„Apsivalymo akcija“ – žaliomis juostelėmis už valdžios institucijų skaidrumą

Iniciatyvinė grupė „Už teisingumą“ prieš šv. Velykas kviečia piliečius į naują – žaliosios juostelės – akciją. Prie valdžios institucijų rišamos žalios spalvos juostelės ragins jas apsivalyti nuo neskaidrių ryšių, ginti žmonių teises, laisves ir tiesą.

Krašto valdžiai ir toliau vengiant principingai ginti teisingumą, grumtis su korupcija, visuomenininkai rengia dar vieną pilietinę akciją. Prie Seimo, prezidentūros, Vyriausybės, Valstybės saugumo departamento (VSD), Generalinės prokuratūros (GP) bei kitų institucijų rišamos žalios spalvos juostelės – vilties, apsivalymo ir atgimimo simbolis – turėtų paskatinti valdžią pagaliau stoti teisingumo pusėn.

Vakar pirmosios juostelės buvo užrištos ant istorinių Seimo pirmųjų rūmų vartų, šiandien vidurdienį jos suplazdės prie Daukanto ir Kudirkos aikštėje įsikūrusių valdžios rūmų, taip pat teisėsaugos institucijų pastatų.

YouTube Preview Image

Smurtaujanti teisėtvarka turi būti sutramdyta

Viešas pareiškimas

Vakar Kaune prieš mažą mergaitę Lietuvos valstybės vardu buvo imtasi smurto.

Šalies teisėtvarka, kartu ir ją prižiūrėti privalantys politikai, peržengė žmoniškumo ribą ir pateko į aklavietę. Mūsų valstybė priremta prie beteisiškumo sienos. Nueita grėsmingai per toli. Todėl būtina nedelsiant sustoti ir grįžti atgal – prie Kauno žudynių istorijos ir jos ištakų.

Aukščiausi valstybės pareigūnai privalo ne žodžiais, bet sprendimais užkirsti kelią tolesniam galimam smurtui. Kauno mergaitės likimą turi lemti ne brutali jėga, bet tiesa, kurią būtina iki galo išaiškinti ir atskleisti.

Privalo būti nutrauktas visuomenei vaidinamas viešųjų ryšių spektaklis. Kauno žudynių bylą būtina nuosekliai ir sąžiningai ištirti, atvirai atsakant piliečiams į visus su šia byla susijusius klausimus.

Visuomenė turi sužinoti, kodėl teisėsauga nekreipė dėmesio į piliečio Drąsiaus Kedžio skundus dėl jo dukrelės galimai patirtos prievartos, kodėl teisėjas Jonas Furmanavičius, prieš mirtį prašęs generalinio prokuroro asmeninės apsaugos, jos nesulaukė. Kodėl aukšti generalinės prokuratūros pareigūnai iki Kauno žudynių raštu melavo Seimo komitetų pirmininkams, kad Kauno pedofilijos byla tiriama sėkmingai? Kodėl prokurorai tirdami šią bylą neįvykdė 2009 metų spalio 6 dienos Vilniaus apygardos teismo sprendimo? Kodėl šią bylą vilkino? Kokį vaidmenį visoje tragiškoje Kauno istorijoje vaidina Valstybės saugumo departamentas?

Kadangi Lietuvos teisėtvarkos institucijos nėra pajėgios atsakyti į šiuos ir kitus su byla susijusius klausimus, o ypatingojo prokuroro projektas yra įstrigęs Seime, raginame atsakingas valdžios institucijas kuo greičiau pasitelkti Vakarų šalių ekspertus Kauno žudynių bylai nešališkai ištirti.

Taip pat teigiame, kad kovo 17-ąją Nepriklausomybės aikštėje vykusio mitingo Už Lietuvą! Už teisingumą! dalyvių išsakyti raginimai valdžiai vakarykščių Kauno įvykių akivaizdoje tampa dar svarbesni. Esminė teisėtvarkos pertvarka tampa svarbiausiu Lietuvos politinės darbotvarkės klausimu.

Romualdas Ozolas
Darius Kuolys

YouTube Preview Image

2012 kovo 17 dienos mitingo dalyvių reikalavimai

Lietuvos Respublikos Seimui
Respublikos Prezidentei
Lietuvos Vyriausybei

Viešas pareiškimas

Mes, Lietuvos pilietės ir piliečiai, susirinkę 2012 metų kovo 17 dieną Vilniuje, Nepriklausomybės aikštėje, į renginį Už Lietuvą! Už teisingumą!,  kreipiamės į valdžios institucijas ir reikalaujame:

 • kuo greičiau išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
 • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
 • atleisti iš pareigų susikompromitavusį ir Konstituciją pamynusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
 • atleisti savo pareigų atlikti nepajėgiančius generalinį prokurorą Darių Valį bei jo pavaduotoją Darių Raulušaitį, o į šias pareigas paskirti principingus, sąžiningus ir profesionalius pareigūnus.

Mes raginame Seimą susigrąžinti Tautos Atstovybės galias ir reikalaujame:

 • užtikrinti parlamentinę Valstybės saugumo departamento, Generalinės prokuratūros, kitų teisėsaugos institucijų kontrolę;
 • sutramdyti VSD pareigūnų savivalę ir jų neteisėtą kišimąsi į visuomenės gyvenimą;
 • nedelsiant išviešinti VSD vykdytos kabinetinės „liustracijos“ duomenis ir išlaisvinti buvusius KGB bendradarbius Seime, Vyriausybėje, teisėtvarkoje, žiniasklaidoje nuo dabartinio VSD šantažo;
 • atstatydinti savo pareigų nevykdančius, tiesos, teisingumo ir žmogaus teisių ginti nepajėgiančius parlamento vadovus – Seimo vicepirmininką Algį Čapliką, Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininką Stasį Šedbarą, Žmogaus teisių komiteto pirmininką Arminą Lydeką, Etikos ir procedūrų komisijos pirmininką Algimantą Salamakiną;
 • įsteigti ypatingojo prokuroro instituciją Vytauto Pociūno, Kauno pedofilijos ir žudynių, Eglės Kusaitės, kitų galimų VSD bei Generalinės prokuratūros nusikaltimų ir politinės korupcijos byloms ištirti.

Mes raginame valdžią stoti ne nusikaltėlių, bet Lietuvos Respublikos pusėn.

Neleisime mūsų atkurtos valstybės paversti plėšikų gauja.

Mes norime susigrąžinti Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Pilietinės akcijos dalyviai

YouTube Preview Image

Piliečių pritarimas 2012 metų vasario 22 dienos reikalavimams

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTEI
PONIAI DALIAI GRYBAUSKAITEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKEI
PONIAI IRENAI DEGUTIENEI

LIETUVOS RESPUBLIKOS MINISTRUI PIRMININKUI
PONUI ANDRIUI KUBILIUI

Viešas pareiškimas

Išvykime iš Lietuvos neteisingumo įšalą

Pritardami šių metų vasario 22 dieną Vilniuje, Simono Daukanto aikštėje, susirinkusių piliečių išsakytai pozicijai, reikalaujame:

 • iki Kovo 11-osios išviešinti visų šalies partijų, aukštų politikų, teisėtvarkos ir slaptųjų tarnybų pareigūnų ryšius su šešėliniu verslu ir kitomis nusikalstamomis struktūromis, paskelbti duomenis apie jų gaunamus pinigus iš šių struktūrų ir galimai neteisėtą praturtėjimą;
 • nedelsiant sugrąžinti į pareigas be jokio aiškaus pagrindo nušalintus FNTT vadovus Vitalijų Gailių ir Vytautą Giržadą;
 • atleisti iš pareigų susikompromitavusį vidaus reikalų ministrą Raimundą Palaitį ir visus kitus su šešėliniu verslu ir kriminaliniu pasauliu susijusius valdžios pareigūnus;
 • nedelsiant pradėti nuoseklų valdžios apsivalymo procesą;
 • iš esmės pertvarkyti teisėtvarką – išlaisvinti ją iš kriminalinių ir kitų neskaidrių ryšių, padaryti kompetentingą, atsakingą ir drąsią.

Mes norime susigrąžinti mūsų atkurtą Lietuvos valstybę – orią, garbingą, teisingą.

Mes norime švęsti Kovo 11-ąją švaresnėje Tėvynėje!

Liudvikas Jakimavičius
Valdas Papievis
Gediminas Mikelaitis
Vytautas V. Landsbergis
Eglė Pranckūnienė
Romas Sakadolskis
Sergėjus Kanovičius
Kazys Saja
Jonas Kronkaitis
Nijolė Sadūnaitė
Antanas Terleckas
Algirdas Patackas
Gediminas Juškevičius
Kornelijus Platelis
Dalia Michelevičiūtė
Nijolė Oželytė
Liudvikas Narcizas Rasimas
Gediminas Storpirštis
Almis Grybauskas
Vladas Braziūnas
Rimantas Dichavičius
Benediktas Januševičius
Albertas Žostautas
Leonas Ašmantas
Leonas Narbutis
Alma Stasiulevičiūtė
Emilija Sakadolskienė
Leonas Kadžiulis
Nida Poderienė
Adulfas Abrutis
Vytautas Daujotis
Aivaras Kareiva
Virgaudas Kubilius
Antanas Staponkus
Domantas Razauskas
Donata Mitaitė
Audra Kairienė
Stanislovas Kairys
Regimantas Tamošaitis
Ligija Kaminskienė
Julius Šalkauskas
Krescencijus Stoškus
Aldona Elena Puišytė-Grigaliūnienė
Skirmantė Smilingytė-Žeimienė
Aleksandras Žarskus
Rūta Zabelienė
Linas Šalna
Algirdas Karčiauskas
Edmundas Gedgaudas
Danutė Jokubėnienė
Zigmuntas Satkevičius
Rimantė Valiukaitė
Vaclovas Šleinota
Rytis Saladžius
Šarūnas Puidokas
Antanas Miškinis
Gaiva Trumpaitė
Giedrius Nakas
Gintautas Bukauskas
Rasa Navickienė
Kristijonas Storpirštis
Arnoldas Platelis
Ramūnas Cicėnas
Rolandas Boravskis
Stasys Baltakis
Airida Gintautaitė
Laura Černiauskaitė
Antanas Bakaitis
Albinas Stankus
Albinas Čiurlys
Ainis Storpirštis
Juozas Algimantas Liesis
Algimantas Matulevičius
Vytautas Narbutas
Leonardas Pilkauskas
Marija Remienė
Vytautas Rubavičius
Romas Pakalnis
Solveiga Daugirdaitė
Eglė Mirončikienė
Juozas Dapšauskas
Kazimieras Uoka
Alvita Armanavičienė
Irena Raščiuvienė
Vaclovas Mikailionis
Juozas Lapienis
Aivaras Jurgilas
Steponas Gilys
Virgilijus Matula
Daiva Tamošaitytė
Marina Vildžiūnienė
Rasa Šnipienė
Linas Vildžiūnas
Vytautas Damaševičius
Alvyda Sipienė
Jurgis Samulevičius
Janina Edita Janulionytė
Algimantas Sviklas
Aidas Strimaitis
Marius Jurskis
Salomėja Bedalienė
Ona Mažeikienė
Juozas Žilinskas
Tomas Bakučionis
Jonas Valatka
Arvydas Akstinavičius
Dainius Paukštė
Juozas Pocius
Mindaugas Šimkūnas
Pranas Vasiliauskas
Juozas Šatas
Ramutė Zungailienė
Filomena Linčiūtė-Vaitiekūnienė
Augustinas Linčius
Eugenijus Skrupskelis
Rimvydas Juozas Vaitiekūnas
Algimantas Indriūnas
Vytautas Visockas
Ramunė Valeikaitė-Česnovičienė
Algirdas Raklevičius
Jonas Korys
Kęstutis Šileika
Kastytis Braziulis
Dobilas Kirvelis
Valentinas Šapalas
Feliksas R. Bajoras

Ir dar 400 parašų.