Prezidentės rūmai toliau slepia tiesą

Tiesos.lt portalas praneša:

Gruodžio 17-osios vidudienį kelios dešimtys piliečių, susirinkę Simono Daukanto aikštėje Vilniuje, talkinami menininkų Gitenio Umbraso, Joanos Noreikaitės ir Liudviko Jakimavičiaus, atkasė iš po sniego „Tie-SOS!“ žodį. Taip pilietinio meno akcija tradiciškai buvo paminėta masinio valdžios smurtavimo Garliavoje data. Vis dėlto pačios tiesos, kam įsakius ir kam pritarus prieš septynis mėnesius buvo užpulta Garliavos gyvenvietė ir šiurkščiai pažeista Lietuvos Konstitucija, visuomenei iki šiol nepavyksta sužinoti. „Valstybės paslaptimi“ paverstas ir iš gimtųjų namų advokato Gintaro Černiausko smurtu išplėštas klykiantis vaikas.

Su gegužės 17 dieną žiniasklaidai išplatintu ir iki šiol neįgyvendintu Prezidentės Dalios Grybauskaitės viešu įsakymu pavaldžioms tarnyboms galite susipažinti ČIA.

Nuotraukų autoriai – Aurelija Babenskienė, Leonas Merkevičius, Karolis Kavolėlis, Juozas Valiušaitis

Tiesos.lt klube: pradėkime skirti politiką nuo kriminalinės veiklos

 

      Povilas Urbšys: „Supraskite – atėjo tas laikas, kai viskas priklauso nuo asmeninės pozicijos“.
Tiesos.lt klube: pradėkime skirti politiką nuo kriminalinės veiklosGruodžio 13-osios vakarą M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje į Lietuvos Sąrašo suburtą Tiesos.lt klubą susirinkę piliečiai kartu su Seimo nariais Vitalijumi Gailiumi, Povilu Urbšiu ir Nagliu Puteikiu svarstė, kaip visuomenė galėtų priešintis valstybės užvaldymui.

Viešas Seimo narių pripažinimas, kad Valstybės saugumo departamento veikla kertasi su įstatymais ir tampa nusikalstama, kad šis departamentas neleistinai siekia kontroliuoti politikus ir teismus, kad politinės partijos vis dažniau ima veikti kaip kriminalinės struktūros, skatina visuomenę imtis savigynos ir ieškoti atkurtos Respublikos gynimo būdų.

Pasak Povilo Urbšio, šiandien Lietuvoje veik neliko politikos kaip viešojo intereso gynimo erdvės. Politikų interesai vis dažniau nesutampa su visuomenės interesais. Valdžios koalicijos savivaldybių ir nacionaliniame lygmenyje sudaromos ne vertybių, bet grupinių interesų pagrindu – siekiant, kad kiekvienas turėtų savo dalį. Povilo Urbšio teigimu: „Nejučiomis imame manyti, kad tai, ką politikai daro, ir yra politika. Bet mes kiekvienas turime sau nusibrėžti ribą: tai nėra politika. Čia lygiai tas pats, jei krepšinį žaistų pagal regbio taisykles, o mums sakytų: ‚Štai čia yra krepšinis‘.“ Visuomenė šiandien mato baisią politinę korupciją, bet išties „situacija yra dar baisesnė“, – tvirtino Urbšys. Todėl turime priešintis: negalime leisti, kad Lietuvoje kriminalinė veikla ir toliau būtų vadinama politika.

Klubo svečių nuomone, esant dabartinei Seimo sudėčiai, labai svarbu suburti jame principingų politikų ratą, kuris viešai ir nuosekliai gintų pamatines demokratinės valstybės vertybes, garbingai vykdytų Seimo nario priesaiką. Pasak Povilo Urbšio, netrukus Seime atsirasianti parlamentinė Ištikimybės priesaikai grupė. Nuo ištikimybės priesaikai turėtų prasidėti ir tikros, garbingos politikos atgimimas, pačios valstybės moralinis atsinaujinimas. Garbė, tarnavimo valstybei, tėvynei garbė, turi būti susigrąžinta į politiką. Ištikimas priesaikai politikas ar pareigūnas, Povilo Urbšio teigimu, „niekada nebus lojalus asmeniui ar grupuotei, kurie siekia siaurų grupinių interesų“.

Remdamiesi savo ilgamete kovos su organizuotu nusikalstamumu ir politine korupcija patirtimi, naujieji Seimo nariai tvirtino: galima kautis ir būnant mažumoje – teikiant įstatymus, kurie gintų bendrąjį gėrį, asmenine garbinga laikysena stiprinant sąžiningus pareigūnus visose valstybės tarnybose.

Kita vertus, klubo svečių nuomone, svarbu stiprinti principingų politikų ir valstybės likimui neabejingų piliečių ryšius, telkti visuomenę į platų pilietinį judėjimą, „kuris į politiką žiūrėtų kaip į nesavanaudišką atstovavimą viešajam interesui, bendrajam gėriui“. Pasak Povilo Urbšio, Panevėžyje, pradėjus piliečiams telktis savivaldos lygmenyje, tarsi Sąjūdžio laikais pavykę „uždegti vilties laužą“. Tokiu keliu reikėtų eiti visoje Lietuvoje. Tik visuomenei susitelkus, bus įmanoma grumtis su partine nomenklatūra, stabdyti korupcinius sandorius, juos viešinti, veiksmingai pasipriešinti valstybės užvaldymui. Todėl jau dabar pilietiniams sambūriams reikėtų rengtis savivaldos rinkimams.

Pasak Vitalijaus Gailiaus, visuomenei laikas patikėti, kad ji gali valstybės gyvenimą keisti. Štai per Seimo rinkimus piliečiai savo jėgomis „pašalino iš politinio žemėlapio pačią korumpuočiausią gaują – liberalcentristų partiją“. Dėl visuomenės pastangų „drąsesni darosi teismai, drąsesni ir kiti pareigūnai“. Tiesa, šiandien „valstybėje nenorima kompetencijos“, stengiamasi, kad pagrindinėse institucijose dirbtų tik aklai paklusnūs pareigūnai. Tai – patogiausias būdas valstybei užvaldyti. Todėl būtina toliau drąsinti valstybės pareigūnus ir politikus. Drąsūs institucijų vadovai jau šiandien gali pasipriešinti VSD savivalei. Vitalijus Gailius teigė sieksiantis, kad jo vadovaujamai Seimo Antikorupcinei komisijai būtų įstatymu suteikta gerokai daugiau galių. Anot jo, Komisijai būtina pradėti sisteminę kovą su politine korupcija. Šioje kovoje labai svarbu naudotis viešumu kaip ginklu. „Supratau: viešumas – labai stiprus įrankis naikinant politinę korupciją“, – pripažino Vitalijus Gailius.

Pasak Povilo Urbšio, šiandien valstybė iš esmės priklauso nuo mūsų asmeninių apsisprendimų ir gebėjimo jungtis, telktis: „Supraskite – atėjo tas laikas, kai viskas priklauso nuo asmeninės pozicijos. Nuo pozicijos užėmimo, kai nenori susitapatinti su aplinka, keičiasi pati aplinka. Pradžia – nebijojimas būti mažumoje, nenoras susitapatinti su aplinka“. Tačiau taip pat būtina ir burtis: jei veiksime pavieniui, galime būti izoliuoti, iš viešumos išstumti. „Mes, davę priesaiką, jos nesulaužėm tada ir, tikiuosi, nesulaužysime ir dabar“, – teigė Tiesos.lt klube Vitalijus Gailius.

Nuotraukų autoriai – Aurelija Babenskienė, Leonas Merkevičius.

S. Daukanto aikštėje gruodžio 17-ąją bus kasamasi iki tiesos

S. Daukanto aikštėje gruodžio 17-ąją bus kasamasi iki tiesos

Nuo Garliavos antpuolio, kurio metu 240 policininkų, pasitelkę dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias priemones, smurtavo prieš taikius piliečius, prabėgo jau septyni mėnesiai.

Gegužės 17-ąją žiniasklaidai išplatintame vaizdo įraše Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė: „Visi esame sujaudinti įvykių Garliavoje. Visos atsakingos institucijos privalo ištirti, ar prieš vaiką nebuvo naudota prievarta. Prievarta vaiko atžvilgiu negalima. Turi būti imtasi visų reikiamų priemonių mergaitės saugumo užtikrinimui ir jos interesų gynybai“. Deja, Prezidentei atsakingos institucijos iki šiol nieko neištyrė.

Tuo metu Visuomeninė komisija, kurioje dirbo ir trys Lietuvos Konstitucijos kūrėjai, nustatė, kad Garliavos antpuoliu valdžia šiurkščiai pamynė Konstituciją ir pasikėsino į šalies konstitucinę santvarką.

Jau septynis mėnesius piliečiai, susirenkantys S. Daukanto aikštėje, reikalauja, kad Prezidentė atsakytų visuomenei: kam įsakius ir kam pritarus buvo imtasis masinio smurto Garliavoje.

Septynis mėnesius piliečiai ragina Prezidentę pasirūpinti advokato Gintaro Černiausko iš gimtųjų namų išnešto klykiančio vaiko likimu, nutraukti jo totalią socialinę izoliaciją, leisti su jo sveikatos būkle susipažinti vaikų gydytojams. Garliavos mergaitė – vienintelis vaikas atkurtoje Lietuvos Respublikoje, kurios likimas oficialiai paverstas „valstybės paslaptimi“.

Tad laisvieji menininkai ir pilietinis Tie-SOS sambūris šį pirmadienį, gruodžio 17 dieną, 12 valandą, Vilniaus Simono Daukanto aikštėje paminės Gegužės 17-osios antpuolį – per valstybę kaustantį įšalą, per užgriuvusį sniegą bus toliau atkakliai kasamasi iki tiesos.

Visi neabejingi ir Lietuvos Konstituciją branginantys piliečiai kviečiami ateiti į talką.

Vytautas Landsbergis: Man koktu

Pirmąjį atkurtos Lietuvos Respublikos vadovą profesorių Vytautą Landsbergį kalbina pilietinio portalo Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė ir bendradarbė Saulė Matulevičienė.

Reikia išsiaiškinti, kas esame

Gerbiamas Profesoriau, po Seimo rinkimų Jūs pasiūlėte Tėvynės sąjungai surengti neeilinį suvažiavimą. Kodėl jo reikia?

Politinės partijos, kurios rimtai į save žiūri, kurių tikslas yra Lietuvos valstybės teigiama raida ir išlikimas, visos turėtų surengti suvažiavimus valstybės likimo klausimu. Aš nežinau, ar tokių partijų yra.

Atrodo, kad į Jūsų pasiūlymą kol kas niekas nereagavo. Ar Jūsų partija sušauks suvažiavimą?

Suvažiavimą turi sušaukti ne partija, o partijos vadovybė. Vadovybė turbūt nešauks arba kurį laiką nenorės šaukti suvažiavimo. Bet kol kas tai atviras klausimas.

Partijos Politikos komitetas pasakė, kad jo nuomone suvažiavimas yra būtinas dalykas, ir jeigu niekas partijos laikysenoje ir sprendimuose nesikeičia ir net suvažiavimas nešaukiamas, tai Politikos komitetas nemato prasmės tolesniam savo buvimui. Pamatysime, ar tai turės reikšmės kokiems nors partijos vadovybės sprendimams.

 Ką neeilinis Tėvynės sąjungos suvažiavimas turėtų aptarti?

Jau mes bent du kartus partijos istorijoje esame rengę ir priėmę tapatybės dokumentus – apie tai, kas esame kaip organizacija, kokie mūsų principai ir siekiai. Tai nebuvo tik programiniai dokumentai, ką reikia šiuo metu daryti. Pirmiausia, steigiant partiją priimtas manifesto pobūdžio dokumentas, paskui – po Gedimino Vagnoriaus sukeltos krizės, kai mums reikėjo įvardinti aiškiai, kas įvyko, kodėl išsiskyrė pažiūros su įtakinga grupe buvusioje partijos vadovybėje. Tada reikėjo išsiaiškinti ir tapatybės dalykus: kas mes esame, kam esame ir ko mes norime iš mums skirto laiko.

Manau, kad tai padaryti dabar reikalinga ne mažiau, galbūt net dar daugiau. Bet gali būti ir kitokių manymų – kad gyvename neblogai ir galime gyventi toliau.

Panašu, kad jau nebegalima.

Matote, kaip kam atrodo. Jautriems žmonėms atrodo, kad nebegalime gyventi, o mažiau jautriems arba pakankamai patenkintiems savo ar savo aplinkos būviu gali atrodyti taip, kaip ir sovietų laikais. Tuo metu nemažai daliai žmonių atrodė, kad nors visko būna, yra ir nelabai gerų dalykų, bet gyventi galima, o permainos gali eiti net į bloga. Sąjūdžio pakilimo laiku taip mąstančių nebuvo daug – pasidarė aišku, kad reikia permainų ir norime gyventi kitaip – tas polėkis buvo stiprus.

Visuomenės būklė nekokia

Tačiau Jūsų partija pralaimėjo rinkimus, ir tai partijos žmonėms, kurie iki šiol buvo patenkinti savo būviu, yra rimtas ženklas. Juk turėtų kilti klausimų, kodėl pralaimėta?

Žiūrint iš esmės – ne partija pralaimėjo, o tam tikra Lietuvos kryptis, kuriai ta partija atstovavo. Ta kryptis buvo konkrečių politinių, ekonominių, energetinių problemų matymas ir konkretūs tų problemų sprendimo uždaviniai. Jų buvo atkakliai siekiama, ir tie uždaviniai buvo reikalingi. Tai, kad jie dabar bus sužlugdyti, nėra partijos pralaimėjimas, nėra tik Andriaus Kubiliaus pralaimėjimas. Ne taip paprasta. Yra šiek tiek sudėtingiau. Todėl būtų apie ką suvažiavime kalbėti ne tiek dėl partijos pralaimėjimo, o dėl to, į ką slysta Lietuvos visuomenė ir valstybė.

O ar Jums neatrodo, kad Jūsų partijos pralaimėjimas susijęs ne tiek su rinkėjų nesusipratimu, ne tiek su pikta valia iš šalies, kiek su partijos tapatybės, jos vertybių krize?

Aš su tuo sutinku. Aš tai matau, bandydavau kalbėti. Vertybių krizė yra visuotinis reiškinys – visos Europos masto. Tai nėra vienos partijos krizė – partijoje gal ta krizė mažesnė yra, bet yra. Vertybių krizė ne tiktai vienoje šalyje. Ir daug turtingesnėse, ir tariamos sėkmės šalyse ta krizė gili, fundamentali, iš jos kyla ir socialinės, ir finansinės, ir visokios kitokios krizės.

Vis dėlto Jūsų partijos buvimas valdžioje įpareigojo prisiimti moralinę atsakomybę ne vien už ekonominius dalykus. Iš partijos, kuri savo tapatybę jau seniai apsibrėžusi ir kurios programinės nuostatos prieš ketvertą metų buvo įkvepiančios, tarsi buvo galima tikėtis vertybinės laikysenos – ir jai būnant valdžioje, ir paskutinių rinkimų metu. Tačiau rinkimų metu Tėvynės sąjunga ne tik kad neišdrįso išsakyti aiškios principingos pozicijos Darbo partijos atžvilgiu, bet net pradėjo kovą su piliečiais, reikalaujančiais savo valstybėje tiesos. Ar toks Jūsų partijos elgesys nenulėmė dabartinės Lietuvos situacijos labiau nei bendroji Europos vertybinė krizė?

Viskas ateina iš toli, ir nėra tik prieš rinkimus kažkas taip arba ne taip. Nesutinku, kad partija pradėjo kovą su dorais piliečiais. Turime nelabai kokią visuomenės būklę – ir sudėtį, ir situaciją. Palaipsniui vis labiau įsitikiname, kaip giliai ta visuomenė pažeista ankstesnių laikotarpių, ir to, ką pabandžiau kadaise įvardinti per Sąjūdžio steigiamąjį suvažiavimą – kad gyvename kultūros griuvėsiuose. Sovietmetis, žinoma, ir karai su labai ryškiais nužmoginimo ir nužmogėjimo reiškiniais paliko pasekmes. Sovietinis laikotarpis su daugeliu negatyvių, dvasinę žmonių kultūrą ardančių arba keičiančių dalykų pasirodė giliai įsišaknijęs. Tai galima buvo matyti, todėl ir sakiau, kad gyvename kultūros griuvėsiuose; o kai kurie kultūros veikėjai – ir įtakingi, ir gražūs, ir garbingi – nesuprato, kaip aš matau problemas. Nors čia pat kitu sakiniu ir paaiškinau, kad tai yra mūsų pasaulėžiūros, mūsų tarpusavio santykių, mūsų požiūrio į save, į aplinką, į tautą, į visuomenę griuvėsiai. Lyginant su tuo, kas jau buvo susiformavę Pirmosios Respublikos laikotarpiu.

Sąjūdis buvo vilties laikotarpis, kad mes pradėsime galvoti visiškai kitaip ir gyvensime kitaip –mus vedė tas idealizmas. O paskui pasirodė, kad idealistų reikėjo gal nedidelei daliai visuomenės. Tokių idealistų, kuriuos paskui ir peikė, ir niekino tie, kurie save aukštino kaip „realistus“.

Prieš siekiančius tiesos – slaptųjų tarnybų būdai

O kas ištiko buvusius idealistus? Vienas dalykas – ką mes paveldėjome, kitas – žmonės, kurie prieš dvidešimt metų ir atrodė, ir kalbėjo visai kitaip? Tie patys buvę Sąjūdžio žmonės vieni šiandien stoja rezistentų pozicijon, kiti tą idealizmą visokiais legaliais ir nelegaliais būdais murkdo. Ar nesame savaip grįžę į pradinę situaciją?

Tikrai taip. Iš tikrųjų, ne vieną kartą istorijoje taip būta. Mes esame apėję tam tikrą ratą ir atrodo, kad vėl esame išeities taške, kuris nemaloniai panašus į tai, kur mes jau buvome. Bet kai kurie parametrai yra ir kitokie, tam tikri pradmenys vėlgi tebėra gyvi, jie tebeveikia žmones, nors ta atrama, kuri buvo aname Atgimimo laikotarpyje – vyresnioji karta, prisimenanti kitokį gyvenimą, kitokius santykius, kitokią valstybę, pagaliau, turintys tikėjimą susietą su morale – jie traukiasi, jų labai sumažėję. Keičiasi visuomenės sudėtis. Dar yra tų, kurie tebejunta Sąjūdžio skiepą, jie veikia Lietuvoje nedideliais būreliais, veikia, kad ir dabar kas nors gero vyktų, puoselėja idealistinį patriotinį savo buvimo ir galimos geresnės ateities Lietuvoj matymą. Jeigu tai nebus visiškai išnuodyta ir išnaikinta, bus antra spiralė. Gali atsirasti kylanti spiralė.

Studentas būdamas skaičiau O. de Balzako romaną „Prarastos iliuzijos“ – jis apima vieną istorinį laikotarpį ir parodo principinius dalykus, kurie kartojasi. Yra stagnuojanti, pūvanti sistema, ir yra jaunos jėgos, kurios nori ją keisti – jos išsprogdina, nuverčia Burbonų valdžią Prancūzijoje. Ateina Respublika, viltis… O paskui pasirodo, kad buvo tik iliuzija. Ratas apsisuka. Labai daug to paties, bet vis dėlto šiandien Burbonų Prancūzijos nėra.

Visą laiką yra judėjimas; kartais mes guodžiamės, kad tai vis dėlto judėjimas pirmyn. Labai lengva pasiduoti pesimizmui, bet jeigu matai šiek tiek istoriškai… Paskaitykit Maironį: „Mano gudrūs draugai greit į žmones išėjo…“. Visi buvo idealistai, norėjo Lietuvos – laisvos, demokratinės, be carizmo, be draudimų. Ir buvo, gyveno, tvarkėsi. Paskui pasirodė, kad pakankamai daug tų caristinių ir kitokių nedemokratinių, savanaudiškų liekanų yra, kad jos tempia atgal. Ir idealistai nusimena. Bet gimsta nauji idealistai.

Mes ir dabar esame tokiame laikotarpyje. Jis negeras, nes mes atmesti atgal. Patys dėl savo kaltės. Bet ne pirmą kartą istorijoje paslydę atgal. Ir tą būvį turime matyti aiškiai, ir savo uždavinį. Todėl ir prašnekome apie neeilinį mūsų partijos suvažiavimą – reikia įvardinti situaciją.

Jūs kalbate apie laikymąsi tam tikrų principingų, grynų, padorių pozicijų realiame politiniame gyvenime. Bet dalyvaujant politiniame gyvenime tenka daryti kompromisus. Klausimas: ar tai esminiai kompromisai, ar daliniai. Aš labai gerai suvokiau tą skirtumą, kai mane Sausio 13-tosios išvakarėse iš Amerikos prezidento vardu ėmė kalbinti telefonu: kodėl mes neiname į Gorbačiovo siūlomus kompromisus. Aš tada žaibo greičiu suvokiau, kur sąvokos esmė, ir paaiškinau senatoriui Lugarui, kad mes visą laiką siūlome įvairiausius kompromisus, bet Gorbačiovas mums siūlomą kapituliaciją vadina „kompromisu“ ir jus apgaudinėja. To stengiuosi nepamiršti. Ir nesutinku, kai matau, kad siūlomi kompromisai yra gėdingi, kad jie reikštų principinių dalykų kapituliaciją. Tačiau mano autoriteto dažnai neužtenka.

Žinau, jūs galvojate apie tuos naujuosius idealistus. Kažkas įsivaizdavo, kad jau bus naujas sąjūdis, naujas Atgimimas, tam tikra jėga. Nors ji iš karto suskilo į keletą grupių, bet tai yra tam tikras potencialas. Jeigu eitų išvien, tai būtų jėga. Bet jie negalėjo eiti išvien ir nėjo išvien. Dėl lietuviškų priežasčių ir dėl įtakojimo, kad tai neįvyktų. Tie, kurie įtakojo, norėjo, kad idealistai negautų platesnės įtakos. Tam buvo naudojamas klasikinis slaptųjų tarnybų arba politinės konkurencijos būdas – įterpti savo žmonių, kad jėga nebūtų gryna, švari ir negalėtų vien savo protu eiti į priekį. Juo labiau, kad ir proto jos vadovybei turėtų Dievas duoti.

Bet, Profesoriau, naujos antisisteminės jėgos kilo norėdamos atsakymų į labai konkrečius klausimus. Ar Tėvynės sąjungos pozicija tais klausimais nepakirto galimybės idealistinėms jėgoms susivienyti?

Gerai, idealistinės jėgos. Bet tiesa yra konkreti. O konkrečiais atvejais tu matai aikštę.

Prezidentę ir konservatorius valdo „teisėjų partija“?

Taip, žmonės gegužės 17-ąją išėjo į aikštę dėl labai konkretaus įvykio.

Išeinama dėl konkretaus įvykio, bet tai nukreipta prieš Lietuvos Prezidentę, kuri kaltinama dėl to įvykio labai brutaliai ir neteisingai. Net surašyti kaltinimai angliškai, kad praeinantys svečiai matytų: „Dalia, stop torturing the girl“. Ten sėdi kankintoja sadistė, kuri kankina mažą mergaitę. Tokie paveikslėliai. Ko tada verta šita aikštė, kas ja manipuliuoja? O manipuliuoja tie, kuriems Prezidentė kliudo kituose reikaluose. Dabar tai labai ryškėja, kaip jinai kliudo, kai ji ne visiškai sutinka, kad Viktoras nori viską paimti.

Bet kodėl aikštėje žmonės šiais metais užrašė: Prezidente, padėk sustabdyti kankinimus tos mergaitės

Ten trūko to žodžio: help

Tačiau buvo: stabdyk... Argi Jums Prezidentės pareiškimas gegužės 17-ąją nepriminė Gorbačiovo pareiškimo sausio 13-tosios dienos rytą? Prezidentė neva nežinojo nieko apie Garliavos įvykius, neprisiskambino Vidaus reikalų ministrui, dar kažkas nekėlė ragelio..?

Jeigu jūs norite, galite kelti šias analogijas, kad ji dalyvavo sąmoksle, neva ji aprobavo, o paskui apsimetė, kad nieko nežino. Aš taip nemanau.

Mes labai didžiavomės, kai Jūs Sąjūdžio laikais Sovietų Sąjungoje principingai stojote prieš smurtą Gruzijoje. Šiemet pasisakėte prieš smurtą Garliavoje. Bet juokinga manyti, kad viena antstolė privertė 240 ginkluotų vyrų užpulti Kauno priemiestį. Neįmanoma patikėti, kad Prezidentė, kontroliuojanti specialiąsias tarnybas, gali apie tai nieko nežinoti ir, pagaliau, negali nieko išsiaiškinti.

Čia galime kalbėti iki begalybės. Jūs vis tiek netikite, kad Prezidentė galėjo nežinoti.

Tai padėkite visuomenei patikėti Prezidente.

Jūs užsiciklinote ant Prezidentės. Jus taip pat sumanipuliavo galvoti pirmiausiai apie Prezidentės kaltę ir atsakomybę, veidmainiavimą arba ne.

Prezidentės, kaip ir Jūsų partijos, kaip visos valdančiosios koalicijos, atsakomybė už masinį valdžios smurtavimą prieš savo piliečius, už susidorojimą su sąžiningais FNTT vadovais yra milžiniška. Argi žmonės, rėmę Prezidentę ir Tėvynės sąjungą rinkimuose, neturėtų tokios atsakomybės iš Prezidentės ir Tėvynės sąjungos reikalauti?

Ten situacija vėl ne visai vienareikšmė. Giluminė yda yra ta, kad mes paveldėjome visą teisėjų korpusą ir kadrus, ir dar jų vaikus, kuriuos jie išmokė, įdavė diplomus ir sustatė į aukštas vietas. Tai praktiškai yra buvusios sistemos revanšas. Bet ne Prezidentė sukūrė tą sistemą ir ne ji ja džiaugėsi. Ji mato, kad jie netikę, bet nėra kuo pakeisti. Aš esu įvardijęs – praktiškai tai „teisėjų partija“, įsiskverbusi ir į politines partijas, ir į mūsų partiją.

Ar tikrai taip? Ar Prezidentė tikrai bejėgė? Matantiems, kas Lietuvoje šiandien vyksta, tuo neįmanoma patikėti.

Aš jums aiškinu padėtį, kuri yra realesnė, nei norėtumėte įsivaizduoti. Norite rasti vieną tikrąjį kaltininką? Aš šimtą kartų galiu atsakinėti aiškindamas, kokia yra realybė.

Tačiau kodėl Tėvynės sąjunga ir FNTT, ir Garliavos šturmo atveju viešai negynė savo pačios deklaruotų vertybių?

Gerai – su vertybėmis. Buvo pastangų pasisakyti, kad vertybės… Bet čia turime reikalą su ypatingai jautria vieta, kuri, ko gera, ir panaudota sąmoningai. Būtent vaiko likimas jautriai užgauna labai daug žmonių, kurie dar gyvi savo sielose. Ir norintys manipuliuoti Lietuvos visuomene, supriešinti, supjudyti būtent tuo jautrumu ir vaiko likimu gudriai naudojosi. Bet ir to vaiko gynimo būdai pradėjo darytis savotiški. Rezultatas atsiskleidė taip, kaip buvo užprogramuotas.

Aš manau, kad vis dėlto mes, Tėvynės sąjunga, stovėjome kažkokioje atsargioje pozicijoje, kuri galėjo būti ne tokia atsargi. Bet galbūt galima už tą atsargumą atleisti. Elgėmės taip, kad neateitų dar blogesni. Aiškiai buvo galima spėti ir tai pasitvirtino – jie darys viską, kad Neringa Venckienė kurtų partiją. Šitame kambaryje sakiau jai: ponia, tik nepasiduokite, nesteikite partijos, jus sumurkdys, paliks sumenkintą, politikuojančią. Jūs ir mergaitės neapginsite, ir pati nieko nelaimėsite. Atrodė, kad suprato. Bet ji turėjo kitus nuolatinius patarėjus, kurių, matyt, klausė ir kurie, matyt, jai sakė: taip visa Lietuva pakilusi, eisime ir visus nušluosime… Gal patikėjo moteriškė? Ji nėra didelio proto, atleiskite man. Jai pradėjo pūsti miglas, kad ji gali būti prezidente, kad ji tokį palaikymą turi. Kiek aš mačiau Lietuvoje žlugusių žmonių, kai jie patikėjo, jog gali būti prezidentais!..

Dėl Tėvynės sąjungos elgesio buvo koktu

Mes matėme Tėvynės sąjungą tuo metu, kai Seime iš Neringos Venckienės buvo atimta teisinė neliečiamybė, Seimui net neišsireikalavus iš privačios antstolės ir prokuratūros Garliavos šturmo vaizdo įrašo. Matėme, kaip partijos pirmininkas Andrius Kubilius atsistojęs spaudė ranką partijos bičiuliui Evaldui Jurkevičiui, kuris vadovavo visam gėdingam procesui. Tėvynės sąjunga atsisakė aiškintis tiesą ir vieningai mūru stojo prieš vieną tiesos reikalavusią moterį. Tai buvo taip amoralu.

Aš su jumis sutinku, ir man tai buvo koktu. Kaip ir Jurkevičiaus paskyrimas. Bet galų gale žmonės, balsavę už mus, jį nureitingavo, parodė, kad neužmiršo jo vaidmens, nors partijos vadovybė jį vėl kėlė aukštyn. Prastai pasielgė kai kuriais klausimais šioje byloje. Aš su jumis sutinku. Bet tai nekeičia fakto, jog per visą šią bylą, per didelį žmonių sujaudinimą kai kurie gudručiai susiplanavo, kaip jie ateis į valdžią.

Bet grįžkime prie Tėvynės sąjungos – prieš ketvertą metų ji ėjo į rinkimus su stipria vertybine programa. Žadėjo sutvarkyti teisėtvarką, sutramdyti korupciją, stiprinti solidarumą, teisingumą. Daug žmonių tuo patikėjo. Ir pažiūrėkime – ką mes turime po Jūsų partijos valdymo metų?

Aš suprantu ir sutinku, nors nebuvo vienos partijos „valdymo“. Bet paimkime teisingumo klausimą. Mūsų programoje buvo surašytos negerovės ir kai kurie žingsniai, kurie turėjo būti padaryti. Tačiau teismų reforma ir teliko kaip tikslas – atsimušta į nepritarimą ir koalicijos partnerių, ir „teisėjų partijos“ mūsų partijos viduje. Daugybėje kitų sričių yra tas pats – mes klampojame sovietinėje pelkėje, bandome ką nors daryti, bet kai nepadarome, tai mus kaltina, kad nepadarėme. Buvo susikoncentruota bemaž vien į mokesčius, vien į atominę elektrinę, o kiti klausimai užmiršti. Sakiau ir iki šiol sakau, kad galėjo būti keli projektai lygiagrečiai varomi į priekį.

Mes darėmės guminiai

Vis dėlto Jūsų partijos rėmėjus labiausiai nuvylė ne vienas ar kitas nebaigtas projektas, bet vertybių išdavystė. Su Jumis, su Jūsų partija sietos pamatinės vertybės ir gebėjimas jas esminiu momentu apginti – Kovo 11-oji, Sausio 13-oji. O šiandien tos valios ginti vertybes nematyti. Esminiais klausimais Tėvynės sąjungos pozicija yra guminė arba jos visai nėra. FSB vyrai atvyksta į Lietuvą tardyti Eglės Kusaitės, Lukašenkos režimui išduodamas Baltarusijos opozicijos lyderis Olesius Beliackis, sudorojami FNTT vadovai, šturmuojama Garliava – Tėvynės sąjunga su viskuo susitaiko. Per ketverius metus net nemėginta išsiaiškinti, kodėl VSD šmeižė Breste žuvusį Lietuvos karininką. Kodėl partija taip bailiai elgiasi?

Ir aš buvau šmeižiamas, mano tėvas buvo šmeižiamas. Aš ėjau vienas ir koviausi.

Bet tai juk nėra geras pavyzdys.

Aš su jumis neturiu dėl ko ginčytis. Aš irgi matau, kad mes darėmės guminiai. Viskas eina taip, kaip kokie vingeliai kieno smegenyse sudėti. Aš tų vingelių negaliu pakeisti. Aš tik darau, kaip mano vingeliai sako, bet jei kitokių vingelių yra daugiau, tai gyvenimas eina kitaip, negu aš norėčiau. Aš esu siūlęs svarstyti Seime tuos smurto atvejus. Aišku, dalis kaltės yra. Kaip jūs sakote – visi žiūri į Tėvynės sąjungą, į kitus nežiūri. Kiti tai tokie beviltiški, kad jiems atleidžiama viskas. Mes dar ne visai beviltiški, tai mums niekas neatleidžiama. Gal taip ir turi būti.

Juk tokia ir yra dvasinė tikrovė. Kaip Juozas Girnius yra sakęs: „Jei žmogus neturi dėl ko mirti, jis neturi dėl ko gyventi“. Jūsų manymu, ar Tėvynės sąjunga šiandien turi dėl ko gyventi?

Tokios maksimos kitą sykį gražiai skamba, bet ne visai realiai.

Pokario laikai rodo, jog tai buvo visiškai realu.

Žmonės, kurie tada ėjo mirti, turėjo teisybės ir garbės pojūtį, dėl ko jie tai darė. Bet kitiems, kurie dėsto apie tai, labai vertėtų pasižiūrėti ir į save – aš nekalbu apie Juozą Girnių. Bet buvo tiek daug Lietuvos vadavimo ir gelbėjimo – intencijų, jėgų, organizacijų. Ėjimai piketais prie Baltųjų rūmų Amerikoje, parašų rinkimai. Visa tai tikrai padėjo atgauti Nepriklausomybę. Bet po to reikėjo ateit ir padėti gyventi ir dirbti. Ir tada pasirodo – mes, kurie čia protestavom ir padėjom, jau savo darbą padarėm, o dabar jūs patys kapstykitės. Na, ir kapstomės. Suprantate? Ir dabar išvažiavusieji sako: jūs ten susitvarkykit, tada mes grįšim.

Mūsų mintis buvo visai kita – politiką vykdo asmenys, tad jų asmeniniai apsisprendimai čia ir dabar, ypač kritiniais momentais, yra esminiai. Ypač dabar, kai matome Lietuvos irimą.

Aš pats pasakiau, kad artėja Antrosios Respublikos pabaiga. Tad mane dabar kaltina: kas čia – dangus griūva? Taip kalba todėl, kad jiems reikia tą tiesą atmesti, ir būtų ramiau gyventi: jie nedalyvauja Lietuvos laidojime, nes ji dar lyg nėra laidojama. Tegul bent galvoja šiek tiek apie tai.

Vis dėlto politinė valia yra kaupiama tam tikriems tikslams pasiekti. Partijos tėra vienas iš būdų sutelkti ir vykdyti tą valią. Kodėl Tėvynės sąjunga tos valios atsisakė? Pasižiūrėkime į pačią pradžią: gavusi valdžią prieš ketvertą metų Jūsų partija iš karto atsižadėjo švietimo, kultūros, teisingumo sričių – šias svarbias ministerijas atidavė kitoms partijoms.

Jūs galite taip galvoti. Ir aš galiu taip galvoti. Bet kiti, kurie dėlioja, ką „atiduoti“, ko ne, galvoja kitaip. Pasižiūrėkite – ir dabar viskas kartojasi: Algirdas Butkevičius viską atiduoda.

Konservatoriai neturėjo valdžios?

Kita vertus, konservatoriai turėjo pagrindinius komitetus Seime: Teisės ir teisėtvarkos, Kultūros ir švietimo, Nacionalinio saugumo ir gynybos. Kodėl jais nesinaudojo?

Miela ponia, visa mūsų garbingoji ir nuoširdi liaudis mano, kad konservatoriai turėjo valdžią, turėjo komitetus. Net jei turėjo pirmininką, tai komitete turi vieno balso daugumą pačiu geriausiu atveju. O jei kokie nors centrolibai dėl savo interesų balsuoja kitaip, tada išvis nėra jokios daugumos. Kas iš to, kad neva valdai komitetą? Juk nieko nevaldai, esi tik eksponuotas kritikai.

Jei būtų aiškiai pasakyta iš tribūnų: mes norime padaryti tokius ir tokius dalykus, bet mums trūksta jėgų, visuomenei būtų buvę aiškiau. Būtume atėję, būtume susirinkę prie Seimo rūmų, būtume jus parėmę.

Galėjote sekti, kas vyksta, vertinti, ateiti ir be kvietimo. Ar norėjote tikrų permainų? Jei susirinktų prie Seimo 100 tūkstančių, gal kas ir pasikeistų.

Tačiau su visuomene net nebuvo bendrauta. Racionaliai nepavyksta paaiškinti kai kurių Tėvynės sąjungos sprendimų. Ar tie sprendimai nėra giluminės vertybinės krizės požymiai? Juk dėl tokių sprendimų žmonės jaučiasi Tėvynės sąjungos išduoti. Ir tas jausmas yra tikras, nes vertybes išduoti gali tik ta partija, kuri skelbėsi įsipareigojusi pamatinėms vertybėms. Ar galėjo dalis Jūsų rėmėjų balsuoti už Manto Adomėno propaguotą besikeikiančią mergaitę, kuri reklaminiame filmuke ragina „gaidžius pakelti subines“ ir eiti balsuoti už konservatorius? Kaip Jūs vertinate jaunąją konservatorių kartą – tuos daigus, kuriuos užsiauginote?

Aš vertinu kritiškai – o ko daugiau jūs iš manęs norite? Čia iš tų klaidų, kurių reikėjo nedaryti. Taip, jų reikėjo nedaryti. Bet kažkur šriūbelis atsisukęs. Kai kuriems gal atrodo, kad tie vulgarūs dalykai daliai rinkėjų patinka. Aš negaliu ginčytis. Bet aš vis tiek nedaryčiau, kad tik įtikus vulgariai galvojantiems rinkėjams. Kiti sako: gal čia visai neblogai išėjo. Arba Algio Ramanausko „bajeriai“. Kažkam patinka, tai imam ir šį įrankį… Aš to nedaryčiau, o kiti pasirenka ir tokias priemones. Kiek aš su jais turiu ginčytis – laikysiuosi savo nuomonės, kad būtų reikėję kovoti ne bet kokiomis priemonėmis.

Darykit naują gerą partiją

Labai įspūdingas yra ir internetinis Tiesos-Mėsos portalas, kuris buvo sukurtas už konservatorių pinigus, gautus iš biudžeto. Visa tai buvo skirta pasityčioti iš tiesos ir jos siekiančių piliečių, o ne Darbo partijai kritikuoti. Kodėl?

Jūs primenate nemalonius dalykus, kurie ir man nemalonūs. Yra serija klaidų, turbūt ne vien klaidos, bet būtent klaidos yra labai matomos. Jos ir man lieka atmintyje. Aš labai norėčiau, kad ir apie jas būtų kalbama partijos suvažiavime, kad partijos suvažiavimas irgi įvertintų. Tai ir būtų partijos tapatybės dalykas. Mat ne tik rinkimų štabas yra partija. Ar galima užgožti viską tuo, kad rezultatai ne tokie blogi – štai miestai už mus pabalsavo. Tai gal mes nepakenkėme ir su tokiais triukais? O gal pakenkėme? Gal nepakenkėme šiuose rinkimuose, bet pakenkėme žmonių sąmonei apskritai. Čia yra apie ką kalbėti. Reikia galimybės kalbėti – tam būtų reikalingas toks forumas. Štai ir viskas. Yra keistų dalykų. Kartais suveikiama taip, kad tu gali pagalvoti: ar čia nuoširdžiai kvailioja, ar padaro paslaugą kitai pusei. Tu neturi atsakymo, nes kvailybė gali būti tik kvailybė, o gali būti šiek tiek apsimesta.

Kai jūs pasigendate tokios partijos, kuri būtų bekompromisinė ir nevinguriuojanti, nepaslystanti į gėdingas situacijas, kurias jūs paminėjote, tai imkit ir darykit.Jumyse aš matau prielaidas kokiai nors labai reikalingai, gerai partijai, kuri neturės didelio pasisekimo. O gal kartais – šiek tiek. Bet tada toje partijoje turi būti žmonių, pasiryžusių eiti į ideologinę kovą, į viešumą, aukoti savo gyvenimus, savo laiką. Ir reikliai žiūrėti į bandančius prisiplakti. 

Taip. Reikia eiti į valdžią – kito kelio nėra. Reikia kovoti dėl geresnės valdžios. Aš labai norėčiau, kad rastųsi, ypatingai iš jaunimo, kuriam iki trisdešimties metų, nauja, geresniu oru kvėpuojanti politinė jėga. Ir kai jie formuosis, kad labai žiūrėtų, kas atbėga prisiplakti.

Labai norėtųsi tikėti, kad Tėvynės Sąjunga dar moraliai atsigaus ir išbris iš dabartinio cinizmo.

Taip tikėtis labai gražu, bet kad tai nebūtų ir kitų būdas nusiplauti rankas – štai yra Tėvynės sąjunga ir tegul ji viską gerai padaro. O mes už ją net nebebalsuojam, nes nusivylėm… Žiūrėkit, jei nors tas šimtas tūkstančių dar būtų už ją balsavęs… Gal išties reikėjo dalį mūsų šalininkų atmušti.

Dar grįžkime prie pasirinkimų politikoje. Šiaip asmeniniame gyvenime žmogus, bent tikintis žmogus, turi galimybę išpažinti, atgailauti, keistis…

Taip.

Partija kaip asmenų, subjektų darinys, juk taip pat turi tokią galimybę?

Turi tą galimybę, jei tai būtų jos vyraujanti nuostata, kad ėjome klaidingu keliu, neužėmėm reikiamos pozicijos reikiamu momentu. Bet tai turi susiformuoti, ir nuspręsti turi ne koks nors pirmininko pavaduotojas, suprantat? Todėl ir pasakėme, kad reikia suvažiavimo.

Galima tikėtis?

Nežinau. Aš tiktai galvoju, kad jei nebus tuo keliu einama, tai partija smuks – palaipsniui, vis toliau. Ir galų gale galbūt įvyks koks nors kitas suvažiavimas. Būtų gerai, kad mūsų partija bandytų susiimti. Kad nepasitenkintų tuo, kas yra.

Pilietinis portalas Tiesos.lt

Dočys: Esminės pastabos VSD reformos klausimu

Iš piliečio Dočio pasiūlymų naujajai Lietuvos Vyriausybei

Preambulė: klausimo pagrindimas

Lietuvoje atsiranda pavienių paranojikų, kurie viešumoje reiškia nepasitenkinimą, kad juos globoja VSD – tarnyba, sauganti valstybę ir jos piliečius. Tai tikrų tikriausias nesusipratimas. Žmogus moka mokesčius valstybės tarnybai, kad toji jį saugotų, o kai ši imasi jį saugoti, tasai piktinasi.

Kiekvienas žmogus nori būti išklausytas, kad jo sakomi žodžiai nenulėktų vėjais, o į jo mintis būtų įsiklausoma. Liūdna konstatuoti, kad susvetimėjusioje Lietuvoje nebėra kas žmogaus klauso. Todėl nusivylusiam piliečiui į pagalbą ir ateina VSD – vienintelė institucija, kuri stengiasi žmogų išklausyti, ką jis kalba telefonu, kaip guodžiasi elektroninio pašto laiškuose, įsigilinti į jo skundus ir vargus miestų aikštėse ir maitinimo įstaigose prie brangaus bokalo alaus. Tiesa, VSD nėra visagalis, nors ir kaip besistengtų, negali aprėpti visų Lietuvos piliečių, visų išklausyti ir žinią apie kiekvieno būklę perduoti valstybės Prezidentei, kad ji tais labiausiai dėmesio vertais pasirūpintų. Reikia pripažinti, kad įgyvendinti tuos kilnius tikslus sukliudė ir pasaulinė ekonominė krizė. Važinėdamas troleibusu išklausysi tik tuos, kurie važinėja troleibusu, o troleibusuose žmonės dažniausiai tyli.

Veiksmo planas

Realybė tiesiog akis bado, tad naujoji mūsų Vyriausybė turėtų imtis staigių ir neatidėliotinų veiksmų. Sekant aukštojo mokslo reforma būtina kuo greičiau įsteigti valstybės saugomųjų asmenų krepšelius. Tarkim VSD darbuotojas rūpinasi ir gilinasi į 20-ties subjektų reikalus. Jis turėtų gauti ir dvidešimt krepšelių. Saugumietis, kuris seka saugumietį, turintį 20 krepšelių, turėtų gauti dešimt jo krepšelių, o penkis perduoti jį sekančiam. Taip būtų sutvarkyti ekonominiai ir motyvacijos klausimai Valstybės saugumo departamente. Bet problema iš tikro nėra vien ekonominė.

Dažniausiai mūsų eilinis saugumietis yra pakišamas teikti pagalbą žmogui, kuris tos pagalbos kratosi ir slapukauja. Išklausyti tokį yra įmanoma, bet suprasti, apie ką jis kalba nėra labai paprasta, nes subjektas dažnai kalba labai tyliai Ezopo kalba neaiškiomis užuominomis. Tad vienas iš neatidėliotinų darbų, palengvinsiančių VSD tarnautojų darbą, būtų Ezopo kalbos prasmių ir reikšmių, sinonimų bei antonimų žodynėlio parengimas bei išleidimas iki artėjančios Vilniaus Knygų mugės.

Aišku, reformuojant VSD, neturėtų būti apeiti ir subordinacijos klausimai. Vienas iš tokių: „Ar turi teisę VSD durininkas su rūbininku sekti VSD direktorių, jei VSD direktoriaus pavaduotojas to paprašo?“ Iki šv. Kalėdų Lietuvos Seimas tokius klausimus turėtų apsvarstyti skubos tvarka. Jei užtektų politinės valios, tikrai sutvirtintų savo reitingus.

Jūsų Dočys

Tiesos.lt klube: „Kaip priešinsimės valstybės užvaldymui?“

M.K.Čiurlionio namuose renkasi Tiesos.lt klubas

Gruodžio 13-ąją, ketvirtadienį, 19 val. M. K. Čiurlionio namuose Vilniuje renkasi Lietuvos Sąrašo įsteigtas Tiesos.lt klubas.

Susirinkę mokslo, kultūros, politikos žmonės ir visuomenininkai diskutuos tema „Kaip priešinsimės valstybės užvaldymui?“.

Klubo svečiai – Seimo nariai Vitalijus Gailius, Povilas Urbšys ir Naglis Puteikis.

Premjeras paragintas sustabdyti partijos draugo vandalizmą

160 Lietuvos menininkų, mokslininkų ir neabejingų piliečių gruodžio 12 dieną viešu laišku kreipėsi į paskirtąjį premjerą, Socialdemokratų partijos pirmininką Algirdą Butkevičių, ragindami jį sustabdyti partijos draugo, Druskininkų mero Ričardo Malinausko vandalizmą.

Lietuvos kultūros bendruomenę sukrėtė ir papiktino barbariška Socialdemokratų partijos vicepirmininko R. Malinausko savivalė: šių metų liepos 3-4 dienomis, merui įsakius, Druskininkų centre buvo sunaikinta Atgimimo metais dailininko Antano Balkės sukurta čiurlioniškos kompozicijos skulptūra „Legenda“.  Taip meras R. Malinauskas keršijo buvusiam miesto vyriausiajam dailininkui A. Balkei už Druskininkų paveldo gynimą. Menininkui iki šiol neleidžiama net pamatyti savo kūrinio liekanų. Pirmąkart atkurtoje valstybėje valdžia, nepaisydama dailininkų ir visuomenės protestų, ciniškai demonstruodama piliečiams brutalią jėgą, sunaikino Atgimimo laikų meno kūrinį.

Tai gėdingas, atkurtoje Lietuvos Respublikoje precedento neturintis valdžios vandalizmo aktas, kuriuo Socialdemokratų partijos vicepirmininkas Ričardas Malinauskas paniekino Druskininkų bendruomenę ir Lietuvos visuomenę, išsityčiojo iš šalies menininkų, jų kūrybos„,- rašo laiške premjerui Lietuvos kultūros žmonės. Jie ragina A. Butkevičiųimtis visų priemonių, kad R. Malinauskas nedelsiant viešai atsiprašytų skulptoriaus Antano Balkės, Lietuvos menininkų bei visuomenės ir kuo greičiau atkurtų sunaikintą meno kūrinį“.

„Jūsų partijos kolegos akiplėšiškas vandalizmas privalo būti pasmerktas ir sustabdytas, o Lietuvos kultūrai padaryta žala atlyginta„,- teigiama premjerui.

Laisvųjų menininkų inicijuotą viešą laišką kartu su kitais piliečiais pasirašė žinomi skulptoriai Joana Noreikaitė, Gediminas Karalius, Arūnas Sakalauskas, Romas Kvintas, Kęstutis Musteikis, Algirdas Kuzma, Arvydas Ališanka, kompozitorius Feliksas Bajoras, muzikologas prof. Vytautas Landsbergis, dailininkas Gitenis Umbrasas, kunigas Arūnas Peškaitis OFM, rašytojai Liudvikas Jakimavičius, Valdas Papievis, mokslininkai prof. Arvydas Janulaitis, prof. Vytautas Daujotis, prof. Antanas Kulakauskas, prof. Donatas Stakišaitis, disidentė sesuo Nijolė Sadūnaitė, kultūros istorikai Sigitas Narbutas, Darius Kuolys, Seimo nariai Naglis Puteikis, Aurelija Stancikienė, Liutauras Kazlavickas, pilietinio portalo Tiesos.lt redaktorė Ramutė Bingelienė.

Emilija: Galima išeitis iš politinės krizės – tiesioginės demokratijos stiprinimas

Skaitytojos Emilijos laiškas pilietiniam Tiesos.lt portalui: Keletas pasiūlymų diskusijai, kaip įveikti politinę krizę

Skelbiama iš Tiesos.lt

Gali būti įvairių variantų, bet šįkart siūlyčiau padiskutuoti du.

Būtų galima iškart pasirinkti tiesioginę demokratiją ir tai, beje, nereikštų, kad būtų panaikinta atstovaujamoji demokratija. Valstybės gyvenimą, jos raidą turi lemti pati tauta, jos sprendimai bei pasirinkimai, o ne jos atstovai. Žinoma, valstybinio lygio atstovaujamoji demokratija yra reikalinga, pavyzdžiui, įstatymams rengti, tačiau greta būtinai turi būti sudarytos sąlygos ir aktyvioms piliečių įstatymų iniciatyvoms. O savivaldos lygiu sprendimas turėti ar ne atstovus, priklausytų nuo pačių savivaldos gyventojų sąmoningumo ir noro. Pati savivalda gali tvarkytis ir be deputatų – savivaldos gyventojai rinktų administracijos vadovus, policijos vadovus ir pan., juos patys ir kontroliuotų. Patys gyventojai elektroniniu būdu balsuotų tokiais pat klausimais, kaip kad dabar balsuoja deputatai.

Kitas kelias – jį būtų galima vadinti pereinamuoju iš atstovaujamosios į tiesioginę demokratiją – palengvinti sąlygas surengti referendumą, Konstitucijoje įteisinti vietos referendumą, suteikti didesnės teisinės gãlios piliečių iniciatyvoms: peticijoms, įstatymų leidybos ir pan.

Svarstant dėl to, koks turėtų būti parašų skaičius referendumui inicijuoti – 100 tūkst. ar kitoks, būtų galima laikytis tokios nuostatos: kuo mažiau reikalinga parašų, tuo daugiau demokratijos.

Palyginkime su Šveicarija:
– konstituciniam referendumui paskelbti reikia 100 tūkst. rinkėjų parašų,
– kitiems referendumams paskelbti reikia 50 tūkst. parašų.

Šveicarijoje gyvena 7 639 961 gyventojų (2011 m.), registruotų rinkėjų 5 139 055 (2012 m.).

Kiek gyventojų gyvena Lietuvoje, deja, niekas tiksliai nežino, kaip nežinomas ir tikras rinkėjų skaičius. Kaip parodė paskutiniai rinkimai: spalio 14 d. rinkėjų buvo 2 588 418, o po kelių savaičių beveik 150 tūkstančių rinkėjų kažkur išgaravo ir liko 2 438 641.

Jeigu perimtume Šveicarijos proporcijas, Lietuvoje turėtų būti taip (sakykime, kad Lietuvos rinkėjų yra 2 438 641):
– konstituciniam referendumui paskelbti reikėtų 47,5 tūkst. rinkėjų parašų,
– kitiems referendumams paskelbti reikėtų 23,7 tūkst. parašų.

Tokie skaičiai, aišku, dar svarstytini, bet žinant dabartinius reikalavimus – išties įdomūs.

Kai kas mažo parašų skaičiaus bijo dėl to, kad tuo gali pasinaudoti neigiamos jėgos. Bet neigiamiems poveikiams užkirsti yra įstatymų normos. Lietuvos Referendumo įstatymas nuo kai kurių valstybių įstatymų skiriasi tuo, kad yra labai liberalus: pagal jį piliečiai gali inicijuoti bet kokį klausimą. Nors, turint omeny, reikalaujamą surinkti parašų skaičių, realiai piliečiai inicijuoti negali nieko. Kai kurių valstybių referendumų įstatymuose būna nurodyta, kokiais klausimais negalima skelbti referendumo. Pavyzdžiui, Šveicarijoje ne visose teritorijose piliečiai gali balsuoti dėl finansų. Tačiau atlikti tyrimai parodė, kad tose teritorijose, kuriose šis referendumas yra, išlaidaujama mažiau: vien šio referendumo egzistavimas politikus priverčia taupiau naudoti pinigus – jiems tai yra kaip tramdomoji priemonė. Tad jei ir Lietuvos Referendumo įstatyme būtų nurodyti klausimai, kuriais negalima rengti referendumo, pavyzdžiui, klausimai, kuriais kėsinamasi į Lietuvos valstybės teritorijos vientisumą, valstybinę kalbą ir pan., kitų saugiklių ir nebereikėtų.

Beje, vietos referendumo įteisinimas Konstitucijoje yra gal net svarbiau nei referendumo parašų kvotos sumažinimas. Kažkodėl apie tai beveik nekalbama. O juk tik tiesioginės demokratijos instrumento – referendumo nebuvimas savivaldose leidžia tarybų deputatams priimti sprendimus ne visada atsižvelgiant į gyventojų interesus. Gerai žinoma, kad ten, kur gyventojai neturi teisės spręsti valstybės ar vietos klausimų, yra visos sąlygos be jokių kliūčių veikti stambaus kapitalo grupėms ir įtakoti joms palankius deputatų sprendimus.

Kitas klausimas: kaip vieną ar kitą variantą įgyvendinti.

Visų pirma, reikia, kad patys žmonės to norėtų – jeigu nėra noro, supratimo apie tiesioginės demokratijos naudą, ypač tarp visuomenės lyderių, autoritetų, kurie lengviausia galėtų šias idėjas skleisti bei padaryti jas priimtinas, tai mažos dalies žmonių noras to niekaip neįgyvendins.

Reikalingas daugelio organizacijų ir žmonių vieningumas tuo klausimu – tik taip galima būtų pabandyti ar paspausti Seimą, ar inicijuoti referendumą šiuo klausimu – surinkti per 300 tūkst. parašų gal ir pavyktų tik susivienijus daugumai organizacijų. Žinoma, apie tokį referendumą reikėtų kalbėti ne mažiau metus. Per parengiamąjį etapą visomis įmanomomis priemonėmis reikėtų išaiškinti visuomenei, kokia yra siūlomų pataisų esmė, kaip keistųsi piliečių padėtis ir galimybės veikti, ir tik tada jį inicijuoti. Tokiai plačiai ir ilgalaikei informavimo programai, žinoma, reikėtų surinkti lėšų. Trečias dalykas, į referendumo klausimus vertėtų įtraukti ne tik klausimą apie parašų skaičių sumažinimą norint inicijuoti referendumą, bet ir kitus šiuo metu labai aktualius visuomenei klausimus, pavyzdžiui, dėl partijų finansavimo iš valstybės biudžeto uždraudimo.

Emilija

Stabdykime barbarus – apginkime Atgimimo Legendą!

Tiesos.lt redakcija   2012 gruodžio 6

Stabdykime barbarus – apginkime Atgimimo „Legendą“

Tai, kas liko iš Atgimimo Legendos po vandališko R. Malinausko siautėjimo

 

Šiais metais brutalią valdžios savivalę patyrė ne tik su politine korupcija kovoję valstybės pareigūnai, teisingumo siekę piliečiai, smurto aukomis tapę vaikai. Valdžia pradėjo kariauti ir su meno kūriniais.

Šių metų liepos 3–4 dienomis Druskininkuose, miesto merui, Lietuvos socialdemokratų partijos vicepirmininkui Ričardui Malinauskui paliepus, buvo sunaikinta „Legenda“ – Atgimimo metais dailininko Antano Balkės iš juodo granito sukurta skulptūra.

Taip meras R. Malinauskas atkeršijo buvusiam nepaklusniam savo pavaldiniui, kuris, dirbdamas Druskininkų miesto vyriausiuoju dailininku, drįso nepritarti paveldui žalingiems mero sprendimams.

Nugriauta Atgimimo Legenda. Nepaisant Lietuvos dailininkų sąjungos ir Druskininkų kultūros žmonių protestų. Nugriauta, išvežta nežinoma kryptimi ir paslėpta.

Greit bus pusmetis, kai menininkas Antanas Balkė raštu ir žodžiu valdžios klausia, kodėl jo kūrinys buvo sunaikintas, prašo „Legendos“ likučius jam parodyti, bet vis atsimuša kaip į sieną. Gruodžio 6-ąją, trečiadienį, Druskininkų vicemeras Linas Urmanavičius Seimo nario Naglio Puteikio akivaizdoje į daug kartų pakartotą menininko prašymą pamatyti savo kūrinio likučius atrėžė: „Kai reikės, tau bus paskambinta. Tai mūsų nuosavybė“. O po to Seimo nariui paaiškino: „Menas yra labai reliatyvus – vieniems menas, kitiems š…“

Taigi meno kūriniai, kaip ir vaikai, Lietuvoje gali tapti valstybės paslaptimi. Daiktais, slepiamais nuo tų, kam jie brangiausi.

Dar vasarą, prieš sunaikindama Atgimimo „Legendą“, Druskininkų savivaldybė pasiuntė raštą Lietuvos dailininkų sąjungai – pranešė, kad miestui skubiai reikalinga 4 metrų aukščio dekoratyvinė skulptūra Antano Balkės skulptūros vietoje, kad už naują skulptūrą bus sumokėta iki 50 000 litų. Statyti naują skulptūrą ten, kur buvo sunaikintas jo kolegos kūrinys, jau ėmėsi dailininkas Tadas Gutauskas.

Taigi – Druskininkuose sunaikinta čiurlioniška Atgimimo Legenda. Įvykdytas simbolinis valdžios vandalizmo, pasityčiojimo iš tautos atgimimo vilčių aktas. Baugiai tylint kultūros ministrui, Seimo Kultūros, švietimo ir mokslo komitetui, kultūrinei spaudai, visuomenei. Šiurpiai dunksint valdžios užsakymą vykdančio Tado Gutausko plaktukui.

Iš Druskininkų lietuviams šiandien siunčiamas tiesmukas valdančios Socialdemokratų partijos vicepirmininko Ričardo Malinausko signalas: baikite svaičioję apie tautos Atgimimą – metas sugrįžti į Grūtą.

Kaip į šį signalą atsakysime? Ar vėl tylėsime? Ar pagaliau ryšimės pasipriešinti barbarams? Jie – ne prie vartų. Jie – jau mūsų mieste.
P. S.: Visi, norintys pasipriešinti vandalizmo aktui ir pamėginti apginti Atgimimo Legendą, galite tai padaryti pasirašydami laisvųjų menininkų ir piliečių atvirą laišką paskirtajam Ministrui Pirmininkui Algirdui Butkevičiui– savo vardą ir pavardę siųskite Aurelijai Babenskienei el. pašto adresuaurelijapost@gmail.com.