Kauno apskrities policijos viršininkas Algirdas Kaminskas apie tai, kodėl policija negynė mergaitės

YouTube Preview Image

Po šio interviu policija kreipėsi į žurnalistų etikos sargus, prašydama įvertinti Janutienės veiksmus.

Policijos departamentas taip pat netiesiogiai įspėjo piliečius per daug atvirai savo nuomonės apie susidariusią padėtį nereikšti:

Informuojame, kad pareigūnai toliau labai atidžiai stebi viešąją erdvę, renka medžiagą apie neteisėtus kai kurių asmenų veiksmus ir, išanalizavus juos, imsis visų teisėtų priemonių užkirsti kelią bet kokiems grasinimams, nesantaikos kurstymui ar Lietuvos Respublikos piliečių įžeidinėjimams.

Pilnas šios „Paskutinės instancijos“ laidos įrašas, kuris buvo parodytas 2012 metų gegužės 24 dieną per TV3:

YouTube Preview Image

Piliečių Sueigos, kviečiamos susirinkti 2012 metų gegužės 26 dieną Vilniuje, ŽODIS

YouTube Preview Image

Mes, pilietės ir piliečiai, susirinkę į Sueigą Vilniuje, pareiškiame:

 • norime gyventi laisvoje ir orioje Lietuvos valstybėje,
 • neleisime daugiau trypti piliečių žmogiškojo orumo ir garbės,
 • neleisime Lietuvos paversti mažąja Rusija,
 • ginsime demokratinę savo Respubliką, jos vertybes ir konstitucinę santvarką,
 • kovosime už savo vaikų, savo tėvų ir savo pačių teises bei laisves,
 • priešinsimės diktatūrai, valdžios smurtui ir valstybės užvaldymui,
 • netoleruosime viešo melo ir ginsime laisvą žodį,
 • nekolaboruosime su valdžia, kol ji meluoja ir smurtauja,
 • sieksime valstybę sugrąžinti piliečiams, Tėvynę – visiems pasaulio lietuviams,
 • darysime viską, kad rudenį po Seimo rinkimų Lietuvos tautai atstovautų drąsūs, sąžiningi, Lietuvos Respublikai ištikimi ir piliečius gerbiantys žmonės.

Teigiame: šių metų gegužės 17 dienos rytą valdžia peržengė ribą ir pasikėsino į konstitucinę valstybės santvarką, pamatines demokratijos vertybes ir piliečių bendrabūvį. Valdžios smurtą šiandien lydi melas, žmonių bauginimas ir manipuliavimas jais.

Todėl reikalaujame:

 • nedelsiant nutraukti viešą melą ir smurtą,
 • išviešinti, kas įsakė imtis gegužės 17-osios smurto, ir kas tokiam įsakymui pritarė: įsakymus davę, smurtavę ir smurtui pritarę pareigūnai privalo būti atstatydinti ir sulaukti teisinės atsakomybės.

To nepadarius, sudarysime nepriklausomą visuomeninę komisiją valdžios nusikaltimams ištirti. Mes rūpinsimės valdžios ir grupuočių smurto aukomis.

Valstybės prezidentė turi pagaliau apsispręsti ir aiškiai atsakyti visuomenei: su kuo ji šiandien yra – su Lietuvos Respublika, jos piliečiais ar su smurtaujančiomis jėgos grupuotėmis.

Mes nesitrauksime.

Garsaus menininko Gitenio Umbraso sumanyta akcija „TieSOS!“

Kiekvieną naktį užrašas yra sunaikinamas ir kiekvieną dieną jis atkuriamas iš naujo piliečių, nesitraukiančių iš aikštės nuo gegužės 17 dienos.

Prie kovos už teisingumą prisijungęs dailininkas Gitenis Umbrasas vilniečiams žinomas kaip Meilės krantų prie Žaliojo tilto, Stebuklų plytelės Katedros aikštėje ir daugybės kitų meninių projektų autorius ir sumanytojas.

Plačiau apie akciją ir apie tai, kas vyksta Daukanto aikštėje, – rašytojo Liudviko Jakimavičiaus straipsnyje „Aikštės kronika“.

Pilietinės vaikštynės ir sueiga „Už laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą“ – gegužės 26 dieną Vilniuje

Valdžios smurtu ir melu pasipiktinę piliečiai šį šeštadienį, gegužės 26 dieną, 13 valandą, renkasi Vilniuje prie seimo Nepriklausomybės aikštėje. Iš čia rengiamos pilietinės vaikštynės Gedimino prospektu iki S. Daukanto aikštės, prie prezidentūros, kur vyks piliečių sueiga „Už laisvę ir tiesą, prieš melą ir smurtą“.

Vaikštynėse ir sueigoje bus ginama konstitucinė Lietuvos Respublikos santvarka, piliečių teisės ir laisvės, pasisakoma prieš grupuočių savivalę.