie buvusių KGB rūmų.

Siekdami, kad prezidentės darbai nesiskirtų nuo žodžių, laisvieji menininkai ir pilietinis Tiesos judėjimas vasario 17-ąją, pirmadienį, 12 valandą Vilniaus Simono Daukanto aikštėje meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ paminės valdžios smurtą Garliavoje: bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.

Kviečiami visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją ir laisvę branginantys piliečiai.

 

Laisvės kovų atmintis įpareigoja kryptingesniam valstybingumui

Laisvės kovų atmintis įpareigoja kryptingesniam valstybingumuiIstorinėje vietoje – Vileišių rūmuose Vilniaus Antakalnyje, kuriuose galėjo būti slepiamas 1918-ųjų Vasario 16-osios Akto originalas, – vasario 14-ąją Lietuvos Sąrašas paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną ir Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio Deklaracijos 65-ąsias metines.

Partizanų istorijos tyrinėtojai Darius Juodis ir Vykintas Vaitkevičius atskleidė intriguojančią 1949-ųjų vasario 16-ąją priimtos partizanų vadų Deklaracijos genezę. Istorikų nuomone, pamatinės Deklaracijos nuostatos jau buvo surašytos pulkininko Juozo Vitkaus-Kazimieraičio (1901–1946) prieš žūtį parengtame tekste. Vėliau teksto tarptautinį ir teisinį pobūdį galėjo sustiprinti vienas intelektualiausių partizanų – teisės doktoratą Sorbonoje apsigynęs Alfonsas Vabalas-Gediminas (1909–1948). Taigi demokratinės, socialiai teisingos, moraliai stiprios būsimos Lietuvos projektą partizanų vadai brandino ne vienerius kovos metus.

Istorikas, Vilniaus Licėjaus direktorius Saulius Jurkevičius aptarė partizanų Deklaracijos turinį. Pasak jo, šio teksto „turinys yra toks sodrus ir toks stiprus, nubrėžiantis tokias aiškias gaires, kad ir šiandien stebina“. Partizanai mini ir remiasi JAV prezidentų F.Ruzvelto ir H.Trumeno tekstais, Jungtinių Tautų Žmogaus teisių deklaracija, kitais tarptautiniais aktais. S. Jurkevičiaus teigimu, Kovo 11-osios Aktas turinio aspektu nublanksta. „Tai yra dokumentas, kuriuo visa lietuvių tauta gali didžiuotis – tokiomis sąlygomis mes galėjome tokį brandų dokumentą sukurti“, – sakė pranešėjas ir stebėjosi, kodėl toks svarbus tekstas nebuvo paminėtas Kovo 11-osios Akte.

Filosofo Vytauto Rubavičiaus nuomone, partizanų vadų Deklaracijos nutylėjimą 1990 metais nulėmusios tos pačios tendencijos, kurios veikia ir šiandien. „Kodėl Deklaracija nepaminėta? O kodėl šiandien netiriamas pokaris? Formuojama sąmonės, kultūrinė atmintis, kuri pateisintų sovietmečio žmogaus, tarnavusio svetimam režimui, buvimą. Jei jis pripažįsta praeities tikrovę, turi kvestionuoti visą savo nomenklatūrinę praeitį. Kokiems teisininkams 1990 metais buvo atiduota visų aktų ir Konstitucijos kūryba? Ir dabar net Narcizas Rasimas prisipažįsta, kad jie, Konstitucijos kūrėjai, sąmoningai įdėjo visus saugiklius, kad tik Tauta, kurią pripažįsta kaip suvereną, niekaip nepasinaudotų suvereno teise. Ta partizanų atmintis, jeigu ją prikeli ir aktualizuoji kaip kultūrinę atmintį, įpareigoja valstybingumui. Ne tokiam, koks yra dabar, – išdraskytam, bet ganėtinai kryptingam. Iš tokio valstybingumo kiltų pavojus nomenklatūrai, kiltų tautos galios. Juk visas pogrindis buvo buržuaziniai nacionalistai. Ir teisingai juos įvardijo sovietinė propaganda. Jie tokie buvo. Bet tai ir yra tas gyvybingumas. Dėl to ir valstybė buvo, kad jie buvo taip išauklėti“, – kalbėjo V. Rubavičius.