Spaudos atgavimo dienai paminėti – meninės pilietinės akcijos Siauro kelias ir Duokim garo!

Šių metų gegužės 7-ąją, pirmadienį, 12 valandą, pilietės ir piliečiai kviečiami paminėti Spaudos atgavimo dieną.

12 val. nuo Valstybės saugumo departamento (Vytenio g. 1) Lietuvos radijo ir televizijos linkui (Konarskio g. 49) pajudės meninė pilietinė eisena Siauro kelias. Taip bus simboliškai pažymėta viena svarbiausių Lietuvos nepriklausomybės metais mūsų valstybės pastangomis ir mokesčių mokėtojų lėšomis nutiestų trasų.

12.30 val. prie Lietuvos radijo ir televizijos įvyks meninė pilietinė sueiga Duokim garo! Sueigoje skambės smagi muzika, kalbės „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ platintoja sesuo Nijolė Sadūnaitė, Nepriklausomybės Akto signatarė Nijolė Oželytė, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, laidos „Būtovės slėpiniai“ vienas autorių Albertas Žostautas, rašytojas Liudvikas Jakimavičius, Seimo narys Naglis Puteikis.

Šiomis akcijomis pilietės ir piliečiai kviečiami pasisakyti už visuomeninės, mokesčių mokėtojų lėšomis išlaikomos televizijos žodžio laisvę ir nuomonių įvairovę, prieš knygnešių apginto lietuviško žodžio siaurinimą.

Daugiau informacijos:

Audrius Nakas (8-605-50192)
Liudvikas Jakimavičius (8-685-80607)

Signatarų teisme bus ginama susirinkimų laisvė

Šių metų gegužės 7 dieną, pirmadienį, 10 valandą, Vilniaus miesto antrajame apylinkės teisme, Laisvės prospektas 79 A, dėl piliečių sueigos Vilniaus Nepriklausomybės aikštėje sukvietimo bus teisiami Kovo 11-osios Akto signatarai Bronislovas Genzelis ir Romualdas Ozolas bei Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys Alvydas Medalinskas.

Nepriklausomybės Akto signatarus Lietuvos Respublikos teismas teis už šių metų kovo 17 dieną prie Seimo surengtą renginį, kuris buvo skirtas šalies parlamentarizmui paremti, kuriame Seimas ragintas susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir principingai ginti konstitucinę santvarką.

Iniciatyvinė grupė Už teisingumą kviečia pilietes ir piliečius, branginančius Konstitucijos laiduotą susirinkimų laisvę, teismo dieną būti kartu su teisiamais signatarais.

Daugiau informacijos:

Darius Kuolys (8-671-32461)

Padrąsinkime vidaus reikalų ministrą

Šį ketvirtadienį, gegužės 3 dieną, 12 valandą, Vilniuje, prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, priešais Katedrą, rengiama pilietinė meninė akcija Padrąsinkime Ministrą.

Pilietės ir piliečiai kviečiami susieiti ir įpūsti pilietinės drąsos Vidaus reikalų ministrui Artūrui
Melianui.

Rišdami žalias vilties juosteles paraginsime ministrą nebesvyruoti – ryžtingai atleisti iš Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos (FNTT) direktoriaus pareigų įstatymą pažeidusį Kęstutį Jucevičių ir sugrąžinti į šias pareigas neteisėtai atleistą generolą Vitalijų Gailių.

Dar balandžio 17 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė, kad dabartinis FNTT vadovas K. Jucevičius, laikinai ėjęs pareigas ir pasirašęs Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) skirtą raštą, kuriame nurodė, jog FNTT neturi informacijos dėl jo paties nepatikimumo, pažeidė Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymą.

Ministras A. Melianas iki šiol svarsto, ar viešuosius ir privačius interesus painiojantis K. Jucevičius gali vadovauti tarnybai, kovojančiai su finansiniais nusikaltimais ir korupcija.

Dėl teisėjo Algimanto Valantino

Lietuvos Respublikos Prezidentei
Poniai Daliai Grybauskaitei

Dėl teisėjo Algimanto Valantino

Ponia Respublikos Prezidente,

Raginame Jus neskirti Vilniaus miesto antrojo apylinkės teismo teisėjo Algimanto Valantino Vilniaus apygardos teismo teisėju. Toks žingsnis pamintų teisingumą.

Primename, kad buvęs generalinis prokuroras Algimantas Valantinas iki šiol nėra visuomenei sąžiningai atsakęs į klausimus dėl „Rubikono“ juodosios buhalterijos, „Samanėlės“ vokelių, Kauno galimos pedofilijos bei žudynių ir kitų vilkintų bylų.

Pagarbiai,

Iniciatyvinės grupės „Už teisingumą“ nariai:

Bronislovas Genzelis
Romualdas Ozolas
Naglis Puteikis
Alvydas Medalinskas
Šarūnas Valentinavičius
Audrius Nakas
Darius Kuolys

Judėjimo „Už Lietuvą. Už teisingumą“ gairės

Projektas

Dabar vėl rado palankiausią sau dirvą mūsų pasyvumas, palinkimas į servilizmą, užskleistas platesniems interesams akiratis, pamėgimas verstis gudravimu ir šitas monstrualus pavydas… […] Dvasios vergai neišgelbės mūsų tautos nuo realios vergovės, o paskui – ir nuo visiško žlugimo. […] Mums reikia priešvergovinės apsaugos lygiai tokio pat laipsnio kaip ir priešlėktuvinės apsaugos…

Stasys Šalkauskis, 1939 m.

Judėjimo narius jungiančios nuostatos

Skirtingų pažiūrų, įsitikinimų, ideologijų pilietes ir piliečius į Judėjimą jungia:

 • ištikimybė Lietuvos Respublikai,
 • meilė Lietuvai ir laisvei,
 • tiesos ir teisingumo siekis,
 • žmogaus orumo, pamatinių jo teisių ir laisvių gynimas,
 • noras kurti garbingą ir prasmingą savo ir tautos gyvenimą.

Judėjimo siekiai:

 • atkurti konstitucinę Lietuvos santvarką – nepriklausomą demokratinę Respubliką,
 • atkurti tautos galias, pilietinę savigarbą ir aktyvumą,
 • kurti savarankišką ir solidarią visuomenę.

Judėjimo tikslai:

 • išlaisvinti valstybę iš korupcijos,
 • sutvirtinti moralinius valstybės pamatus,
 • pasiekti, kad teisėtvarka gintų tiesą ir tarnautų teisingumui,
 • užtikrinti, kad valstybės tarnyba sąžiningai tarnautų piliečiams,
 • sukurti tikrą savivaldą ir užtikrinti visuomenės dalyvavimą valstybės valdyme,
 • atkurti Seimo kaip tautos atstovybės galias – užtikrinti parlamentinę institucijų priežiūrą,
 • stiprinti socialiniu teisingumo pagrįstą visuomenės solidarumą,
 • pasiekti, kad darbas būtų teisingai atlyginamas.

Judėjimo veiklos būdai:

 • piliečių ir pilietiškų organizacijų telkimas, vietos grupių būrimas,
 • viešas valdžios veiksmų analizavimas bei vertinimas,
 • dialogo su valdžia plėtojimas siekiant įgyvendinti judėjimo tikslus,
 • valdžios savivalės stabdymas ir konstitucinės santvarkos gynimas pilietinėmis protesto akcijomis,
 • sąžiningos ir teisingos visų lygių rinkimų tvarkos diegimas,
 • asmenų ir asmenų grupių, kurių nuostatos ir veikla atitinka judėjimo tikslus, rėmimas visų lygių rinkimuose.

Jūsų pastabos ir pasiūlymai

Sukurkime Judėjimo gaires kartu tobulindami šį iniciatyvinės grupės parengtą projektą.

Mitingas „Už Lietuvą! Už teisingumą!“ 2012 metų balandžio 28 dieną Šiauliuose

Šių metų balandžio 28 dieną, šeštadienį, 13 valandą, Šiauliuose, Vilniaus gatvės Amfiteatre (nr. 153) vyks piliečių mitingas „Už Lietuvą! Už teisingumą!“.

Dalyvaus:

 • Disidentė, politinė kalinė Nijolė Sadūnaitė,
 • Kovo 11-osios Akto signataras Romualdas Ozolas,
 • Seimo Antikorupcijos komisijos narys Naglis Puteikis,
 • Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, politikos apžvalgininkas Alvydas Medalinskas,
 • aktorius Audrius Nakas
 • ir drąsūs, pilietiški Šiaulių krašto žmonės.

Ateik pats, pasikviesk artimą savo. Kartu mes – jėga!

Iniciatyvinės grupės Šiauliuose kontaktiniai telefonai: 8-686-76257, 8-684-67455, 8-699-05036.

Kreipimasis į Lietuvos valstybės pareigūnus, politikus ir piliečius

Esame pasipiktinę smurtu, kurio šių metų kovo 23 dieną Lietuvos valstybės vardu kaukėti policininkai ėmėsi prieš Kauno mergaitę.

Esame nusivylę tuo, kad brutalaus smurto prieš vaiką iki šiol nepasmerkė valstybės vadovai, o Generalinė prokuratūra dėl šito neiškėlė bylos.

Esame pasipiktinę smurtą lydinčia melo kampanija, kurioje dalyvauja šalies politikai ir pareigūnai. Tokie jų veiksmai liudija, kad smurto grėsmė vaikui išlieka. Brutalus ir ciniškas teisėtvarkos elgesys stiprina visuomenės įtarimus, kad mergaitę skubama išplėšti iš globėjos ir senelių aplinkos kaip pagrindinę ilgai vilkintos pedofilijos bylos liudininkę.

Todėl primygtinai raginame sustabdyti mergaitės atidavimo biologinei motinai procesą tol, kol nebus ištirta Kauno pedofilijos byla ir su ja susijusios žmonių žudynės.

Pabrėžiame, kad už galimą tolesnį smurtą prieš Kauno mergaitę ir dėl to galimą kilti sumaištį visuomenėje bus asmeniškai atsakingi tam kelio neužkirtę aukščiausi valstybės pareigūnai.

Romualdas Ozolas
Darius Kuolys
Arvydas Medalinskas
Audrius Nakas
Šarūnas Valentinavičius
Naglis Puteikis