„Tie-SOS“ akcijos dalyviai primena Prezidentei įstatymus

Nuo gegužės 17-osios S. Daukanto aikštėje budintys „Tie-SOS“ akcijos dalyviai kasdien rašomais laiškais ragina Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę išsiaiškinti ir paskelbti smurto akcijos Garliavoje organizatorius, nutraukti prievartą patyrusios Garliavos mergaitės totalią socialinę izoliaciją, leisti su jos sveikatos būkle susipažinti Lietuvos pediatrams.

Rugsėjo 8-ąją akcijos dalyvius pasiekė naujas Prezidentės Kanceliarijos raštas, kuris juos pribloškė. Iš esmės išsiskyrė Prezidentės ir S. Daukanto aikštėje budinčių piliečių požiūriai į Lietuvos tikrovę.

Garliavos mergaitės teisinę padėtį aiškinančiame Prezidentūros rašte visuomenei teigiama: „pagal galiojančius įstatymus dėl giminaičių ir kitų asmenų bendravimo su vaiku tvarkos sprendžia jų teisėti atstovai – tėvai. Pagalbą šioje srityje teikia ne Valstybės saugumo departamentas ar Liudininkų apsaugos tarnyba, kaip teigiama Jūsų laiškuose, o vaiko teisių apsaugos skyriai“. Rašte taip pat tvirtinama, kad „niekas, nei politikai, nei visuomenės veikėjai, negali kištis į privatų asmenų gyvenimą, nes kiekvieno žmogaus teisę į privatumą, asmeninį, šeimos ir namų gyvenimą saugo Konstitucija“.

Rugsėjo 10-ąją akcijos „Tie-SOS“ dalyviai, nesutikdami su tokia Prezidentės pozicija, įteikė šalies vadovei dar vieną laišką.

„Jūsų tarnybos raštas mus labai nustebino ir nuliūdino. Jis rodo, kad Jums patariantys ir informaciją teikiantys pareigūnai arba nesuvokia teisinės Garliavos mergaitės padėties ir Lietuvos tikrovės, arba tyčia ją iškreipia ir klaidina visuomenę“,- teigia piliečiai Prezidentei ir primena jai realius faktus bei įstatymus.

„Tie-SOS“ akcijos dalyvių laiške rašoma:

„Norime Jums, Ponia Prezidente, priminti: ne piliečiai, ne žurnalistai, bet Lietuvos Respublikos prokuratūra nustatė, kad į privatų Garliavos mergaitės gyvenimą dar prieš keletą metų brutaliai įsikišo jos mamos draugas Andrius Ūsas. Šių metų kovo 23 dieną į jos gimtuosius namus įsiveržė ir į privatų gyvenimą įsikišo privati antstolė Sonata Vaicekauskienė bei kaukėti apsauginiai, vaiko akivaizdoje smurtavę prieš jo artimuosius.

Šių metų gegužės 17-ąją į Garliavos mergaitės privatų gyvenimą įsikišo 240 valdžios pasiųstų policininkų, ginkluotų dujomis ir elektra, privati antstolė Sonata Vaicekauskienė, gumines pirštines mūvinčios ir raudona antklode nešinos vaiko teisių specialistės, privatus advokatas Gintaras Černiauskas, prievarta išnešęs klykiantį vaiką iš gimtųjų namų.

Vėliau į privatų Garliavos mergaitės gyvenimą įsikišo Seimo pirmininkė Irena Degutienė, pasiuntusi į laikinąjį vaiko būstą Seimo nares – Tėvynės sąjungos atstovę Viliją Abramikienę ir Darbo partijos atstovę Virginiją Baltraitienę. Šios politikės, surengusios spaudos konferenciją Seime, viešai pasakojo apie prievartą patyrusio vaiko asmeninį gyvenimą.

Mes taip pat norime Jums, Ponia Prezidente, priminti, kad Garliavos mergaitės likimas šiandien yra oficialiai patikėtas ne jos motinai, ne vaiko teisių apsaugos skyriams, kaip klaidingai tvirtina Jūsų Kanceliarija, bet Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybai ir Valstybės saugumo departamentui.

Ragintume Jus ir Jūsų patarėjus gerai susipažinti su Kėdainių rajono apylinkės teismo pirmininko, teisėjo Vitalijaus Kondratjevo 2011 metų gruodžio 16 dienos sprendimu. Jame aiškiai rašoma, kad Kauno Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistės negalėjo įvertinti būsimų mergaitės gyvenimo sąlygų, nes tai – „valstybės paslaptis“. Būtent todėl vaiko teisių ekspertai teismui nepateikė galutinės išvados dėl motinos galimybių auginti mergaitę. Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, teisėjas V. Kondratjevas Garliavos mergaitės likimą patikėjo ne motinai, bet Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybai. Teismas nusprendė, kad ne motina, ne vaiko teisių skyriai, bet Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba turi „užtikrinti gyvenimo sąlygas“ iš gimtųjų namų „paimtam“ vaikui.

Taigi Garliavos mergaitė gegužės 17-ąją prievarta buvo išvežta į vietą, kuri yra valstybės paslaptis.
Lietuvos Respublikos Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 15 straipsnio 7 skirsnis nustato, kad būtent Valstybės saugumo departamentas teikia privalomą išvadą, kam galima leisti su valstybės paslaptimi susipažinti. Todėl be VSD išvados ir be Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdybos leidimo niekas šiuo metu negali pamatyti Garliavos mergaitės ir susipažinti su jos sveikatos būkle bei gyvenimo sąlygomis. Tai tapo valstybės paslaptimi.

Taigi šiandien už mergaitės sveikatos būklę ir už jos patiriamą totalią socialinę izoliaciją yra tiesiogiai atsakingos dvi valstybės institucijos – Jums tiesiogiai atskaitingas Valstybės saugumo departamentas ir Jūsų paskirtam Vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui pavaldi Liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos valdyba.

Todėl dar kartą kreipiamės į Jus, Ponia Prezidente, ir primygtinai raginame pasirūpinti, kad prievartą patyrusi Garliavos mergaitė nebūtų valdžios baudžiama totalia socialine izoliacija.“

Po tokio turinio laiškais Prezidentei nuo šiol galės pasirašyti piliečiai, užsukę į S. Daukanto aikštę Vilniuje.

Lietuvos Sąrašo Respublikos atgaivinimo programos pristatymas

YouTube Preview Image

Atgarsiai žiniasklaidoje:

Darius Kuolys teisiamas už ministro Artūro Meliano drąsinimą lietuviškomis apeigomis

Rugsėjo 6-ąją, ketvirtadienį, 9 valandą, Vilniaus miesto trečiajame apylinkės teisme, Laisvės pr. 79A, bus nagrinėjama antroji Dariui Kuoliui iškelta byla.

Šį kartą D. Kuolys teisiamas dėl šiemet gegužės 3 dieną surengtų lietuviškų apeigų, kurių metu buvo mėginta įpūsti pilietinės drąsos vidaus reikalų ministrui Artūrui Melianui.

Tą dieną prie Vidaus reikalų ministerijos suėję piliečiai, atlikdami senas lietuviškas apeigas, ragino ministrą nesvyruoti – ryžtingai atleisti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pareigų įstatymą pažeidusį Kęstutį Jucevičių ir sugrąžinti į šias pareigas neteisėtai atleistą generolą Vitalijų Gailių bei jo pavaduotoją Vytautą Giržadą. Apeigose dalyvavo ir pats ministras A. Melianas.

D. Kuolys taip pat yra teisiamas už Tarptautinės vaikų gynimo dienos paminėjimą prie Valstybės saugumo departamento ir žodžio laisvės gynimą pilietinėmis vaikštynėmis prie Prezidento rūmų.

Vidaus reikalų ministerija kaltę už Garliavos šturmą permeta policijai

Pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai, klausę vidaus reikalų ministro Artūro Meliano, ar jis įsakė 240 policininkų šturmuoti Garliavą, vakar sulaukė viceministro Mindaugo Ladigos antrojo laiško. Jame buvęs VSD pareigūnas vėl teigia, kad užpulti gyvenvietę ir prieš taikius žmones naudoti dujas, elektrą ir kitas ypatingąsias smurto priemones policijai paliepusi antstolė. Taip pat viceministras rašte mėgina piliečius įtikinti, kad tokias masinio smurto akcijas, antstolei nurodžius, policija Lietuvos Respublikoje rengianti be vidaus reikalų ministro žinios.

„Vidaus reikalų ministras nesprendžia klausimų, susijusių su Policijos departamento prie VRM organizuojamos konkrečios operacijos vykdymu“,- rašo M. Ladiga. Viceministras taip ir nedrįso atsakyti piliečiams į jų klausimą, ar apie rengiamą Garliavos smurto akciją žinojo pats vidaus reikalų ministras A. Melianas, ar jis buvo apie ją iš anksto pranešęs ministrui pirmininkui Andriui Kubiliui, Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, Seimo vicepirmininkui Algiui Čaplikui, Respublikos prezidentei Daliai Grybauskaitei, ar pats ministras ir aukščiausi valstybės pareigūnai smurtui prie taikius piliečius pritarė.

Piliečiams taip pat lieka neaišku, kas juos klaidina – Prezidentūra ar Vidaus reikalų ministerija. Prezidentūra raštu teigė, kad Garliavos šturmo klausimas „pagal kompetenciją priklauso vidaus reikalų ministrui“. Tuo metu vidaus reikalų ministro pavaduotojas visuomenei aiškina, kad šis klausimas priklauso ne ministrui, bet antstolei ir policijai.

Ar mergaitė lanko mokyklą? – klausia piliečiai Švietimo ministro

Pastaruoju metu žiniasklaidoje pasirodė prieštaringi privačių asmenų ir jų advokatų pareiškimai apie prievartą patyrusios Garliavos mergaitės mokymąsi.

Pilietinės akcijos „Ties-SOS“ dalyviai raštu kreipėsi į švietimo ir mokslo ministrą Gintarą
Steponavičių ir paprašė jo oficialiai atsakyti: ar gegužės 17-ąją iš gimtųjų namų prievarta išvežtas ir daugiau nei tris mėnesiui totalioje socialinėje izoliacijoje laikytas vaikas rugsėjo 3 dieną atėjo į mokyklą, ar jam sudarytos sąlygos mokytis su bendraamžiais?

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrui
Ponui Gintarui Steponavičiui

Gerbiamas Pone Ministre,

Kreipiamės į Jus, už Lietuvos vaikų švietimą atsakingą valdžios pareigūną, ir klausiame: ar šiandien, rugsėjo 3 dieną, atėjo į mokyklą gegužės 17-ąją iš gimtųjų namų Garliavoje prievarta išvežta mergaitė?

Pagarbiai,

Pilietinės akcijos „Tie-SOS“ dalyviai

Joana Noreikaitė
Liudvikas Jakimavičius
Aurelija Babenskienė
Laisvūnas Šopauskas
Justas Subačius
Rūta Šimkaitienė
Romas Radzevičius
Vytautas Kuklys
Saulė Matulevičienė
Raimondas Gudžius
Ramutė Bingelienė