Liepos 17-ąją S. Daukanto aikštėje vyks tradicinė pilietinio meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“

Liepos 17-ąją S. Daukanto aikštėje vyks tradicinė pilietinio meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“

„Žmonės negali būti saugūs, nežinodami, kas vyksta valstybėje“, – teigė prezidentė Dalia Grybauskaitė savo metiniame pranešime.

Pritardami šiai prezidentės minčiai laisvieji menininkai ir laisvi piliečiai jau 14 mėnesių ragina Dalią Grybauskaitę pasakyti, kam įsakius ir kam pritarus 2012 metų gegužės 17 dieną 240 policininkų ir specialiųjų pajėgų kovotojų, pasitelkę dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias priemones, šturmavo Garliavą: smurtavo prieš piliečius, pasirėmę advokato Gintaro Černiausko fizine jėga iš privačių namų prievarta išsivežė klykiantį vaiką ir pavertė jį „valstybės paslaptimi“.

Tai buvo pirmas nepriklausomybės metais valdžios surengtas masinio smurto aktas prieš taikius, tik tiesos ir teisingumo reikalavusius Lietuvos piliečius. Respublikos Konstitucijos kūrėjai teisininkai Kazimieras Motieka, Zita Šličytė ir Liudvikas Narcizas Rasimas įvertino Garliavos antpuolį kaip šiurkštų pasikėsinimą į konstitucinę šalies santvarką.

Pernai gegužės 17-ąją – Garliavos smurto dieną – Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė viešai paragino ištirti visas smurtavimo aplinkybes. Nuo tos dienos praėjo jau keturiolika mėnesių. Deja, prezidentei atsakingos institucijos per metus nieko neištyrė. Prezidentei atkakliai tylint, prokurorai ir teisėjai šiandien oficialiai neigia net patį smurto faktą.

Atsakydami į valdžios savivalę ir smurtą piliečiai Simono Daukanto aikštėje pradėjo nuolatinę „Tie-SOS!“ akciją. Penkis mėnesius – nuo gegužės 17-osios iki spalio 17-osios – ji vyko kasdien, šiuo metu tęsiama ketvirtadieniais.

„Mes visi privalome liudyti tiesą, net jeigu ji kažkam atrodo nepatogi ir nebereikalinga. Tik tiesa ir atvirumas sustiprins mūsų pasitikėjimą vieni kitais ir tikėjimą savo valstybe“, – kalbėjo prezidentė šiemet Gedulo ir vilties dieną prie buvusių KGB rūmų.

Siekdami, kad prezidentės darbai nesiskirtų nuo žodžių, laisvieji menininkai ir pilietinis Tie-SOS judėjimas šį trečiadienįliepos 17-ąją12 valandą Vilniaus Simono Daukanto aikštėje meno akcija „Neužmiršim, nesitrauksim!“ paminės valdžios smurtą Garliavoje: bus pasisakoma prieš valdžios savivalę ir melą, ginamas žmogaus orumas, Lietuvos Respublikos konstitucinė santvarka, piliečių teisės ir laisvės, tiesa ir teisingumas.

Kviečiami visi neabejingi, Lietuvos Konstituciją ir laisvę branginantys piliečiai.

Simono Daukanto aikštėje – antitarybinė meno akcija

S. Daukanto aikštėje – antitarybinė meno akcija

Sveikindami Lietuvą su pirmininkavimu Europos Sąjungos Tarybai ir artėjančia Valstybės švente, laisvieji menininkai ir pilietinis Tiesos sambūris šį ketvirtadienį,liepos 4 dieną17 valandą Simono Daukanto aikštėje Vilniuje rengia antitarybinę meno akciją „Neužmiršim, nesitrauksim“.

Taip neabejingi piliečiai atsiliepia į Respublikos Prezidentės kvietimą „atskleisti Europai mūsų šalies grožį“, „būti svetingais ir dėmesingais“.

Išties, Lietuva šį pusmetį išgyvena didelių išmėginimų ir iššūkių laiką. Europos ir Pasaulio politikų ir visuomenių dėmesys krypsta į mus. Pasaulis stebi, ar jauna Lietuvos demokratija – tvari ir turininga, ar ji lietuvius džiugina. Pasaulis žvalgosi, ar jau išsišlavėme tarybinių metų dulkes iš savo trobų ir gatvių, ar išsiravėjome visas piktžoles iš Europos sodo lietuviškos ežios.

Paklauskime to patys savęs. Ne, darbas dar nebaigtas, tarybinis paveldas ne taip lengvai įveikiamas! Nepaisant sunkaus kasdienio mūsų Prezidentės ir jos komandos triūso, dar dulkėti mūsų keliai, usnimis ir dilgėmis apėjusios pakelės.

Tad padėkime Prezidentei kariauti jos „mažuosius karus“, parodykime Europai ir Pasauliui, kad Lietuvos visuomenė yra solidari ir pilietiška, sugebanti apsivalyti nuo Tarybų Valdžios palikto purvo, – sako laisvieji menininkai.

Pilietinę talką jie ragina pradėti nuo Simono Daukanto aikštės – centrinės Europos aikštės. Mes galime! Galime išvalyti šią aikštę nuo pilkų tarybinių dulkių ir papuošti ją šventės spalvomis, – su pasididžiavimu teigia menininkai.

Piliečiams jie primena iškilius Respublikos Prezidentės žodžius: „Mes visi privalome liudyti tiesą, net jeigu ji kažkam atrodo nepatogi ir nebereikalinga. Tik tiesa ir atvirumas sustiprins mūsų pasitikėjimą vieni kitais ir tikėjimą savo valstybe“.

Tad į talką Lietuvos Prezidentei!

Kas, jei ne MES!